KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 7
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2014-08-28 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. 440) 1017565082_Sprendimo proj...
  1017565082_Ikimokyklinio ...
  1017565082_Bendrojo ugdym...
  1017565082_Neformaliojo u...
  1017565082_Kitu svietimo ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  2 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T11-1 `Dėl tarnybinio atlyginimo koeficientų nustatymo švietimo įstaigų direktoriams` dalinio pakeitimo (Nr. 442) 1017565084_Sprendimo proj...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimo Nr. T11-123 `Dėl bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymo` dalinio pakeitimo (Nr. 441) 1017565083_Sprendimo proj...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  4 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2014-06-30 teikimo Nr. (5.1.)-TR-102 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T11-249 `Dėl personalinio priedo skyrimo VšĮ Kretingalės ambulatorijos vyriausiajam gydytojui Augustui Ignotui` panaikinimo` (Nr. 420) 1017563176_T10-420.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  5 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2014-06-30 teikimo Nr. (5.1.)-TR-103 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T11-241 „Dėl personalinio priedo skyrimo VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Petrui Serapinui“ panaikinimo“ (Nr. 421) 1017563177_T10-421.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  6 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2014-06-30 teikimo Nr. (5.1.)-TR-104 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T11-247 „Dėl personalinio priedo skyrimo VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės vyriausiajai gydytojai Almai Grikšienei“ panaikinimo“ (Nr. 422) 1017563178_T10-422.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  7 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T11-241 `Dėl personalinio priedo skyrimo VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiajam gydytojui Petrui Serapinui` pripažinimo netekusiu galios (Nr. 424) 1017563233_Dėl P. Serapi...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  8 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T11-247 `Dėl personalinio priedo skyrimo VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės vyriausiajai gydytojai Almai Grikšienei` pripažinimo netekusiu galios (Nr. 423) 1017563230_dėl A. Grikš...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  9 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T11-249 `Dėl personalinio priedo skyrimo VšĮ Kretingalės ambulatorijos vyriausiajam gydytojui Augustui Ignotui` pripažinimo netekusiu galios (Nr. 425) 1017563278_dėl A. Ignoto...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  10 Informacija dėl Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo ataskaitos (Nr. 419) 1017563122_T10-419.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  11 Dėl Biudžetinės įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko skyrimo (Nr. 436) 1017564972_gaisrininko sk...
  1017564972_scan.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  12 Informacija apie 2014 m. I pusmečio Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto įvykdymą (Nr. 439) 1017565069_T10-439.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  13 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Nr. 445) 1017565100_Klaipėdos raj...
  1017565100_Konsoliduotųj...
  1017565100_2013 m finansi...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  14 Informacija dėl mirusiųjų kūnų saugojimo iki teismo medicinos tyrimo atlikimo (Nr. 453) 1017565273_T10-453.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  15 Del J.Jasevičienės, V. Lingienės, V. Lygnugarienės ir R. Ramanausko tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  16 Dėl laidojimo pašalpos mokėjimo iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, kai mirusio asmens gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 451) 1017565143_Del laidojimo ...
  1017565143_Laidojimo pasa...
  1017565143_Aisk. r. Del l...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  17 Informacija dėl vietos dirbtinės dangos futbolo aikštelei įrengti Priekulėje parinkimo (Nr. 426) 1017563282_T10-426.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  18 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. 443) 1017565087_del_komandu_fo...
  1017565087_del_papildomu_...
  1017565087_1_sprendimas_p...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  19 Dėl kūno kultūros ir sporto projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašo pakeitimo (Nr. 444) 1017565096_1_tvarkos_apra...
  1017565096_2_tvarkos_apra...
  1017565096_1_sprendimas_t...
  1017565096_pazyma sporto ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  20 Dėl Klaipėdos rajono komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vydymo bei stebėsenos ir kontrolės rodiklių ir jų kriterijų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 418) 1017563121_Sprendimo proj...
