KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 8
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2013-09-26 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos r. Drevernos vaikų darželio nuostatų tvirtinimo (Nr. 580) 1017407612_Sprendimo proj...
  Algirdas Petravičius
  Pritarė
  2 Dėl Klaipėdos r. Kvietinių mokyklos-darželio nuostatų tvirtinimo (Nr. 581) 1017407613_Sprendimo proj...
  Algirdas Petravičius
  Pritarė
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimo Nr. T11-146 `Dėl bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymo` dalinio pakeitimo (Nr. 582) 1017407615_Sprendimo proj...
  Algirdas Petravičius
  Pritarė
  4 Dėl tarnybinio atlyginimo koeficientų nustatymo švietimo įstaigų direktoriams (Nr. 583) 1017407620_Sprendimo proj...
  Algirdas Petravičius
  Pritarė
  5 Informacija dėl valgyklų įrangos poreikio (Nr. 577) 1017407116_T10-577.pdf
  Algirdas Petravičius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  6 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T11-539 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo` dalinio pakeitimo (Nr. 579) 1017407409_Dėl Narkotik...
  Laima Kaveckienė
  Pritarė
  7 Dėl UAB `Klaipėdos Ugnė` tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo (Nr. 576) 1017407115_SPRENDIMAS UAB...
  Virgilijus Liepinis
  Pritarė
  8 Dėl Lietuvos Respublikos ir UAB „Autoklasrida“ žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0006:403), esančio Nemirsetos g. 31, Girkalių kaime, Kretingalės seniūnijoje,detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 584) 1017407663_autoklasrida a...
  1017407663_autoklasrida b...
  1017407663_autoklasrida.d...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  9 Dėl Vaidos Budginienės žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:460), esančio Klemiškės I kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 585) 1017407676_budginiene.doc
  1017407676_Aiskinamasis ...
  1017407676_Brezinys budgi...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  10 Dėl Gražinos Budginienės žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:141), esančio Dovilų mstl., Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 586) 1017407707_budginiene g.d...
  1017407707_Budginiene gAi...
  1017407707_Budginiene g b...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  11 Dėl Romo Sandovo žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:262), esančio Kiškėnų kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 587) 1017407709_sandovas.doc
  1017407709_RSandovo aiski...
  1017407709_RSandovo brezi...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  12 Dėl katilinių perdavimo valdyti patikėjimo teise Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms (Nr. 589) 1017407878_1 sprendimas T...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  13 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimo Nr. T11-699 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybėje esančių butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. 590) 1017407879_1 Sprendimas T...
  Audrius Kampas
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  14 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2013-09-02 teikimo Nr. (5.1.)-TR-98 (Nr. 578) 1017407120_T10-578.pdf
  Audrius Kampas
  Pritarė
  15 Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų 2013 metams nustatymo (Nr. 588) 1017407799_sprendimo proj...
  1017407799_antikorupcinio...
  1017407799_Aiškinamojo r...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė su siūlymais
  16 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-10-25 sprendimo Nr. T11-661 ,,Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo` papildymo (Nr. 591) 1017408926_Nr.1 Sprend D...
  1017408926_Nr. 2 Aiškina...
  1017408926_Nr.3 Antikorup...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė
  17 Dėl socialinių paslaugų teikimo Gargždų socialinių paslaugų centro nakvynės namuose tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. 592) 1017408941_Del socialiniu...
  1017408941_Socialinių pa...
  1017408941_aišk. raštas...
  1017408941_Antikorupcinio...
  Dalia Gumuliauskienė
  Pritarė su siūlymais
  18 Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. posėdžio protokolinio sprendimo vykdymo (Nr. 593) 1017409572_T10-593.pdf
  Virgilijus Liepinis
  Pritarė
  19 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos `Žiemys` 2013 metų programos (Nr. 594) 1017409584_Sprendimo proj...
  1017409584_Ziemys progra...
  1017409584_Mokyklos Ziemy...
  1017409584_Klaipedos rajo...
  1017409584_Klaipedos mies...
  Algirdas Petravičius
  Pritarė
  20 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro nuostatų patvirtinimo (Nr. 595) 1017409586_sprendimas_spo...
