KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 10
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2015-09-24 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T11-72 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo. Sistemos Administratorius
  Pritarė
  2 Dėl Gargždų sporto mokyklos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2015 m. sąmatos, patvirtintos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimu Nr. T11-64 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2015 m. sąmatos patvirtinimo` pakeitimo (Nr. T10-393) 1017728380_dėl spec. pro...
  1017728380_T11-64 lyginam...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  4 Dėl viešosios įstaigos Kretingalės ambulatorijos reorganizavimo prijungimo būdu prie viešosios įstaigos Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro ir reorganizavimo sąlygų patvirtinimo (Nr. T10-415) 1017728753_dėl Kretingal...
  1017728753_Paupių PSPC ...
  1017728753_Kretingalės a...
  1017728753_reorganizavimo...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  5 Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos Taikinimo komisiją Sistemos Administratorius
  Pritarė
  6 Dėl pritarimo dalyvavimui partnerio teisėmis projekte ` Brukšvų polderio dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija (III etapas) Klaipėdos r., Priekulės sen., Drevernos k.` (Nr. T10-413) 1017728615_BRUKSVU(III) s...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  7 Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų 2015 metams nustatymo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  8 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-409) 1017728504_sprend proj de...
  1017728504_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  9 Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti Sistemos Administratorius
  Pritarė
  10 Dėl pakeistų Klaipėdos rajono paramos šeimai centro nuostatų patvirtinimo (Nr. T10-418) 1017728792_Dėl pakeistų...
  1017728792_Paramos seimai...
  1017728792_Aišk.raštas ...
  1017728792_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  11 Dėl pakeistų Gargždų socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo (Nr. T10-417) 1017728787_Dėl pakeistų...
  1017728787_Gargzdu social...
  1017728787_Aišk. raštas...
  1017728787_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  12 Dėl pakeistų Priekulės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo (Nr. T10-416) 1017728784_Dėl pakeistų...
  1017728784_Priekulės spc...
  1017728784_Aišk.raštas ...
  1017728784_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  13 Sprendimas `Dėl UAB`Klaipėdos rajono energija` centralizuotai tiekiamos šilumos kainos skirtumo kompensavimo Vėžaičių miestelio gyventojams` Sistemos Administratorius
  Pritarė
  14 Sprendimas `Dėl Viliaus Gaigalaičio globos namams tiekiamos šilumos kainos dedamųjų skaičiavimo` (Nr. T10-389) 1017727459_SPRENDIMAS V.G...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  15 Dėl Elenos Vigelienės žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0007:165), esančio Lelių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. T10-385) 1017727209_vigeliene.doc
  1017727209_Aiskinamasis v...
  1017727209_brezinys vigel...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  16 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui tarp Pajūrio regioninio parko direkcijos ir Klaipėdos rajono savivaldybės dėl automobilių kelių, dviračių takų vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo darbų Pajūrio regioninio parko teritorijoje (Nr. T10-411) 1017728571_2015-09-10 ais...
  1017728571_rastas.pdf
  1017728571_schemos.pdf
  1017728571_2015-09-11_Paj...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  17 Dėl Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo (Nr. T10-386) 1017727214_Pietine jungti...
  1017727214_aiskinamasis p...
  1017727214_13032-00-DTP-S...
  1017727214_13032-00-DTP-S...
  1017727214_13032-00-DTP-S...
  1017727214_13032-00-DTP-S...
  1017727214_13032-00-DTP-S...
  1017727214_Sprendiniu igy...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  18 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T11-166 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-392) 1017728239_Sprendimo proj...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  19 Dėl Dovilų miestelio Klaipėdos gatvės geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-394) 1017728452_1 sprendimas.d...
  1017728452_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  20 Dėl Girkalių kaimo Palangos gatvės geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-395) 1017728454_1 sprendimas.d...
  1017728454_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  21 Dėl Gargždų miesto Karaliaus Mindaugo gatvės geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-396) 1017728458_1 sprendimas.d...
  1017728458_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  22 Dėl Klemiškės II kaimo Gyventės, Jorės, Stalupės, Buominės ir Elksnės gatvių geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-397) 1017728461_1 sprendimas.d...
