KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 6
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2015-04-30 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo (Nr. 188) 1017674238_T10-188.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  2 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo (Nr. 189) 1017674240_T10-189.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T11-492 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T11-143 `Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir nuostatų patvirtinimo` pakeitimo` papildymo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  4 Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro direktorės D. Buivydienės tarnybinio atlyginimo koeficiento (Nr. 180) 1017674030_T10-180.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  5 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2015–2017 m. programų pakeitimo (Nr. 155) 1017671539_Sprendimo proj...
  1017671539_Asignavimai.xl...
  1017671539_6 programa_201...
  1017671539_SVP_balandis.x...
  1017671539_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  6 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo (Nr. 156) 1017671546_sprend del biu...
  1017671546_1 biud pakeit ...
  1017671546_2 aiskinamojo ...
  1017671546_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  7 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės vyriausiajai gydytojai Almai Grikšienei (Nr. 158) 1017671578_kintamoji dali...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  8 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojui Petrui Serapinui (Nr. 159) 1017671588_kintamoji dali...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  9 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojai Laimai Simenienei Sistemos Administratorius
  Pritarė
  10 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo viešosios įstaigos Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojai Erikai Janovičienei (Nr. 161) 1017671602_kintamoji dali...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  11 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 2015 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo (Nr. 165) 1017672364_sprendimo proj...
  1017672364_Veiklos užduo...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  12 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo (Nr. 166) 1017672371_Projektas dėl...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  13 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2015 m. sąmatos, patvirtintos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimu Nr. T11-64 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2015 m. sąmatos patvirtinimo` dalinio pakeitimo (Nr. 175) 1017673875_2015_VSRS_pake...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  14 Informacija dėl Gargždų ligoninės priėmimo - skubios pagalbos gydytojų chirurgų (traumatologų) paslaugų finansavimo (Nr. 163) 1017671632_T10-163.pdf
  1017671632_doc01012420150...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  15 Dėl VšĮ `Gargždų futbolas` dalininkų susirinkimo (Nr. 169) 1017672580_Gargzdu futbol...
  1017672580_Gargzdu futbol...
  1017672580_Gargzdu futbol...
  1017672580_Gargzdu futbol...
  1017672580_Gargzdu futbol...
  1017672580_Gargzdu futbol...
  1017672580_Gargzdu futbol...
  1017672580_sprendimo proj...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  16 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimo Nr. T11-165 „Dėl Klaipėdos rajono viešųjų vietų, kuriose gali būti vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, nustatymo“ papildymo (Nr. 162) 1017671629_sprendimas dė...
  1017671629_doc054586.pdf
  1017671629_doc054648.pdf
  1017671629_aiškin rašta...
  1017671629_doc01012320150...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  17 Dėl socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo (Nr. 186) 1017674168_Dėl socialin...
  1017674168_Aiškinamasis ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  18 Dėl socialinių paslaugų įstaigų vadovų 2014 m. veiklos ataskaitų tvirtinimo (Nr. 164) 1017672317_Del socialiniu...
  1017672317_Gargždų soci...
  1017672317_Klaipėdos raj...
  1017672317_Priekulės soc...
  1017672317_Viliaus Gaigal...
  1017672317_Aišk.raštas ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  19 Dėl kultūros įstaigų vadovų 2014 metų ataskaitų tvirtinimo (Nr. 184) 1017674050_2015 BIBLIOTEK...
  1017674050_2015 DOVILŲ E...
  1017674050_2015 GARGŽDŲ...
  1017674050_2015 KRETINGAL...
  1017674050_2015 PRIEKULĖ...
  1017674050_2015 VEIVIRZEN...
  1017674050_2015 VĖŽAIČ...
  1017674050_2015 kulturos ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  20 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T11-450 „Dėl biudžetinės įstaigos Gargždų krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. 183) 1017674048_2015 muziejaus...
  1017674048_2015 muziejaus...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  21 Dėl Gargždų miesto vietos veiklos grupės konsultacinės darbo grupės sudarymo (Nr. 181) 1017674045_2015 Vietos pl...
  1017674045_VVG prasymai.p...
  1017674045_2015 Gargzdu V...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  22 Dėl kandidatų į Gargždų miesto piliečio garbės vardą atrankos komisijos sudarymo (Nr. 182) 1017674046_2015 garbes pi...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  23 Dėl patalpų, esančių Žalgirio g.4, Priekulėje nuomos konkurso (Nr. 167) 1017672553_1 sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  24 Dėl leidimo atnaujinti patalpų, Klaipėdos g. 12A, Priekulėje, nuomos sutartį (Nr. 168) 1017672565_1 Sprendimas T...
  1017672565_T10-168_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  25 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Gargždų miesto bendruomenei (Nr. 176) 1017673876_1 sprendimas T...
  1017673876_G bendr praso....
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  26 Dėl Asiūklių gatvės pavadinimo suteikimo Saulažolių kaime (Nr. 170) 1017673870_1 sprendimas.d...
  1017673870_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  27 Dėl Volungių gatvės pavadinimo suteikimo Agluonėnų kaime (Nr. 171) 1017673871_1 sprendimas.d...
  1017673871_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  28 Dėl Prūsų gatvės pavadinimo suteikimo Švepelių kaime (Nr. 172) 1017673872_1 sprendimas.d...
  1017673872_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  29 Dėl Aisėnų gatvės pavadinimo suteikimo Šiūparių kaime (Nr. 173) 1017673873_1 sprendimas.d...
  1017673873_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  30 Dėl Linų gatvės pavadinimo suteikimo Glaudėnų kaime (Nr. 174) 1017673874_1 sprendimas.d...
  1017673874_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  31 Dėl Bitininkų gatvės pavadinimo suteikimo Jakų kaime (Nr. 177) 1017673961_1 sprendimas.d...
  1017673961_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  32 Dėl Endrikio Endrulaičio gatvės pavadinimo suteikimo Drukių kaime (Nr. 178) 1017673969_1 sprendimas.d...
  1017673969_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  33 Dėl Pakamorių kaimo Vieškelio gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 179) 1017673974_1 sprendimas.d...
  1017673974_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  34 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 185) 1017674148_Antikorupcinio...
  1017674148_Aiskinamasis_r...
  1017674148_T10-185_1.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  35 Dėl UAB ‚,Triušelių sandėliai“ žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:18, 5558/0005:19), Rimanto Raudonio žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:693, 5558/0005:692, 5558/0005:20), esančių Trušelių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 187) 1017674191_aiskinamasis r...
  1017674191_raudonis trius...
  1017674191_raudonis triu...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  36 Dėl specialiųjų poreikių nustatymo komisijos sudarymo (Nr. 191) 1017674894_Dėl Speciali...
  1017674894_Aiškinamasis ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  37 Dėl leidimo atnaujinti patalpų, Laisvės g. 26, Veiviržėnuose, nuomos sutartį (Nr. 190) 1017674893_1 Sprendimas T...
  1017674893_img20150427_00...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  38 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybių aprašymų tvirtinimo (Nr. 192) 1017675711_1017675600_1.d...
  1017675711_L.L.doc
  1017675711_Č. B.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  39 Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko S. Virbausko tarnybinio atlyginimo koeficiento (Nr. 193) 1017675722_virbausko spre...
  1017675722_aiskinamasis V...
  1017675722_T10-193_3.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  40 Dėl tarptautinių projektų programos valdybos sudarymo (Nr. 196) 1017675791_Del TPP valdyb...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  41 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.