  1017563121_tvarkos apraš...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  21 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2014-07-29 teikimo Nr. (5.1.)-TR-111 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimo Nr. T11-672 4 punktu patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo“ (Nr. 417) 1017563117_T10-417.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  22 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T11-331 `Dėl akcinės bendrovės `Klaipėdos vanduo` atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo` pakeitimo (Nr. 431) 1017564232_Sprendimas dė...
  1017564232_AB Klaipėdos ...
  1017564232_Sprendimo dėl...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  23 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T11-289 `Dėl AB `Klaipėdos vanduo` geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų ir pardavimo kainų nustatymo` pakeitimo (Nr. 432) 1017564249_AB Klaipėdos ...
  1017564249_Sprendimo lygi...
  1017564249_T10-432_1.docx
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  24 Dėl Klaipėdos rajono atliekų surinkimo priemonių įsigijimo programos tvirtinimo (Nr. 434) 1017564333_sprendimo proj...
  1017564333_Programa.docx
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  25 Informacija dėl pritarimo vykdyti šilumos pirkimą biudžetinėse įstaigose (Nr. 435) 1017564863_T10-435.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  26 PRITARTA IŠBRAUKTI IŠ DARBOTVARKĖS. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimo Nr. T11-3 `Dėl R. Martinkaus darbo santykių` pakeitimo (Nr. 452) 1017565157_DĖL KLAIPĖDO...
  1017565157_LRV 2010-05-26...
  1017565157_VšĮ Gargžd...
  1017565157_Klaipėdos raj...
  1017565157_T10-452.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  27 Dėl žemės sklypų dalių Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Nr. 437) 1017565011_Protokolas.pdf
  1017565011_Situacijos sch...
  1017565011_Anitikorupcini...
  1017565011_RD-605.docx
  1017565011_605 aiskinamas...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  28 Dėl savivaldybės tarybos 1999-03-25 sprendimo Nr. 150 `Dėl teritorijų, naudojamų visuomenės poreikiams, plotų ir jų ribų patvirtinimo` papildymo (Nr. 438) 1017565029_Baukstininkai....
  1017565029_Birbinciai.pdf
  1017565029_Ketvergiai.pdf
  1017565029_Prasymai ir su...
  1017565029_Antikorupcinis...
  1017565029_606 aiskinamas...
  1017565029_T10-438_1.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  29 Dėl pritarimo Brukšvų polderio melioracijos sistemos naudotojų asociacijos projekto „Brukšvų polderio dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija Klaipėdos r., Priekulės sen.“ paraiškos teikimui (Nr. 433) 1017564262_brukšvu spren...
  1017564262_T10-433_2.pdf
  1017564262_T10-433_3.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  30 Dėl Ažpurvių, Kristupo Lokio ir Bobės gatvių pavadinimų suteikimo Ažpurvių kaime (Nr. 400) 1017557162_1 sprendimas.d...
  1017557162_Planas.PDF
  1017557162_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  31 Dėl Kvietinių kaimo Pakalnės gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 401) 1017557164_1 sprendimas.d...
  1017557164_Planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  32 Dėl Žaibo gatvės pavadinimo suteikimo Šlapšilės kaime (Nr. 402) 1017557172_1 sprendimas.d...
  1017557172_Planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  33 Dėl Pavasario gatvės pavadinimo suteikimo Lingių kaime (Nr. 403) 1017557187_1 sprendimas.d...
  1017557187_Planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  34 Dėl Bučiaus gatvės pavadinimo suteikimo Drevernos kaime (Nr. 404) 1017557190_1 sprendimas.d...
  1017557190_Planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  35 Dėl Pempių gatvės pavadinimo suteikimo Pjaulių kaime (Nr. 405) 1017557193_1 sprendimas.d...
  1017557193_Planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  36 Dėl Kinčių ir Maldų gatvių pavadinimų suteikimo Kinčių kaime (Nr. 406) 1017557199_1 sprendimas.d...
  1017557199_Planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  37 Dėl Dargužių kaimo Laukininkų gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 407) 1017557205_1 sprendimas.d...
  1017557205_Planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  38 Dėl Žirginių ir Maumedžių gatvių pavadinimų suteikimo Plikių mietelyje (Nr. 408) 1017557206_1 sprendimas.d...
