KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 1
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2016-01-28 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T11-256 `Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo` pakeitimo (Nr. T10-5) 1017774449_Sprendimo proj...
  Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  2 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių, besimokančių Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, ūkio išlaidų kompensavimo sutarčiai (Nr. T10-25) 1017777239_Antikorupcinio...
  1017777239_T10-25.doc
  Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  3 Informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos veiklą 2015 metais (Nr. T10-1) 1017773235_T10-1.pdf
  Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  4 Dėl pakeistų Vėžaičių kultūros centro nuostatų tvirtinimo (Nr. T10-19) 1017776400_DĖL VĖŽAIČ...
  1017776400_AIŠKINAMASIS ...
  1017776400_VĖŽAIČIŲ K...
  Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  5 Dėl pakeistų Veiviržėnų kultūros centro nuostatų tvirtinimo (Nr. T10-18) 1017776396_DĖL VEIVIRŽ...
  1017776396_AIŠKINAMASIS ...
  1017776396_VEIVIRŽĖNŲ ...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  6 Dėl pakeistų Priekulės kultūros centro nuostatų tvirtinimo (Nr. T10-17) 1017776392_DĖL PRIEKULĖ...
  1017776392_AIŠKINAMASIS ...
  1017776392_PRIEKULĖS KC ...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  7 Dėl pakeistų Kretingalės kultūros centro nuostatų tvirtinimo (Nr. T10-16) 1017776389_DĖL KRETINGAL...
  1017776389_AIŠKINAMASIS ...
  1017776389_KRETINGALĖS K...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  8 Dėl pakeistų Gargždų kultūros centro nuostatų tvirtinimo (Nr. T10-15) 1017776380_DĖL GARGŽDŲ...
  1017776380_AIŠKINAMASIS ...
  1017776380_GARGŽDŲ KC P...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  9 Informacija dėl Vytauto Majoro premijos įsteigimo (Nr. T10-9) 1017775624_T10-9.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  10 Informacija dėl kultūros įstaigų pareigybių (Nr. T10-10) 1017775636_T10-10.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  11 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos 2015 metų ataskaitai (Nr. T10-8) 1017775306_1017637765_1 k...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  12 Dėl informacijos apie Klaipėdos rajono savivaldybės tarptautinių projektų programos veiklą 2015 metais (Nr. T10-2) 1017773245_T10-2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  13 Informacija dėl smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vykdymo 2015 m. (Nr. T10-3) 1017773257_T10-3.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  14 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų tvirtinimo (Nr. T10-14) 1017776280_SVV 2016-01-08...
  1017776280_SVV 2015-11-3...
  1017776280_SVV nuostatai ...
  1017776280_Antikorupcinio...
  1017776280_Del SVV progra...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  15 Dėl informacijos perdavimo pagal kompetenciją Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  16 Informacija dėl informacijos pateikimo Klaipėdos rajono Savivaldybės Tarybai UAB ,,Agrovet` įsipareigojimų vykdymo ir Kretingalės nuotekų tvarkymo klausimų tolimesnio sprendimo kviečiant dalyvauti AB ,,Klaipėdos vanduo`, UAB ,,Agrovet`/UAB ,,Pajūrio mėsinė`, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovus (Nr. T10-7) Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  17 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Lapių pagrindinei mokyklai (Nr. T10-11) 1017776136_1 Sprendimas T...
  1017776136_Lapiai praso.p...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  18 Dėl Priekulės vaikų lopšelio-darželio veiklai reikalingų patalpų nuomos sutarties (Nr. T10-12) 1017776143_1 sprendimas T...
  1017776143_Protokolas del...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  19 Dėl sutikimo perimti Vidaus reikalų ministerijos perduodamą valstybės turtą (Nr. T10-13) 1017776267_1 Sprendimas T...
  1017776267_VRM perduoda.p...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  20 Informacija dėl Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos pastato (Nr. T10-20) 1017776712_T10-20.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  21 Informacija dėl Laukžemio Tvenkinio Užtvankos rekonstrukcijos darbų finansavimo (Nr. T10-21) 1017776827_T10-21.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  22 Dėl 2016 metų maksimalių asignavimų sritims/funkcijoms/programoms prognozuojamo plano patvirtinimo (Nr. T10-29) 1017777717_sprendimo prie...
  1017777717_MAP 2016 aiski...
  1017777717_sprendimas del...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  23 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje teikimo, dėl Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2015-11-16 potvarkio MV-120 ,,Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės verslo apdovanojimų komisijos sudarymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo` panaikinimo (Nr. T10-27) 1017777595_T10-27.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  24 Informacija dėl informacijos pateikimo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai dėl UAB ,,Fortum Klaipėda` Klaipėdos termofikacinės jėgainės planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos (Nr. T10-36) 1017777773_T10-36.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  25 Dėl Endriejavo miestelio bendrojo plano patvirtinimo (Nr. T10-26) 1017777492_Endriejavas_sp...
