KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 13
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2015-12-17 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl viešosios įstaigos Kretingalės ambulatorijos reorganizavimo prijungimo būdu prie viešosios įstaigos Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro ir reorganizavimo sąlygų patvirtinimo (Nr. T10-517) 1017761036_sprndimo proje...
  1017761036_Kretingalės a...
  1017761036_Paupių PSPC ...
  1017761036_Kretingalės a...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  2 Informacija dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų naudojimo (Nr. T10-518) 1017761441_T10-518.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  3 Dėl Klaipėdos rajono nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės 2014-206 metų programos 2016 m. priemonių plano pakeitimo (Nr. T10-519) 1017761477_T10-519.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  4 Dėl sutikimo perimti nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos perduodamą valstybės turtą (Nr. T10-516) 1017761014_NMM Biblioteka...
  1017761014_Dėl bibliotek...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  5 Dėl 2016 metais finansuojamų Klaipėdos rajono kultūros veiklos projektų sąrašo patvirtnimo (Nr. T10-514) 1017759762_2016 pr protok...
  1017759762_2016 projektu ...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  6 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T11-672 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo“ pakeitimo (Nr. T10-515) 1017761011_Antikorupcinio...
  1017761011_Dėl atlieku t...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  7 Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės nusikalstamumo prevencijos komisijos 2015 m. veiklos ataskaitos (Nr. T10-545) 1017761947_T10-545.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  8 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės ir viešosios įstaigos Socialinių mokslų kolegijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymui (Nr. T10-526) 1017761798_Sprendimo proj...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  9 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo (Nr. T10-524) 1017761783_NŠC veiksmų ...
  1017761783_Sprendimo proj...
  1017761783_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  10 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T11-316 `Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo` ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T11-219 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T11-316 `Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo` dalinio pakeitimo` pakeitimo (Nr. T10-525) 1017761791_Antikorupcinio...
  1017761791_Sprendimo proj...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  11 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimo Nr. T11-174 `Dėl priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir mokyklų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo` pakeitimo (Nr. T10-523) 1017761780_Sprendimas del...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  12 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu“ partnerio teisėmis (Nr. T10-544) 1017761898_Turizmo tarybo...
  1017761898_Asociacijos Kl...
  1017761898_Marriage_Jungt...
  1017761898_Del projekto M...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  13 Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo (Nr. T10-529) 1017761810_Dėl Mokėjimo...
  1017761810_Aiškinamasis ...
  1017761810_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  14 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės dalyvavimui Integralios pagalbos plėtros projekte (Nr. T10-520) 1017761771_Dėl pritarimo...
  1017761771_Aišk.r. Dėl ...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  15 Dėl Viliaus Gaigalaičio globos namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainų 2016 metams derinimo (Nr. T10-521) 1017761773_Dėl Viliaus G...
  1017761773_Aisk. r. dėl ...
  1017761773_Scan.pdf
  1017761773_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  16 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimu Nr. T11-475 „Dėl Veiviržėnų kultūros centro steigimo“ patvirtintų Veiviržėnų kultūros centro nuostatų pakeitimo (Nr. T10-522) 1017761777_Veivirzenu KC....
  1017761777_2015 Veivirzen...
  Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  17 Dėl biudžetinės įstaigos Vėžaičių kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. T10-528) 1017761805_DĖL VĖŽAIČ...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  18 Dėl Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2015-2017 metų programos 2016 metų priemonių plano patvirtinimo (Nr. T10-527) 1017761800_Etno2016_taryb...
  1017761800_2016priemoniuP...
  1017761800_AISK rastas_ET...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  19 Dėl turto, esančio Kvietinių g. 30, Gargžduose, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai (Nr. T10-543) 1017761893_1 sprendimas T...
  1017761893_Krantas atiduo...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  20 Dėl leidimo atnaujinti medicinos punkto patalpų Mokyklos g. 6-2, Judrėnuose, nuomos sutartį (Nr. T10-542) 1017761883_1 Sprendimas T...
  1017761883_Juritmas praš...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  21 Dėl leidimo atnaujinti patalpų Klaipėdos g. 26B, Gargžduose, nuomos sutartį (Nr. T10-541) 1017761880_1 Sprendimas T...
  1017761880_Alrakas praso ...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  22 Dėl patalpų Minijos g. 2, Doviluose, nuomos konkurso (Nr. T10-540) 1017761876_1 sprendimas T...
  1017761876_Dovilu sen nuo...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  23 Dėl turto, esančio Pamario g. 14, Drevernoje, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai (Nr. T10-539) 1017761868_1 sprendimas T...
  1017761868_Muziejus nenor...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  24 Dėl prašymo perduoti Klaipėdos rajono savivaldybei valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise (Nr. T10-538) 1017761872_1 Sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  25 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės privatizavimo fondo likvidavimo (Nr. T10-536) 1017761865_1 Sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  26 Dėl patalpų paskirties pakeitimo (Nr. T10-535) 1017761862_1 Sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  27 Dėl sutikimo perimti nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos perduodamą valstybės turtą (Nr. T10-534) 1017761857_1 Sprendimas T...
  1017761857_LNMM Bibliotek...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  28 Dėl Norvegų gatvės pavadinimo suteikimo Aukštkiemių kaime (Nr. T10-533) 1017761852_1 sprendimas.d...
  1017761852_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  29 Dėl Aguonų gatvės pavadinimo suteikimo Klausmylių viensėdyje (Nr. T10-532) 1017761841_1 sprendimas.d...
