KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 12
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2017-12-21 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatų ir Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijų išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo (Nr. T10-414) 1018094417_2017-isplestin...
  1018094417_2017-seniunaic...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  2 Dėl Gobergiškės kultūros bendruomenės namų pastato paskirties pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  3 Dėl Laukupės gatvės pavadinimo suteikimo Klemiškės II kaime (Nr. T10-415) 1018094901_1-sprendimas.d...
  1018094901_2-planas.pdf
  1018094901_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  4 Dėl Aitvarų gatvės pavadinimo suteikimo Aukštkiemių kaime (Nr. T10-416) 1018094920_1-sprendimas.d...
  1018094920_2-planas.pdf
  1018094920_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  5 Dėl Lankų gatvės pavadinimo suteikimo Pangesų kaime (Nr. T10-417) 1018094928_1-sprendimas.d...
  1018094928_2-planas.pdf
  1018094928_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  6 Dėl Vyšnių gatvės pavadinimo suteikimo Girkalių kaime (Nr. T10-418) 1018094932_1-sprendimas.d...
  1018094932_2-planas.pdf
  1018094932_protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  7 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T11-242 "Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo (Nr. T10-419) 1018095623_t10-419.doc
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  8 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T11-412 "Dėl Gargždų atviro jaunimo centro steigimo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T10-420) 1018095624_sprendimo-proj...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  9 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T11-342 "Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. T10-421) 1018095627_sprendimo-proj...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  10 Dėl Viliaus Gaigalaičio globos namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainų derinimo (Nr. T10-425) 1018097656_viliaus-gaigal...
  1018097656_rd-522.pdf
  1018097656_t10-425.docx
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  11 Dėl leidimo Sendvario seniūnijos Aukštkiemių seniūnaičiui pastatyti akmenį Gvildžių kaime su kaimo pavadinimu (Nr. T10-423) 1018095658_aukstkiemiu-se...
  1018095658_t10-423.doc
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  12 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T11-383 „Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Klaipėdos rajone programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-422) 1018095636_simtmecio-prie...
  1018095636_sendvario-seni...
  1018095636_t10-422.doc
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  13 Dėl Klaipėdos rajono senųjų kapinių tvarkymo darbų 2018 metų programos patvirtinimo (Nr. T10-426) 1018097862_sprendimo-proj...
  1018097862_2018-m.-kapini...
  1018097862_a6-490-1.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  14 Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo programos įgyvendinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-424) 1018096067_2017-naujos-pr...
  1018096067_2017-naujos-pr...
  1018096067_2017-naujos-pr...
  1018096067_2017-naujos-pr...
  1018096067_naujos-program...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  15 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-62 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemonių ir sąmatos tvirtinimo" pakeitimo (Nr. T10-427) 1018097870_del-vrsp-pakei...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  16 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos nuostatų, Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo (Nr. T10-429) 1018097907_tarybos-sprend...
  1018097907_2017-12_nuosta...
  1018097907_2017-12_metodi...
  1018097907_2017-12_taisyk...
  1018097907_rd-518.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  17 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-65 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemonių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-430) 1018097929_aarsp-2017-12-...
  1018097929_rd-524.pdf
  1018097929_t10-430.docx
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  18 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-39 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginės algos koeficientų nustatymo“ pakeitimo (Nr. T10-428) 1018097880_projektas-del-...
  1018097880_doc02116220171...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  19 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T11-46 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-432) 1018097951_komisijos-prot...
  1018097951_2017-11-07nr.5...
  1018097951_sprendimo-proj...
  1018097951_rd-523.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  20 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programos tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  21 Dėl 2017 m. lapkričio 30 d. Klaipėdos rajono tarybos sprendimo Nr. T11-369 „Dėl tunelio po magistraliniu keliu A13 Klaipėda–Liepoja (7.8 km) ir kelių (gatvių) Sendvario seniūnijoje specialiojo plano su žemės paėmimu visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo” pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  22 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Ambulatorinių priemonių, gerinančių tuberkuliozės gydymo prieinamumą pacientams, įgyvendinimas“ partnerio teisėmis (Nr. T10-431) 1018097948_t10-431.docx
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  23 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Pakrantės žvejybos turizmas – plėtra, skatinimas ir tvarus valdymas Baltijos jūros regione“ partnerio teisėmis (Nr. T10-434) 1018097956_del-pritarimo-...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  24 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės investicijų pritraukimo 2018-2023 m. programos patvirtinimo (Nr. T10-438) 1018098017_sprendimo-proj...
  1018098017_klaipedos-rajo...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  25 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-56 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017–2019 m. tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-436) 1018097961_sp_del-svp-201...
  1018097961_programos-nauj...
  1018097961_siulomi-strate...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  26 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T10-437) 1018097996_spr-del-biud-p...
  1018097996_biud-patiksl-s...
  1018097996_biud-patv-prie...
  1018097996_savivaldybes-a...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  27 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T11-447 „Dėl Klaipėdos rajono nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės 2017-2019 metų programos ir priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-440) 1018098079_sprendimo-proj...
  1018098079_protokolas-1.p...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  28 Dėl Daukšaičių katilinės nuomos (Nr. T10-439) 1018098030_1-sprendimas-t...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  29 Dėl savivaldybės tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabineto ir laikinųjų tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo Klaipėdos rajono savivaldybėje (Nr. T10-441) 1018100386_del-dots-kabin...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  30 Dėl pritarimo automobilių stovėjimo vietų valstybinėje žemėje įrengimo sutarties pasirašymui tarp UAB „Vlastona“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės (Nr. T10-442) 1018100819_2017-12-21-tar...
  1018100819_2017-12-21-sut...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  31 Dėl leidimo bendruomenei "Priekulės ainiai" įrengti informacines lenteles ir žibintus ant lankytinų objektų (Nr. T10-443) 1018101033_sprendimo-proj...
  1018101033_prasymas-t18-2...
  1018101033_lankytinu-obje...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  32 1. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomeninės administracijos ginčų komisijos 2017 m. veiklos ataskaita Sistemos Administratorius
  Pritarė
  33 2. Klaipėdos rajono savivaldybės nusikalstamumo prevencijos komisijos 2017 m. veiklos ataskaita Sistemos Administratorius
  Pritarė
  34 3. Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje teikimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-22 įsakymo Nr. AV-634 pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  35 4. Informacija dėl 2018 metų Savivaldybės strateginio veiklos plano Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  36 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.