KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 9
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2018-08-30 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl žemės mokesčio lengvatų 2018 metams nustatymo (Nr. T10-385) 1018225680_sprend-del-zem...
  1018225680_vmi-2018-07-23...
  1018225680_zemes_mok_pasi...
  Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  2 Dėl 2017 m. savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. Sausio 28 d. sprendimo Nr. T11-9 „Dėl Klaipėdos rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-396) 1018226494_sprendimo-proj...
  1018226494_t10-396_1.docx
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  4 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T11-696 "Dėl Žmonių palaikų laidojimo Klaipėdos rajono kapinėse" pakeitimo (Nr. T10-408) 1018228868_rd-427.pdf
  1018228868_t10-408.docx
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  5 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-381) 1018224713_patvirtinta.do...
  1018224713_t10-381.doc
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  6 Dėl Klaipėdos rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų nustatymo (Nr. T10-382) 1018224730_t10-382.doc
  1018224730_t10-382_1.doc
  Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  7 Dėl Klaipėdos rajone esančio neprižiūrimo ir apleisto nekilnojamojo turto sąrašo 2019 metams patvirtinimo (Nr. T10-397) 1018226749_sprendimas-apl...
  1018226749_apleistu-pasta...
  1018226749_rd-429.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  8 Dėl turto perdavimo Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigoms valdyti patikėjimo teise ir panaudos pagrindais (Nr. T10-395) 1018225934_1-sprendimas-t...
  1018225934_del-turto-perd...
  1018225934_prasymas.pdf
  1018225934_a23-2355-1.pdf
  1018225934_a23-1891.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  9 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T11-27 "Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centrui" pakeitimo (Nr. T10-386) 1018225694_1-sprendimas-t...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  10 Dėl valstybės turto nurašymo (Nr. T10-383) 1018225135_valstybes-turt...
  1018225135_aprupinimo-cen...
  1018225135_finansu-minin....
  1018225135_svietimo-infor...
  1018225135_svietimo-ir-mo...
  1018225135_nacionaline-mo...
  1018225135_turto-valdymo-...
  1018225135_2018-08-30-spr...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  11 Dėl Sedulų gatvės pavadinimo suteikimo Martinų kaime (Nr. T10-387) 1018225805_1-sprendimas.d...
  1018225805_priedas.pdf
  1018225805_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  12 Dėl Mokyklos ir Sodybų gatvių pavadinimų suteikimo Baukštininkų kaime (Nr. T10-388) 1018225815_1-sprendimas.d...
  1018225815_priedas.pdf
  1018225815_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  13 Dėl Drebulių ir Epušių gatvių pavadinimų suteikimo Trušelių kaime (Nr. T10-389) 1018225837_1-sprendimas.d...
  1018225837_priedas.pdf
  1018225837_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  14 Dėl Kuršelių gatvės pavadinimo suteikimo Šimkų kaime (Nr. T10-390) 1018225847_1-sprendimas.d...
  1018225847_2-planas.pdf
  1018225847_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  15 Dėl Tolupio gatvės pavadinimo suteikimo Birbinčių kaime (Nr. T10-391) 1018225862_1-sprendimas.d...
  1018225862_2-planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  16 Dėl Svirplių gatvės pavadinimo suteikimo Rimkų kaime (Nr. T10-392) 1018225876_1-sprendimas.d...
  1018225876_2-planas.pdf
  1018225876_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  17 Dėl Žiedadulkių gatvės pavadinimo suteikimo Lingių kaime (Nr. T10-393) 1018225929_1-sprendimas.d...
  1018225929_2-planas.pdf
  1018225929_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  18 Dėl Juokų gatvės pavadinimo suteikimo Nibrų kaime (Nr. T10-394) 1018225932_1-sprendimas.d...
  1018225932_2-planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  19 Dėl tarnybinio nusižengimo (Nr. T10-400) 1018227174_del-tt-pabaigo...
  1018227174_a4-1272.pdf
  1018227174_ad-isvada.pdf
  1018227174_tarnybinis.doc...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  20 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T11-8 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo ir įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo (Nr. T10-379) 1018223480_kontroles-komi...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  21 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T11-118 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. T10-380) 1018223482_etikos-komisij...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  22 Dėl Juliaus Gindulio skyrimo į Gargždų „Minijos“ progimnazijos direktoriaus pareigas (Nr. T10-398) 1018227002_sprendimas-gin...
