KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 5
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2013-05-30 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitos (Nr. 368) 1017361298_TARYBOS_SPREND...
  Dalia Gečienė
  Pritarė
  2 Dėl Klaipėdos r. Veiviržėnų gimnazijos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų tvirtinimo (Nr. 356) 1017359967_Sprendimas del...
  1017359967_Veivirzenu pro...
  Algirdas Petravičius
  Pritarė
  3 Dėl Klaipėdos r. Pašlūžmio pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų tvirtinimo (Nr. 357) 1017359973_Sprendimas del...
  Algirdas Petravičius
  Pritarė
  4 Dėl 2013 m. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų sąmatos dalinio pakeitimo (Nr. 355) 1017359959_Sprendimas dė...
  Laima Kaveckienė
  Pritarė
  5 Dėl VšĮ Gargždų futbolas dalininkų susirinkimo (Nr. 351) 1017358123_futbolas_spren...
  1017358123_antikorupc_paz...
  1017358123_GF 2012 12 31 ...
  1017358123_rastas_futbolo...
  1017358123_veiklos_ataska...
  1017358123_valdybos_atask...
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  6 Dėl Gargždų miesto garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. 359) 1017360427_DEL GARBES PIL...
  1017360427_AISK DEL GARBE...
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  7 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos dalinio pakeitimo (Nr. 377) 1017361794_TS JRT.doc
  1017361794_antikorupc.doc
  Gintautas Bareikis
  Pritarė su siūlymais
  8 Dėl Vėžaičių gyvenvietei centralizuotai tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo (Nr. 352) 1017359239_SPRENDIMAS Vez...
  Algirdas Ronkus
  Pritarė
  9 Dėl Viliaus Gaigalaičio globos namams tiekiamos šilumos kainos nustatymo (Nr. 353) 1017359241_Sprendimas Sil...
  Algirdas Ronkus
  Pritarė
  10 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo, lėšų apskaitos, vykdymo ir kontrolės, ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 363) 1017361138_SAARS sprendim...
  Algirdas Ronkus
  Pritarė su siūlymais
  11 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2013-2015 m. programų pakeitimo (Nr. 360) 1017361095_tarybos sprend...
  1017361095_2013-05 Lentel...
  Raimonda Kučinskaitė
  Pritarė
  12 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo (Nr. 362) 1017361128_1 sprend del b...
  1017361128_2 sprend pried...
  1017361128_3 antikorupcin...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė
  13 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2014 metams nustatymo (Nr. 348) 1017357753_1 sprendimas d...
  1017357753_2 NTM tarifai ...
  1017357753_3 antikorupcin...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė
  14 Dėl 2012 m. savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo (Nr. 354) 1017359636_T10-354_1.pdf
  1017359636_1017359462_1.d...
  1017359636_1017359463_1.x...
  1017359636_1017359466_1.p...
  1017359636_1017359467_1.d...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė
  15 Dėl žemės mokesčio tarifų 2014 metams nustatymo (Nr. 367) 1017361293_Nr.1 Sprend de...
  1017361293_Nr.2 aiskinama...
  1017361293_Nr.3 Antikorup...
  1017361293_gyvenamu terit...
  1017361293_komercines pas...
  1017361293_Pramonės ir s...
  1017361293_sodu bendrijos...
  1017361293_žemes ukio.xl...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė
  16 Dėl pakeistų Viliaus Gaigalaičio globos namų nuostatų patvirtinimo (Nr. 369) 1017361628_Del pakeistu V...
  1017361628_aiškinam.r. D...
  1017361628_Antikorupcinio...
  1017361628_pakeisti Vilia...
  Dalia Gumuliauskienė
  Pritarė
  17 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T11-557 patvirtinto Mokėjimo už socialines paslaugas dydžio nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo (Nr. 361) 1017361121_aiškinam.r. D...
  1017361121_Antikorupcinio...
  1017361121_Del Klaipedos ...
  Dalia Gumuliauskienė
  Pritarė
  18 Dėl Savivaldybės tarybos 1999-03-25 sprendimo Nr. 150 Dėl teritorijų, naudojamų visuomenės poreikiams, plotų ir jų ribų patvirtinimo papildymo (Nr. 358) 1017360048_Tarybos sprend...
  1017360048_Prasymas NZT s...
  1017360048_Prasymas NZT s...
  1017360048_PreidasNr1 Med...
