KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 8
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2017-09-28 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T11-120 „Dėl tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos prašymų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  2 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-62 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemonių ir sąmatos tvirtinimo" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 1999 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 150 "Dėl teritorijų, naudojamų visuomenės poreikiams, plotų ir jų ribų patvirtinimo" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  4 Dėl pritarimo „Sudėtinės paslaugos „Reikia geodezinių tyrinėjimų“ jungtinės veiklos (partnerystės)“ sutarties pasirašymui tarp Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio ministerijos Sistemos Administratorius
  Priėmė
  5 Dėl AB "Klaipėdos vanduo" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo kainų nustatymo Sistemos Administratorius
  Nepriėmė
  6 Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  7 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T11-80 "Dėl bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymo" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  8 Dėl Klaipėdos rajono metų mokytojo vardo premijos skyrimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  9 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  10 Dėl leidimo Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinei mokyklai įrengti etnoskulptūrinę kompoziciją "Sakalas", skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir "Lituanicos" skrydžio aštuoniasdešimtpenkmečiui paminėti Sistemos Administratorius
  Priėmė
  11 Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų įrengimo valstybinėje žemėje sutarties pasirašymui tarp MB „Svencelės bendruomenė“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  12 Dėl klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. Kovo 30 d. sprendimo nr. T11-130 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų panaudojimo 2017 m. Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  13 Dėl valstybės turto nurašymo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  14 Dėl Klaipėdos gatvės pavadinimo suteikimo Kalvių kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  15 Dėl Baičių kaimo Gelžinių gatvės geografinių charakteristikų keitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  16 Dėl Šnaukštų kaimo Gelžinių gatvės geografinių charakteristikų keitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  17 Dėl Klipščių kaimo Lenkininkų gatvės geografinių charakteristikų keitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  18 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T11-939 "Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Aukštkiemių kaime" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  19 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T11-336 "Dėl Viesulų gatvės pavadinimo suteikimo Gvildžių kaime" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  20 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T11-606 "Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Aukštkiemių kaime" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  21 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-56 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017–2019 m. tvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  22 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  23 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-65 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemonių patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  24 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T11-138 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 2017 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  25 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio28 d. sprendimo Nr. T11-640 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  26 Dėl papildomo finansavimo skyrimo šeimynoje rūpinamiems vaikams, kuriems sukanka 18 metų, tvarkos aprašo patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  27 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T11-696 "Dėl žmonių laidojimo Klaipėdos rajono kapinėse" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  28 Dėl patalpų nuomos Dituvoje Sistemos Administratorius
  Priėmė
  29 Dėl leidimo Lietuvos kariuomenei naudotis Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos sporto salės patalpomis Sistemos Administratorius
  Priėmė
  30 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2017 – 2020 metais programos tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  31 Dėl patalpų, tinkamų kultūros veiklai Slengiuose, nuomos sutarties Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  32 Dėl Endriejavo bibliotekos, kultūros namų ir Plikių kultūros namų pastatų perdavimo valdyti patikėjimo teise Savivaldybės administracijai Sistemos Administratorius
  Priėmė
  33 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  34 1. Informacija dėl parko pavadinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  35 2. Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017–2019 m. programų priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo 2017 m. I pusmečio ataskaitos pateikimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  36 3. Informacija dėl Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 15 punkto įgyvendinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  37 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.