KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 12
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2016-12-22 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  2 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T11-7 „Dėl savivaldybės tarybos komitetų sudarymo, jų narių skaičiaus ir įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T11-181 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programos vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  4 Dėl priedų skyrimo R. Butkuvienei, M. Mockevičiui ir R. Žutautienei Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  5 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T11-133 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 2016 m. siektinų veiklos užduočių nustatymo" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  6 Dėl valstybės turto nurašymo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  7 Dėl žemės sklypo, Glaudėnų ar Kalnuvėnų kaime, Sendvario seniūnijoje, pirkimo komisijos sudarymo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  8 Dėl patalpų nuomos Priekulėje Sistemos Administratorius
  Priėmė
  9 Dėl sutikimo perimti Sparnų g., Gindulių k., esančius inžinerinius tinklus Sistemos Administratorius
  Priėmė
  10 Dėl patalpų, tinkamų kultūros veiklai Slengiuose, nuomos sutarties Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  11 Dėl Klaipėdos rajono senųjų kapinių tvarkymo darbų 2017 metų programos patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  12 Dėl Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2015-2017 metų programos 2017 metų priemonių plano patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  13 Dėl 2017 metais finansuojamų Klaipėdos rajono kultūros veiklos projektų sąrašo patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  14 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T11-316 "Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  15 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T11-33 „Dėl viešosios įstaigos „Gargždų futbolas“ 2016 metų „Jaunųjų futbolininkų ugdymas“ programos patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  16 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T11-325 "Dėl Laidojimo pašalpos mokėjimo iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, kai mirusio asmens gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios Sistemos Administratorius
  Priėmė
  17 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo T11-138 ,,Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  18 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T11-514 "Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  19 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T11-270 "Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  20 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T11-59 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 m. priemonių patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  21 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T11-295 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos nuostatų, Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  22 Dėl pritarimo dalyvauti projekte "BaltGas - regioniniai darnūs biodujų išgavimo ir panaudojimo sprendimai" ("BaltGas - Regional Sustainable Biogas Solutions") Sistemos Administratorius
  Priėmė
  23 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T11-254 „Dėl parduodamų Klaipėdos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  24 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T11-338 „Dėl Savivaldybės būstų ir socialinių būstų nuomos mokesčio dydžių“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  25 Dėl turto panaudos sutarties su viešąja įstaiga Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centru Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  26 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T11-112 „Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  27 Dėl Lašupėnų gatvės pavadinimo suteikimo Grambaviškių kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  28 Dėl Lašupėnų gatvės pavadinimo suteikimo Dovilų miestelyje Sistemos Administratorius
  Priėmė
  29 Dėl Adomo Einaro gatvės pavadinimo suteikimo Bendikų kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  30 Dėl Žiemos gatvės pavadinimo suteikimo Laugalių kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  31 Dėl Jono Klimkaičio gatvės pavadinimo suteikimo Voveriškių kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  32 Dėl Stanislovo Jankaus gatvės pavadinimo suteikimo Priekulės II kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  33 Dėl gatvės pavadinimo pakeitimo Gargždų mieste Sistemos Administratorius
  Priėmė
  34 Dėl Gargždų miesto Vaidilutės gatvės geografinių charakteristikų keitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  35 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės bendro naudojimo teritorijoje esančio daugiabučio susisiekimo komunikacijų statybos ir kapitalinio remonto projekto finansavimo sutarties sudarymui tarp DNSB „Baltas namas“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  36 Dėl pritarimo kelių projektų finansavimo sutarčių sudarymui tarp pasiūlymus teikusių fizinių ar juridinių asmenų ir Klaipėdos rajono savivaldybės Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  37 Dėl Dovilų miestelio bendrojo plano patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  38 Dėl Klaipėdos rajono nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės 2017-2019 metų programos ir priemonių plano patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  39 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2016–2018 m. programų pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  40 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  41 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T11-241 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų ir antikorupcijos komisijos sudarymo patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  42 Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų įrengimo valstybinėje žemėje sutarties pasirašymui tarp UAB "Danish ABC Group" ir Klaipėdos rajono savivaldybės Sistemos Administratorius
  Priėmė
  43 Dėl nekilnojamojo turto Gargždų krašto muziejaus plėtrai pirkimo Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  44 1. Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės nusikalstamumo prevencijos komisijos 2016 m. veiklos ataskaitos Sistemos Administratorius
  Pritarė
  45 2. Informacija dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 651 1 punktu, 25, 26 ir 36 punktų vykdymo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  46 3. Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto siūlymo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  47 4. Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės mero regalijų (grandinės, ženklelio) ir Tarybos nario ženklelio Sistemos Administratorius
  Pritarė
  48 5. Informacija dėl paramos skyrimo Mažosios kultūros sostinės finansavimui Sistemos Administratorius
  Pritarė
  49 6. Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Priekulės seniūnijos rekomendacijos 2017 m. Priekulė - Mažoji Lietuvos kultūros sostinė Sistemos Administratorius
  Pritarė
  50 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Priėmė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.