KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 1
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2013-01-31 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ataskaita (Nr. 17) 1017310637_T10-17.pdf
  Zigmantas Lingys
  Pritarė
  2 Klaipėdos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2012 m. veiklos ataskaita (Nr. 26) 1017311283_T10-26.pdf
  Raimondas Simonavičius
  Pritarė
  3 Klaipėdos rajono savivaldybės nusikalstamumo prevencijos komisijos 2012 m. veiklos ataskaita (Nr. 35) 1017311876_T10-35.pdf
  Vaclovas Dačkauskas
  Pritarė
  4 Dėl Savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimo Nr.T11-674 Dėl Strateginio planavimo komisijos sudarymo dalinio pakeitimo (Nr. 29) 1017311659_del Strategini...
  1017311659_sprendimai228....
  1017311659_sprendimai229....
  Vaclovas Dačkauskas
  Pritarė
  5 Dėl Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. 36) 1017311963_sprendimo proj...
  1017311963_Administracine...
  Edgaras Kuturys
  Pritarė su pataisa
  6 Dėl maitinimo organizavimo Klaipėdos rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 11) 1017310356_sprendimas dė...
  Laima Kaveckienė
  Pritarė
  7 Dėl Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2012-2014 metų programos 2013 metų priemonių plano patvirtinimo (Nr. 12) 1017310362_Etno2013priemo...
  1017310362_aiškinamasisE...
  1017310362_2013priemoniup...
  1017310362_Antikorupcine....
  1017310362_Etno2013priemo...
  1017310362_aiškinamasisE...
  1017310362_2013priemoniup...
  1017310362_Antikorupcine....
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  8 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005-07-07 sprendimo Nr. T11-187 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatų tvirtinimo ir vertinimo tarybos sudarymo dalinio pakeitimo (Nr. 13) 1017310363_aiškinVERTtar...
  1017310363_VERTtaryba2013...
  1017310363_Antikorupcine1...
  1017310363_T10-13.doc
  Gintautas Bareikis
  Pritarė su pataisa
  9 Dėl kultūros įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus tvirtinimo (Nr. 32) 1017311676_DEL KULT IST E...
  1017311676_AISK DEL ISTAI...
  1017311676_SPR.pdf
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  10 Dėl leidimo VšĮ „Gargždų krepšinis“ neatlygintinai naudotis sporto sale (Nr. 24) 1017311266_1_sprendimas_s...
  1017311266_antikorupc_paz...
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  11 Informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklą 2012 metais (Nr. 25) 1017311275_T10-25.pdf
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  12 Dėl jaunimo problemų sprendimo Klaipėdos rajono savivaldybėje 2013-2018 metų plano patvirtinimo (Nr. 37) 1017311968_TS probl spren...
  1017311968_antikorupc.doc
  1017311968_jaunimo plano ...
  Gintautas Bareikis
  Pritarė su siūlymais
  13 Dėl jaunimo reikalų tarybos prašymo (Nr. 34) 1017311874_T10-34.pdf
  1017311874_T10-34.pdf
  Gintautas Bareikis
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  14 Dėl pritarimo teikti projekto Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, finansuotinų iš įvairių finansinių šaltinių, planavimą, valdymą ir įgyvendinimą, mokymai paraišką (Nr. 1) 1017309847_sprendimas.doc
  Raimonda Kučinskaitė
  Pritarė
  15 Dėl pritarimo teikti projekto Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajono savivaldybės administraciniame pastate paraišką (Nr. 2) 1017309848_sprendimas.doc
  Raimonda Kučinskaitė
  Pritarė
  16 Dėl naudojimosi taksi stotelėmis Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 3) 1017309851_Taksi.doc
  1017309851_Aiskinimas tak...
  1017309851_Taksi 2013.doc
  Algirdas Ronkus
  Pritarė
  17 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-12-21 reikalavimo Nr. (5.1)-TR-200 (Nr. 10) 1017309870_T10-10.pdf
  Algirdas Ronkus
  Pritarė
  18 Dėl viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės gerinimo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje programos 2013-2020 m. patvirtinimo (Nr. 14) 1017310380_T10-14.doc
  Algirdas Ronkus
  Pritarė su pataisa
  19 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m.spalio 25 d. sprendimo Nr. T11-656 Dėl Viliaus Gaigalaičio globos namuose teikiamos socialinės globos kainos 2013 metams patvirtinimo papildymo (Nr. 30) 1017311664_Del Klaipedos ...
  1017311664_Aiškin.rašta...
  1017311664_Antikorupcinio...
  1017311664_Sprendimas1.pd...
  1017311664_Sprendimas1.pd...
