KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 13
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2012-12-21 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T11-546 „Dėl Savivaldybės tarybos komitetų papildymo“ dalinio pakeitimo (Nr. 893) 1017299107_Tarybos sprend...
  1017299107_Lietuvos vyria...
  1017299107_Sprendimas 201...
  Vaclovas Dačkauskas
  Pritarė
  2 Dėl Klaipėdos rajono nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės 2011-2013 metų programos 2013 m. priemonių plano pakeitimo ir papildymo (Nr. 880) 1017297928_nusikalstamumo...
  Edgaras Kuturys
  Pritarė
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2013-2014 m. korupcijos prevencijos programos patvirtinimo (Nr. 892) 1017299036_Priemonių pla...
  1017299036_sprendimas dė...
  Edgaras Kuturys
  Pritarė
  4 Dėl priemokos skyrimo A. G. Lučinskienei (Nr. 873) 1017297664_Sprendimas del...
  Algirdas Petravičius
  Pritarė
  5 Dėl Klaipėdos rajono psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos 2011-2015 metų programos 2013 m. priemonių plano patvirtinimo (Nr. 890) 1017298938_Psichoaktyvių...
  Laima Kaveckienė
  Pritarė
  6 Dėl Klaipėdos rajono lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos 2013 m. priemonių plano patvirtinimo (Nr. 891) 1017298950_Lėtinių nein...
  Laima Kaveckienė
  Pritarė
  7 Dėl Gargždų socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. 877) 1017297924_Del Garg˛du s...
  1017297924_Gargždų soc....
  1017297924_aiškinamasisi...
  1017297924_Antikorupcinio...
  Dalia Gumuliauskienė
  Pritarė su pataisa
  8 Dėl Viliaus Gaigalaičio globos namų nuostatų patvirtinimo (Nr. 878) 1017297926_Del V. Gaigala...
  1017297926_V. Gaigalaiči...
  1017297926_Aiškin.rašta...
  1017297926_Antikorupcinio...
  Dalia Gumuliauskienė
  Pritarė su pataisa
  9 Dėl personalinio priedo skyrimo Viliaus Gaigalaičio globos namų direktoriui R. Ramanauskui (Nr. 879) 1017297927_Del personalin...
  1017297927_aiškinam.raš...
  1017297927_Antikorupcinio...
  Dalia Gumuliauskienė
  Pritarė
  10 Dėl VšĮ Gargždų futbolas dalininkų susirinkimo (Nr. 423) 1017226143_1 sprendimas i...
  1017226143_05_del_susirin...
  1017226143_05_del_darbotv...
  1017226143_T10-423_4_atas...
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  11 Informacija dėl Gargždų miesto jubiliejinės šventės (Nr. 882) 1017298339_T10-882_inform...
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  12 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Lelėnų kaime (Nr. 895) 1017299109_1 sprendimas.d...
  1017299109_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  13 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Tarvydų kaime (Nr. 896) 1017299111_1 sprendimas.d...
  1017299111_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  14 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Šlapšilės kaime (Nr. 897) 1017299113_1 sprendimas.d...
  1017299113_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  15 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Dituvos kaime (Nr. 898) 1017299114_1 sprendimas.d...
  1017299114_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  16 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Drevernos kaime (Nr. 899) 1017299115_1 sprendimas.d...
  1017299115_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  17 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Plikių miestelyje (Nr. 900) 1017299116_1 sprendimas.d...
  1017299116_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  18 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Peskojų kaime (Nr. 901) 1017299117_1 sprendimas.d...
  1017299117_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  19 Dėl Savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimo Nr. T11-488 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Gindulių kaime dalinio pakeitimo (Nr. 894) 1017299108_1 sprendimas.d...
  1017299108_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  20 Dėl Savivaldybės tarybos 2003-03-27 sprendimo Nr. T11-74 Dėl adreso suteikimo dalinio pakeitimo (Nr. 887) 1017298804_1 sprendimas.d...
  1017298804_2 planas.PDF
  1017298804_3 planas.doc
  1017298804_4 planas.doc
  Audrius Kampas
  Pritarė
  21 Dėl Gindulių kaimo Aitvarų gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 886) 1017298745_1 sprendimas.d...
  1017298745_2 planas.PDF
  1017298745_3 planas.doc
  Audrius Kampas
  Pritarė
  22 Dėl Priekulės miesto Turgaus gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 885) 1017298740_1 sprendimas.d...
  1017298740_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  23 Dėl Gargždų miesto Kiškių tako pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 884) 1017298732_1 sprendimas.d...