  1018227002_doc02684120180...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  23 Dėl žemės mokesčio Sistemos Administratorius
  Priėmė
  24 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T11-107 "Dėl bendrojo ugdymo mokyklų klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus nustatymo" pakeitimo (Nr. T10-403) 1018227884_sprendimo-proj...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  25 Dėl apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo tvirtinimo (Nr. T10-402) 1018227866_sprendimo-proj...
  1018227866_be_apmokejimo_...
  1018227866_paraiskos_form...
  1018227866_rd-438.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  26 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T11-445 „Dėl pritarimo kelių projektų finansavimo sutarčių sudarymui tarp pasiūlymus teikusių fizinių ar juridinių asmenų ir Klaipėdos rajono savivaldybės“ pakeitimo (Nr. T10-404) 1018227900_2018-08-30-krs...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  27 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T11-81 „Dėl pritarimo kelių projektų finansavimo sutarčių pasirašymui“ pakeitimo (Nr. T10-405) 1018227905_2018-08-30-krs...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  28 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T11-46 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-410) 1018228951_reglamento-kei...
  1018228951_2018-08-20-reg...
  1018228951_lyginamasis-va...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  29 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T11-349 "Dėl globos centro veiklos organizavimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T10-407) 1018228832_sprendimas-del...
  1018228832_t10-407_1.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  30 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T11-282 "Dėl susitarimo dirbti papildomą darbą Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  31 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės valdomų patalpų nuomos (Nr. T10-411) 1018228960_1-sprendimas-t...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  32 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T11-327 "Dėl Bažnyčios gatvės pavadinimo suteikimo Šilgalių kaime" pakeitimo (Nr. T10-409) 1018228909_1-sprendimas.d...
  1018228909_2-planas.pdf
  1018228909_rastas-1.pdf
  1018228909_rastas-2.pdf
  1018228909_rastas-3.pdf
  1018228909_rastas-4.pdf
  1018228909_t11-327.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  33 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 1999 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 150 ,,Dėl teritorijų, naudojamų visuomenės poreikiams, plotų ir jų ribų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T10-406) 1018228821_tarybos-sprend...
  1018228821_tarybos-sprend...
  1018228821_tarybos-sprend...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  34 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą, esantį Vėžaičiuose, Gargždų g. 29, Savivaldybės nuosavybėn (Nr. T10-415) 1018229079_1-sprendimas-t...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  35 Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn (Nr. T10-414) 1018229065_1-sprendimas-t...
  1018229065_protokolo-tn-6...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  36 Dėl UAB „Ruslytas“ mokamos vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą mokėjimo dydžio sumažinimo (Nr. T10-413) 1018228979_ts_20180830_de...
  1018228979_20180821-rasta...
  1018228979_a23-4103.pdf
  1018228979_a4-1282.pdf
  Sistemos Administratorius
  Nepritarė
  37 1. Informacija dėl audito išvados Sistemos Administratorius
  Pritarė
  38 2. Informacija dėl A. Kundrotienės prašymo perdavimo nagrinėti pagal kompetenciją Sistemos Administratorius
  Pritarė
  39 3. Informacija dėl žemės sklypo, tinkamo daugiafunkciam pastatui statyti Sendvario seniūnijoje, pirkimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  40 4. Informacija dėl 2018 m. liepos 10 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos protokolinio pavedimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  41 5. Informacija dėl papildomų darbų pirkimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  42 6. Informacija dėl protokolinio pavedimo vykdymo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  43 7. Informacija dėl šilumos kainos Vėžaičių daugiabučių namų gyventojams Sistemos Administratorius
  Pritarė
  44 8. Informacija apie 2018 m. I pusmečio Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto vykdymą Sistemos Administratorius
  Pritarė
  45 9. Klaipėdos rajono savivaldybės 2017−2019 metų korupcijos prevencijos programos 2017 metų įgyvendinimo ataskaita Sistemos Administratorius
  Pritarė
  46 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.