KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 10
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2014-11-27 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl komisijos Savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujai redakcijai parengti sudarymo (Nr. 602) 1017602722_T10-602.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  2 Dėl didžiausio leistino Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo (Nr. 615) 1017606486_T10-615.pdf
  1017606486_T10-615_word.d...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T11-316 `Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo` pakeitimo (Nr. 611) 1017605475_Sprendimo proj...
  1017605475_svietimo istai...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  4 Informacija dėl atvirų jaunimo erdvių veiklos plėtros (Nr. 603) 1017602729_T10-603.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  5 Dėl Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2015-2017 metų programos patvirtinimo (Nr. 614) 1017606477_EtnoPROGRAMA20...
  1017606477_Etnoprograma20...
  1017606477_2015-2017pried...
  1017606477_AISKrastas_ETN...
  1017606477_etnines kultur...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  6 Informacija apie 2014 m. devynių mėnesių Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto įvykdymą (Nr. 613) 1017606357_T10-613.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  7 Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų įrengimo valstybinėje žemėje sutarties pasirašymui tarp UAB „Ega group“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės Sistemos Administratorius
  Pritarė
  8 Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų įrengimo valstybinėje žemėje sutarties pasirašymui tarp Gintaro Miciaus komercinės įmonės ir Klaipėdos rajono savivaldybės Sistemos Administratorius
  Pritarė
  9 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2014-11-06 teikimo Nr. (5.1.)-TR-130 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T11-543 `Dėl Savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudarymo` 1 punkto pakeitimo (panaikinimo)` (Nr. 604) 1017605186_T10-604.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  10 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2014-11-06 teikimo Nr. (5.1.)-TR-131 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimo Nr. T11-72 `Dėl turto privatizavimo komisijos` 2 punkto pakeitimo (panaikinimo)` (Nr. 605) 1017605227_T10-605.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  11 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2014-11-06 reikalavimo Nr. (5.1.)-TR-139 `Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 16 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo` (Nr. 606) 1017605229_T10-606.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  12 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2014-11-07 teikimo Nr. (5.1.)-TR-145 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimo Nr. T11-189 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo` 1 punkto pakeitimo` (Nr. 607) 1017605235_T10-607.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  13 Dėl Mindaugo Buivydo žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:269), esančio Grabių kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  14 Dėl UAB „Gridinsenta“ žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0001:2), esančio Kuršelių kaime 3, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo (Nr. 612) 1017605980_gridinsenta.do...
  1017605980_aiskinamasis g...
  1017605980_brezinys gridi...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  15 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2014-2016 m. programų paketimo (Nr. 622) 1017608371_antikorupcinio...
  1017608371_Tarybos sprend...
  1017608371_4 PRIEDAS.xls
  1017608371_SVP_lapkritis_...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  16 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo (Nr. 625) 1017608492_sprend del biu...
  1017608492_1 sprend pried...
  1017608492_2 Svietimo sky...
  1017608492_3 aiskinamojo ...
  1017608492_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  17 Informacija dėl biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio (Nr. 617) 1017608321_T10-617_1.pdf
  1017608321_T10-617_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  18 Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. 618) 1017608338_sprendimo proj...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  19 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo (Nr. 619) 1017608342_sprendimo proj...
  Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  20 Dėl Viliaus Gaigalaičio globos namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainų 2015 metams derinimo (Nr. 620) 1017608358_Del Viliaus Ga...
  1017608358_Aisk. r. dėl ...
  1017608358_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  21 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-06-26 sprendimo Nr.T11-312 `Dėl Klaipėdos rajono Lapių pagrindinės mokyklos teikiamų socialinių paslaugų kainos` pakeitimo (Nr. 621) 1017608367_Del Klaipedos ...
  1017608367_Aisk. r. Dėl ...
  1017608367_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  22 Informacija dėl 7 maršrutinio autobuso Miesto ligoninė-Mazūriškės (Nr. 616) 1017607844_T10-616.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  23 Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų įrengimo valstybinėje žemėje sutarties pasirašymui tarp UAB „Econdo production“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės Sistemos Administratorius
  Pritarė
  24 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo 2014 m. vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti naujos redakcijos objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. 634) 1017608562_2014-11-18_Tar...