  1017298732_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  24 Dėl Savivaldybės tarybos 2006-03-30 sprendimo Nr. T11-69 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo dalinio pakeitimo (Nr. 888) 1017298816_1 sprendimas.d...
  1017298816_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  25 Dėl Stanislovo Petravičiaus, Sauliaus Petravičiaus, Arūno Petravičiaus, Romaldo Petravičiaus žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0005:53), esančio Jokulių kaime, Vėžaičių seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 874) 1017297667_petraviciai GE...
  1017297667_Aiskinamasis_P...
  1017297667_petraviciai br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  26 Dėl Vladimiro Irchino (Vladimir Irchin), Vlado Bačiliūno, Lietuvos Respublikos žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0002:10), esančio Smilgynų g. 20, Smilgynų kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pobūdžio nustatymo (Nr. 875) 1017297678_irchinas bacil...
  1017297678_Aiskinamasis I...
  1017297678_irchinas bacil...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  27 Dėl 2012-11-29 Tarybos sprendimo Nr. T11-738 „Dėl UAB „NEO GROUP“ žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0002:41, 5544/0002:596, 5544/0002:595, 5544/0002:466, 5544/0005:535, 5544/0002:141, 5544/0002:450, 5544/0002:39, 5544/0002:140), esančių Rimkų kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo“ dalinio pakeitimo (Nr. 876) 1017297916_neo pakeitimas...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  28 Dėl pritarimo Alternatyviosios energetikos šaltinių – vėjo jėgainių (pavienių, grupių, parkų) plėtros Klaipėdos rajone specialiojo plano koncepcijai (Nr. 883) 1017298395_sprendimas del...
  1017298395_20121207 Vėjo...
  1017298395_2012-12-07 bre...
  1017298395_VAKAT rastas.p...
  Gytis Kasperavičius
  Atidėjo
  29 Informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės tarptautinių projektų programos veiklą 2012 metais (Nr. 881) 1017297929_T10-881_inform...
  Raimonda Kučinskaitė
  Pritarė
  30 Dėl Savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimo Nr. T11-779 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Lelių kaime dalinio pakeitimo (Nr. 902) 1017299227_1 sprendimas.d...
  1017299227_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  31 Dėl Savivaldybės tarybos 2010-06-30 sprendimo Nr. T11-477 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Ližių kaime dalinio pakeitimo Audrius Kampas
  Pritarė
  32 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Baukštininkų kaime (Nr. 904) 1017299268_1 sprendimas.d...
  1017299268_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  33 Dėl Ingridos Kneižienės žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0003:184), esančio Rokų kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 905) 1017299615_kneiziene.doc
  1017299615_aiskinamasis r...
  1017299615_Koncepcijos br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  34 Dėl Gyčio Tijūnėlio žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:156), esančio Grabių kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 906) 1017299616_tijunelis.doc
  1017299616_AiskinamasisRa...
  1017299616_Koncepcijos-br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  35 Dėl Lietuvos Respublikos žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0009:464), esančio Maciuičių kaime, Vėžaičių seniūnijoje, nuomojamo V. Puidoko individualiai įmonei, vykdomos veiklos (antrinis perdirbimas) sanitarinės apsaugos zonos nustatymo specialiojo plano patvirtinimo (Nr. 907) 1017299620_puidokas speci...
  1017299620_puidoko imone ...
  1017299620_Puidoko.doc
  Gytis Kasperavičius
  Atidėjo
  36 Dėl Ernestos Preikšaitytės žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:683), esančio Priekulės II kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 908) 1017299761_preiksaityte.d...
  1017299761_Aiskinamasis r...
  1017299761_Konsepcijos br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  37 Dėl Renatos Abramavičienės žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0016:707), esančio Saulažolių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 909) 1017299763_abramaviciene....
  1017299763_aiskinamasis r...
  1017299763_brezinys abram...
  1017299763_susisiekimas a...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  38 Dėl Vytauto Simučio žemės sklypo (kad. Nr. 5550/0001:358), Vytauto Simučio ir Zinos Berdnik žemės sklypo (kad. Nr. 5550/0001:282), esančių Pozingių kaime, Veiviržėnų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 910) 1017300105_simutis berdni...
  1017300105_Aiskinamasis r...
