KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 11
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2018-10-25 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl vietinės reikšmės kelio Nr. KL1829 Maciuičiai–Ežaičiai ir Ežaičių g. Nr. KL8537 (atkarpos nuo 0,00 km iki 2,2 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  2 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T11-544 „Dėl teritorijos dalies, esančios prie Liepų ir Vasario 16-osios gatvių, Gargždų mieste, detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo“ pakeitimo (Nr. T10-468) 1018256077_liepu-vasario-...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T11-34 „Dėl socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. T10-456) 1018255229_t11-34-pakeiti...
  1018255229_del-atstovo-de...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  4 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T11-46 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-457) 1018255242_reglamento-kei...
  1018255242_reglamento-kom...
  1018255242_t10-457_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  5 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T11-8 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo ir įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo (Nr. T10-458) 1018255253_t11-8-keitimas...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  6 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T11-418 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginės algos koeficientų nustatymo“ pakeitimo (Nr. T10-459) 1018255259_protokolo-isra...
  1018255259_svietimo-sk.-r...
  1018255259_t11-418-keitim...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  7 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis (Nr. T10-460) 1018255630_2018-10-11-vsi...
  1018255630_2018-10-08-bev...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  8 Dėl Gargždų sporto mokyklos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. T10-454) 1018255041_1-sprendimas-t...
  1018255041_sporto-mok-pra...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  9 Dėl Palaukės gatvės pavadinimo suteikimo Birbinčių kaime (Nr. T10-461) 1018255824_1-sprendimas.d...
  1018255824_2-planas.pdf
  1018255824_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  10 Dėl Šilojų gatvės pavadinimo suteikimo Radailių kaime (Nr. T10-463) 1018255937_1-sprendimas.d...
  1018255937_planas.pdf
  1018255937_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  11 Dėl Šerkšno gatvės pavadinimo suteikimo Gargždų mieste (Nr. T10-464) 1018255952_1-sprendimas.d...
  1018255952_2-planas.pdf
  1018255952_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  12 Dėl Kūdros gatvės pavadinimo suteikimo Šlapšilės kaime (Nr. T10-465) 1018255965_1-sprendimas.d...
  1018255965_planas.pdf
  1018255965_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  13 Dėl Gintaro gatvės pavadinimo suteikimo Lelių kaime (Nr. T10-462) 1018255830_1-sprendimas.d...
  1018255830_2-planas.pdf
  1018255830_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  14 Dėl Baukštininkų kaimo Vasaros gatvės geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-466) 1018255970_1-sprendimas.d...
  1018255970_planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  15 Dėl Kalnuvėnų kaimo Martyno Krukio gatvės geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-467) 1018255973_1-sprendimas.d...
  1018255973_planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  16 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T11-400 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo programos įgyvendinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo (Nr. T10-453) 1018255001_2018-naujos-pr...
  1018255001_2018-nvo-a6-38...
  1018255001_t11-453_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  17 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo (Nr. T10-470) 1018256599_2018-nvo-a6-38...
  1018256599_2018-nvo-atran...
  1018256599_2018-nvo-taryb...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su pataisa
  18 Dėl Klaipėdos rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo (Nr. T10-469) 1018256564_1-sprendimas-t...
  1018256564_t11-dn-techn-p...
  1018256564_vaka-tr-54.pdf
  1018256564_t10-469.doc
  Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  19 Dėl patalpų, tinkamų Sendvario seniūnijos veiklai Slengiuose, nuomos pirkimo (Nr. T10-471) 1018256614_1-sprendimas-t...
  1018256614_del-patalpu-nu...
  1018256614_sendvario-sen-...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  20 Dėl butų pirkimo socialinio būsto fondo plėtrai (Nr. T10-472) 1018256806_socialiniu_bus...
  1018256806_spr_es_butu_pi...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  21 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T11-368 „Dėl Klaipėdos rajone esančio neprižiūrimo ir apleisto nekilnojamojo turto sąrašo 2019 metams patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-473) 1018256883_1-sprendimas-t...
  1018256883_ogrima.jpg
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  22 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T11-81 „Dėl pritarimo kelių projektų finansavimo sutarčių pasirašymui“ pakeitimo (Nr. T10-474) 1018256930_t11-81-pakeiti...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  23 Dėl pritarimo ketinimų protokolui dėl tarptautinio bendradarbiavimo tarp Klaipėdos rajono savivaldybės ir Ukrainos Limano savivaldybės (Nr. T10-475) 1018257924_protokolas-lim...
  1018257924_sprendimas-201...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  24 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T11-419 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018–2020 m. tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-476) 1018257933_ts_del-svp-201...
  1018257933_4-programa.xls...
  1018257933_1-programa.xls...
  1018257933_3-programa.xls...
  1018257933_2-programa.xls...
  1018257933_5-programa.xls...
  1018257933_6-programa.xls...
  1018257933_7-programa.xls...
  1018257933_8-programa.xls...
  1018257933_2018-asignavim...
  1018257933_9-programa.xls...
  1018257933_2018-m.-rastai...
  Sistemos Administratorius
  Nepriėmė
  25 26. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T11-25 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-478) 1018258282_sprendimas-del...
  1018258282_protokolo-isra...
  1018258282_t10-478_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  26 27. Dėl AB "Klaipėdos vanduo" 2019-2021 metų veiklos plano tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  27 28. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės įstaigų katilinių, naudojančių šildymui medžių granulių kurą bei geoterminę energiją, eksploatavimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  28 29. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos ribų keitimo (Nr. T10-481) 1018260717_sprendimo-proj...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  29 30. Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų įrengimo valstybinėje žemėje sutarties pasirašymui tarp UAB „Deholda“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės (Nr. T10-482) 1018260721_2018-10-25-tar...
  1018260721_2018-10-25-sut...
  1018260721_schema.pdf
  1018260721_igaliojimas.pd...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  30 31. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. Balandžio 26 d. sprendimo Nr. T11-221 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo objektų sąrašo 2018 metams patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-483) 1018261744_2018-10-25-tar...
  1018261744_klaipedos-r.-o...
  1018261744_2018-10-25-obj...
  1018261744_2018-10-25-ais...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  31 1. Reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalies įgyvendinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  32 2. Dėl informacijos pateikimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  33 3. Informacija dėl Gargždų miesto lietaus nuotekų valymo įrenginių statybos darbų įgyvendinimo atsisakymo Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  34 4. Informacija dėl Radailių kaime, Sendvario sen. esančių teritorijų (sklypų) prie Eketės tvenkinio Sistemos Administratorius
  Pritarė
  35 5. Informacija apie 2018 m. 9 mėnesių Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymą Sistemos Administratorius
  Pritarė
  36 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė
  37 25. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T10-484) 1018262366_spr-proj-del-b...
  1018262366_biud-tiksl-spr...
  1018262366_biud-patv-prie...
  1018262366_sav-admin-asig...
  1018262366_svietimo-sk-ra...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.