  1017360048_PriedasNr2 Bal...
  1017360048_Aiskinam rast ...
  1017360048_Antikorupcinis...
  Raimondas Vilas
  Pritarė
  19 Dėl Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro 2012 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. 370) 1017361644_SPRENDIMO PROJ...
  turizmo Gargždų
  Pritarė
  20 Dėl Prano Jocio, Elenos Jocienės žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:264), esančio Klemiškės II kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 343) 1017356768_jociai aiskina...
  1017356768_jociai breziny...
  1017356768_jociai.doc
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  21 Dėl Marinos Remniovos žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:263), esančio Klemiškės II kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 344) 1017356780_remniova Aiski...
  1017356780_remniova brezi...
  1017356780_remniova.doc
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  22 Dėl UAB Realco žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0002:6), esančio Dumpių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 345) 1017356781_realco.doc
  1017356781_realco aiskina...
  1017356781_realco breziny...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė su siūlymais
  23 Dėl Kazimiero Žutauto žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:306), esančio Toleikių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 346) 1017356928_zutautas.doc
  1017356928_zutautas aiski...
  1017356928_zutautas brezi...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė su siūlymais
  24 Dėl Aldonos Mališauskienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:617), esančio Slengių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 347) 1017356929_malisauskiene6...
  1017356929_malisauskiene ...
  1017356929_malisauskiene ...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  25 Dėl UAB Galiposta žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0013:153), esančio P.Cvirkos g. 10/Jūratės g. 4, Gargždų mieste, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 349) 1017358060_galiposta.doc
  1017358060_galiposta aisk...
  1017358060_galiposta brez...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  26 Dėl Petro Povilo Mickaus žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:741), esančio Kalvių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 350) 1017358069_mickus p.p..do...
  1017358069_Aiškinamasis ...
  1017358069_mickus p.p. br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  27 Dėl Birutės Juočerienės žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0001:111), esančio Kisinių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 364) 1017361144_juoceriene.doc
  1017361144_juoceriene ais...
  1017361144_juoceriene.pdf
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  28 Dėl Karolinos Vičiulienės žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0014:559), esančio Kvietinių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 365) 1017361272_viciuliene k.d...
  1017361272_viciuliene aus...
  1017361272_viciuliene bre...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  29 Dėl Arūno Liubinavičiaus žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:303), esančio Bruzdeilyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 366) 1017361284_liubinavicius....
  1017361284_Liubinavicius ...
  1017361284_liubinavicius ...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  30 Dėl Mamerto Vainoriaus žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:199), esančio Karklės kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 372) 1017361649_vainorius.doc
  1017361649_vainorius aisk...
  1017361649_vainorius brez...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  31 Dėl Linos Matimaitytės, Viganto Skukausko žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:349), esančio Normantų kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 373) 1017361653_matimaityte sk...
  1017361653_matimaityte sk...
  1017361653_matimautyte sk...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  32 Dėl Valdo Kleibos, Jūratės Kleibienės, Dianos Baitienės, Dariaus Baičio žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:922), esančio Gindulių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 374) 1017361656_kleibos baicia...
  1017361656_aiskinamasis k...
  1017361656_kleibos,baicia...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  33 Dėl Mindaugo Trumpicko, Zenono Maknavičiaus žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:71), Zenono Maknavičiaus, Mindaugo Trumpicko, Mildos Trumpickienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:67), esančių Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos (Nr. 375) 1017361659_trumpickai, ma...
  1017361659_Aiskinamasis r...
  1017361659_brezinys trump...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  34 Dėl Elenos Saprikinos žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:80), esančio Gobergiškės kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 376) 1017361661_saprikina.doc
  1017361661_saprikina aisk...
  1017361661_saprikina brez...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  35 Dėl Vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 371) 1017361647_sprendimas1.do...
  1017361647_aiskinamasis.d...
  1017361647_Vietos gyv ap...
  Ligita Liutikienė
  Pritarė su siūlymais
  36 Dėl Tarybos 2009-12-24 sprendimo Nr.T11-596 Dėl pritarimo Gargždų turizmo informacijos centro filialo steigimui J.Gižo etnografinėje sodyboje dalinio pakeitimo (Nr. 378) 1017362478_1017361315_1.d...
  turizmo Gargždų
  Pritarė
  37 Dėl AB Klaipėdos vanduo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų ir pardavimo kainų nustatymo (Nr. 379) 1017362482_Sprendimo proj...