  1017311664_T10-30_1.doc
  Dalia Gumuliauskienė
  Pritarė
  20 Dėl panaudos sutarčių su VšĮ Gargždų PSPC ir Gargždų ligonine pakeitimo (Nr. 15) 1017310577_1 Sprendimas T...
  1017310577_GPSPC praso GM...
  1017310577_GMP planas.pdf
  1017310577_Atrinkt komis ...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  21 Dėl pastato perdavimo valdyti patikėjimo teise Gargždų „Minijos“ progimnazijai (Nr. 16) 1017310581_1 sprendimas T...
  1017310581_GKC siulo Jaku...
  1017310581_Atrinkt komis ...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  22 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Gindulių kaime (Nr. 18) 1017311115_1 sprendimas.d...
  1017311115_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  23 Dėl Savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T11-164 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Sudmantų kaime dalinio pakeitimo (Nr. 19) 1017311235_1 sprendimas.d...
  1017311235_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  24 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Dovilų miestelyje (Nr. 20) 1017311247_1 sprendimas.d...
  1017311247_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  25 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Slengių kaime (Nr. 21) 1017311252_1 sprendimas.d...
  1017311252_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  26 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Girininkų kaime (Nr. 22) 1017311256_1 sprendimas.d...
  1017311256_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  27 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Rimkų kaime (Nr. 23) 1017311264_1 sprendimas.d...
  1017311264_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė su pataisa
  28 Dėl panaudos sutarties su Endriejavo bendruomene (Nr. 27) 1017311426_1 sprendimas T...
  1017311426_Endriejavo ben...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  29 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Vėžaičių miestelyje (Nr. 28) 1017311427_1 sprendimas.d...
  1017311427_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  30 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Sudmantų kaime (Nr. 43) 1017311996_1 sprendimas.d...
  1017311996_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  31 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Skudžių kaime (Nr. 42) 1017311993_1 sprendimas.d...
  1017311993_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  32 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Purmalių kaime (Nr. 41) 1017311992_1 sprendimas.d...
  1017311992_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  33 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Lapių kaime (Nr. 40) 1017311991_1 sprendimas.d...
  1017311991_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  34 Dėl didžiausio leistino Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo (Nr. 38) 1017311989_sprendimas1.do...
  1017311989_T10-38.doc
  Aldona Šėmienė
  Pritarė su pataisa
  35 Dėl Aloizo Jaručio žemės sklypo (kad. Nr. 5518/0007:1), esančio Pyktiškės kaime, Endriejavo seniūnijoje, nuomojamo UAB „Manifoldas, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 4) 1017309852_jarutis-manifo...
  1017309852_aiskinamasis r...
  1017309852_Pagrindinis br...
  1017309852_Isipareigojima...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  36 Dėl Ėrikos Juknevičienės, Nadeždos Stefanovos-Norvaišienės žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0004:247), esančio Voveriškių kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 5) 1017309854_jukneviciene-n...
  1017309854_Aiskinamasis j...
  1017309854_Koncepcijos br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  37 Dėl Kazimiero Kundroto žemės sklypų (kad. Nr. 5552/0009:142, 5552/0009:301), esančių Priekulės II kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 7) 1017309859_kundrotas.doc
  1017309859_Aiskinamasis r...
  1017309859_brezinys Kundr...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  38 Dėl Alfredo Baranovskio žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:127), esančio Klemiškės II kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 8) 1017309866_baranovskis.do...
  1017309866_Aiskinamasis r...
  1017309866_baranovskis br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  39 Dėl Artūro Mickaus žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:707), esančio Klemiškės I kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 9) 1017309868_mickus.doc
  1017309868_Aiskinamasis r...
  1017309868_mickus breziny...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  40 Dėl Gintauto Luko žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0004:335, 5544/0004:336), esančių Kulių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 6) 1017309855_lukas g.doc
  1017309855_aiskinamasis i...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  41 Dėl Laimiaus Raklevičiaus, Odetos Raklevičienės žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:1201), esančio Kiškėnų kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 47) 1017312022_rakleviciai na...
  1017312022_rakleviciai ai...
  1017312022_brezinys rakle...
  1017312022_rakleviciai na...
  1017312022_rakleviciai ai...
  1017312022_brezinys rakle...
  1017312022_Prie 41 kl.pdf
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė su pataisa
  42 Dėl Plikių Šv. Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo parapijos žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:616, 5558/0007:280), esančių Slengių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 45) 1017312020_slengiu baznyc...
  1017312020_aiskinamas ras...
  1017312020_Pagrindinis br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  43 Dėl Deivido Ignatavičiaus žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:205), esančio Slengių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 46) 1017312021_ignatavicius.d...
  1017312021_aiskinamasis i...
