KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 12
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2013-11-28 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos r. vaikų ir jaunių sporto mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų tvirtinimo (Nr. 714) 1017435571_Sprendimo proj...
  Algirdas Petravičius
  Pritarė
  2 Dėl Klaipėdos r. Pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų tvirtinimo (Nr. 713) 1017435566_Sprendimo proj...
  Algirdas Petravičius
  Pritarė
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros 2014-2016 m. programos patvirtinimo (Nr. 715) 1017435586_Sprendimo proj...
  1017435586_programos prie...
  Algirdas Petravičius
  Pritarė
  4 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-10-25 sprendimo Nr. T11-661 `Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo` dalinio pakeitimo ir papildymo (Nr. 719) 1017436616_Sprendimo proj...
  1017436616_protokolas 201...
  Algirdas Petravičius
  Pritarė
  5 Dėl Klaipėdos rajono užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 2012-2015 metų programos 2014 m. priemonių plano patvirtinimo (Nr. 711) 1017435555_Užkreč plan...
  Laima Kaveckienė
  Pritarė
  6 Dėl Sveikatą žalojančios elgsenos prevencijos Klaipėdos rajone 2014-2016 metų programos (Nr. 712) 1017435559_Rizikos veiksn...
  Laima Kaveckienė
  Pritarė
  7 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T11-594 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T11-113 patvirtintų Klaipėdos rajono miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo, švaros ir viešosios tvarkos taisyklių pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija` papildymo (Nr. 716) 1017435605_Projektas del ...
  Virgilijus Liepinis
  Pritarė
  8 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešųjų darbų programos 2014 metams patvirtinimo (Nr. 721) 1017436851_sprendimo proj...
  Virgilijus Liepinis
  Pritarė su siūlymais
  9 Dėl 2011 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimo Nr. T11-116 `Dėl Peticijų komisijos sudarymo` dalinio pakeitimo (Nr. 710) 1017435553_sprendimas.doc
  Aldona Šėmienė
  Pritarė
  10 Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2014 metų fiksuoto pajamų mokesčio ir lengvatų dydžių (Nr. 718) 1017435650_1 fiksuot paj ...
  1017435650_2 fiksuot paj ...
  1017435650_3 verslo liud ...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė su siūlymais
  11 Informacija apie 2013 m. devynių mėnesių Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto įvykdymą (Nr. 717) 1017435614_T10-717_1.pdf
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė
  12 Informacija dėl Savivaldybės tarybos 2013-09-26 protokolinio sprendimo (Nr. 722) 1017436852_T10-722.pdf
  Vaidotas Jasas
  Pritarė
  13 Informacija apie Savivaldybės tarybos 2013-09-26 protokolinį sprendimą dėl sporto įstaigų sujungimo (Nr. 720) 1017436828_T10-720.pdf
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  14 Informacija dėl pastato, esančio Jakų k., Šviesos g. 2, išpirkimo (Nr. 723) 1017436862_T10-723.pdf
  Audrius Kampas
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  15 Dėl patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingalės kultūros centrui (Nr. 727) 1017438219_1 sprendimas T...
  1017438219_T11-206.doc
  Audrius Kampas
  Pritarė
  16 Dėl Pozingių kaimo Pozingių gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 728) 1017438313_1 sprendimas.d...
  1017438313_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  17 Dėl Medelyno gatvės pavadinimo suteikimo Purmalių kaime (Nr. 729) 1017438319_1 sprendimas.d...
  1017438319_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  18 Dėl Medelyno gatvės pavadinimo suteikimo Kalotės kaime (Nr. 730) 1017438320_1 sprendimas.d...
  1017438320_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  19 Dėl Slyvų ir Linksmosios gatvių pavadinimų suteikimo Kuodžių kaime (Nr. 731) 1017438324_1 sprendimas.d...
  1017438324_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  20 Dėl Volungių gatvės pavadinimo suteikimo Antkopčio kaime (Nr. 732) 1017438327_1 sprendimas.d...
  1017438327_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  21 Dėl Debesų gatvės pavadinimo suteikimo Šlapšilės kaime (Nr. 733) 1017438330_1 sprendimas.d...
