KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 5
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2016-05-26 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (Nr. T10-217) 1017827956_Priekulės PSP...
  1017827956_1 priedas_Prie...
  1017827956_2 priedas_Prie...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  2 Dėl Viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (Nr. T10-216) 1017827950_Gargždų PSPC...
  1017827950_1 priedas_Garg...
  1017827950_2 priedas_Garg...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  3 Dėl Viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (Nr. T10-218) 1017827962_Gargždų ligo...
  1017827962_1 priedas_Garg...
  1017827962_2 priedas_Garg...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  4 Dėl Viešosios įstaigos Kretingalės ambulatorijos 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (Nr. T10-215) 1017827940_kretingalės a...
  1017827940_1 priedas_ Kre...
  1017827940_2 priedas_raš...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  5 Dėl Viešosios įstaigos Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (Nr. T10-214) 1017827909_Paupių PSPC s...
  1017827909_1 priedas_Paup...
  1017827909_2 priedas_Paup...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  6 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 Nr. T11-13 sprendimo `Dėl socialinių išmokų teikimo patyrusiems socialinę riziką bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo` dalinio pakeitimo (Nr. T10-219) 1017827967_Dėl Klaipėdo...
  1017827967_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  7 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų nuostatų patvirtinimo (Nr. T10-220) 1017827977_Sprendimas_NVO...
  1017827977_NVO_tarybos_nu...
  1017827977_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  8 Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ akcijų pirkimo, apmokant piniginiu įnašu (Nr. T10-213) 1017827617_1 sprendimas T...
  1017827617_Kl+vanduo+akci...
  1017827617_Kl+vanduo+akci...
  1017827617_KL+vanduo+akci...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  9 Dėl pradėjimo rengti vietinės reikšmės kelio Nr. KL0401 Rimkai-Lėbartai-Dovilai (atkarpos nuo 0,00 km iki 2,2 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize (Nr. T10-221) 1017828037_Dovilai.jpg
  1017828037_sprendimas leb...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  10 Dėl pradėjimo rengti tunelio po magistraliniu keliu A13 Klaipėda – Liepoja (7,8 km) ir kelių (gatvių) Sendvario seniūnijoje specialųjį planą su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize (Nr. T10-222) 1017828043_Tunelisnaujas....
  1017828043_sprendimas tun...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  11 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko 2015 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-223) 1017828565_Dėl Priešgai...
  1017828565_Ataskaita.doc
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  12 Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą privačiose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-241) 1017829247_Dėl kompensav...
  1017829247_Aprašas.doc
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  13 Dėl draudimo rūkyti Klaipėdos rajono savivaldybės viešose vietose (Nr. T10-234) 1017829050_Protokolas 201...
  1017829050_Protokolas 201...
  1017829050_Schema Nr. 4.p...
  1017829050_Dėl draudimo ...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  14 Dėl Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo (Nr. T10-239) 1017829210_2016-05_Del TI...
  1017829210_protokolas_A20...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  15 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2017 metams nustatymo (Nr. T10-230) 1017829037_sprend projekt...
  1017829037_NTM tarifai 20...
  1017829037_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  16 Dėl žemės mokesčio tarifų 2017 metams nustatymo (Nr. T10-231) 1017829038_Sprend del zem...
  1017829038_Aiškinamasis ...
  1017829038_1 priedas-žem...
  1017829038_2 priedas-gyve...
  1017829038_3 priedas-kome...
  1017829038_4 priedas-pram...
  1017829038_5 priedas-sodu...
  1017829038_Zemes mok tari...
  1017829038_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  17 Dėl privažiavimo prie jūros kranto Karklės kaime, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Pajūrio regioninio parko teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-235) 1017829067_Pajūrio regio...
  1017829067_Pajūrio regio...
  1017829067_Nacionalinės ...
  1017829067_Aplinkos apsau...
  1017829067_Sprendimo proj...
  1017829067_Antikorupcinio...