  1017557206_Planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  39 Dėl Župės gatvės pavadinimo suteikimo Šimkų kaime (Nr. 409) 1017557207_1 sprendimas.d...
  1017557207_Priedas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  40 Dėl Lubinų gatvės pavadinimo suteikimo Bruzdeilyno kaime (Nr. 410) 1017557210_1 sprendimas.d...
  1017557210_2 Planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  41 Dėl Planetų gatvės pavadinimo suteikimo Klipščių kaime (Nr. 411) 1017557212_1 sprendimas.d...
  1017557212_Planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  42 Dėl Kamanių gatvės pavadinimo steikimo Gindulių kaime (Nr. 412) 1017557214_1 sprendimas.d...
  1017557214_Planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  43 Dėl Aukštkiemių gatvės pavadinimo suteikimo Mazūriškių kaime (Nr. 413) 1017557216_1 sprendimas.d...
  1017557216_Planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  44 Dėl Audrų gatvės pavadinimo suteikimo Gvildžių kaime (Nr. 414) 1017557217_1 sprendimas.d...
  1017557217_Planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  45 Dėl Vėžaičių miestelio Žemaičių plento pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  46 Dėl turto nuomos Dituvoje (Nr. 429) 1017563879_1 sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  47 Dėl leidimo pratęsti nuomos sutartį Sistemos Administratorius
  Pritarė
  48 Dėl patalpų paskirties pakeitimo (Nr. 447) 1017565122_1 Sprendimas T...
  1017565122_Siupariu bendr...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  49 Dėl panaudos sutarties su Maciuičių ir Kalniškės bendruomene Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  50 Dėl Savivaldybės garantijų suteikimo UAB „Klaipėdos rajono energija“ prievolėms užtikrinti (Nr. 449) 1017565132_1 sprendimas T...
  1017565132_KL vanduo siul...
  1017565132_Ekon social pa...
  1017565132_1 sprendimas T...
  1017565132_Siauliu banko ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  51 Dėl Albino Černiausko žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0005:92), Romos Kybartienės, UAB „Baltas parkas“, Antano Sirtauto žemės sklypo, esančių Baukštininkų kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 391) 1017557066_aiskinamasis c...
  1017557066_brezinys cerni...
  1017557066_cerniauskas, k...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  52 Dėl Tomo Jurkšaičio, Žanetos Jurkšaitienės žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0002:618, 5528/0002:617), esančių Dargužių kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 392) 1017557070_jurksaiciai.do...
  1017557070_aiskinamasis j...
  1017557070_brezinys jurks...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  53 Genovaitės Stočkienės, Prano Stočkaus žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:297), Prano Stočkaus žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:366), esančių Dovilų mstl., Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 393) 1017557076_Aiskinamasis s...
  1017557076_brezinys Stock...
  1017557076_stockai.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  54 Dėl Eriko Lesausko, Rasos Lesauskienės žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0005:1082, 5544/0005:1083), esančių Ketvergių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 394) 1017557079_aiskinamasis l...
  1017557079_brezinys lesau...
  1017557079_lesauskai.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  55 Dėl Loretos Kniežienės žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:359), esančio Karklės kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 395) 1017557083_knieziene Gera...
  1017557083_aiskinamasis k...
  1017557083_brezinys kniez...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  56 Dėl Vilijos Mozdeikienės ir Romualdo Mozdeikos žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:630), esančio Ketvergių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo būdo nustatymo (Nr. 396) 1017557088_aiskinamasis ...
  1017557088_mozdeikos gera...
  1017557088_brezinys mozde...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  57 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės žemės sklypų (kad. Nr. 5535/0004:39, 5535/0004:567, 5535/0004:785), esančių Kretingalės mstl., Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 397) 1017557092_Aiskinamasis p...
  1017557092_pajurio mesine...
  1017557092_pajurio mesine...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  58 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės žemės sklypų (kad. Nr. 5535/0004:387, 5535/0004:386), esančių Stančių kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 398) 1017557098_Aiskinamasis r...
  1017557098_brezinys 387,3...
