KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Savivaldybių biudžetų prognozės, galimybės ir tikimybės

  Praėjusią savaitę Klaipėdos rajono meras Vaclovas Dačkauskas dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdyje, kuriame aptartos 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo projekto nuostatos, susijusios su savivaldybėms patikėtų funkcijų finansavimu ir kitais savivaldybių finansiniais klausimais. Kalbamės apie ateinančių metų prognozuojamas biudžeto pajamas.

  Kokie esminiai klausimai, susiję su valstybės ir savivaldybių biudžetų formavimu, buvo aptarti?

  Svarstyti Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimai. Savivaldybių asociacijos taryba priėmė 2 nutarimus. Viename siūloma kompensuoti savivaldybės prognozuojamas pajamas, kai jos mažėja 10, o ne 20 proc., nei buvo prognozuota ankstesniais metais − kaip teikiama Finansų ministerijos parengtame Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatyme, − jeigu savivaldybės prognozuojamos pajamos mažėtų iki 20 procentų, apskritai jokia kompensacija nenumatoma, o ženklus keliolikos procentų pajamų sumažėjimas neleistų užtikrinti būtiniausių savarankiškų savivaldybės funkcijų atlikimo. Be to, 20 proc. pajamų mažėjimo riba neskatintų savivaldybių siekti geresnių rezultatų, nes jos tokiu atveju netektų kompensacijos.

  Kitame nutarime, siekiant teisingiau pasidalinti su valstybės biudžetu savivaldybių biudžetų pajamų prognozuojamas netektis dėl numatomo gyventojų neapmokestinamųjų pajamų padidinimo nuo 2018 metų, prašoma padidinti 0,27 procentinio punkto, arba 4,92 mln. eurų, gyventojų pajamų mokesčio dalį, tenkančią visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus. Bendrame savivaldybės biudžeto kontekste tai nėra reikšminga suma, tačiau ir dėl jos vyksta derybos.

  Ar turėjo Savivaldybių asociacijos taryba esminių pastabų mūsų Savivaldybės prognozuojamam biudžetui?

  Esminių pastabų neturėjo. Tikimės, kad biudžetas bus sudarytas sėkmingai, tik liks siekti, kad gyventojų pajamų mokesčio planas būtų įvykdytas.

  Kol kas nepatenkame į savivaldybių donorių kategoriją, − prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio vienam Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojui sudaro beveik 379 eurus, o visų savivaldybių vidurkis − 455 eurai.

  Kokie pagrindiniai rodikliai lemia biudžeto pajamų apimtį?

  Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį, yra įstatymu tvirtinama gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalis procentais, tenkanti savivaldybių biudžetams. Savivaldybių biudžetams 2018 metais bus skiriama 82,16 proc. (šiais metais yra patvirtinta 78,17 proc.) šio mokesčio įplaukų nuo visų GPM įplaukų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus. Nauja tai, kad 2018 m. GPM dalį (procentais) sudarys pastovioji dalis – 78,45 procento ir kintamoji dalis – 3,71 procento.

  Kaip galima būtų tai plačiau paaiškinti?

  Pastovioji GPM dalis, vadovaujantis Metodikos projektu, 2018 metams imama tokia, kokia patvirtinta einamiesiems metams (78,17 proc.) ir didinama 0,27 procentinio punkto dėl sprendimų, keičiančių pajamas iš GPM (numatytų neapmokestinamo pajamų dydžio (NPD) padidėjimo, papildomo NPD už vaikus panaikinimo, veiklos su verslo liudijimais apyvartos nuo 45 tūkst. eurų iki 35 tūkst. eurų ribos sumažinimo, minimaliosios mėnesinės algos padidinimo, taip pat pareiginės algos bazinio dydžio padidinimo).

  Kintamoji GPM (procentais) dalis skiriama: savivaldybių finansiniams ištekliams papildyti. Buvusi Bendrosios dotacijos kompensacija (BDK) savivaldybių biudžetų pajamų mažėjimui kompensuoti (mūsų savivaldybei nebuvo skiriama). Iki šiol BDK buvo skiriama iš valstybės biudžeto. Taip pat kintamoji dalis skiriama savivaldybių išlaidų pokyčiams kompensuoti dėl Seimo ir Vyriausybės priimtų sprendimų (valstybės tarnautojams 20 proc. apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio daliai išmokėti (44 tūkst. eurų), Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti (382 tūkst. eurų), minimaliajai mėnesinei algai padidinti (183 tūkst. eurų). Iš viso Klaipėdos rajono savivaldybei planuojami 609 tūkst. eurų.