  1017312021_ignatavicius b...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  44 Informacija dėl detaliųjų planų rengimo procesų (Nr. 44) 1017311997_T10-44.pdf
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  45 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2013-01-15 reikalavimo Nr. (5.1)-TR-13 (Nr. 33) 1017311872_T10-33.pdf
  Daiva Beliokaitė
  Pritarė
  46 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio (Nr. 31) 1017311673_1 sprendimas d...
  1017311673_2 protokolas.d...
  1017311673_3 Antikorupcin...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė
  47 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos (Nr. 39) 1017311990_sprendimas2.do...
  1017311990_T10-39_1.doc
  1017311990_T10-39_2.pdf
  1017311990_T10-39_2.pdf
  1017311990_T10-39_1.doc
  1017311990_T10-39_2.pdf
  1017311990_T10-39_1.doc
  1017311990_T10-39_2.pdf
  1017311990_T10-39_1.doc
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė
  48 Dėl Lietuvos Respublikos žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0009:464), esančio Maciuičių kaime, Vėžaičių seniūnijoje, nuomojamo V. Puidoko individualiai įmonei, vykdomos veiklos (antrinis perdirbimas) sanitarinės apsaugos zonos nustatymo specialiojo plano (Nr. 48) 1017312101_puidokas spec ...
  1017312101_brezinys puido...
  1017312101_VTPSI raštas....
  1017312101_Koncepcija.doc
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  49 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos Šiaurys steigimo (Nr. 49) 1017312106_1_sprendimas_b...
  1017312106_antikorupc_paz...
  1017312106_Buriuotojai.do...
  1017312106_Buriuotojai1.d...
  Gintautas Bareikis
  Pritarė su pataisa
  50 Dėl pritarimo alternatyviosios energetikos šaltinių - vėjo jėgainių (pavienių, grupių, parkų) plėtros Klaipėdos rajono specialiojo plano koncepcijai (Nr. 50) 1017312152_Aiskinamasis r...
  1017312152_brezinys.pdf
  1017312152_sprendimas del...
  1017312152_gauti rastai....
  Gytis Kasperavičius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  51 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos 2012 metų veiklos ataskaitos (Nr. 51) 1017312999_T10-51.pdf
  Andrius Adomaitis
  Pritarė
  52 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-10-25 sprendimo Nr. T11-661 Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo dalinio pakeitimo (Nr. 52) 1017313005_Nr. 2 Aiskinam...
  1017313005_Nr.3 Antikorup...
  1017313005_Nr. 1 sprendim...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė
  53 Dėl švietimo įstaigų mokymo aplinkos finansavimo normatyvų ir finansavimo prioritetų (Nr. 53) 1017313008_Nr.1 sprendima...
  1017313008_Nr. 1.1. Aplin...
  1017313008_Nr. 2 aiskinam...
  1017313008_Nr. 2.1. palyg...
  1017313008_Nr.3 Antikorup...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė
  54 Dėl informacijos pateikimo apie išorinės reklamos įrengimą ir sklaidą Klaipėdos rajone reglamentuojančių dokumentų pakeitimus (Nr. 54) 1017313155_T10-54.pdf
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  55 Dėl 2013 metų maksimalių asignavimų sritims/funkcijoms/programoms prognozuojamo plano patvirtinimo (Nr. 55) 1017313630_1 sprendimas d...
  1017313630_2 sprend pried...
  1017313630_3 aiskinamasis...
  1017313630_4 antikorupcin...
  1017313630_1 programa 201...
  1017313630_2 programa_201...
  1017313630_3 programa 201...
  1017313630_4 programa_201...
  1017313630_5 programa 201...
  1017313630_6 programa_201...
  1017313630_7_programa_201...
  1017313630_8 programa_201...
  1017313630_9 programa_ 20...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė su siūlymais
  56 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo (Nr. 56) 1017313665_Naujas Reglame...
  1017313665_reglamentas pr...
  1017313665_aišk. raštas...
  Vaidotas Jasas
  Pritarė su siūlymais
  57 Informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010 m., 2011 m. priimtų protokolinių sprendimų, kurių vykdymas tęsiamas 2012 m. ir 2012 m. priimtų protokolinių sprendimų vykdymą (Nr. 57) 1017313667_T10-57.pdf
  1017313667_Programos.pdf
  Aldona Šėmienė
  Pritarė
  58 Žalgirio Urbono žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0005:488), esančio Peskojų kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcija (Nr. 58) 1017313964_Urbonas Z spre...
  1017313964_koncepcijos AI...
  1017313964_Koncepcijos br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  59 Dėl Vidos Buivydienės žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0003:57), esančio Kalviškių kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 59) 1017313965_buivydiene.doc
  1017313965_buivydiene ais...