  1017728461_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  23 Dėl Girkalių kaimo Sidabro, Amatų, Andulių ir Gintaro gatvių geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-398) 1017728463_1 sprendimas.d...
  1017728463_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  24 Dėl Graudūšių kaimo Laibenių, Pajūrio ir Druskių gatvių geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-399) 1017728470_1 sprendimas.d...
  1017728470_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  25 Dėl Platupėnų gatvės pavadinimo suteikimo Klemiškės II kaime (Nr. T10-400) 1017728478_1 sprendimas.d...
  1017728478_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  26 Dėl Viliūnų gatvės pavadinimo suteikimo Trušelių kaime (Nr. T10-401) 1017728481_1 sprendimas.d...
  1017728481_2 planas.pdf
  1017728481_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  27 Dėl Liūties ir Pavėsio gatvių pavadinimų suteikimo Slengių kaime (Nr. T10-402) 1017728482_1 sprendimas.d...
  1017728482_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  28 Dėl Edvardo Turausko gatvės pavadinimo suteikimo Paežerio kaime (Nr. T10-403) 1017728484_1 sprendimas.d...
  1017728484_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  29 Dėl Jovarų gatvės pavadinimo suteikimo Kairių kaime Sistemos Administratorius
  Pritarė
  30 Dėl Rogainių gatvės pavadinimo suteikimo Gindulių kaime (Nr. T10-405) 1017728489_1 sprendimas.d...
  1017728489_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  31 Dėl Lietuvininkų gatvės pavadinimo suteikimo Dituvos kaime (Nr. T10-406) 1017728492_1 sprendimas.d...
  1017728492_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  32 Dėl Palangos gatvės pavadinimo suteikimo Letūkų kaime (Nr. T10-407) 1017728494_1 sprendimas.d...
  1017728494_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  33 Dėl Austėjos gatvės pavadinimo suteikimo Gerduvėnų kaime (Nr. T10-412) 1017728586_1 sprendimas.d...
  1017728586_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  34 Dėl leidimo atnaujinti katilinės Alyvų g. 1, Drevernoje, nuomos sutartį Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  35 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimo Nr. T11-8 `Dėl kultūros įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus tvirtinimo` pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  36 Išbrauktas iš darbotvarkės (Nr. T10-420) 1017729350_T10-420.pdf
  Sistemos Administratorius
  Nepriėmė
  37 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T11-131 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės lankytinų vietų pavadinimų tvirtinimo komisijos sudarymo` dalinio keitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  38 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės prašymų dėl lankytinos vietos pavadinimo suteikimo nagrinėjimo komisijos nuostatų tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  39 Bendru sutarimu nepriimtas. Dėl leidimo pratęsti Žalgirio g. 2, Priekulėje, nuomos sutarties terminą Sistemos Administratorius
  Nepriėmė
  40 Dėl žemės sklypų dalių, patenkančių į projektuojamo kelio Rimkai-Lėbartai-Dovilai ribas, pirkimo komisijos sudarymo ir tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T11-334 pripažinimo netekusiu galios Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  41 Dėl sutikimo perimti Sudmantų k., esančius tinklus (Nr. T10-425) 1017730129_1 Sprendimas T...
  1017730129_SIP praso.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  42 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos teikimo Nr. (5.1)-TR-21 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-12-15 įsakymo Nr. AV-2712 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų“. Sistemos Administratorius
  Pritarė
  43 Informacija dėl UAB „Agrovet“ 2015-09-03 rašto Nr. A15-09/03-01 „Dėl sutarties ir įsipareigojimų pasibaigimo įforminimo“. Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  44 Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ akcijų pirkimo, apmokant turtiniu įnašu Sistemos Administratorius
  Pritarė
  45 Dėl paveldimo turto mokesčio Sistemos Administratorius
  Pritarė
  46 Dėl atstovo delegavimo į Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybą Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  47 Dėl UAB ‚,V. Paulius & associates real estate“ žemės sklypų (kad. Nr. 5505/0002:7; 5505/0002:78; 5505/0002:171), esančių Šnaukštų kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  48 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.