KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Sveikatinimui ir sportui – daugiau priemonių, pajėgų ir lėšų

  Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja Lietuvos Respublikos sporto įstatymo redakcija, kurio 8 straipsnyje nustatytos savivaldybių funkcijos: nustatyti savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotinas sporto sritis, sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansavimo iš savivaldybės biudžeto kriterijus ir tvarką. Kaip tai sekasi įgyvendinti mūsų savivaldybėje, kalbamės su mero pavaduotoja Violeta Riaukiene. 

  Kaip gyventojai vertina įvairias sporto ir sveikatinimo paslaugas Klaipėdos rajono savivaldybėje pagal pernai atlikto Savivaldybės gyventojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis indekso nustatymo tyrimo duomenis?

  Palankiai vertinančių gyventojų dalis yra tokia: sveikos gyvensenos vertybių ir įpročių dalis – 43,7 proc., lauko aikštynų kokybė ir įvairovė – 44,3 proc., NVO ir sporto klubų veikla – 36,7 proc., specializuotų sporto objektų pakankamumas – 17,3 proc., po stogu esančių įvairių sporto objektų, salių, baseinų kokybė ir įvairovė – 27,2 proc., bendros paskirties sporto salių pakankamumas ir būklė – 25,7 proc., gimnazijų, pagrindinių mokyklų ir sporto aikštynų kokybė bei prieinamumas gyventojams – 67,53 proc.

  2018 m. Sveikatos apsaugos skyrius atliko galiojančių šalies ir savivaldybės teisės aktų auditą, įvertino Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžiuose sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų pateiktą informaciją, taip pat ir minėto tyrimo ataskaitoje pateiktus gyventojų sporto paslaugų vertinimus.

  Taigi, kaip matome, stengtis yra kur, todėl praėjusių metų paskutiniame posėdyje buvo priimta keletas svarbių ir naudingų visai Savivaldybės sveikos gyvensenos mėgėjų, taip pat ir aktyviai sportuojančių bei profesionalių sportininkų bendruomenei sprendimų, pagal kuriuos numatytos kompleksinės ir ilgalaikės priemonės.

  Kokios ir kaip buvo nustatytos savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotinos sporto sritys?

  Dėl jų iš tiesų daug diskutuota net keliuose Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžiuose. Nustatytos šios sritys: savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtra ir sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose, rėmimas. Tvirtinant 2019 m. Savivaldybės biudžetą bus sprendžiamas lėšų skyrimo klausimas.

  Savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtra bus skatinama įrengiant naujas treniruoklių aikšteles ir atnaujinant bei įrengiant sporto aikšteles visoje savivaldybės teritorijoje, įsteigti nauji etatai viešojoje įstaigoje Sporto centre, na, o kaip bus remiami sportininkai, reprezentuojantys mūsų rajoną, išdėstyta tam sukurtame tvarkos apraše.   

  Papasakokite plačiau, kas nuveikta ankstesniais metais ir ar toliau bus įgyvendinamos priemonės ta pačia kryptimi? Kokios laukia naujovės?

  Džiaugiamės, kad visi rajono gyventojai per dvejus praėjusius metus sulaukė naudingų priemonių, kurios padeda sveikos gyvensenos entuziastams aktyviai sportuoti čia pat, savo aplinkoje.  Kiekvienoje seniūnijoje įrengta naujų lauko treniruoklių iš viso už 24 tūkst. eurų, kuriems įrengti aikšteles parinko pačios seniūnijos.

  Taigi poreikis iš dalies patenkintas, tačiau tebėra vidaus treniruoklių stygius. Gyventojams turi būti sudarytos sąlygos nemokamai mankštintis ir šaltuoju metų sezonu. Taigi Kūno kultūros ir sporto plėtros programoje planuojama pakeisti priemonės pavadinimą į „Lauko ir vidaus treniruoklių įrengimas Klaipėdos rajono seniūnijose“. Bus apklaustos seniūnijos dėl turimų patalpų, kuriose būtų galima įrengti vidaus treniruoklius. Programa turėtų būti numatyta 3 metams.

