KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 10
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2012-09-27 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono strateginio veiklos plano 2012-2014 m. programų pakeitimo (Nr. 664) 1017266595_T. sprendimas ...
  1017266595_2012-09 Lentel...
  1017266595_Antikorupcine....
  Raimonda Kučinskaitė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  2 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo (Nr. 665) 1017266598_1 sprend proj ...
  1017266598_2 sprend del b...
  1017266598_3 aiskinamojo ...
  1017266598_4 antikorupcin...
  Irena Gailiuvienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės maksimalių asignavimų sritims/funkcijoms/programoms prognozuojamo plano 2013 metams rengimo bendrųjų principų patvirtinimo (Nr. 666) 1017266603_maksim asign p...
  Irena Gailiuvienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  4 Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų 2012 metams nustatymo (Nr. 667) 1017266605_1. Sprendimo p...
  1017266605_2. Aiškinamoj...
  1017266605_3.Antikorupcin...
  Irena Gailiuvienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  5 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimo Nr. T11-172 Dėl bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymo dalinio pakeitimo (Nr. 655) 1017266557_sprendimas dė...
  Algirdas Petravičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  6 Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti (Nr. 668) 1017266613_dėl valstybė...
  1017266613_aiškinamasisi...
  1017266613_Antikorupcinis...
  Dalia Gumuliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  7 Dėl kūno kultūros ir sporto projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkurso projektų vertinimo komisijos sudarymo (Nr. 656) 1017266560_1 sprendimas i...
  Liudmila Zacharčenko
  Įtrauktas į darbotvarkę
  8 Dėl Tarybos 2011-11-24 sprendimo „Dėl turizmo tarybos sudarymo“ Nr. T11-675 dalinio pakeitimo (Nr. 654) 1017266552_2012-08-17 Tar...
  1017266552_2.Aiskinamasis...
  1017266552_3.Antikorupcin...
  1017266552_4.Keiciamas sp...
  Raimonda Kučinskaitė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  9 Dėl leidimo VšĮ „Gargždų švara“ (Nr. 657) 1017266585_1 Sprendimas T...
  1017266585_G svara auto.p...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  10 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Jakų kaime (Nr. 658) 1017266586_1 sprendimas.d...
  1017266586_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  11 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Radailių kaime (Nr. 659) 1017266587_1 sprendimas.d...
  1017266587_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  12 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šimkų kaime (Nr. 660) 1017266589_1 sprendimas.d...
  1017266589_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  13 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Plikių miestelyje (Nr. 661) 1017266592_1 sprendimas.d...
  1017266592_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  14 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Kalotės kaime (Nr. 662) 1017266593_1 sprendimas.d...
  1017266593_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  15 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Drevernos kaime (Nr. 663) 1017266594_1 sprendimas.d...
  1017266594_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  16 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-08-31 reikalavimo Nr.(5.1)-TR-169 (Nr. 669) 1017267269_T10-669_inform...
  Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  17 Dėl UAB Minijos salos ir Vandos Klimovienės žemės sklypų (kad. Nr. 5552/0004:216, kad. Nr. 5552/0004:20), esančių Voveriškių kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 670) 1017267295_Minijos salos ...
  1017267295_Aiskinamasis k...
  1017267295_Pagrindinis br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  18 Dėl pritarimo Gedimino Juozapaičio ir Liniaus Gedvilo žemės sklypo (kad. Nr. 5543/0003:207), esančio Lapių kaime, Vėžaičių seniūnijoje, specialiojo plano rengimui (Nr. 671) 1017267305_Pritarimas de...
  1017267305_Pagrindinis br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  19 Dėl Danės Zeibartaitės žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0004:273, kad. Nr. 5530/0004:260), esančių Jakų kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 672) 1017267320_Zeibartaite D ...
  1017267320_pletros koncep...
  1017267320_Teritorijos tv...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  20 Dėl teritorijos dalies, esančios prie Melioratorių, Dariaus ir Girėno ir Pušų gatvių, Gargždų mieste, detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo (Nr. 673) 1017267350_SPRENDIMAS Me...
  1017267350_2011 03 MDP 07...
  1017267350_2011 03 MDP 07...
  1017267350_2011 03 MDP 07...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  21 Dėl teritorijos dalies, esančios prie P. Cvirkos, Dariaus ir Girėno, Melioratorių ir J. Janonio gatvių, Gargždų mieste, detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo (Nr. 674) 1017267361_SPRENDIMAS P. ...
  1017267361_Aiskinamasis r...
  1017267361_Pagrindinis br...
  1017267361_Pagrindinis br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  22 Dėl Dalės Juodzevičienės žemės sklypo (kad. nr. 5558/0002:270), esančio Mazūriškių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 675) 1017267847_Juodzeviciene....
