KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 8
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2015-06-25 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (Nr. T10-277) 1017697227_regl. 2015 spr...
  1017697227_reglamentas-20...
  1017697227_aišk. regl. -...
  1017697227_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  2 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo ir pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. T10-274) 1017696537_T10-274.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  3 Dėl Savivaldybės tarybos 2015-04-23 sprendimo Nr. T11-7 `Dėl Savivaldybės tarybos komitetų sudarymo, jų narių skaičiaus ir įgaliojimų nustatymo` pakeitimo (Nr. T10-269) 1017695666_T10-269.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  4 Dėl karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  5 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T11-684 „Dėl personalo valdymo funkcijų priskyrimo Savivaldybės administracijos direktoriui“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-279) 1017697418_sprendimas del...
  1017697418_img20150612_00...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  6 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programos vertinimo komisijos sudarymo (Nr. T10-278) 1017697288_2015-06-09- sp...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  7 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos nuostatų patvirtinimo (Nr. T10-267) 1017695373_T10-267.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  8 Dėl viešosios įstaigos Kretingalės ambulatorijos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (Nr. T10-270) 1017696025_Dėl Kretingal...
  1017696025_Kretingalės f...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  9 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo (Nr. T10-271) 1017696354_Sprendimas2.do...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  10 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo (Nr. T10-273) 1017696483_dėl narkotik...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  11 Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą ir maitinimą Gargždų ikimokyklinėse įstaigose (Nr. T10-272) 1017696459_Sprendimo proj...
  1017696459_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  12 Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų įrengimo valstybinėje žemėje sutarties pasirašymui tarp Ievos Simonavičiūtės ir Klaipėdos rajono savivaldybės (Nr. T10-276) 1017696957_2015-06-05 ais...
  1017696957_T10-276.pdf
  1017696957_T10-276.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  13 Dėl automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo Gargždų mieste 2014-2020 metų programos papildymo (Nr. T10-275) 1017696951_2015-06-04 Tar...
  1017696951_2015-06-04 Ais...
  1017696951_T10-275.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  14 Informacija dėl maršrutinio autobuso Klaipėda - Agluonėnai (Nr. T10-268) 1017695375_T10-268.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  15 Dėl Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  16 Dėl 2013 m. balandžio 25 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T11-253 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų tvirtinimo` dalinio keitimo (Nr. T10-292) 1017697643_Antikorupcinio...
  1017697643_Del SVV nuosta...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  17 Dėl 2015 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimo Nr. T11-119 `Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo` dalinio pakeitimo (Nr. T10-293) 1017697645_Del SVV vertin...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  18 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės turizmo tarybos sudarymo (Nr. T10-299) 1017698481_Del Turizmo ta...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  19 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos planavimo tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. T10-297) 1017698395_Antikorupcinio...
  1017698395_2015-06 T.spr ...
  1017698395_2015-06 strate...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  20 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2015-2017 m. programų pakeitimų (Nr. T10-298) 1017698414_2 programa_201...
  1017698414_3 programa_201...
  1017698414_4 programa_201...
  1017698414_5 programa_201...
  1017698414_6 programa_201...
  1017698414_7 programa_201...
  1017698414_8 programa_201...
  1017698414_9 programa_201...
  1017698414_Antikorupcinio...
  1017698414_1 programa_201...
  1017698414_Asignavimai.xl...
  1017698414_Sprendimo proj...
  1017698414_2015-06 SVP pa...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  21 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T10-296) 1017698324_sprend priedas...
  1017698324_biudz patvirt ...
  1017698324_Aiškinamojo r...
  1017698324_Antikorupcinio...
  1017698324_sprend del biu...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  22 Dėl biudžetinės įstaigos Veiviržėnų kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. T10-285) 1017697584_DĖL VEIVIRŽ...
  1017697584_VEIVIRŽĖNŲ ...
  1017697584_AIŠKINAMASIS ...