  Rajone iš viso nuo 2016 metų atnaujinta 11 sporto aikštelių. Šiemet 112 tūkst. eurų planuojama skirti 4 sporto aikštelių atnaujinimui prie mokyklų Ketvergiuose, Plikiuose, Dituvoje ir Drevernoje prie buvusios mokyklos.

  Nuotraukose: treniruoklių aikštelė Veiviržėnuose, sporto aikštelės Skomantuose ir Dituvoje, sporto aikštelės atidarymas prie Šiūparių mokyklos-daugiafunkcio centro

  Patvirtinti nauji etatai Sporto centre. Kiek jų ir kaip konkrečiai šie specialistai dirbs su gyventojais?

  Europos Sąjungos šalių patirtis rodo, kad gyventojų fizinį aktyvumą efektyviausiai didina bendros, o ne individualios fizinio aktyvumo priemonės. Tada, kai žmonės jaučia bendrystę, yra komandoje, jie pasiekia daugiau – taip pat ir siekdami geresnių asmeninių sveikos gyvensenos rezultatų.

  Taigi Savivaldybės tikslas yra ugdyti vidinę gyventojų motyvaciją ir siekti ilgalaikio gyventojų fizinio aktyvumo padidėjimo. Tam turi būti šios sąlygos ir, be kita ko, su gyventojais turi dirbti  specialistai, gebantys motyvuoti, konsultuoti fizinio aktyvumo klausimais bei organizuoti pratybas, sporto renginius. To ir tikimės iš naujų fizinio aktyvumo ir sporto specialistų, kurių leistinas pareigybių skaičius Klaipėdos rajono savivaldybės  biudžetinės įstaigos sporto centre padidintas iki 21 (iki šiol buvo 16) ir iš prašomų naujų 5 etatų 4 skirti fizinio aktyvumo ir sporto specialistams seniūnijose bei 1 ─ darbininkui, atsakingam už lauko ir vidaus sporto infrastruktūros plėtrą ir priežiūrą.

  Kaip ir sporto priemonių, taip pat ir konsultacijų ir pagalbos kuo daugiau žmonės, norintys sveikai gyventi ir aktyviai sportuoti, turėtų gauti nemokamai. Kaip minėta, nauji fizinio aktyvumo ir sporto specialistai vykdys įvairias  fizinio aktyvumo, sporto veiklas seniūnijose. Viena iš jų galėtų būti darbas su seniūnijų gyventojais prie įrengtų treniruoklių.

  Taigi, gyventojai gaus daug naujų nemokamų profesionalių paslaugų. Tikimės, kad nuosekliai įgyvendinamos programos užtikrins kokybišką paslaugų prieinamumą visame rajone. Belieka įsitraukti į nuolat sportuojančiųjų, sveikai gyvenančiųjų gretas.

  Patvirtintas ir Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose, rėmimo tvarkos aprašas. Kas jame svarbiausia ir kokios naujovės numatytos?

  Savivaldybė visada rėmė ir toliau rems sportininkus, reprezentuojančius mūsų rajoną Lietuvoje ir už jos ribų.          

  Klaipėdos rajone nebuvo sportininkų rėmimo aiškių kriterijų ir tvarkos. Ankstesni dokumentai buvo pasenę ir nebeaktualūs. Dabar pagal naująjį tvarkos aprašą bus aiškūs rėmimo kriterijai ir tvarka, paramą gaus sportininkas, o ne klubas. Siūlomas trejų metų programinis finansavimas, kuris sudarys palankias sąlygas siekti rezultato bei sumažins administracinę naštą sporto srityje veikiantiems subjektams ir savivaldybės administracijai.

  Bus vykdoma naujos tvarkos stebėsena ir esant reikalui Tvarkos aprašas koreguojamas.

  Iš viso sportininkams remti reiktų apie 200─220 tūkst. eurų. Dalis lėšų bus perkelta iš Kūno kultūros ir sporto plėtros programos. Jų skyrimo klausimas bus sprendžiamas tvirtinant naują biudžetą.

  Kvietimas teikti paraiškas ir visa informacija apie kvietimą yra skelbiama savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt Naujienų puslapyje bei Veiklos skiltyje „Sportas“ bei Savivaldybės feisbuko paskyroje, rajono vietiniuose laikraščiuose.

  Kalbėjosi Daiva Beliokaitė

   

   

   

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.