KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 11
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2017-11-30 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-38 'Dėl viešosios įstaigos "Gargždų futbolas" 2017 metų "Jaunųjų futbolininkų ugdymas" programos patvirtinimo" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  2 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T11-15 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuolatinės komisijos sudarymo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. T11-183 „Dėl renginių organizavimo taisyklių Klaipėdos rajono viešojo naudojimo teritorijose‘‘ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  4 Dėl pritarimo pradėti rengti Vėžaičių miestelio šilumos ūkio specialųjį planą Sistemos Administratorius
  Priėmė
  5 Dėl leidimo Agluonėnų seniūnijos bendruomenei įrengti meninę kompoziciją, skirtą Lietuvos valstybingumo šimtmečiui pažymėti Sistemos Administratorius
  Priėmė
  6 Dėl Infrastruktūros objektų perėmimo neatlygintinai Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybėn tvarkos aprašo patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  7 Dėl sutikimo perimti Rudens g., Gindulių k. esančius inžinerinius tinklus Sistemos Administratorius
  Priėmė
  8 Dėl Gražiosios ir Meilės gatvių pavadinimų suteikimo Glaudėnų kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  9 Dėl Kėkštų gatvės pavadinimo suteikimo Baukštininkų kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  10 Dėl Grikių gatvės pavadinimo suteikimo Gindulių kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  11 Dėl Pilkapio gatvės pavadinimo suteikimo Kiškėnų kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  12 Dėl Gindulių kaimo Grūdų gatvės geografinių charakteristikų keitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  13 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T11-254 „Dėl parduodamų Klaipėdos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  14 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T11-338 „Dėl Savivaldybės būstų ir socialinių būstų nuomos mokesčio dydžių“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  15 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T11-112 „Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  16 Dėl Gargždų viešojo tualeto naudojimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  17 Dėl Gargždų miesto kvartalo – Kvietinių, Žemaitės, Klaipėdos ir J. Janonio gatvių – energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  18 Dėl turto perdavimo valdyti Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinei įstaigai sporto centrui Sistemos Administratorius
  Priėmė
  19 Dėl garažo patalpų Girkaliuose, Draugystės g. 11A, pirkimo Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai Sistemos Administratorius
  Priėmė
  20 Dėl patalpų, esančių Žalgirio g.4, Priekulėje nuomos Sistemos Administratorius
  Priėmė
  21 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais bendruomenei „Priekulės ainiai“ Sistemos Administratorius
  Priėmė
  22 Dėl UAB 'Klaipėdos rajono energija' centralizuotai tiekiamos šilumos kainos skirtumo kompensavimo Vėžaičių miestelio gyventojams Sistemos Administratorius
  Priėmė
  23 Dėl AB 'Klaipėdos vanduo' vidutinės atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos abonentams diferencijavimo principų ir diferencijuotų atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų abonentams bazinių kainų nustatymo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  24 Dėl pritarimo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutarčių formoms Sistemos Administratorius
  Priėmė
  25 Dėl tunelio po magistraliniu keliu A13 Klaipėda–Liepoja (7.8 km) ir kelių (gatvių) Sendvario seniūnijoje specialiojo plano su žemės paėmimu visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  26 Dėl UAB 'Klaipėdos ugnė' tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  27 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T11-334 ,,Dėl 2018 metų mokestinio laikotarpio žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  28 Dėl leidimo Klaipėdos rajono Veiklių moterų sambūriui įrengti memorialinę lentą, skirtą 1991 m. sausio 13-iosios įvykiams atminti Sistemos Administratorius
  Priėmė
  29 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T11-118 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  30 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T11-241 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų ir antikorupcijos komisijos sudarymo patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  31 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T11-9 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro teikiamų atlygintinų palaugų kainų nustatymo" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  32 Dėl pritarimo Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties su Asociacija "Klaipėdos regionas" projektui Sistemos Administratorius
  Priėmė
  33 Dėl pritarimo dalyvauti „Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčios pritaikymo kultūrinėms reikmėms“ projekte partnerio teisėmis Sistemos Administratorius
  Priėmė
  34 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-56 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017–2019 m. tvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  35 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  36 Dėl savivaldybės susisiekimo infrastruktūros tobulinimo per miestus ir gyvenvietes prie (ant) valstybinės reikšmės kelių prioritetų sąrašo patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  37 Dėl leidimo Gargždų kultūros centrui pastatyti skulptūrinę kompoziciją "Amber O" su stiklo kubu "Kubo magija" Sistemos Administratorius
  Priėmė
  38 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T11-304 „Dėl turto, esančio Klaipėdos g. 74, Gargžduose, perdavimo valdyti panaudos pagrindais Lietuvos kariuomenei“ pakeitimo ir panaudos sutarčių su Nacionaline žemės tarnyba ir VVG „Pajūrio kraštas“ pratęsimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  39 Dėl Gobergiškės kultūros namų patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise Savivaldybės administracijai Sistemos Administratorius
  Priėmė
  40 Dėl žemės sklypo Drevernoje perdavimo valdyti patikėjimo teise Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centrui Sistemos Administratorius
  Priėmė
  41 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  42 1. Informacija dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų Sistemos Administratorius
  Pritarė
  43 2. Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  44 3. Informacija dėl Klaipėdos rajono laikinųjų darbų administravimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  45 4. Informacija dėl rekomendacijos veiklių moterų sambūrio iniciatyvos valstybės šimtmečio įgyvendinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  46 5. Informacija dėl bendruomeninės veiklos stiprinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje modelio parengimo įgyvendinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  47 6. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017–2019 m. programų priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo 2017 m. III ketvirčių ataskaitos pateikimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  48 7. Informacija dėl Karklės kaimo rytinėje dalyje prie jūros esančios 0,4 ha ploto teritorijos Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  49 8. Informacija dėl protokolinio sprendimo įvykdymo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  50 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.