KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 4
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2017-04-27 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2016 m. veiklos ataskaitai Sistemos Administratorius
  Priėmė
  2 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai Sistemos Administratorius
  Priėmė
  3 Dėl savivaldybės gydytojo pranešimo-informacijos apie gyventojų sveikatos būklę Sistemos Administratorius
  Pritarė
  4 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T11-112 „Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  5 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T11-338 „Dėl Savivaldybės būstų ir socialinių būstų nuomos mokesčio dydžių“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  6 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T11-230 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių krepšinio aikštelių dangų atnaujinimo 2016-2017 metų programos“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  7 Dėl priemokos skyrimo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui Sigitui Karbauskui Sistemos Administratorius
  Priėmė
  8 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-62 ,,Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemonių ir sąmatos tvirtinimo" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  9 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 2017 m. siektinų veiklos užduočių nustatymo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  10 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T11-31 ,,Dėl pritarimo teikti paraišką pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  11 Dėl pritarimo teikti projekto „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajone“ paraišką Sistemos Administratorius
  Priėmė
  12 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimas Klaipėdos regiono savivaldybėse“ partnerio teisėmis Sistemos Administratorius
  Priėmė
  13 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-56 „dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017–2019 m. tvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  14 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  15 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T11-295 ,,Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos nuostatų, Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  16 Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ akcijų pirkimo, apmokant piniginiu įnašu Sistemos Administratorius
  Priėmė
  17 Dėl sutikimo perimti Girkalių k. esančius inžinerinius tinklus Sistemos Administratorius
  Priėmė
  18 Dėl sutikimo perimti Gindulių k. esančius inžinerinius tinklus Sistemos Administratorius
  Priėmė
  19 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Brožių kaimo bendruomenei Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  20 Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą perduodamą valstybės turtą Sistemos Administratorius
  Priėmė
  21 Dėl Linksmosios gatvės pavadinimo suteikimo Stančių kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  22 Dėl Klimkaus Grigelaičio gatvės pavadinimo suteikimo Poškų kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  23 Dėl Drukių gatvės pavadinimo suteikimo Priekulės I kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  24 Dėl Šalpusnių gatvės pavadinimo suteikimo Šlapšilės kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  25 Dėl Šv. Lauryno gatvės pavadinimo suteikimo Mazūriškių kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  26 Dėl Šv. Liucijos gatvės pavadinimo suteikimo Dovilų miestelyje Sistemos Administratorius
  Priėmė
  27 Dėl Ginynų gatvės pavadinimo suteikimo Lelių kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  28 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T11-231 "Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Girkalių kaime" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  29 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T11-232 "Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Melašių kaime" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  30 Dėl Lelių kaimo Jučių, Eitkūnų, Ateities, Gesavos ir Dumnavos gatvių geografinių charakteristikų keitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  31 Dėl Aukštkiemių kaimo Ringelio alėjos geografinių charakteristikų keitimo Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  32 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų bei plotų nustatymo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  33 Dėl pavedimo Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro direktorei Skaidrai Karalienei Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  34 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T11-584 ,,Dėl Stasio Stuopelio žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0001:11), esančio Eglynų kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  35 1. Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos Sistemos Administratorius
  Pritarė
  36 2. Dėl informacijos pateikimo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  37 3. Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje teikimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-20 įsakymu Nr. AV-307 patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  38 4. Informacija dėl Tarptautinių projektų programos valdybos veiklos 2016 m. ataskaitos Sistemos Administratorius
  Pritarė
  39 5. Informacija dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos ataskaitos Sistemos Administratorius
  Pritarė
  40 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.