KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Dok. rūšis
  Dalinys
  Numeris
  Pavadinimas
  Dokumento tekstas
  Registravimo data nuo
  Registravimo data iki
  Mano projektų paieška

  Data Numeris Pavadinimas
  2019-06-18
  10:15:28
  T10-210 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T11-342 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1018423749_tvarkos-aprasa...
  1018423749_sprendimo-proj...
  1018423749_t10-210_2.pdf
  2019-06-18
  10:10:37
  T10-209 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos paraiškos teikimui Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupei 1018423741_t.-sprendimas_...
  2019-06-18
  10:07:44
  T10-208 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro dalyvavimui projekte „Baltų kelias“ pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programą 1018423733_t.-sprendimas_...
  2019-06-18
  10:04:32
  T10-207 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro dalyvavimui projekte „Bendradarbiavimas išsaugant paveldą Karklėje ir Skrundoje“ pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programą 1018423727_t.-sprendimas_...
  2019-06-18
  09:55:17
  T10-206 Dėl pritarimo dalyvauti Interreg 2014–2020 m. Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“ 1018423716_akr_sr19-60_sa...
  1018423716_t.-sprendimas_...
  1018423716_priedai-prie-r...
  2019-06-18
  09:48:08
  T10-205 Dėl Klaipėdos rajono gyventojų sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo skatinimo intervencijų tvarkos aprašo tvirtinimo 1018423702_fizinio-aktyvu...
  1018423702_sprendimo-proj...
  1018423702_t10-205_2.pdf
  2019-06-18
  09:44:57
  T10-204 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės atstovų delegavimo į VšĮ „Gargždų futbolas“ valdybą 1018423692_gf-valdyba.doc...
  1018423692_a4-544.pdf
  2019-06-18
  09:41:30
  T10-203 Dėl žemės sklypo, tinkamo daugiafunkciam pastatui statyti Sendvario seniūnijoje, pirkimo komisijos sudarymo 1018423690_1-sprendimas-t...
  1018423690_sklypo-sendvar...
  2019-06-18
  09:38:36
  T10-202 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T11-254 „Dėl parduodamų Klaipėdos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 1018423683_sprendimas_sar...
  2019-06-18
  09:35:01
  T10-201 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T11-217 "Dėl Lietuvininkų gatvės pavadinimo suteikimo Laugalių kaime" pripažinimo netekusiu galios 1018423673_1-sprendimas.d...
  1018423673_2-planas.pdf
  1018423673_t11-217.pdf
  2019-06-18
  09:32:32
  T10-200 Dėl Klausmylių viensėdžio Klauso Malūno gatvės geografinių charakteristikų keitimo 1018423668_1-sprendimas.d...
  1018423668_2-planas.pdf
  2019-06-18
  09:27:22
  T10-199 Dėl Tramišių gatvės pavadinimo suteikimo Trušelių kaime 1018423649_2-planas.pdf
  1018423649_protokolas.pdf
  1018423649_1-sprendimas.d...
  2019-06-18
  09:21:58
  T10-198 Dėl Svijonės gatvės pavadinimo suteikimo Aukštkiemių kaime 1018423643_2-planas.pdf
  1018423643_protokolas.pdf
  1018423643_1-sprendimas.d...
  2019-06-18
  09:18:41
  T10-197 Dėl Pašvaistės gatvės pavadinimo suteikimo Rimkų kaime 1018423633_2-planas.pdf
  1018423633_protokolas.pdf
  1018423633_1-sprendimas.d...
  2019-06-18
  09:03:20
  T10-196 Dėl Ventainės gatvės pavadinimo suteikimo Kantvainų kaime 1018423609_2-planas.pdf
  1018423609_protokolas.pdf
  1018423609_1-sprendimas.d...
  2019-06-18
  08:51:48
  T10-195 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T11-29 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019–2021 m. tvirtinimo“ pakeitimo 1018423559_ts_190627_del-...
  1018423559_2019-06-27-svp...
  1018423559_3-programa.xls...
  1018423559_1-programa.xls...
  1018423559_2019-asignavim...
  1018423559_6-programa.xls...
  1018423559_9-programa_06....
  1018423559_8-programa.xls...
  2019-06-17
  15:12:27
  T10-194 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybės aprašymų tvirtinimo 1018423138_adp-2.docx
  1018423138_pareigybes-apr...
  1018423138_adp-1.docx
  1018423138_ad.docx
  2019-06-17
  14:33:07
  T10-193 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo 1018423053_spr-del-2019-m...
  1018423053_biud-patiksl-2...
  1018423053_biud-spr-pried...
  1018423053_sav-admin-asig...
  2019-06-17
  10:40:02
  T10-191 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T11-106 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimus“ pakeitimo 1018422704_lsa.docx
  2019-06-17
  09:20:23
  T10-190 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T11-46 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 1018422550_reglamento-kei...
  1018422550_lyginamasis-va...
  1018422550_t31-10.pdf
  1018422550_t10-190_3.pdf
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.