KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 2
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2017-02-23 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  2 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos "Žiemys" 2017 metų "Jaunųjų buriuotojų ugdymas" programos patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  3 Dėl viešosios įstaigos "Gargždų futbolas" 2017 metų "Jaunųjų futbolininkų ugdymas" programos patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  4 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginės algos koeficientų nustatymo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  5 Dėl turto, esančio Tauro g. 1, Kalotės k., perdavimo valdyti patikėjimo teise Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešajai bibliotekai Sistemos Administratorius
  Priėmė
  6 Dėl panaudos sutarties su asociacija amatininkų gildija „Krikragaa“ Sistemos Administratorius
  Priėmė
  7 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T11-210 „Dėl viešame aukcione parduodamo Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  8 Dėl nekilnojamojo turto Gargždų krašto muziejaus plėtrai pirkimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  9 Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą perduodamą valstybės turtą Sistemos Administratorius
  Priėmė
  10 Dėl Dagilių ir Genaičių gatvių pavadinimų suteikimo Genaičių kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  11 Dėl Jono Padago gatvės pavadinimo suteikimo Priekulės I kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  12 Dėl Pakrantės gatvės pavadinimo suteikimo Kantvainų kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  13 Dėl Pakrantės gatvės pavadinimo suteikimo Agluonėnų kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  14 Dėl Tolminkiemio ir Vikių gatvių pavadinimų suteikimo Klausmylių viensėdyje Sistemos Administratorius
  Priėmė
  15 Dėl Palvininkų gatvės pavadinimo suteikimo Gindulių kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  16 Dėl Dobilų gatvės pavadinimo suteikimo Dovilų miestelyje Sistemos Administratorius
  Priėmė
  17 Dėl Kiečių gatvės pavadinimo suteikimo Ketvergių kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  18 Dėl Šnaukštų kaimo Užuovėjos gatvės geografinių charakteristikų keitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  19 Dėl buto pirkimo Lapių pagrindinei mokyklai Sistemos Administratorius
  Priėmė
  20 Dėl pritarimo teikti projekto "Sodybos Karklės kaime pritaikymas turizmo ir rekreacinių paslaugų teikimui bei bendruomeninių poreikių tenkinimui" paraišką Sistemos Administratorius
  Priėmė
  21 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017–2019 m. tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  22 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  23 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  24 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  25 Dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  26 Dėl 2016 m. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įvykdymo ir lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  27 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemonių ir sąmatos tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  28 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 m. ataskaitos tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  29 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  30 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemonių patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  31 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierės Dalios Gečienės pareigybės kategorijos ir kvalifikacinės klasės Sistemos Administratorius
  Priėmė
  32 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  33 Dėl priemokos skyrimo Klaipėdos r. Lapių pagrindinės mokyklos direktorei Vilijai Lukauskienei Sistemos Administratorius
  Priėmė
  34 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T11-305 „Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo Jolitai Narkevič“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  35 Dėl 2016 m. balandžio 28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T11-172 „Dėl Klaipėdos rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos paraiškų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  36 Dėl 2008 m. gegužės 29 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T11-235 „Dėl Klaipėdos rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  37 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  38 Dėl 2015 m. birželio 25 d. Klaipėdos rajono tarybos sprendimo Nr. T11-206 „Dėl Klaipėdos rajono bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos ir jos priemonių plano patvirtinimo” pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  39 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 sprendimo Nr. T11-270 "Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  40 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T11-19 ,,Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  41 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T11-20 ,,Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  42 1. Informacija dėl Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. veiklos ataskaitos Sistemos Administratorius
  Pritarė
  43 2. Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės administracinių ginčų komisijos 2016 m. veiklos ataskaitos Sistemos Administratorius
  Pritarė
  44 3. Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos Sistemos Administratorius
  Pritarė
  45 4. Informacija dėl Klaipėdos rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016-06-30 sprendimu Nr. T11- 250, pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  46 5. Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Strateginio veiklos plano 2016–2018 m. priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo 2016 m. ataskaitos pateikimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  47 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Priėmė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.