KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Savaitės tema
  Priekulėje ir Vėžaičiuose planuojamos viešosios erdvės

  Apie Priekulės miesto ir Vėžaičių miestelio viešųjų erdvių sutvarkymo projektus kalbamės su Administracijos direktoriaus pavaduotoju Česlovu Banevičiumi. 

  Šiuo metu vyksta Priekulės ir Vėžaičių viešųjų erdvių projektavimo darbai, kuriuos atlieka keletas rangovų. Kaip gimė sumanymas imtis būtent Priekulės miesto ir Vėžaičių miestelio viešųjų erdvių tvarkybos?

  Nuolat ieškome galimybių, kaip pasinaudoti Europos Sąjungos finansavimu ir rekonstruoti pastatus, taip pat ir atnaujinti bei sutvarkyti viešąsias erdves. Priekulė ir Vėžaičiai pasirinkti todėl, kad atitiko gyventojų skaičiaus kriterijų pagal pasirinktą finansavimo priemonę. Žinoma, svarbu ir tai, kad šios gyvenvietės yra turistų traukos centrai, čia yra kultūros paveldo objektų, kurių aplinką kuo plačiau ir nuosekliau turime tvarkyti ir prižiūrėti, taip pat ir vietos žmonėms turime padėti kurti darnią aplinką ir sudaryti sąlygas plėtoti kitus sumanymus, verslus.

  Taigi, dar 2015 m. buvo  pritarta paraiškų, kuriose numatyta pritaikyti Vėžaičių ir Priekulės teritorijas viešiesiems poreikiams, teikimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.

  Klaipėdos regiono plėtros tarybos sprendimu „Dėl tikslinių teritorijų, išskirtų iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios mažuosius miestus ir kaimo vietoves (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus), tvirtinimo“ buvo nuspręsta patvirtinti Priekulės miestą ir Vėžaičių miestelį kaip tikslines teritorijas.

  Kokia yra projektavimo darbų vertė?

  Priekulėje projektavimo darbus atlieka trys rangovai. Bendra šių projektavimo darbų suma yra per 45 tūkst. eurų, Vėžaičiuose – 26 tūkst. eurų. Šios lėšos yra iš Savivaldybės biudžeto, tačiau tikimasi finansavimą gauti iš Europos Sąjungos fondų ir dalis lėšų turėtų sugrįžti, kita vertus mes, kaip įprastai, turėsime prisidėti prie finansavimo.

  Kiek ir kaip buvo derinami projektavimo darbai su pačiais gyventojais?

  Visi projektavimo darbai buvo derinami su gyventojais, ne sykį vyko susirinkimai tiek Priekulės mieste, tiek Vėžaičių miestelyje. Priekulėje gyventojai buvo kiek aktyvesni. Kuo labiau gyventojai domisi, dalyvauja, diskutuoja, tuo geresnis rezultatas.

  Papasakokite, kokie konkrečiai objektai projektuojami šių gyvenviečių viešosiose erdvėse? Kas bus atnaujinta, o kas projektuojama naujai įrengti?

  Vėžaičiuose viešųjų erdvių, išsidėsčiusių šalia Liepų gatvės, atnaujinimas vyks dviem etapais. Visų pirma bus atnaujinama pati Liepų gatvė – alėja į buvusią dvarvietę, ji yra kultūros paveldo vertybė. Taigi nepažeidžiant buvusio vaizdo, planuojama atsodinti dalį liepų. Palei alėją numatoma įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus, naujas automobilių stovėjimo vietas. Taip pat projektuojama vaikų žaidimo ir treniruoklių aikštelės, o antrame etape – ir riedutininkų trasa, šunų vedžiojimo aikštelė. Visoje planuojamoje teritorijoje numatomas esamos takų sistemos atnaujinimas ir numatomos naujos funkciškai reikalingos jungtys. 

  Kitoje Vėžaičių miestelio dalyje – šalia parduotuvės bus įrengta turgavietė su paviljonais, automobilių stovėjimo aikštele.

  Priekulėje planuojamos sutvarkyti penkios teritorijos. Šalia tilto prie įvažiavimo į Priekulę numatoma formuoti pasivaikščiojimo takus ir sodinti želdinius, įrengti pasisėdėjimo vietą su laužaviete. Toliau prie Minijos – taip pat planuojami nauji pasivaikščiojimo takai, želdiniai ir vaikų žaidimo aikštelė. Šalia seniūnijos numatomas gėlių turgelio paviljono atnaujinimas, panaudojant Mažosios Lietuvos architektūros elementus. Viešųjų erdvių pertvarkymo projektais planuojama pagerinti ir dabartinę Priekulės turgaus teritoriją, įrengiant prekybinius paviljonus ir automobilių stovėjimo aikšteles.

  Savivaldybė prekybininkams sukurs patogią infrastruktūrą, − norėtųsi tikėtis, kad atsiras prekiautojų žuvimi, kitais tradiciniais produktais. Į kitą miesto pusę palei gyvenamųjų namų kvartalą taip pat planuojami nauji želdiniai.

  Taip pat šiuo metu projektuojami nauji pėsčiųjų ir dviračių takai palei Klaipėdos ir Žalgirio gatves, kurie sujungs visas atnaujinamas viešąsias erdves. Atsižvelgiant į projektuojamų darbų vertę pėsčiųjų ir dviračių takai, užsitikrinus ES finansavimą, bus atnaujinami vienu ar dviem etapais.

  Kitame etape už autobusų stoties siūloma įrengti šunų vedžiojimo aikštelę, galbūt ir dviratininkų, riedutininkų treką, − su gyventojais dėl to dar bus tariamasi.

  Ar nekyla kliūčių visiems gyventojų pageidaujamiems objektams įrengti?

  Parengti ir visuomenei pristatyti techninių projektų sprendiniai yra derinami su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis. Pavyzdžiui, Kultūros paveldo departamentas pasisako prieš vėžaitiškių norą įrengti scenai pagrindą, kuris reikalingas miestelio šventėms organizuoti. Tikėkimės, kad bus rastas kompromisas, kaip ir kitais probleminiais atvejais, jei tokių kils.

  Kitas ribojantis veiksnys – ES struktūrinių fondų lėšos, į kurias galime pretenduoti, bei Savivaldybės biudžeto galimybės. Šiuo metu abiem projektams galime gauti po 744 tūkst. eurų ES ir Valstybės biudžeto. Savivaldybė biudžeto lėšomis įsipareigoja prie kiekvieno projekto prisidėti ne mažesne nei 60 tūkst. 300 eurų suma. Taigi visi papildomi projektų darbai, kurių vertė viršys skiriamą finansavimą, turės būti apmokami skiriant papildomas Savivaldybės biudžeto lėšas, jei bus iš kur jų gauti.

  Iki kada planuojama baigti projektavimo darbus?

  Planuojama baigti iki kitų metų birželio pradžios ir iki 2019 metų gegužės mėnesio teikti projektų paraiškas Europos Sąjungos finansavimui gauti.

  Kalbėjosi Daiva Beliokaitė

     

   

  Atgal Spausdinimo versija Archyvas

  Komentarus rašyti gali tik prisijungę vartotojai
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.