KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 7
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2015-05-28 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  2 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo (Nr. 200) 1017684224_Del SVV vertin...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  3 Dėl tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos prašymų vertinimo komisijos sudarymo (Nr. 254) 1017686661_Religiniu_bend...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  4 IŠBRAUKTAS IŠ DARBOTVARKĖS (Nr. 255) 1017686842_T10-255.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  5 Dėl Rūtos Cirtautaitės delegavimo į darbo grupę magistralinio dujotiekio atšakos Klaipėda-Kuršėnai darbams koordinuoti (Nr. 199) 1017684169_sprendimas.pdf
  1017684169_LR Vyr. kancel...
  1017684169_Klaipėda-Kurs...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  6 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-04-23 sprendimo Nr. T11-16 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  7 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-04-14 sprendimo Nr. T11-4 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  8 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-04-14 sprendimo Nr. T11-5 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  9 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  10 Dėl Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos nuostatų tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  11 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2016 metams nustatymo Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  12 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  13 Dėl Vėžaičių gyvenvietei centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamųjų 2015-2016 bazinės kainos galiojimo metams nustatymo Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  14 Informacija dėl UAB „Kukudra“ 2015-05-04 prašymo Nr. 2015/05/04-1 „Dėl siūlymo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai inicijavimo dėl infrastruktūros, reikalingos viešajam paslaugų tiekimui išpirkimo ar sutarties dėl atlygintino naudojimosi infrastruktūra sudarymo“ Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  15 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės nusikalstamumo prevencijos komisijos (Nr. 229) 1017685287_komisija spren...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  16 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės lankytinų vietų pavadinimų tvirtinimo komisijos sudarymo (Nr. 225) 1017684971_Del lankytinu ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  17 Dėl žemės mokesčio tarifų 2016 metams nustatymo (Nr. 223) 1017684725_Nr. 2 Aiškina...
  1017684725_1 priedas-žem...
  1017684725_2 priedas-gyve...
  1017684725_3 priedas-kome...
  1017684725_4 priedas-pram...
  1017684725_5 priedas-sodu...
  1017684725_Zemes mok tari...
  1017684725_scan0054.pdf
  1017684725_Nr.1 Sprend de...
  1017684725_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  18 Dėl kūno kultūros ir sporto projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkurso projektų vertinimo komisijos sudarymo Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  19 Dėl Gargždų miesto garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. 231) 1017685593_DEL GARBES PIL...
  1017685593_AIŠKINAMASIS ...
  1017685593_T10-231.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  20 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 232) 1017685610_DĖL MENO KOLE...
  1017685610_AIŠKINAMASIS ...
  1017685610_KOLEKTYVŲ DAL...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  21 Dėl sutikimo perimti nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos perduodamą valstybės turtą (Nr. 233) 1017685757_T10-233.doc
  1017685757_1017685663_1.d...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  22 Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti Sistemos Administratorius
  Pritarė
  23 Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 230) 1017685589_Aišk.raštas ...
  1017685589_Antikorupcinio...
  1017685589_Sprendimas dė...
  1017685589_Mokėjimo už ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  24 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui tarp Pajūrio regioninio parko direkcijos ir Klaipėdos rajono savivaldybės dėl Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Karklės kaime, kelio Nr. KL1080, susisiekimo komunikacijų statybos darbų (Nr. 224) 1017684740_2015-05-12 ais...
  1017684740_1017678209_1.p...
  1017684740_2014-05-13_ SU...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  25 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės akcijų privatizavimo komisijos sudarymo (Nr. 220) 1017684641_1 Sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  26 Dėl Skujų gatvės pavadinimo suteikimo Eglynų kaime Sistemos Administratorius
  Pritarė
  27 Dėl Žemuogių gatvės pavadinimo suteikimo Slengių kaime Sistemos Administratorius
  Pritarė
  28 Dėl Vainočių gatvės pavadinimo suteikimo Radailių kaime Sistemos Administratorius
  Pritarė
  29 Dėl Klišupės gatvės pavadinimo suteikimo Pjaulių kaime Sistemos Administratorius
  Pritarė
  30 Dėl Laukų gatvės pavadinimo suteikimo Dargužių kaime Sistemos Administratorius
  Pritarė
  31 Dėl Vienkiemio gatvės pavadinimo suteikimo Šimkų kaime Sistemos Administratorius
  Pritarė
  32 Dėl Žvyro gatvės pavadinimo suteikimo Pozingių kaime (Nr. 226) 1017684979_1 sprendimas.d...
  1017684979_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  33 Dėl Stragnų II kaimo Šauklių gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 227) 1017684987_1 sprendimas.d...
  1017684987_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  34 Dėl Dovilų miestelio Gedimino gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 228) 1017684994_1 sprendimas.d...
  1017684994_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  35 Dėl patalpų, esančių Klaipėdos g.4, Priekulėje nuomos (Nr. 221) 1017684650_1 sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  36 Dėl patalpų, esančių Smilgynų g. 2A, Smilgynų k., nuomos konkurso (Nr. 222) 1017684655_1 sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  37 Dėl Klaipėdos rajono daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  38 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  39 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. 251) 1017686546_1 sprendimas T...