  1017557098_pajurio mesine...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  59 Dėl Klevo Butkaus, Kristinos Žaliauskės, Sauliaus Fausto Butkaus žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:198), esančio Karklės kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 399) 1017557103_Aiskinamasis b...
  1017557103_brezinys butka...
  1017557103_butkai geras.d...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  60 Dėl Lietuvos Respublikos ir UAB „Autoklasrida“ žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0006:403), esančio Nemirsetos g. 31, Girkalių kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 416) 1017557364_aiskinamas ras...
  1017557364_autoklasrida b...
  1017557364_autoklasrida g...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  61 Dėl Saliomonos Šiuparienės žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0002:17), esančio Dirvupių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 427) 1017563283_siupariene ger...
  1017563283_Aiskinamasis s...
  1017563283_brezinys siupa...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  62 Dėl Reginos Šertvytienės, Romualdo Kumpio, Zinos Valužienės, Aldonos Janušonienės, Algirdo Kumpio, Aušrelės Antaninos Hammam žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:115), esančio Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 428) 1017563299_sertvytiene, k...
  1017563299_aiskinamasis s...
  1017563299_brezinys sertv...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  63 Dėl Danutės Milaševičienės žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0002:241), esančio Dumpių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 430) 1017563886_Aiskinamasis r...
  1017563886_Pagrindinis_14...
  1017563886_Aprasomoji len...
  1017563886_T10-430_1.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  64 Dėl pritarimo teikti projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ paraišką Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  65 Dėl alkoholio vartojimo prevencijos tarp Klaipėdos rajono jaunimo krypčių 1.1.-1.4 priemonių 2014-2015 m. veiksmų plano patvirtinimo (Nr. 455) 1017565677_Sprendimas_alk...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  66 informacija dėl patalpų pirkimo Gobergiškėje (Nr. 456) 1017565859_T10-456.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  67 Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2014-2016 m. vykdymo I pusmečio ataskaitos pateikimo (Nr. 459) 1017566166_1.pdf
  1017566166_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  68 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2014–2016 m. programų pakeitimo (Nr. 457) 1017566139_Sprendimo proj...
  1017566139_Sprendimo proj...
  1017566139_SVP 2014-2016 ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  69 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo (Nr. 458) 1017566141_1 sprend pried...
  1017566141_2 aiskinamojo ...
  1017566141_sprend del biu...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  70 Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų įrengimo valstybinėje žemėje sutarties pasirašymui (Nr. 460) 1017566733_2014-08-18_ SU...
  1017566733_Regioninio par...
  1017566733_2014-08-18 ais...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  71 PRITARTA IŠBRAUKTI IŠ DARBOTVARKĖS. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ `Gargždų švara` kategorijos nustatymo (Nr. 461) 1017566764_DĖL KLAIPĖDO...
  1017566764_VšĮ Gargžd...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  72 Dėl Vladislovo Mingėlos, Fiodoro Terešonoko žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:615), Fiodoro Terešonoko žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:614), esančių Ruslių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 462) 1017566775_mingela tereso...
  1017566775_aiskinamasis m...
  1017566775_brezinys minge...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  73 Dėl Antano Riaukos žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0002:146), esančio Grikšų kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 463) 1017566779_riauka.doc
  1017566779_aiskinamasis r...
  1017566779_brezinys riauk...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  74 Dėl Solveigos Ablikovos, Ruslano Ablikovo, Algirdo Vaičkaus, Nijolės Vaičkienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:604), esančio Ringelio alėja 8, Aukštkiemių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 464) 1017567298_ablikovai vaic...
  1017567298_Aiskinamasis a...
  1017567298_brezinys ablik...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  75 Dėl Jūratės Zymonienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:649), esančio Mazūriškių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 466) 1017568163_zymonienė.doc
  1017568163_Aiškinamasis ...
  1017568163_Brežinys zymo...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  76 Dėl Sauliaus Strakšo žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:97), esančio Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  77 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo 2014 m. vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti naujos redakcijos objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. 469) 1017569090_2014-08-26 ais...
  1017569090_2014-08-28 KPP...
  1017569090_2014-08-26_Tar...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  78 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.