  1017362482_VKEEK nutarima...
  1017362482_VKEKK pazyma.p...
  1017362482_Diferencijuot...
  1017362482_aiskinamasis d...
  Algirdas Ronkus
  Pritarė
  38 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 m. priemonių pakeitimo (Nr. 380) 1017362490_Sprendimas 201...
  Algirdas Ronkus
  Pritarė
  39 Informacija apie Klaipėdos rajono žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacinių priemonių plano 2012 m. vykdymą (Nr. 381) 1017362501_T10-381_1.pdf
  Laima Kaveckienė
  Pritarė
  40 Dėl sutikimo perimti turtą (Nr. 382) 1017362505_1 sprendimas T...
  1017362505_Klaipeda siulo...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  41 Dėl Lietuvos Respublikos, Antaninos Vasiljevos, Rimo Rakausko, Kęstučio Štitilio, Jekaterinos Novotorovos, Vidos Klapatauskienės, Julijos Kasputienės, Birutės Dominauskienės, Algio Kucevičiaus, Antano Raibužio, Vytauto Puodžiūno žemės sklypo (kad.nr.5558/0007:252), esančio Klipščių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 383) 1017362507_rakauskas, puo...
  1017362507_rakauskas,puod...
  1017362507_rakauskas, puo...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  42 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 384) 1017362829_Sprendimo proj...
  1017362829_tikslinimo len...
  Algirdas Ronkus
  Pritarė su siūlymais
  43 Dėl Gedimino Plesevičiaus žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:190), Rimos Radžiuvienės žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:104), esančių Vėžaičių mstl., Vėžaičių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 385) 1017363011_plesevicius ra...
  1017363011_plesevicius ra...
  1017363011_plesevicius ra...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  44 Dėl Vladimiro Gridnevo, Liudmilos Gridnevos žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0003:298), esančio Rokų g. 19, Rokų kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 386) 1017363176_gridnevai.doc
  1017363176_gridnevai aisk...
  1017363176_gridnevai brez...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  45 Dėl Ritos Stankutės ir Nijolės Abrutienės žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0003:629), esančio Martinų kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 387) 1017363181_stankute abrut...
  1017363181_stankute abrut...
  1017363181_stankute abrut...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  46 Dėl Tilto gatvės pavadinimo suteikimo Vitinių kaime (Nr. 400) 1017363770_1 sprendimas.d...
  1017363770_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  47 Dėl Liepų gatvės pavadinimo suteikimo Trušelių kaime (Nr. 399) 1017363765_1 sprendimas.d...
  1017363765_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  48 Dėl Artojų gatvės pavadinimo suteikimo Gibišėlių kaime (Nr. 398) 1017363760_1 sprendimas.d...
  1017363760_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  49 Dėl Viesulų gatvės pavadinimo suteikimo Gvildžių kaime (Nr. 397) 1017363755_1 sprendimas.d...
  1017363755_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  50 Dėl Maciuičių gatvės pavadinimo suteikimo Vėžaičių miestelyje (Nr. 396) 1017363754_1 sprendimas.d...
  1017363754_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  51 Dėl Pylos gatvės pavadinimo suteikimo Maciuičių kaime (Nr. 395) 1017363746_1 sprendimas.d...
  1017363746_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  52 Dėl Pylos gatvės pavadinimo suteikimo Kalniškės kaime (Nr. 394) 1017363744_1 sprendimas.d...
  1017363744_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  53 Dėl Ketvergio gatvės pavadinimo suteikimo Ruslių kaime (Nr. 393) 1017363732_1 sprendimas.d...
  1017363732_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  54 Dėl Obelų gatvės ir Ramunių gatvės pavadinimų suteikimo Šlapšilės kaime (Nr. 392) 1017363729_1 sprendimas.d...
  1017363729_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  55 Dėl Liekių gatvės pavadinimo suteikimo Mazūriškių kaime (Nr. 391) 1017363717_1 sprendimas.d...
  1017363717_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  56 Dėl Plikių gatvės pavadinimo suteikimo Pakamorių kaime (Nr. 390) 1017363704_1 sprendimas.d...
  1017363704_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  57 Dėl Apžvalgos gatvės pavadinimo suteikimo Bruzdeilyno kaime (Nr. 389) 1017363699_1 sprendimas.d...
