KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Muziejus kviečia sužinoti ir atrasti

  Gargždų krašto muziejus aktyviai dalyvauja Gargždų miesto ir rajono kultūrinėje veikloje. Apie šią įstaigą, jos veiklą ir perspektyvas kalbamės su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita Liutikiene.

  Kaip keitėsi 2005 m. įkurto Gargždų krašto muziejaus vaidmuo rajone ir bendrame respublikos muziejų kontekste?

  Gargždų krašto muziejus įkurtas 2005 m. Palaipsniui prie šios įstaigos buvo prijungti filialai: Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus Priekulėje, Agluonėnų etnografinė sodyba, I. Simonaitytės memorialinis muziejus ir  J. Gižo etnografinė sodyba Drevernoje. Tai labai padeda organizuoti veiklas ir jas koordinuoti siekiant bendrų tikslų – skatinti pažinti mūsų kraštą vietos gyventojus ir atvykusiuosius į mūsų rajoną iš kitų Lietuvos kampelių ir iš svetur. Šiuo metu Gargždų krašto muziejuje ir jo filialuose sukaupta apie 12000 eksponatų. Didesnioji dalis jų saugoma saugyklose, kitus galima pamatyti ekspozicijose. Duomenys apie muziejaus eksponatus keliami ir į Lietuvos integralią muziejų informacijos sistemą (LIMIS). Muziejuje dirba 10 specialistų ir administracijos darbuotojų ir 7 pagalbiniai darbininkai. 2018 m. iš savivaldybės biudžeto muziejaus veiklai buvo skirta 199 200 eurų.

  Šiandien pasigirsta įvairių svarstymų apie muziejų lankymo ir kitų jų teikiamų paslaugų įkainius. Kiek kainuoja bilietas į Gargždų krašto muziejų? Ar yra galimybių šį muziejų ir jo filialus aplankyti nemokamai?

  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintu sprendimu moksleiviams, studentams, pensininkams bilietas į muziejų kainuoja 1 eurą, suaugusiems lankytojams – 2 eurus. Įvairių muziejaus organizuojamų renginių metu muziejaus lankymas yra nemokamas. Gegužės mėnesį organizuotoje Muziejų naktyje Gargždų krašto muziejus sulaukė nemažai lankytojų kviesdamas ne tik nemokamai aplankyti savo ekspoziciją, bet ir pristatydamas netrukus knygos pavidalu pasirodysiančius Gargždų dvaro valdytojo barono Eugenijaus Renė poezijos vertimus. Muziejus, kaip Savivaldybės biudžetinė įstaiga, nemokamai kvietė visus apsilankyti ir Vietos savivaldos dienos proga, − ir iš tiesų sulaukė nemažai lankytojų.            

  Kokiomis dar veiklomis užsiima muziejus, be tradicinės funkcijos − eksponatų kaupimo ir saugojimo?

  Daug dėmesio skiriama siekiui užmegzti aktyvų santykį su vietos bendruomenėmis. Viena tokio bendravimo formų – edukacijos, rengiamos įvairaus amžiaus muziejų lankytojams. Įprastai edukaciją suvokiame kaip vaikų lavinimą, tačiau vis labiau populiarėja mokymosi visą gyvenimą idėjos, todėl Gargždų krašto muziejuje ir jo filialuose siūlomos edukacijos suaugusiesiems. Neretai šia veikla susidomi šeimos ar kolektyvai, kurių skirtingo amžiaus nariai ieško prasmingų būdų pažymėti tam tikrą šeimos sukaktį ar, tiesiog, būdami kartu siekia geriau vienas kitą pažinti ir išgyventi buvimo drauge džiaugsmą.