  1017686546_SMM duoda auto...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  40 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatinimo veiklos prioritetų 2015-2018 metams nustatymo (Nr. 249) 1017686457_T10-249.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  41 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (Nr. 239) 1017686358_dėl Gargždų...
  1017686358_Gargždų ligo...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  42 Informacija dėl Gargždų ligoninės sutaupytų lėšų panaudojimo infrastruktūros gerinimui (Nr. 240) 1017686372_T10-240.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  43 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (Nr. 244) 1017686404_dėl Gargždų...
  1017686404_gargždų PSPG...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  44 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (Nr. 241) 1017686378_dėl Priekulė...
  1017686378_priekulės PSP...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  45 Informacija dėl Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centro sutaupytų lėšų panaudojimo (Nr. 242) 1017686387_T10-242.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  46 Dėl viešosios įstaigos Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (Nr. 243) 1017686398_Dėl Paupių P...
  1017686398_Paupių PSPC f...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  47 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 m. ataskaitos patvirtinimo (Nr. 245) 1017686409_stebėsenos at...
  1017686409_sprendimas.doc...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  48 Dėl pritarimo teikti projekto „Sveikatos netolygumų mažinimas Klaipėdos rajono Savivaldybėje diegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“ paraišką (Nr. 235) 1017686279_Sprendimo proj...
  1017686279_T10-235.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  49 Dėl Klaipėdos rajono ilgalaikio susisiekimo infrastruktūros objektų vystymo plano iki 2020 metų naujos redakcijos papildymo (Nr. 236) 1017686283_2015-05-18 -Ta...
  1017686283_2015-05-18 ais...
  1017686283_2015-05-11 kel...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  50 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2014-04-24 tarybos sprendimu Nr. T11-205 patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų deklaravimo tvarkos aprašo papildymo (Nr. 238) 1017686351_Dėl Klaipėdo...
  1017686351_vertinimo pazy...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  51 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo, leidimo deklaruoti faktinį komunalinių atliekų surinkimo kiekį iki einamųjų metų pabaigos Sistemos Administratorius
  Pritarė
  52 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ `Gargždų švara` kategorijos nustatymo pagal viešųjų įstaigų skirstymo į kategorijas kriterijus (Nr. 237) 1017686343_Dėl Klaipėdo...
  _T10-237_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  53 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo (Nr. 246) 1017686428_T10-246_1.doc
  1017686428_T10-246_2.jpg
  1017686428_T10-246_3.jpg
  1017686428_T10-246_4.jpg
  1017686428_T10-246_5.pdf
  1017686428_T10-246_6.pdf
  1017686428_T10-246_7.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  54 Dėl pritarimo Dovilų miestelio bendrojo plano koncepcijai (I variantui) (Nr. 247) 1017686438_Dovilai_K_2_va...
  1017686438_Dovilai_K_2_va...
  1017686438_Dovilai_K_1_va...
  1017686438_Dovilai_K_1_va...
  1017686438_Dovilai koncep...
  1017686438_Dovilai saviva...
  1017686438_sprend-Dovilai...
  1017686438_sprend-Dovilai...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  55 Dėl pritarimo Endriejavo miestelio bendrojo plano koncepcijai (II variantui) (Nr. 248) 1017686441_Endriejavas ko...
  1017686441_Endriejavas_K_...
  1017686441_Endriejavas_K_...
  1017686441_Endriejavas_K_...
  1017686441_Endriejavas_K_...
  1017686441_Endriejavas sa...
  1017686441_sprend-Endriej...
  1017686441_sprend-Endriej...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  56 Dėl didžiausio leistino Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo (Nr. 256) 1017687014_del etatu 2015...
  1017687014_scan0016.pdf
  1017687014_aiskinamasis E...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  57 Informacija dėl reguliaraus vidaus vandens maršruto Dreverna - Juodkrantė - Dreverna palaikymo (Nr. 253) 1017686637_T10-253.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  58 Informacija dėl Kretingalės seniūnijos garažo (Nr. 257) 1017687132_T10-257.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  59 Informacija dėl senojo tilto per Miniją Šernuose (Nr. 258) 1017687134_T10-258.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  60 Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą (Nr. 262) 1017688842_Delegavimas į...
  1017688842_Raštas, spren...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  61 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo (Nr. 260) 1017687362_NVO_tarybos_su...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  62 Dėl vietos veiklos grupės `Pajūrio kraštas` neeilinio visuotinio narių susirinkimo (Nr. 259) 1017687179_VVG_rastas_nee...
  1017687179_sprendimas_VVG...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  63 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingalės ambulatorijos reorganizavimo procedūrų pradžios (Nr. 263) 1017688848_projektas dėl...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  64 Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti Sistemos Administratorius
  Pritarė
  65 Dėl patalpų, esančių Turgaus g. 6, Priekulėje, nuomos konkurso Sistemos Administratorius
  Pritarė
  66 Dėl Aido Felikso Palubinsko žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0006:377; kad. Nr. 5544/0006:419; kad. Nr. 5544/0006:420; kad. Nr. 5544/0006:422), esančių Ketvergių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  67 Informacija dėl valstybinės žemės sklypo planavimo Gargždų mieste, Žemaitės g. 5 (Vaikų biblioteka) Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  68 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.