  1017363699_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  58 Dėl Pilkopių gatvės pavadinimo suteikimo Lelių kaime (Nr. 388) 1017363692_1 sprendimas.d...
  1017363692_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  59 Dėl Vaitelių kaimo Stirnų gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 401) 1017364130_1 sprendimas.d...
  1017364130_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  60 Dėl Purmalių kaimo Purmalių gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 402) 1017364132_1 sprendimas.d...
  1017364132_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  61 Dėl Slengių kaimo Vandens gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 403) 1017364133_1 sprendimas.d...
  1017364133_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  62 Dėl Priekulės miesto Liepų gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 404) 1017364134_1 sprendimas.d...
  1017364134_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  63 Dėl valstybinio žemės sklypo, esančio Drevernos kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 405) 1017364308_2012 18-04 KDP...
  1017364308_2012 18-04 KDP...
  1017364308_Drevernos bend...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  64 Dėl patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centrui (Nr. 406) 1017364342_1 Sprendimas T...
  1017364342_GVJLC praso.pd...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  65 Dėl patalpų paskirties pakeitimo (Nr. 407) 1017364343_1 Sprendimas T...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  66 Dėl turto panaudos sutarties su Slengių mokyklos bendruomene (Nr. 408) 1017364344_1 sprendimas T...
  1017364344_Slengiu m bend...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  67 Dėl turto nuomos Drevernoje (Nr. 409) 1017364345_1 sprendimas T...
  1017364345_Ziemys praso.p...
  1017364345_T11-42 Ziemio ...
  1017364345_Ziemio sut.doc
  Audrius Kampas
  Pritarė
  68 Dėl patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinei mokyklai (Nr. 410) 1017364346_1 sprendimas T...
  1017364346_Dovilu mok pra...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  69 Dėl panaudos sutarties su Klaipėdos rajono Dovilų vaikų lopšeliu-darželiu „Kregždutė“ (Nr. 411) 1017364347_1 sprendimas T...
  1017364347_Dovilu darzeli...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  70 Dėl Klaipėdos rajono gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrengimų naudojimo taisyklių patvirtinimo (Nr. 412) 1017364349_1 Sprendimas T...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  71 Dėl Petronėlės Birutės Žadeikienės žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:143, 5530/0005:142, 5530/0005:144), esančių Jakų kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 413) 1017365771_zadeikiene ais...
  1017365771_zadeikiene bre...
  1017365771_zadeikiene.doc
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  72 Dėl Donato Miltinio žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:313), esančio Kretingalės mstl., Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 414) 1017365775_aiškinamasis ...
  1017365775_brėžinys mil...
  1017365775_miltinis.doc
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  73 Dėl Petronėlės Danutės Malakauskienės žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:112), esančio Rimkų kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 415) 1017365778_malakauskiene ...
  1017365778_aiskinamasis m...
  1017365778_malakauskiene ...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  74 Dėl Kazimiero Žutauto žemės sklypų (kad. Nr. 5503/0001:518, 5503/0001:519), esančio Kojelių kaime, Agluonėnų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 416) 1017365780_zutautas k..do...
  1017365780_Aiskinamasis r...
  1017365780_zutautas brezi...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  75 Dėl Algirdo Kielos ir Salomėjos Julijonos Margevičienės žemės sklypo (kad. Nr. 5548/0001:114), esančio Priekulės mieste, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 417) 1017365785_kiela margevic...
  1017365785_aiškinamasis ...
  1017365785_brėžinys kie...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  76 Dėl Nadeždos Stefanovos - Norvaišienės žemės sklypų (kad. Nr. 5555/0001:158, 5555/0001:42), esančių Gelžinių kaime, Dovilų seniūnijoje, nuomojamų UAB Minijos salos, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 418) 1017365788_stefanova.doc
  1017365788_Aiskinamasis r...
  1017365788_stefanova mini...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  77 Dėl UAB Minijos salos žemės sklypų (kad. Nr. 5552/0004:20, 5552/0004:216), esančių Voveriškių kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 419) 1017366378_minijos salos ...
  1017366378_Aiskinamasis r...
  1017366378_minijos salos ...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  78 Dėl Valstybinio žemės sklypo, esančio Šiūparių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 420) 1017366381_Siupariu bendr...
  1017366381_2012 18-05 KDP...
  1017366381_2012 18-05 KDP...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  79 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.