KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Didesnės biudžeto pajamos leidžia nuveikti daugiau darbų

  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Strateginio planavimo darbo grupės pirmininkė Ligita LIUTIKIENĖ teigia, kad šiemet, skirstant maksimalius asignavimus, pavyko patenkinti beveik visus prašymus. Šį kartą kalbamės apie tai, kam 2018 metų biudžete numatyta daugiausia lėšų.

  Koks bus šių metų Savivaldybės biudžetas?

  Planuojamos 2018 m. savivaldybės biudžeto  pajamos – 52,3 mln. Eurų. Lyginant su 2017 m. patvirtintomis pajamomis, 2018 m. prognozuojamos pajamos didėja 9,6 mln. eurų: gyventojų pajamų mokestis didėja 5,3 mln. eurų, dotacijos – 3,7 mln. eurų, pajamos už prekes ir paslaugas – 0,5 mln. eurų, turto pajamos – 0,1 mln. eurų. Džiugu, kad biudžetas – subalansuotas ir pavyko patenkinti beveik visų įstaigų prašymus dėl maksimalių asignavimų. Didesnės pajamos leidžia nuveikti daugiau darbų.

  Kokios planuojamos šių metų išlaidos, t. y. kaip paskirstyti maksimalūs asignavimai?

  Savivaldybės taryba praėjusiame Tarybos posėdyje patvirtino 2018 metų maksimalių asignavimų sritims/funkcijoms/programoms prognozuojamą planą, kuriame numatyta, kad daugiausia lėšų, kaip įprasta, bus skiriama švietimui.

  Švietimui planuojama išleisti 22,2 mln. eurų. Šiais metais savivaldybės biudžeto lėšomis bus tęsiamas Gargždų „Minijos“ progimnazijos Gobergiškės skyriaus pastato modernizavimas, pradėti Lapių pagrindinės mokyklos bendrabučio pastato rekonstrukcijos darbai, rengiami Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“, Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos Specialiojo ugdymo skyriaus ir Gargždų „Minijos“ progimnazijos Jakų skyriaus pastatų modernizavimo projektai. Bus pradėti vykdyti projektai, finansuojami ne tik biudžeto, bet ir ES lėšomis: „Atvirkščia pamoka mokinio pažangai“, „Motyvuoti mokytojai ir tėvai – motyvuoti mokiniai“, „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos rajone“, „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“, „Gargždų muzikos mokyklos infrastruktūros tobulinimas“, neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas.

  Ekonomikai tenka 7,1 mln. eurų. Didžioji šių išlaidų dalis teks kelių, gatvių atnaujinimui, remontui ir priežiūrai, melioracijos statinių priežiūrai, polderinėms sistemoms atnaujinti ir prižiūrėti. Baigiami Laukžemio tvenkinio užtvankos rekonstravimo darbai, įgyvendinami turizmą skatinantys projektai, rengiami Vėžaičių ir Priekulės viešųjų urbanizuotų erdvių sutvarkymo techniniai projektai.

  Socialinei apsaugai planuojama išleisti 6,9 mln. eurų. Planuojama daugiau lėšų skirti socialinėms išmokoms, pašalpoms ir kompensacijoms, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams. Tęsiami Lapių pagrindinės mokyklos buitinio pastato rekonstrukcijos, pritaikant jį socialinių paslaugų teikimui, Viliaus Gaigalaičio globos namų teritorijos sutvarkymo ir apželdinimo darbai, kartu su Europos Sąjungos lėšomis įgyvendinamas projektas „Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“.

  Aplinkos apsaugai numatomi 4,9 mln. eurų, kurių didžioji dalis išlaidų tenka komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo, viešųjų erdvių priežiūros darbų finansavimui. Daugiau lėšų numatoma lietaus nuotekų sistemų projektavimui ir darbams. Vykdomas priešgaisrinių tvenkinių išvalymas ir sutvarkymas. Tęsiamas kartu su Europos Sąjungos lėšomis projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone“ įgyvendinimas. Bus pradedamas įgyvendinti kartu su Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas „Klaipėdos rajono kraštovaizdžio gerinimas“.

  Poilsiui, kultūrai ir sportui planuojama skirti 4,5 mln. eurų. Daugiau lėšų numatyta šventiniams renginiams, planuojama finansuoti mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimą dainų šventėse, įsigyti skulptūrą „Amber O“. Rengiamas Plikių kultūros namų pastato modernizavimo projektas, planuojami pradėti Endriejavo kultūros namų, bibliotekos, seniūnijos pastatų ir šildymo sistemų, Gargždų kultūros centro pastato modernizavimo darbai, vykdomi projekto „Kalniškės piliakalnio pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms“ II etapo darbai. Kartu su Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis pradedamas įgyvendinti projektas „I. Simonaitytės memorialinio muziejaus modernizavimas“. Tęsiami lauko treniruoklių aikštelių seniūnijose, futbolo aikštelių prie švietimo įstaigų įrengimo darbai, krepšinio aikštelių dangų atnaujinimo programos vykdymas, planuojama įrengti vaikų žaidimo aikšteles, finansuojami baigiamo rengti daugiafunkcio sporto centro Gargžduose statybos techninio projekto darbai. Dovilų etninės kultūros centro pastato modernizavimo darbams tęsti planuojama 164 tūkst. eurų skolintis iš bankų. Taip pat ieškosime lėšų Slengių bažnyčios statyboms finansuoti, planuojame nupirkti aprangas Šaulių sąjungos nariams. 

  Labai tikiuosi, kad savivaldybės biudžetas neeilinio Tarybos posėdžio metu bus patvirtintas ir Savivaldybės administracijai pavyks nuveikti visus šiemet suplanuotus darbus. Kviečiu rajono gyventojus susipažinti su 2018 m. biudžeto projektu Savivaldybės svetainėje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „2018 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTAS“.

  Kalbėjosi Ernesta Strakšytė

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.