  1017608562_2014-11-18 ais...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  25 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr. T11-205 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimo Nr. T11-672 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo“ dalinio pakeitimo“ pakeitimo (Nr. 635) 1017608565_Sprend proj de...
  1017608565_Darbo grupes p...
  1017608565_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  26 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr.T11-204 `dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T11-329 `Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo` patvirtinto vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija` pakeitimo (Nr. 636) 1017608574_Sprend proj de...
  1017608574_Darbo grupes p...
  1017608574_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  27 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T11-119 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 m. priemonių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo (Nr. 638) 1017608577_antikorupcinio...
  1017608577_Sprend proj de...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  28 Dėl 2014 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimo Nr. T11-146 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programos nuostatų patvirtinimo` pakeitimo (Nr. 623) 1017608429_Sprendimas-201...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  29 Dėl sutikimo perimti Aukštkiemių k., Danų g. esančius lietaus nuotekų tinklus (Nr. 624) 1017608437_1 Sprendimas T...
  1017608437_Statemos inves...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  30 Dėl Žiedų gatvės pavadinimo suteikimo Gobergiškės kaime (Nr. 626) 1017608531_1 sprendimas.d...
  1017608531_2 planas.PDF
  1017608531_Protokolas.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  31 Dėl Tilvikų gatvės pavadinimo suteikimo Tilvikų kaime (Nr. 627) 1017608535_1 sprendimas.d...
  1017608535_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  32 Dėl Kuncų, Kumėnų ir Miliūnų gatvių pavadinimų suteikimo Radailių kaime (Nr. 628) 1017608538_1 sprendimas.d...
  1017608538_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  33 Dėl Liepos gatvės pavadinimo suteikimo Dovilų miestelyje (Nr. 629) 1017608540_1 sprendimas.d...
  1017608540_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  34 Dėl Pušų gatvės pavadinimo suteikimo Baičių kaime (Nr. 630) 1017608542_1 sprendimas.d...
  1017608542_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  35 Dėl Pryšmančių ir Raišių gatvių pavadinimų suteikimo Kibelkščių kaime (Nr. 631) 1017608543_1 sprendimas.d...
  1017608543_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  36 Dėl Sodų ir Žvejų gatvių pavadinimų suteikimo Bendikų kaime (Nr. 632) 1017608546_1 sprendimas.d...
  1017608546_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  37 Dėl Uždegių gatvės pavadinimo suteikimo Mazūriškių kaime (Nr. 639) 1017608599_1 sprendimas.d...
  1017608599_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  38 Dėl Žirnupių gatvės pavadinimo suteikimo Klemiškės II kaime (Nr. 640) 1017608600_1 sprendimas.d...
  1017608600_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  39 Dėl Martyno Šerniaus gatvės pavadinimo suteikimo Voveriškių kaime (Nr. 641) 1017608603_1 sprendimas.d...
  1017608603_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  40 Dėl teritorijos prie Laugalių g. 4 ir 4A, Gargždų mieste, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  41 Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2014-2016 m. vykdymo III ketvirčių ataskaitos pateikimo (Nr. 643) 1017608879_T10-644_1.pdf
  1017608879_doc00831920141...
  1017608879_doc00832020141...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  42 Dėl Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro pakeistų nuostatų tvirtinimo (Nr. 642) 1017608748_nuostatu sp.do...
  1017608748_TIC nuostatu p...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  43 Dėl akcijų privatizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. 644) 1017608973_1 Sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  44 Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės techninės priežiūros tarifo skaičiavimo metodikos patvirtinimo (Nr. 645) 1017609225_1 Sprendimas T...
  1017609225_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  45 Dėl servituto teisės naudotis patalpomis suteikimo TEO LT, AB, Girkalių kultūros namuose Sistemos Administratorius
  Pritarė
  46 Dėl patalpų Girkalių kultūros namuose pirkimo (Nr. 647) 1017610867_1 sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  47 Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio Sistemos Administratorius
  Pritarė
  48 Dėl žemės mokesčio už apleistą žemės ūkio paskirties sklypo dalį Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  49 Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio Sistemos Administratorius
  Pritarė
  50 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.