  1017409586_1_nuostatai RR...
  1017409586_antikorupc_paz...
  Gintautas Bareikis
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  21 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo Gintautas Bareikis
  Pritarė
  22 Dėl Vitalijaus Elvikio žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:276), esančio Kalotės kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 597) 1017409595_elvikis GERAS....
  1017409595_elvikis aiskin...
  1017409595_elvikis brėž...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  23 Dėl UAB „Hidrostatyba“ žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0002:203), esančio Poškų kaime, Agluonėnų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 598) 1017409597_hidrostatyba p...
  1017409597_hidrostatyba p...
  1017409597_hidrostatyba p...
  Gytis Kasperavičius
  Priėmė su pataisa
  24 Dėl Birutės Kazlauskienės žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:514), esančio Jonušų kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 599) 1017409599_kazlauskiene.d...
  1017409599_kazlauskieneAi...
  1017409599_kazlauskiene b...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  25 Dėl nereikalingo nekilnojamojo turto nurašymo (Nr. 600) 1017410300_1 sprendimas T...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  26 Dėl Traubių kaimo Paribio gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 601) 1017410315_1 sprendimas.d...
  1017410315_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  27 Dėl Sparnų gatvės pavadinimo suteikimo Gindulių kaime (Nr. 602) 1017410321_1 sprendimas.d...
  1017410321_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  28 Dėl Obuolių gatvės pavadinimo suteikimo Peskojų kaime (Nr. 603) 1017410328_1 sprendimas.d...
  1017410328_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  29 Dėl Laukų akligatvio pavadinimo suteikimo Kulių kaime (Nr. 604) 1017410330_1 sprendimas.d...
  1017410330_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  30 Dėl Meldų gatvės pavadinimo suteikimo Jokšų kaime (Nr. 605) 1017410335_1 sprendimas.d...
  1017410335_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  31 Dėl Šaltinio gatvės pavadinimo suteikimo Kretingalės miestelyje (Nr. 606) 1017410340_1 sprendimas.d...
  1017410340_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  32 Dėl Rimkų kaimo Laumžirgių gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 607) 1017410346_1 sprendimas.d...
  1017410346_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  33 Dėl Drebulių gatvės pavadinimo suteikimo Plikių miestelyje (Nr. 608) 1017410350_1 sprendimas.d...
  1017410350_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  34 Dėl Boružių ir Žiogų gatvių pavadinimų suteikimo Rimkų kaime (Nr. 609) 1017410363_1 sprendimas.d...
  1017410363_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  35 Dėl Savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimo Nr. T11-274 `Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Aukštkiemių kaime` pakeitimo (Nr. 610) 1017410383_1 sprendimas.d...
  1017410383_2 planas.PDF
  1017410383_3 prasymas.pdf
  Audrius Kampas
  Pritarė
  36 Dėl Savivaldybės tarybos 2013-08-29 sprendimo Nr. T11-473 `Dėl Putinų gatvės pavadinimo suteikimo Rimkų kaime` pakeitimo (Nr. 611) 1017410408_1 sprendimas.d...
  1017410408_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  37 Dėl Upės, Lazdynų, Kaštonų ir Pušų gatvių pavadinimų suteikimo Stančių kaime (Nr. 612) 1017410413_1 sprendimas.d...
  1017410413_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  38 Dėl Plukių gatvės pavadinimo suteikimo Šlapšilės kaime (Nr. 614) 1017410453_1 sprendimas.d...
  1017410453_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  39 Dėl turto panaudos sutarties su bendruomene „Daukšaičių pušynėlis“ (Nr. 613) 1017410426_1 sprendimas T...
  1017410426_Dauksaiciu pus...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  40 Dėl nepritarimo Klaipėdos rajono Kairių smėlio ir žvyro telkinyje planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms (Nr. 615) 1017410482_2013-09-17 Tar...
  1017410482_1 Priedas.pdf
  1017410482_2 Priedas.pdf
  1017410482_3 Priedas.pdf
  1017410482_4 Priedas.pdf
  Virgilijus Liepinis
  Pritarė
  41 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2013-2015 m. programų pakeitimo (Nr. 618) 1017410495_tarybos sprend...