  1017300105_Koncepcijos br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  39 Dėl Onos Uljanovienės žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:56), esančio Alksnių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 911) 1017300113_uljanoviene.do...
  1017300113_uljanoviene ai...
  1017300113_uljanoviene br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  40 Dėl Algirdo Pronskaus žemės sklypų (kad. Nr. 5552/0003:226, 5552/0003:227, 5552/0003:228), esančių Rokų kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 912) 1017300118_pronskus.doc
  1017300118_Pronskus aiski...
  1017300118_koncepcijos br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  41 Dėl Administracinės komisijos sudarymo (Nr. 913) 1017300128_Administr. kom...
  1017300128_Admin. k-jos s...
  Aldona Šėmienė
  Pritarė
  42 Dėl biudžetinės įstaigos Gargždų krašto muziejaus direktoriaus skyrimo (Nr. 914) 1017300149_DEL MUZIEJAUS ...
  1017300149_AISKIN DEL BUC...
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  43 Informacija apie Žemaičių krikšto jubiliejų (Nr. 915) 1017300154_T10-915_inform...
  Gintautas Bareikis
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  44 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 m. priemonių pakeitimo (Nr. 916) 1017300169_sprendimas 201...
  Algirdas Ronkus
  Pritarė
  45 Dėl keleivių vežimo reguliarių reisų vietinio susisiekimo maršrutais tarifo dydžių nustatymo (Nr. 917) 1017300185_Tarifas 2013.d...
  1017300185_AA tarifas 201...
  Violeta Brazlauskienė
  Pritarė su pataisa
  46 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Ežaičių kaime Audrius Kampas
  Pritarė
  47 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Maciuičių kaime (Nr. 919) 1017300195_1 sprendimas.d...
  1017300195_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  48 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Kalotės kaime (Nr. 920) 1017300196_1 sprendimas.d...
  1017300196_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  49 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Agluonėnų kaime (Nr. 921) 1017300202_1 sprendimas.d...
  1017300202_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  50 Dėl Savivaldybės tarybos 2005-09-29 sprendimo Nr. T11-234 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo dalinio pakeitimo (Nr. 922) 1017300205_1 sprendimas.d...
  1017300205_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  51 Informacija dėl 2012-11-26 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos protokolinio sprendimo (Nr. 923) 1017300388_T10-923_inform...
  Algirdas Ronkus
  Pritarė
  52 Dėl Klaipėdos rajono strateginio veiklos plano 2012-2014 m. programų pakeitimo (Nr. 942) 1017302592_2012-12 tarybo...
  1017302592_2012-12 Lentel...
  Raimonda Kučinskaitė
  Pritarė
  53 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo (Nr. 925) 1017300598_1 sprend del b...
  1017300598_2 sprend pried...
  1017300598_3 mokinio krep...
  1017300598_5 antikorupcin...
  1017300598_aisk rast.xls
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė
  54 Dėl personalinio priedo skyrimo Gargždų socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojai V.Lygnugarienei (Nr. 926) 1017300603_Del personalin...
  1017300603_aiškinam.raš...
  1017300603_Antikorupcinio...
  Dalia Gumuliauskienė
  Pritarė
  55 Dėl Linos Danilevičienės, Tomo Danilevičiaus žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:11), esančio Jonušų kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 927) 1017300606_danileviciai.d...
  1017300606_Koncepcija_ais...
  1017300606_brezinys danil...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  56 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. T11-747 Dėl Gargždų, Priekulės, Kretingalės, Vėžaičių kultūros centrų ir Dovilų etninės kultūros centro pripažinimo kultūros centrais ir kategorijų suteikimo dalinio papildymo (Nr. 928) 1017300979_DEL PAPILDYMO....
  1017300979_AISKIN DEL PAP...
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  57 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimo tvarkos aprašo (Nr. 929) 1017300980_sprend del SAD...
  1017300980_antikorupcinio...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė su pataisa
  58 Dėl paskolos paėmimo (Nr. 930) 1017300983_del paskolos p...
  1017300983_antikorupcinio...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė su pataisa
  59 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. 931) 1017300986_1 sprendimas T...
  1017300986_UPC siulo.pdf
  Audrius Kampas
  Pritarė
  60 Dėl Tarybos 2011-06-30 sprendimo Nr. T11-338 Dėl panaudos sutarties su Dauparų bendruomene dalinio pakeitimo (Nr. 932) 1017301045_1 sprendimas T...
  1017301045_Dauparu bendr ...
