KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 12
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2014-12-18 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  2 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros programos Atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso nuostatų pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros programos jaunimo veiklos projektų finansavimo konkurso nuostatų pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  4 Dėl priemokos skyrimo A. G. Lučinskienei Sistemos Administratorius
  Pritarė
  5 Dėl Klaipėdos rajono senųjų kapinių tvarkymo darbų programos rėmimo Savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  6 Dėl 2015 metais finansuojamų Klaipėdos rajono kultūros veiklos projektų sąrašo patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  7 Dėl Klaipėdos rajono senųjų kapinių tvarkymo darbų 2015 metų programos patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  8 Dėl kultūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų nustatymo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  9 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T11-153 „Dėl leidimų važiuoti Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritinėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos patvirtinimo“ 2 priedo 1, 2, 3 lentelių pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  10 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T11-119 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 m. priemonių patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  11 Dėl Gobergiškės kaimo Klaipėdos plento pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  12 Dėl Martyno Krukio gatvės pavadinimo suteikimo Stančių kaime Sistemos Administratorius
  Pritarė
  13 Dėl Kalnarūčių ir Pienžolių gatvių pavadinimų suteikimo Klausmylių viensėdyje Sistemos Administratorius
  Pritarė
  14 Dėl Garbsėdžių gatvės pavadinimo suteikimo Gindulių kaime Sistemos Administratorius
  Pritarė
  15 Dėl Naniškio ir Miliūnų gatvių pavadinimų suteikimo Aukštkiemių kaime Sistemos Administratorius
  Pritarė
  16 Dėl Dauparų gatvės pavadinimo suteikimo Gobergiškės kaime Sistemos Administratorius
  Pritarė
  17 Dėl Dauparų kaimo Dauparų gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  18 Dėl Rytojaus gatvės pavadinimo suteikimo Girkalių kaime Sistemos Administratorius
  Pritarė
  19 Dėl panaudos sutarties su Klaipėdos rajono bokso klubu „Ringas“ Sistemos Administratorius
  Pritarė
  20 Dėl Girkalių kaimo Sodų gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  21 Dėl Stančių kaimo Pramonės gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  22 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  23 Dėl leidimo pratęsti nuomos sutartį su UAB „Nemuno vaistinė“ Sistemos Administratorius
  Pritarė
  24 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 metų Etikos komisijos ataskaita Sistemos Administratorius
  Pritarė
  25 Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ataskaita Sistemos Administratorius
  Pritarė
  26 Klaipėdos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2014 m. veiklos ataskaita Sistemos Administratorius
  Pritarė
  27 Klaipėdos rajono savivaldybės nusikalstamumo prevencijos komisijos 2014 metų veiklos ataskaita Sistemos Administratorius
  Pritarė
  28 Dėl Klaipėdos rajono nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės 2014–2016 metų programos priemonių plano pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  29 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas dydžio nustatymo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo ir papildymo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  30 Informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos protokolinio sprendimo (2014-10-30 protokolas Nr. T1-9) dėl slaugos paslaugos įrašymo į veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, sąrašą įvykdymą Sistemos Administratorius
  Pritarė
  31 Informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos protokolinio sprendimo (2014-08-28 protokolas Nr. T1-7) dėl mirusiųjų kūnų saugojimo iki teismo medicinos tyrimo atlikimo ir apmokėjimo už šią paslaugą tvarkos aprašo parengimo įvykdymą Sistemos Administratorius
  Pritarė
  32 Informacija dėl daugiafunkcinio sporto aikštyno sklypo įrengimo šalia sporto centro Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  33 Dėl viešosios įstaigos „Gargždų futbolas“ visuotinio dalininkų susirinkimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  34 Dėl viešosios įstaigos „Gargždų futbolas“ 2014 metų „Jaunųjų futbolininkų ugdymas“ programos pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  35 Dėl maitinimo dienos normos bendrojo ugdymo mokyklų bendrabučiuose gyvenantiems mokiniams nustatymo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  36 Dėl Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2015–2017 metų programos 2015 metų priemonių plano patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  37 Dėl biudžetinės įstaigos Sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  38 Dėl Gargždų krašto muziejaus nuostatų pakeitimo ir patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  39 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  40 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros preliminarios programos 2015–2017 metų patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  41 Informacija dėl Pajūrio regioninio parko ribų ir tvarkymo planų Sistemos Administratorius
  Pritarė
  42 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2014-2016 m. programų pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  43 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  44 Informacija dėl bendradarbiavimo su North Sea LIONS, Nienburg/Weser LIONS klubais bei Klaipėdos apskrities LIONS moterų klubu „Smiltė“ renovuojant Lapių pagrindinės mokyklos bendrabutį Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  45 Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis Sistemos Administratorius
  Nepriėmė
  46 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programos tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  47 Dėl vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ neeilinio visuotinio narių susirinkimo Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  48 Informacija dėl skvero įrengimo Kvietinių g. bendradarbiavimo sutarties pagrindu Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  49 Dėl 2014-02-27 Savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T11-118 „Dėl Virginijaus Simučio žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0003:623), esančio Agluonėnų kaime, Agluonėnų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo“ dalinio pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  50 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2014-12-09 teikimo Nr. (5.1.)-TR-159 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2006-05-25 sprendimo Nr. T11-153 „Dėl leidimų važiuoti Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo“. Sistemos Administratorius
  Pritarė
  51 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.