  1017777492_1 priedas_Endr...
  1017777492_2_priedas_Endr...
  1017777492_Endriejavo_mie...
  1017777492_Endriejavo_mie...
  1017777492_Endriejavas_Kr...
  1017777492_Endriejavas_In...
  1017777492_Endriejavo spr...
  1017777492_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  26 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T11-143 `Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir nuostatų patvirtinimo` pakeitimo (Nr. T10-23) 1017777006_sprendimas.doc...
  1017777006_aiškin rašta...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  27 Dėl sutikimų įrengti išorinę politinę reklamą Klaipėdos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje, statiniuose ar ant jų, kituose objektuose ar ant jų, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-28) 1017777669_sprendimas jas...
  1017777669_tvarkos apraš...
  1017777669_aiškin rašta...
  Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  28 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą – dirbtinės dangos sporto aikšteles (Nr. T10-22) 1017776944_1 Sprendimas T...
  1017776944_Sporto dep aik...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  29 Dėl Paminijo gatvės pavadinimo suteikimo Liaunų kaime (Nr. T10-30) 1017777722_2 planas.pdf
  1017777722_1 sprendimas.d...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  30 Dėl Sutemų gatvės pavadinimo suteikimo Saulažolių kaime (Nr. T10-31) 1017777724_2 planas.pdf
  1017777724_1 sprendimas.d...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  31 Dėl Pilkapio gatvės pavadinimo suteikimo Kvietinių kaime (Nr. T10-32) 1017777731_2 planas.pdf
  1017777731_1 sprendimas.d...
  Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  32 Dėl Lapuočių gatvės pavadinimo suteikimo Stančių kaime (Nr. T10-33) 1017777736_2 planas.pdf
  1017777736_Protokolas.pdf
  1017777736_1 sprendimas.d...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  33 Dėl Kisinių kaimo Žvaigždžių gatvės geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-34) 1017777742_2 planas.pdf
  1017777742_1 sprendimas.d...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  34 Dėl Stančių kaimo Putinų gatvės geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-35) 1017777749_Priedas.pdf
  1017777749_1 sprendimas.d...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  35 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T11-112 „Dėl savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo (Nr. T10-37) 1017777985_SPRENDIMAS_DĖ...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  36 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T11-338 „Dėl savivaldybės būstų ir socialinių būstų nuomos mokesčio dydžių“ dalinio pakeitimo (Nr. T10-38) 1017777987_SPRENDIMAS_DĖ...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  37 Informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-2014 m. priimtų protokolinių sprendimų, kurių vykdymas tęsiamas 2015 m. ir 2015 m. priimtų protokolinių sprendimų vykdymą (Nr. T10-24) 1017777136_T10-24.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  38 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo (Nr. T10-39) 1017778175_nuasmenintas T...
  Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  39 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, procedūros Klaipėdos rajone aprašo tvirtinimo (Nr. T10-41) 1017779392_2016-01-07 Nr....
  1017779392_aprasas klaipe...
  1017779392_sprendimas.doc
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  40 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo (Nr. T10-42) Sistemos Administratorius
  Priėmė
  41 Informacija dėl Etikos 2015 metų veiklos ataskaitos Sistemos Administratorius
  Pritarė
  42 Dėl siūlymo AB `Klaipėdos vanduo` akcininkų susirinkimui (Nr. T10-43) 1017779580_T10-43.doc
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  43 Dėl įsipareigojimo tvarkyti ir perimti Savivaldybės nuosavybėn paramos lėšomis sukurtą viešąją infrastruktūrą ir viešosios erdvės teritoriją Medsėdžių kaime (Nr. T10-40) 1017779014_1 Sprendimas T...
  1017779014_2_SIUPARIAI_Me...
  1017779014_2_SIUPARIU_Med...
  1017779014_VZF A23-6500 S...
  1017779014_Adm VZF isipar...
  1017779014_Medsedziu bend...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  44 Informacija dėl sprendimo investuoti Klaipėdos rajono savivaldybės piniginį įnašą priėmimo (Nr. T10-45) 1017779639_T10-45.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  45 Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų įrengimo valstybinėje žemėje sutarties pasirašymui tarp Artūro Mickaus ir Klaipėdos rajono savivaldybės (Nr. T10-46) 1017779688_2016-01-20 tar...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  46 Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų įrengimo valstybinėje žemėje sutarties pasirašymui tarp Dainiaus Andrijausko ir Klaipėdos rajono savivaldybės (Nr. T10-47) 1017779691_2016-01-20 tar...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  47 Informacija dėl VŠĮ Gargždų futbolas veiklos Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  48 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Priėmė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.