  1017313965_buivydiene bre...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  60 Dėl Irenos Bernotienės žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:696), Tomo Bernoto žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0005:697, 5510/0005:699, 5510/0005:700, 5510/0005:701, 5510/0005:702), esančių Šlapšilės kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano (Nr. 60) 1017313966_bernotai.doc
  1017313966_Aiskinamasis r...
  1017313966_Pagrindinis br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  61 Violetos Bastakienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:85), esančio Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcija (Nr. 61) 1017313967_Bastakiene V s...
  1017313967_Koncepcija ai...
  1017313967_Koncepcija pla...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  62 Dėl Vygando Gajausko žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:1054), esančio Kalvių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės paskirties pakeitimo (Nr. 62) 1017313968_gajauskas GERA...
  1017313968_Gajausko aiski...
  1017313968_Pagrindinis br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  63 Dėl Adomo Petro Neimonto žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0002:114), esančio Liaunų kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 63) 1017313969_neimontas 114....
  1017313969_Koncepcija_ais...
  1017313969_brezinys neimo...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  64 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimo Nr.T11-672 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tavarkymo dalinio pakeitimo ir papildymo (Nr. 64) 1017314416_Tarybos sprend...
  1017314416_KLAIPĖDOS RAJ...
  1017314416_Atliekų tvark...
  1017314416_Deklaravimo tv...
  1017314416_Nuostatų prie...
  1017314416_Lengvatų ir a...
  1017314416_Skolų išieš...
  Algirdas Ronkus
  Atidėjo
  65 Informacija dėl dujotiekio tiesimo (Nr. 65) 1017314912_T10-65.pdf
  Algirdas Ronkus
  Pritarė
  66 Dėl Tarybos 2009-01-29 sprendimo Nr. T11-30 „Dėl panaudos sutarties su Girininkų kaimo bendruomene“ dalinio pakeitimo (Nr. 66) 1017314914_1 sprendimas T...
  1017314914_Girininku bend...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  67 Dėl panaudos sutarties su AB „Klaipėdos vanduo“ Audrius Kampas
  Atidėjo
  68 Dėl Lietuvos Respublikos, Arūno Jančausko, Birutės Straukienės, Jurgitos Krivickienės, Liudos Dovidaitienės žemės sklypo (kad. Nr. 5550/0001:131), esančio Pėžaičių kaime, Veiviržėnų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 68) 1017314916_dovidaitiene i...
  1017314916_dovidaitiene i...
  1017314916_koncepcijos br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  69 Dėl Airido Koržovo ir Joanos Kinčienės žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0003:417), esančio Martinų kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 69) 1017314917_koržovas kinc...
  1017314917_Airidas korzov...
  1017314917_Koncepcijos br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  70 Dėl Februtės Jakienės žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0017:203), esančio Vyturių g. 17, Gargždų mieste, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės naudojimo pobūdžio nustatymo (Nr. 70) 1017314918_jakiene GERAS....
  1017314918_aiskinamas ras...
  1017314918_jakiene brezin...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  71 Dėl UAB „Orgstatyba“ žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0003:137, 5544/0003:243), esančių Birbinčių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 71) 1017314919_orgstatyba GER...
  1017314919_Aiskinamasis.O...
  1017314919_orgstatyba bre...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  72 Dėl UAB „Eironas“ žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:467, 5558/0007:469), esančių Slengių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 72) 1017314921_eironas GERAS....
  1017314921_aiskinamasis r...
  1017314921_brezinys eiron...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  73 Informacija dėl Klaipėdos raj. J.Lankučio viešosios bibliotekos Slengių filialo ir bendruomenės namų išsaugojimo (Nr. 73) 1017315168_T10-73.pdf
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  74 Informacija dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo plano (Nr. 74) 1017315174_duju spec.plan...
  1017315174_duju spec.plan...
  1017315174_T10-74.pdf
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė su pataisa
  75 Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai (Nr. 75) 1017315481_1017313475_1.p...
  1017315481_TARYBOS SPREND...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  76 Dėl Eglės Butvilienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:698), Petro Vaičiūno, Evaldo Pužo, Eglės Butvilienės, Mildos Trumpickienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:697), esančių Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 76) 1017315484_butviliene, va...
  1017315484_Aiskinamasis r...
  1017315484_brezinys Butvi...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  77 Informacija dėl Gargždų Minijos progimnazijos tėvų bendruomenės atstovų 2013-01-25 rašto Dėl Gargždų Minijos progimnazijos renovacijos ir modernizavimo (Nr. 78) 1017315636_T10-78.pdf
  Algirdas Ronkus
  Pritarė
  78 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.