  1017438330_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  22 Dėl Kretingalės gatvės pavadinimo suteikimo Letūkų kaime (Nr. 734) 1017438336_1 sprendimas.d...
  1017438336_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  23 Dėl Kretingalės gatvės pavadinimo suteikimo Potrų kaime (Nr. 735) 1017438342_1 sprendimas.d...
  1017438342_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  24 Dėl Liepynės gatvės pavadinimo suteikimo Kiokių kaime (Nr. 736) 1017438354_1 sprendimas.d...
  1017438354_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  25 Dėl vietinių bendrojo naudojimo sistemų, skirtų gamtinėms dujoms skirstyti, pardavimo (Nr. 737) 1017438361_1 sprendimas T...
  1017438361_Duju vertinimo...
  1017438361_L dujos sutink...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  26 Dėl bendradarbiavimo su Estijos Mardu miesto savivaldybe (Nr. 724) 1017438200_Bendradarbiavi...
  1017438200_2013 11 14 pro...
  1017438200_doc00209320131...
  Raimonda Kučinskaitė
  Pritarė
  27 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2013-2015 m. programų pakeitimo (Nr. 738) 1017438381_tarybos sprend...
  1017438381_SVP_lapkritis_...
  Raimonda Kučinskaitė
  Pritarė su siūlymais
  28 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo (Nr. 739) 1017438384_1 sprend del b...
  1017438384_2 sprend pried...
  1017438384_3 aiskinamojo ...
  1017438384_4 mokinio krep...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė su siūlymais
  29 Dėl socialinės globos vietų skaičiaus Gargždų ir Priekulės socialinių paslaugų centruose nustatymo (Nr. 725) 1017438206_Del socialines...
  1017438206_Aiškinamasis ...
  1017438206_Antikorupcinio...
  Dalia Gumuliauskienė
  Pritarė
  30 Dėl socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų pareigybių sąrašų patvirtinimo (Nr. 726) 1017438217_Del Socialiniu...
  1017438217_Gargždų SPC ...
  1017438217_Priekulės SPC...
  1017438217_Klaipėdos raj...
  1017438217_Aiškinam. ra...
  1017438217_Antikorupcinio...
  Dalia Gumuliauskienė
  Pritarė
  31 Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. 740) 1017439229_virsininko_par...
  1017439229_aiskinamasis.d...
  1017439229_sprendimas.doc
  Aldona Šėmienė
  Pritarė
  32 Dėl Klaipėdos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo (Nr. 741) 1017439375_1 sprendimas T...
  1017439375_MODERNIZUOJAMU...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  33 Dėl Laimono Jočėno žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:620), esančio Birbinčių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 742) 1017439382_jocenas.doc
  1017439382_jocenas aiskin...
  1017439382_jocenas brezin...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  34 Dėl Almutos Macijauskienės ir Aro Valiuko žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0016:243), esančio Saulažolių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 744) 1017439387_macijauskiene ...
  1017439387_macijaukiene v...
  1017439387_macijauskiene ...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  35 Dėl MB `Energo projektas` žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:219), esančio Mazūriškių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 745) 1017439390_energo projekt...
  1017439390_energo projekt...
  1017439390_energo projekt...
  Gytis Kasperavičius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  36 Dėl Arūno Einingio, Liudmilos Kornejevienės, Viktoro Kornejevo žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:603), esančio Būrų g. 50, Jakų kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijąos tvirtinimo (Nr. 743) 1017439383_einingis ir kt...
  1017439383_Aiskinamasis ...
  1017439383_einingis brė...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  37 Dėl Valerijos Borusevičienės žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0005:2), esančio Priekulės II kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 746) 1017439391_boruseviciene....
  1017439391_boruseviciene ...
  1017439391_boruseviciene ...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  38 Dėl Dovilės Žutautaitės žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0001:133), esančio Plikių mstl., Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 747) 1017439823_zutautaite.doc
  1017439823_Aiskinamasis ...