  1017829067_Žuvininkystė...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  18 Dėl pakeistų Klaipėdos rajono savivaldybės viešosios įstaigos `Gargždų švara` įstatų patvirtinimo (Nr. T10-236) 1017829112_Sprendimas dė...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  19 Dėl Vėžaičių gyvenvietei centralizuotai tiekiamos šilumos dedamųjų 2016-2017 bazinės kainos galiojimo metams nustatymo (Nr. T10-238) 1017829179_SPRENDIMAS Sil...
  1017829179_Vez.silum. kai...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  20 Dėl biudžetinės įstaigos Gargždų krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. T10-232) 1017829045_2016 del muzie...
  1017829045_2016 muziejaus...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  21 Dėl leidimo atnaujinti nuomos sutartį su sporto klubu `Kuršis` (Nr. T10-233) 1017829049_Kursis_prasyma...
  1017829049_1 sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  22 Dėl turto panaudos sutarties su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu (Nr. T10-224) 1017828982_T10-224.doc
  1017828982_T10-224_1.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  23 Dėl turto panaudos sutarties su Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba (Nr. T10-225) 1017828990_1 sprendimas T...
  1017828990_Probacijos tar...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  24 Dėl patalpų, esančių Mokyklos g. 21, Endriejave, ir Šermukšnių g. 3, Veiviržėnuose, perdavimo valdyti panaudos pagrindais Gargždų muzikos mokyklai (Nr. T10-226) 1017828999_1 sprendimas T...
  1017828999_G muz mok pras...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  25 Dėl įsipareigojimo tvarkyti ir perimti Savivaldybės nuosavybėn paramos lėšomis sukurtą viešąją infrastruktūrą ir viešosios erdvės teritoriją Medsėdžių kaime (Nr. T10-237) 1017829150_1 Sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  26 Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. T10-240) 1017829211_SMM duoda Auto...
  1017829211_T10-240.doc
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  27 Dėl Laukavos ir Lapynų gatvių pavadinimų suteikimo Trušelių kaime (Nr. T10-227) 1017829020_1 sprendimas.d...
  1017829020_2 planas.pdf
  1017829020_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  28 Dėl Pričkaus gatvės pavadinimo suteikimo Baukštininkų kaime (Nr. T10-228) 1017829031_1 sprendimas.d...
  1017829031_2 planas.pdf
  1017829031_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  29 Dėl Pagalbos gatvės pavadinimo suteikimo Kuliškių kaime (Nr. T10-229) 1017829036_1 sprendimas.d...
  1017829036_2 planas.pdf
  1017829036_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  30 Dėl Maciuičių gatvės pavadinimo suteikimo Ežaičių kaime (Nr. T10-248) 1017829581_1 sprendimas.d...
  1017829581_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  31 Dėl Tyliosios gatvės pavadinimo suteikimo Derceklių kaime (Nr. T10-249) 1017829582_1 sprendimas.d...
  1017829582_2 planas.pdf
  1017829582_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  32 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. T10-247) 1017829557_Gečienės.doc
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  33 Dėl pritarimo teikti projekto „Klaipėdos rajono kraštovaizdžio gerinimas“ paraišką (Nr. T10-245) 1017829551_2016-05_dėl p...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  34 Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nustatymo ir vietinės rinkliavos nuostatų tvirtinimo (Nr. T10-250) 1017829589_VIETINĖS RINK...
  1017829589_ZONŲ RIBOS.do...
  1017829589_Sprendimo proj...
  1017829589_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  35 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. T10-244) 1017829496_1_sprendimas_S...
  1017829496_SC_prasymas.pd...
  Sistemos Administratorius
  Nepriėmė
  36 Dėl asociacijos Gargždų miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo (Nr. T10-246) 1017829554_sprendimas_Gar...
  1017829554_prasymas_Gargz...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  37 Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo tvarkos aprašo pakeitimo (Nr. T10-242) 1017829448_Dėl Kreipimos...
  1017829448_Kreipimosi d...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  38 Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo pakeitimo (Nr. T10-243) 1017829459_Dėl paramos m...
  1017829459_Paramos mokini...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  39 1. Informacija. Dėl informacijos pateikimo apie planuojamą įgyvendinti projektą pagal priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  40 Darbotvarkė Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.