  1017410495_SVP_rugsejis_t...
  Raimonda Kučinskaitė
  Pritarė su siūlymais
  42 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo (Nr. 617) 1017410487_sprend del biu...
  1017410487_1 sprend pried...
  1017410487_2 aiskinamojo ...
  1017410487_3 sildymui rei...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė su siūlymais
  43 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės maksimalių asignavimų sritims/funkcijoms/programoms prognozuojamo plano 2014 metams rengimo bendrųjų principų patvirtinimo (Nr. 616) 1017410485_maksim asign p...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė
  44 Informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-08-29 posėdžio protokolinio sprendimo (protokolo Nr. T1-7) vykdymą (Nr. 619) 1017410528_T10-619.pdf
  Raimonda Kučinskaitė
  Pritarė
  45 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo (Nr. 620) 1017410530_Tarybos sprend...
  Virgilijus Liepinis
  Atidėjo
  46 Dėl priemokos skyrimo M. Žukauskui (Nr. 621) 1017410539_Zukauskui prei...
  Aldona Šėmienė
  Pritarė
  47 Dėl Suomių, Švedų ir Japonų gatvių pavadinimų suteikimo Aukštkiemių kaime (Nr. 622) 1017411419_1 sprendimas.d...
  1017411419_2 planas.PDF
  1017411419_3 prasymas.pdf
  Audrius Kampas
  Pritarė
  48 Dėl Paežerio gatvės pavadinimo suteikimo Paežerio kaime (Nr. 623) 1017411422_1 sprendimas.d...
  1017411422_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  49 Dėl Paežerio gatvės pavadinimo suteikimo Kapstatų kaime (Nr. 624) 1017411424_1 sprendimas.d...
  1017411424_2 planas.PDF
  1017411424_3 protokolas.p...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  50 Dėl Aukštkiemių kaimo Europos, Jungtinės ir Airių gatvių pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 625) 1017411465_1 sprendimas.d...
  1017411465_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  51 Dėl Simonos Leilionaitės žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:144), esančio Lėbartų kaime, Dauparų–Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 626) 1017411468_leilionaite.do...
  1017411468_aiskinamasis l...
  1017411468_Leilionaites b...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  52 Dėl Annos Juzaitienės žemės sklypų (kad. Nr. 5513/0022:39, 5513/0022:40, 5513/0022:41, 5513/0022:42, 5513/0022:43), esančių Klišių kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 627) 1017411469_juzaitiene.doc
  1017411469_juzaitiene ais...
  1017411469_juzaitiene bre...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  53 Dėl UAB „V. Paulius & associates real estate“ žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0007:9, 5544/0007:10, 5544/0007:172, 5544/0007:116, 5544/0007:134), esančių Kaspariškių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 628) 1017411470_paulius 39,40 ...
  1017411470_paulius 39,40 ...
  1017411470_paulius 39,40 ...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  54 Dėl Simono Dvariono žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:97), esančio Jakų kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 629) 1017411472_dvarionas.doc
  1017411472_dvarionas aisk...
  1017411472_dvarionas brez...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  55 Dėl Sauliaus Motuzo žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0003:289), esančio Rokų kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 630) 1017411726_motuzas.doc
  1017411726_aiskinamasis r...
  1017411726_brezinys motuz...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  56 Dėl UAB „Litana ir Ko“ žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0019:33), esančio Gamyklos g. 2, Gargždų mieste, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 631) 1017411729_litana.doc
  1017411729_litana aiskina...
  1017411729_litana breziny...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  57 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 m. priemonių pakeitimo (Nr. 633) 1017412032_Tarybos sprend...
  Virgilijus Liepinis
  Pritarė
  58 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. 634) 1017412038_1 Sprendimas T...
  1017412038_Biblioteka duo...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  59 Informacija dėl patalpų perskirstymo (Nr. 636) 1017412125_T10-636.pdf
  Audrius Kampas
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  60 Dėl Birutės Teresės Dapšienės žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:1168), esančio Laugalių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 635) 1017412113_dapsiene.doc
  1017412113_dapsiene brė...
  1017412113_Aiškinamasis ...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  61 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.