  1017267847_Mazuriskes.pdf
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  23 Dėl Kęstučio Sinsko žemės sklypo (Kad. Nr. 5503/0008:279), esančio Agluonėnų kaime, Agluonėnų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymo (Nr. 676) 1017267858_SPRENDIMAS Kes...
  1017267858_Aiskinamasis r...
  1017267858_DP - Sinskas.p...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  24 Dėl UAB Kraštovaizdžio tvarkymas ir Algirdo Joniko žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:135), esančio Birbinčių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 677) 1017268007_Krastovaizdzio...
  1017268007_Aiskinamasis.k...
  1017268007_Koncepcijos br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  25 Dėl Remigijaus Drakšo žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:611), esančio Aukštkiemių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 678) 1017268015_Draksas R konc...
  1017268015_Aiskinamasis r...
  1017268015_Pagrindinis br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  26 Dėl UAB LUZANA žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0011:166), esančio Dituvos kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 679) 1017268040_Luzana konc.sp...
  1017268040_Aiskinamasis r...
  1017268040_Pagrindinis br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  27 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Smilgynų kaime (Nr. 680) 1017268183_1 sprendimas.d...
  1017268183_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  28 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Vanagų kaime (Nr. 681) 1017268189_1 sprendimas.d...
  1017268189_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  29 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Derceklių kaime (Nr. 682) 1017268195_1 sprendimas.d...
  1017268195_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  30 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Kuliškių kaime (Nr. 683) 1017268200_1 sprendimas.d...
  1017268200_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  31 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šakinių kaime (Nr. 684) 1017268206_1 sprendimas.d...
  1017268206_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  32 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Lėbartų kaime (Nr. 685) 1017268215_1 sprendimas.d...
  1017268215_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  33 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Svencelės kaime (Nr. 686) 1017268220_1 sprendimas.d...
  1017268220_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  34 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Gručeikių kaime (Nr. 687) 1017268230_1 sprendimas.d...
  1017268230_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  35 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Aukštkiemių kaime (Nr. 688) 1017268233_1 sprendimas.d...
  1017268233_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  36 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šnaukštų kaime (Nr. 689) 1017268252_1 sprendimas.d...
  1017268252_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  37 Dėl Danės gatvės Kretingalės miestelyje pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 690) 1017268265_1 sprendimas.d...
  1017268265_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  38 Dėl patalpų paskirties pakeitimo (Nr. 691) 1017268272_1 Sprendimas T...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  39 Dėl Šalpės gatvės Mataičių kaime pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 692) 1017268276_1 sprendimas.d...
  1017268276_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  40 Dėl leidimo VšĮ Gargždų krepšinis neatlygintinai naudotis sporto sale (Nr. 723) 1017270094_taisytas_1_spr...
  1017270094_antikorupc_paz...
  Liudmila Zacharčenko
  Įtrauktas į darbotvarkę
  41 Dėl Sauliaus Motuzo žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0003:52), esančio Rokų kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 694) 1017268335_Motuzas S konc...
  1017268335_aiskinamasis r...
  1017268335_Pagrindinis br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  42 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-08-30 sprendimo Nr. T11-191„Dėl T.Kažemekaičio, S.Vigelio, J.Vigelio,V. Voitenko ž.skl.(kad. Nr. 5558/0004:48),Baukštininkų k., Sendvario sen.,detaliojo plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. 695) 1017268365_Kazemekaicio T...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  43 UAB „Sadomaksa“ žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0003:9), esančio Jakų kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 696) 1017268385_Sadomaksa konc...
  1017268385_Aiskinamasis k...
  1017268385_Koncepcijos br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  44 Dėl Kurto Baltzerio gatvės Šernų kaime pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 697) 1017268392_1 sprendimas.d...
  1017268392_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  45 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimo Nr. T11-524 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2011-10-27 sprendimo Nr T11-672 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo dalinio pakeitimo“ dalinio pakeitimo (Nr. 698) 1017268562_sprendimas 201...
  Algirdas Ronkus
  Įtrauktas į darbotvarkę
  46 Dėl Stefanijos Jurkienės žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:91), esančio Klemiškės II kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 699) 1017268714_jurkiene klemi...
  1017268714_aiskinamasis r...
  1017268714_4_koncepcija b...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  47 Dėl Agotos Ramutės Fetingienės žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0004:102, kad. Nr. 5510/0004:294), esančių Gobergiškės kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 700) 1017268715_aiskinamasis K...
  1017268715_Koncepcijos br...
  1017268715_fetingiene gob...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  48 Informacija dėl 2012-09-19 Gargždų miesto bendruomenės prašymo Nr. GB-16 „Dėl projekto tolesnio vykdymo“ (Nr. 701) 1017268716_T10-701_inform...
  Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  49 Dėl nekilnojamojo turto Judrėnuose pripažinimo netinkamu naudoti (Nr. 702) 1017268726_1 Sprendimas T...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  50 Dėl leidimo pakeisti nuomos sutartį (Nr. 703) 1017268745_1 Sprendimas T...
  1017268745_K. Zbarauskas ...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  51 Dėl leidimo išnuomoti katilinę Daukšaičiuose (Nr. 704) 1017268749_1 Sprendimas T...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  52 Dėl bendrabučio Endriejave pripažinimo netinkamu naudoti (Nr. 705) 1017268751_1 Sprendimas T...
  1017268751_Endriejavas Ge...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  53 Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2012-09-21 rašto Nr. (1.27)-A5-4918 „Dėl informacijos pateikimo“ (Nr. 706) 1017268851_T10-706_inform...
  Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  54 Dėl R. Biloto gamybinės - komercinės firmos, Danutės Žymančienės, Donato Šiauliavičiaus žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:25), esančio Kalotės kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 707) 1017269139_Biloto GKF, Zy...
  1017269139_Bilotas ir kit...
  1017269139_Bilotas ir kit...
  1017269139_Bilotas isipar...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  55 Dėl UAB „Klaibuta“ žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:173), esančio Gindulių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 708) 1017269152_klaibuta Geras...
  1017269152_aiskinamasis r...
  1017269152_klaibuta brezi...
  1017269152_klaibuta brezi...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  56 Dėl Arvydo Mažono žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0004:460, 5510/0004:461), esančių Dauparų kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 709) 1017269154_mazonas.doc
  1017269154_mazonas aiskin...
  1017269154_Mazonas Koncep...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  57 Dėl Rolando Biloto žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:161), esančio Kalotės kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymo (Nr. 710) 1017269159_bilotasGERAS.d...
  1017269159_Biloto aiskina...
  1017269159_bilotas brezin...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  58 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Kalvių kaime (Nr. 711) 1017269171_1 sprendimas.d...
  1017269171_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  59 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Dumpių kaime (Nr. 712) 1017269181_1 sprendimas.d...
  1017269181_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  60 Informacija dėl Kvietinių kaimo gyventojų 2012-09-18 prašymo dėl Kvietinių kultūros namų šildymo sistemos įrengimo Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  61 Dėl Kęstučio Juozapo Žilio, Liudmilos Diglienės, Artūro Diglio žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:86), esančio Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 714) 1017269400_zilys, digliai...
  1017269400_zilys,digliai ...
  1017269400_zilys, digl;ia...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  62 Dėl Valentino Lucenko, Vitalijaus Lucenko žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:703), esančio Normantų kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 715) 1017269695_Lucenko brezin...
  1017269695_lucenkos.doc
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  63 Dėl Eugenijos Vičiulienės žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0003:60), Vytauto Gečo žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0003:431), Vaidos Sabutytės žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0003:110), esančių Gindulių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos (Nr. 716) 1017269696_viciuliene,gec...
  1017269696_Aiskinamasis r...
  1017269696_Koncepcijos br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  64 Dėl Rolandos Srėbalienės žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:133), esančio Dovilų mstl., Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 717) 1017269697_srebaliene.doc
  1017269697_aiškinamasis ...
  1017269697_konc. brėžin...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  65 Dėl Audros Čepienės žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:985), esančio Grabių kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 718) 1017270052_cepiene 985.do...
  1017270052_Aiskinamasis r...
  1017270052_Cepiene Koncep...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  66 Dėl Audros Čepienės žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0002:599), esančio Dargužių kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 719) 1017270053_cepiene 599.do...
  1017270053_cepiene Aiskin...
  1017270053_Koncepcijos br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  67 Dėl Vidos Zinčiukienės, Aleksandro Zinčiuko žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0008:115), esančio Vėžaičių mstl., Vėžaičių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 720) 1017270054_zinciukai.doc
  1017270054_Aiskinamasis r...
  1017270054_Pagrindinis br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  68 Dėl Rasos Jurkaitytės - Breivienės žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:344), esančio Toleikių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 721) 1017270072_jurkaityte-bre...
  1017270072_AiskinamasisRa...
  1017270072_brezinys jurka...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  69 Dėl A. Stankuvienės darbo santykių (Nr. 722) 1017270079_Stankuvienes a...
  Aldona Šėmienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  70 Dėl leidimo VšĮ Gargždų krepšinis neatlygintinai naudotis sporto sale (Nr. 693) 1017268282_taisytas_1_spr...
  1017268282_antikorupc_paz...
  Liudmila Zacharčenko
  Įtrauktas į darbotvarkę
  71 Dėl Tarybos 2012-05-31 sprendimo Nr. T11-331 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2013 metams nustatymo“ dalinio pakeitimo (Nr. 724) 1017270143_1 sprendimas p...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  72 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.