  1017301045_Bendruomeniu p...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  61 Dėl Tarybos 2011-05-26 sprendimo Nr. T11-173 Dėl panaudos sutarties su Kvietinių bendruomenės centru dalinio pakeitimo (Nr. 933) 1017301054_1 sprendimas T...
  1017301054_Bendruomeniu p...
  1017301054_Kvietiniu bend...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  62 Dėl Gargždų miesto Palangos ir Vytenio gatvių pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 934) 1017301056_1 sprendimas.d...
  1017301056_2 planas.PDF
  1017301056_3 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  63 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Saulažolių kaime (Nr. 935) 1017301059_1 sprendimas.d...
  1017301059_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  64 Dėl Klaipėdos miesto trečiosios vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos specialiojo plano patvirtinimo (Nr. 936) 1017301065_vandenvietes s...
  1017301065_klaipedos vand...
  1017301065_klaipedos vand...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  65 Dėl Petro Lemežio, Joanos Lemežienės žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:521), esančio Lėbartų kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 937) 1017301067_lemeziai.doc
  1017301067_lemezizi brezi...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  66 Dėl Sigito Girtavičiaus žemės sklypų (kad. Nr. 5550/0001:229, 5550/0001:196, 5550/0001:121, 5550/0001:258, 5550/0001:255, 5550/0001:95, 5550/0001:187, 5550/0001:309, 5550/0001:143, 5550/0001:171, 5550/0001:170), Valerijos Girtavičienės žemės sklypų (kad. Nr. 5550/0001:343, 5550/0001:344, 5550/0001:345), Edvino Girtavičiaus žemės sklypų (kad. Nr. 5550/0001:227, 5550/0001:352, 5550/0001:351, 5550/0001:353, 5550/0001:78), esančių Pozingių kaime, Veiviržėnų seniūnijoje (Nr. 938) 1017302327_girtaviciai GE...
  1017302327_Aiskinamasis g...
  1017302327_Pagrindinis br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  67 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010-05-27 sprendimo Nr. T11- 405 Dėl Elmaro Milaševičiaus žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:153, 5558/0004:154), esančių Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo pripažinimo netekusiu galios (Nr. 939) 1017302361_milaseviciaus ...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  68 Dėl Adomo Petro Neimonto žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0002:115), esančio Liaunų kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 940) 1017302375_neimontas.doc
  1017302375_neimontas brez...
  1017302375_aiskinamasis.d...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  69 UAB V. Paulius & associates real estate žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0007:287, 5544/0007:290), esančių Laistų kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymo (Nr. 941) 1017302377_paulius 287 29...
  1017302377_Aiskinamasis r...
  1017302377_Pagrindinis br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  70 Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012-12-11 patikrinimo ataskaitos Nr. Ko5-9 (Nr. 943) 1017302622_T10-943_inform...
  Česlovas Banevičius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  71 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. 944) 1017303356_T10-944_sprend...
  Laimonas Strauka
  Pritarė
  72 Dėl Dianos Riepšienės žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:584), esančio Lėbartų kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 945) 1017303369_riepsiene.doc
  1017303369_Aiskinamasis r...
  1017303369_Brezinys rieps...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  73 Dėl Virginijos Eitutienės žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:96), esančio Karklės kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 946) 1017303382_eitutiene.doc
  1017303382_Eitutiene aisk...
  1017303382_brezinys Eitut...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  74 Dėl Valento Butkaus, Vitaliaus Butkaus žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:837), esančio Klemiškės I kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 947) 1017303386_butkai.doc
  1017303386_aiskinamasis r...
  1017303386_butkai breziny...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  75 Emilijos Ratkienės, Mindaugo Jauros žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0001:73), Emilijos Ratkienės, Editos Jaurienės, Mindaugo Jauros žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0001:74), Raimondos Zeigienės, Mindaugo Jauros žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0001:75), Raimondos Zeigienės, Mindaugo Jauros, Editos Jaurienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0001:76), Mindaugo Jauros žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0001:77), Editos Jaurienės žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0001:78, 5558/0001:79) (Nr. 948) 1017303404_ratkiene, jaur...
  1017303404_ratkiene,jauro...
  1017303404_ratkiene,jauro...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  76 Dėl Aivaro Galinio žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0001:374, 5568/0001:71), esančių Vėžaičių mstl., Vėžaičių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 949) 1017303428_galinis.doc
  1017303428_aiskinamasis r...
  1017303428_koncepcijos br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  77 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.