  1017761841_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  30 Dėl Užuovėjos gatvės pavadinimo suteikimo Šnaukštų kaime (Nr. T10-531) 1017761834_1 sprendimas.d...
  1017761834_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  31 Dėl Žvaigždžių gatvės pavadinimo suteikimo Kisinių kaime (Nr. T10-530) 1017761832_1 sprendimas.d...
  1017761832_2 planas.pdf
  1017761832_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  32 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos tvirtinimo (Nr. T10-546) 1017762098_kontroles komi...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  33 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos planavimo tvarkos aprašo pakeitimo (Nr. T10-548) 1017762172_3 PRIEDAS.xls
  1017762172_4 PRIEDAS.xls
  1017762172_Priedas Nr. 9 ...
  1017762172_Priedas Nr. 10...
  1017762172_1 PRIEDAS.docx
  1017762172_2015-12 T.spr ...
  1017762172_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  34 Dėl pritarimo dalyvauti projekte `Baltijos jūros turizmo centras` (Nr. T10-547) 1017762153_2015-11-18 Aso...
  1017762153_2015-12-07 Del...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  35 Dėl pritarimo teikti projekto „Priekulės miesto atvirų viešųjų erdvių tvarkymas“ paraišką (Nr. T10-550) 1017762400_2015-12_dėl p...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  36 Dėl pritarimo teikti projekto „Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra Gargžduose ir aplinkinėse seniūnijose“ paraišką (Nr. T10-549) 1017762388_2015-12_dėl p...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  37 Dėl 2014-05-29 Tarybos sprendimo Nr. T11-253 „Dėl pritarimo teikti projekto „Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas Klaipėdos rajono savivaldybės pastatuose Mokyklos g., Endriejave“ paraišką“ papildymo (Nr. T10-551) 1017762407_2015-12_modern...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  38 Dėl pritarimo teikti projekto „Vėžaičių dvaro parko teritorijos pritaikymas viešiesiems poreikiams“ paraišką (Nr. T10-552) 1017762425_protokolas_A6-...
  1017762425_2015-12_dėl p...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  39 Dėl Snaigių gatvės pavadinimo suteikimo Šlapšilės kaime (Nr. T10-553) 1017762435_1 sprendimas.d...
  1017762435_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  40 Dėl Genių gatvės pavadinimo suteikimo Eglynų kaime (Nr. T10-555) 1017762443_1 sprendimas.d...
  1017762443_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  41 Dėl Ąžuolų gatvės pavadinimo suteikimo Triušių kaime (Nr. T10-554) 1017762440_1 sprendimas.d...
  1017762440_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  42 Informacija dėl Drevernos prieplaukos operatoriaus funkcijų koncesijos suteikimo konkurso (Nr. T10-560) 1017762708_T10-560.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  43 Dėl Gargždų atviro jaunimo centro steigimo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. T10-556) 1017762455_Antikorupcinio...
  1017762455_TS del jaunimo...
  1017762455_AJC nuostatai....
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  44 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės dalyvavimo Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupėje (Nr. T10-557) 1017762467_Sprendimas_dal...
  1017762467_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  45 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties pakeitimo (Nr. T10-558) 1017762530_sprendimo proj...
  1017762530_Protokolas_JRT...
  1017762530_V. Gedvilo ra...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  46 Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2015 m. veiklos ataskaitos (Nr. T10-559) 1017762532_T10-559.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  47 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2015-2017 m. programų pakeitimo (Nr. T10-563) 1017763073_1 programa_201...
  1017763073_2 programa_201...
  1017763073_3 programa_201...
  1017763073_4 programa_201...
  1017763073_5 programa_201...
  1017763073_6 programa_201...
  1017763073_7 programa_201...
  1017763073_8 programa_201...
  1017763073_9 programa_201...
  1017763073_2015-12 Asigna...
  1017763073_2015-12 SVP pa...
  1017763073_Sprendimo proj...
  1017763073_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  48 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  49 Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų įrengimo valstybinėje žemėje sutarties pasirašymui tarp Vilijos Kasparavičienės ir Klaipėdos rajono savivaldybės Sistemos Administratorius
  Priėmė
  50 Dėl Klaipėdos rajono senųjų kapinių tvarkymo darbų 2016 metų programos patvirtinimo (Nr. T10-564) 1017763078_Sprendimo proj...
  1017763078_Programos proj...
  1017763078_Aiskinamasis r...
  1017763078_Protokolas_kap...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  51 Informacija dėl Šernų gatvės Ketvergių k., Dovilų sen. (Nr. T10-565) 1017763095_T10_565.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  52 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T11-491 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir panaikinimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-566) 1017763503_sprend alkoh p...
  1017763503_aiškin rašta...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  53 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2003-03-27 sprendimo Nr. T11-80 „Dėl poilsio bei turizmo zonų nustatymo klaipėdos rajone“ papildymo (Nr. T10-567) 1017763512_sprend poilsi...
  1017763512_aiškin rašta...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  54 Dėl kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų Klaipėdos rajono savivaldybėje nustatymo (Nr. T10-568) 1017763519_sprend alkoh p...
  1017763519_aiškin rašta...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  55 Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Veikime - Pietų Baltijos iniciatyvos mažinant klimato kaitą` partnerio teisėmis (Nr. T10-569) 1017764216_Švietimo skyr...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  56 Informacija dėl vyriausybės atstovės teikimo dėl Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2015-11-26 potvarkio MV-127 ,,Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo` panaikinimo. (Nr. T10-570) 1017764479_T10-570.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  57 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo (Nr. T10-571) 1017765033_nuostatai prie...
  1017765033_priesgaisrines...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  58 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.