  1017439823_zutautaite bre...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  39 Dėl Dainiaus Juciaus žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:181), esančio Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 748) 1017439826_jucius.doc
  1017439826_aiskinamasis j...
  1017439826_brezinys juciu...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  40 Dėl Vytauto Budrio žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0009:450), esančio Maciuičių kaime, Vėžaičių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 749) 1017439833_budrys.doc
  1017439833_aiskinamasis B...
  1017439833_brezinys budry...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  41 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Virginijus ir KO“ žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:230), esančio Aukštkiemių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 750) Gytis Kasperavičius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  42 Dėl UAB „Klaipėdos rajono energijos“ akcijų pirkimo (Nr. 752) 1017439995_1 sprendimas T...
  1017439995_KRE komisija n...
  1017439995_KRE komisija e...
  1017439995_KL vanduo siul...
  1017439995_Kontrole ne.pd...
  1017439995_T10-752_2.pdf
  Vidmantas Buivydas
  Atidėjo
  43 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Sporto centro direktoriaus skyrimo (Nr. 751) 1017439888_liutiko_paskyr...
  1017439888_prašymas.pdf
  Aldona Šėmienė
  Pritarė
  44 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos planavimo tvarkos aprašo naujos redakcijos tvirtinimo (Nr. 754) 1017441346_2013-11-22 Tar...
  1017441346_Strateginio pl...
  1017441346_2 PRIEDAS.docx
  1017441346_4 PRIEDAS.xls
  1017441346_5 PRIEDAS.doc
  1017441346_6 PRIEDAS.doc
  1017441346_7 PRIEDAS.docx
  1017441346_8 PRIEDAS_atas...
  1017441346_3 PRIEDAS.xls
  1017441346_1 PRIEDAS.docx
  Raimonda Kučinskaitė
  Pritarė su siūlymais
  45 Dėl Jono Raudonio žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:13, 5558/0007:15), UAB „Pervera“ žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:14), esančių Aukštkiemių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 755) 1017441347_raudonis perve...
  1017441347_raudonis perve...
  1017441347_raudonis perve...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  46 Dėl Lilijanos Laškovos žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0003:393, 5558/0003:395), esančių Mazūriškių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo (Nr. 753) 1017441309_laskova geras....
  1017441309_Aiskinamasis r...
  1017441309_brezinys Laš...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  47 Dėl Rimo Andriekaus žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0005:54, 5523/0005:63), esančių Žemgrindžių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 756) 1017441351_andriekus zemg...
  1017441351_andriekus zemg...
  1017441351_andriekus zemg...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  48 Dėl UAB „Rikanda“, UAB „Dojus agro“ žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:242), UAB „Dojus agro“, Erikos Viknienės žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:272), UAB „Dojus agro“ žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0005:441, 5510/0005:984), UAB „Dojus agro“, Elenos Stancelienės žemės sklypo (kad.nr. 5510/0005:457),esančių Šlapšilės kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 757) 1017441359_rikanda dojus ...
  1017441359_Aiskinamasis r...
  1017441359_rikanda dojus ...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  49 Dėl UAB „Sabenta“ žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0002:30), esančio Dirvupių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 760) 1017442217_sabenta.doc
  1017442217_aiskinamasis s...
  1017442217_brezinys saben...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  50 Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio (Nr. 758) 1017441848_Dėl atleidimo...
  1017441848_Aiškinamojo r...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė
  51 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 m. priemonių pakeitimo (Nr. 759) 1017441872_sprendimas_ger...
  Virgilijus Liepinis
  Pritarė
  52 Dėl UAB `Klaipėdos rajono energija` centralizuotai tiekiamos šilumos kainos kompensavimo Vėžaičių miestelio gyventojams (Nr. 761) 1017442225_sprendimas Vez...
  Virgilijus Liepinis
  Pritarė
  53 Dėl Savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimo Nr. T11-62 „Dėl gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymo į seniūnaitijas tvirtinimo“ dalinio pakeitimo (Nr. 762) 1017442281_seniūnaitijų...
  1017442281_aiškinamasis ...
  Loreta Kuprienė
  Nepritarė
  54 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.