  1017697584_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  23 Informacija dėl dekoratyvinio užrašo „GARGŽDA“ (Nr. T10-295) 1017698307_T10-295.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  24 Informacija dėl J. Lankučio viešosios bibliotekos Dituvos filialo (Nr. T10-300) 1017698485_T10-300.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  25 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. T10-282) 1017697578_VTAS bendruome...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  26 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimo Nr. T11-594 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-03-29 sprendimu Nr. T11-113 patvirtintų Klaipėdos rajono miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo, švaros ir viešosios tvarkos taisyklių pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ pakeitimo (Nr. T10-281) 1017697576_Sprend proj de...
  1017697576_Posedzio proto...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  27 Informacija dėl turto ataskaitų pateikimo (Nr. T10-301) 1017698492_T10-301.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  28 Dėl mokyklinio autobuso perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinei mokyklai (Nr. T10-283) 1017697581_1 sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  29 Dėl panaudos sutarties su kaimo bendruomene „Smilgynai ir kaimynai“ (Nr. T10-284) 1017697582_1 sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  30 Dėl Kupolių gatvės pavadinimo suteikimo Mazūriškių kaime Sistemos Administratorius
  Pritarė
  31 Dėl Dailės gatvės pavadinimo suteikimo Budrikų kaime (Nr. T10-290) 1017697622_1 sprendimas.d...
  1017697622_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  32 Dėl Aukštkiemių kaimo Danų gatvės ir Ringelio alėjos pradžios ir pabaigos bei posūkio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. T10-289) 1017697615_1 sprendimas.d...
  1017697615_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  33 Dėl Radailių kaimo Pušyno gatvės pradžios ir pabaigos bei posūkio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. T10-288) 1017697614_1 sprendimas.d...
  1017697614_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  34 Dėl Dovilų miestelio Skaidriosios gatvės pradžios ir pabaigos bei posūkio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. T10-287) 1017697600_1 sprendimas.d...
  1017697600_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  35 Dėl Draustinio gatvės pavadinimo suteikimo Kairių kaime (Nr. T10-286) 1017697593_1 sprendimas.d...
  1017697593_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  36 Dėl Klaipėdos rajono bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos ir jos priemonių plano patvirtinimo (Nr. T10-302) 1017698602_BP programa.do...
  1017698602_Priemoniu plan...
  1017698602_Sprendimo proj...
  1017698602_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  37 Išbrauktas iš Tarybos posėdžio darbotvarkės Sistemos Administratorius
  Pritarė
  38 Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešosios įstaigos `Gargždų švara` krovininio automobilio (Nr. T10-303) 1017698824_T10-303.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  39 Dėl pastato, esančio Cirulių g. 4, Kvietinių k., nuomos Sistemos Administratorius
  Pritarė
  40 Dėl pastatų, esančių Žalgirio g. 2, Priekulėje, nuomos konkurso (Nr. T10-305) 1017698995_1 sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  41 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (Nr. T10-306) 1017699009_1 sprendimas T...
  1017699009_VTPSI praso pa...
  1017699009_VTPSI praso pa...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  42 Dėl viešame aukcione parduodamo Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo (Nr. T10-308) 1017699246_1 Sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  43 Dėl nereikalingų gręžinių, esančių Jakų k., nurašymo (Nr. T10-309) 1017699250_1 sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  44 Dėl nereikalingų pastatų, esančių Klaipėdos g. 16, 18A, Priekulėje nurašymo (Nr. T10-311) 1017699322_1 sprendimas T...
  1017699322_Priekulės gim...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  45 Dėl Gargždų miesto vietos veiklos grupės steigimo (Nr. T10-310) 1017699271_VVG Istatai ir...
  1017699271_VVG_konsultaci...
  1017699271_11Gargzdu_VVG_...
  1017699271_konsultacines_...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  46 Dėl Mindaugo Sudeikio žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:38), esančio Grambaviškių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. T10-312) 1017700363_Sudeikis.doc
  1017700363_Koncepcijos br...
  1017700363_Aiskinamasis.p...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  47 Informacija dėl žemės sklypų įteisinimo po detaliųjų planų priėmimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  48 Dėl Dirvuolių gatvės pavadinimo suteikimo Grabių kaime Sistemos Administratorius
  Pritarė
  49 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.