  Nemažai lankytojų dėmesio sulaukia edukacijos Gargždų krašto muziejaus nuolatinės ekspozicijos pagrindu parengta edukacija, kurios metu dalyviai turi galimybę pajusti tarpukario Gargždų dvasią keliaudami per muitinę, sėdėdami mokykliniame suole ar rašydami laiškus pašte. Tokios edukacijos kaina vienam asmeniui (suaugusiam) – 2 eurai. Jei jus vilioja pamario kraštas su savo unikalia gamtine aplinka ir turtinga istorine patirtimi, tada įdomią edukaciją jums pasiūlys J. Gižo etnografinė sodyba Drevernoje. Tai galimybė patiems nuspalvinti ir sukonstruoti vėtrungę, kurią edukacijai pasibaigus parsivešite kaip prisiminimą apie pamarį ir smagų buvimą kartu su savo artimaisiais. Šios edukacijos kaina – 20 eurų. Aktyviai edukacinę veiklą vykdo ir Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus. Šių metų balandžio–rugsėjo mėnesiais šiame filiale edukacijose dalyvavo beveik 600 įvairaus amžiaus lankytojų.  

  Gargždų krašto muziejus dažnai atlieka reprezentacinio rajono objekto vaidmenį. Kokio susidomėjimo jis sulaukia iš užsienio turistų?

  Vasaromis Gargždų krašto muziejus bendradarbiaudamas su turizmo agentūromis sulaukia gausaus būrio keliautojų kruiziniais laivais. Šios vasaros sezono metu Gargždų krašto muziejuje apsilankė per 1200 turistų. J. Gižo etnografinę sodybą gegužės–rugsėjo mėnesiais aplankė daugiau kaip 1850 turistų, tarp kurių nemažai užsieniečių. Vasarą Gargžduose lankėsi Izraelio nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Amiras Maimonas. Vizito metu svečias lankėsi Gargždų žydų istoriją menančiuose objektuose, taip pat ir krašto muziejuje, susipažino su ekspozicijos dalimi, skirta žydų atminimui, ir buvo maloniai nustebintas Gargždų žydų istorijos bei Holokausto aukų tinkamu įamžinimu mūsų rajone.

  Muziejus aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje? Kokį indėlį šiuose projektuose sudaro lėšos iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto?

  Dalyvavimas projektuose įstaigai suteikia galimybę praplėsti įprastines muziejaus veiklos funkcijas arba jas papildyti. Prie tradicinių muziejaus veiklų priskirtinas eksponatų restauravimas. Šiais metais laimėjus Lietuvos kultūros tarybos projektą restauruojama Mažosios Lietuvos knyga, kurią bus galima pamatyti Priekulės Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus nuolatinėje ekspozicijoje. Šiam knygos restauracijai atlikti 1600 Eur buvo skirta iš Lietuvos kultūros tarybos, 400 Eur – iš Gargždų krašto muziejaus už suteiktas paslaugas surinktų lėšų. Kitas svarbus Gargždų krašto muziejaus 2018 m. vykdomas projektas − „Klaipėdos rajono tautodailininkų darbų parodos atidarymas ir eksponavimas Tukumo muziejuje“. Jam, parengus projektą, gautos lėšos iš Klaipėdos rajono savivaldybės Etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros programos – 900 Eur. Gargždų krašto muziejus prie šio projekto įgyvendinimo prisidėjo 400 Eur. Šio projekto dalis – Latvijos Tukumo muziejaus audimo dirbtuvių ir liaudies taikomųjų menų studijos tekstilės ir keramikos darbų paroda „Kaip latviai puošdavosi“ Gargždų krašto muziejuje. Gruodžio mėnesio pradžioje Tukumo mieste bus atidaryta Klaipėdos rajono tautodailininkų paroda, pristatanti mūsų regiono etninės kultūros tradicijas. Šis bendradarbiavimas tarp Gargždų krašto muziejaus ir Latvijos Tukumo muziejaus nebūtų įvykęs be aktyvaus muziejininkų dalyvavimo ne tik vietiniuose, bet ir tarptautiniuose projektuose.

  Kviečiu visus, ypač mokytojus su mokiniais, aktyviai lankytis Gargždų krašto muziejuje ir jo filialuose šaltuoju metų laiku – turtingas mūsų krašto istorijos ir kultūros palikimas šildo širdis, stiprina sielas ir ugdo protą bei neabejotinai kelia pasididžiavimo jausmą – mūsų istorija pulsuoja europinių vertybių gyvastimi!

  Kalbėjosi Ryšių su visuomene skyriaus praktikantė Regina Šiurytė-Šimulienė

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.