  Faktiškai įplaukusias lėšas iš GPM pagal tvirtinamą visoms savivaldybėms GPM dalį (82,16 proc.) Valstybinė mokesčių inspekcija ne rečiau kaip du kartus per mėnesį perves kiekvienai savivaldybei pagal 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme savivaldybės biudžetui patvirtintą GPM dalį (1,7 proc.).

  Kaip būtų galima prognozuoti mūsų savivaldybės biudžeto įplaukas?

  Prognozuojama, kad 2018 m. į savivaldybės biudžetą įplauks 25383 tūkst. eurų iš GPM, tai – 25,4 proc. (5136 tūkst. eurų) daugiau, nei buvo prognozuota 2017 metams. Lyginant su 2017 m. patikslintu pajamų iš GPM planu, didėja 17 proc. (3690,1 tūkst. eurų). GPM prognozę pateikė Valstybinė mokesčių inspekcija. Prognozuojama tikrai didelė GPM suma. Savivaldybės buvo prašoma derinti GPM prognozę. Savivaldybė pritarė 20497 tūkst. eurų GPM sumai (pastoviosios dalies procentinei daliai), tačiau įstatymo projekte ji padidinta dar 1335 tūkst. eurų. GPM išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti, 2018 m. lyginant su 2017 m., mažėja 14 proc. (477 tūkst. eurų).

  Pagal pateiktą Savivaldybės prognozę 2090 tūkst. eurų pajamų ir mokesčių numatoma iš turto, o kitos pajamos ir valstybės rinkliavos sudarys 140 tūkst. eurų. Rodiklių įstatymo projekte nustatyta prognozuojamų gauti pajamų suma – 27613 tūkst. eurų. Lyginant su 2017 m. prognozuota, ji didėja 22,9 proc. (5151 tūkst. eurų), lyginant su 2017 m. patikslinta, − 14,7 proc. (3532,1 tūkst. eurų).

  Kiek planuojama gauti rinkliavų ir lėšų iš kitų šaltinių?

  Į savivaldybės biudžetą numatoma gauti 1628 tūkst. eurų vietinių rinkliavų įplaukų, 159 tūkst. eurų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įplaukų, 2300 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas, 120 tūkst. eurų angliavandenilių išteklių mokesčio, 50 tūkst. eurų įmokų už ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimą.

  Kokios sumos sudaro Savivaldybės savarankiškoms ir valstybinėms funkcijoms vykdyti? Kaip ji kinta?

  Visos savivaldybės 2018 metams prognozuojamos pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti sudaro 31870 tūkst. eurų. Lyginant su 2017 m. prognozuotomis didėja 19,2 proc. (5129,9 tūkst. eurų), lyginant su 2017 m. patikslintu pajamų savarankiškoms funkcijoms planu – 11,7 proc. (3332,3 tūkst. eurų).

  Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti bei savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, taip pat pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti savivaldybėms numatytos specialios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto. Šių dotacijų sumas savivaldybėms praneš valstybės institucijos, kai bus patvirtintas Rodiklių įstatymas.

  Kaip ir kokiomis sąlygomis savivaldybės galės skolintis?

  Seimo ir Vyriausybės prašome padidinti savivaldybių skolinimosi galimybes. Tam reiktų keisti konstitucinį įstatymą.

  Atsižvelgiant į Fiskalinės drausmės įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatas, 2018 metams nustatomi savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitai. Liks galioti ankstesnė nuostata, kad savivaldybės galės skolintis tiek, kiek grąžins pagal ankstesnių įsipareigojimų įvykdymą. Deja, paskolas galės naudoti ne investiciniams projektams, kaip būdavo iki šiol, o tik bankiniams įsiskolinimams padengti.

  Kalbėjosi Daiva Beliokaitė

   

                        

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.