KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Naujienos
  Kviečiame į Baltijos kelio minėjimo renginius!

   

  Prisimena Baltijos kelio dalyviai

  Mokytoja Aldona Datkūnienė

  Važiavome su savo automobiliu kartu su visa šeima – vyru Gintautu, dukra Migle ir sūnumi Mindaugu. Visi lėkė, skubėjo... Matėme vieną moterį, kuriai važiuojant senu automobiliu su sūneliu, ne kartą teko semti iš balos ar kokio upokšnio vandenį, kad ataušintų perkaitusį variklį. Tačiau tądien susikibti rankomis vardan Lietuvos ir mūsų sesių – Latvijos ir Estijos – laisvės  žmonėms buvo didžiausias ir brangiausias tikslas. Taip mes parodėme, kad mūsų tautos žino, ko nori, ir suvokia tai visos vienodai. Iš mūsų rajono beveik niekas nespėjo iki paskirtos vietos – prie Latvijos ribos, todėl sustojome kiek arčiau – trijų kelių kryžkelėje. 

  Man džiugu, kad ir mano buvęs mokinys Bronius Zaronskis dalyvavo Baltijos kelyje kaip lakūnas.  Bronius yra kilęs iš Medinių kaimo Pasvalio rajone, kur ir Vileišių šeimos šaknys. Vileišio paminklas prie mokyklos čia stovėjo net sovietmečiu, mokiniai visada jautė, kas yra tikra Lietuva, už kokią verta kovoti. Taigi žmogaus tapimas patriotu visada yra kažkuo pagrįstas. Tačiau ir tądien buvo žmonių, kurie verčiau pasirinko kasti bulves.

  Geologui Ignui Vaičeliūnui kilo mintis Pajiešmenių k., Pasvalio rajone, kur buvo pagrindinė susirinkusiųjų į Baltijos kelią Klaipėdos rajono žmonių atkarpa, pastatyti paminklą, ir šią idėją įgyvendino kryždirbys Jonas Čepas. Dabar čia stovi koplytstulpis.

  Klaipėdos rajono jaunimo reikalų koordinatorė Adelija Radžienė

   Su vyru Stasiu į Baltijos kelią išvažiavome „Žemaitės“  kolūkio gaziku, kurį davė pirmininkė Ieva Meilienė. Į jį tilpo 18 žmonių. Mes buvom trisdešimtmečiai, jauniausi kompanijoje, kai kurie dabar jau iškeliavę anapilin, tačiau su daugeliu dar ne kartą dalyvavome ankstesniuose Baltijos kelio minėjimuose, nes kaskart prisiminti tą vienybės jausmą ir vėl jį iš naujo patirti yra labai brangu.

  Ne tik iš tėvų, bet ir iš „Tėviškės“ draugijos Kaune, kurią abu būdami studentai lankėme, gavome patriotizmo skiepus prieš žmogaus sielą žlugdančią sovietiją,  ̶  nors jau esame iš karo ir pokario baisumų nepatyrusios kartos. Kai tik prasidėjo Sąjūdis, vyras, dirbdamas „Žemaitėje“ automechaniku, veždavo Sąjūdžio spaudą, plakatus ir skrajutes iš Klaipėdos į Gargždus. Mes jau žinojome, ko norime ir ko siekiame. O tądien, kaip ir nemažas būrys iš Klaipėdos regiono, taip pat nespėjome Baltijos kelyje iki paskirtos vietos, nes specialiai trukdė Šiaulių milicininkai, bet jungėmės į didelę grandinės atšaką kitoje vietoje ir buvome Baltijos kelyje kartu su visais. 

  ***

  Primename, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2019 m. rugpjūčio 23 d. organizuoja dalyvių nuvežimą prie Pajiešmenių k., Krinčino sen., Pasvalio r. sav., pastatyto koplytstulpio (autorius J. Čepas) bei kviečia gyventojus susiburti į Gyvąją Grandinę Gargždų mieste (nuo Savivaldybės aikštės iki Atviro Gargždų jaunimo centro).

  Asmenis, norinčius vykti pagerbti sukakties atminimo ženklą (Pasvalio r.) bei bendruomenių, įstaigų, įmonių atstovus dėl Gyvosios Grandinės Gargžduose prašome iki rugpjūčio 14 d. registruotis seniūnijose, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje arba skambinti telefonais (8 46)  47 15 66, (8 46)  45 25 45.

   

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.