KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 3
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2012-03-29 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono strateginio veiklos plano 2012-2014 m. programų pakeitimo (Nr. 234) 1017201221_T. sprendimas ...
  1017201221_2012-03 Lentel...
  1017201221_Antikorupcine....
  Valdas Pučkorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  2 Dėl pritarimo teikti projekto paraišką (Nr. 194) 1017200238_Sprendimas.doc
  1017200238_Aiskinamasis r...
  1017200238_Antikorupcinis...
  Valdas Pučkorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. T11-261 naujos redakcijos patvirtinimo (Nr. 197) 1017200269_del 2009-05-28...
  1017200269_aiskinamasis r...
  1017200269_antikorupcinis...
  1017200269_2012-01-26 tar...
  1017200269_2010-08-26 tar...
  1017200269_2009-05-28 tar...
  Valdas Pučkorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  4 Informacija dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos (Nr. 188) 1017200196_T10-188.pdf
  Valdas Pučkorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  5 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. finansų kontrolės būklės ataskaitos (Nr. 220) 1017200908_KLAIPĖDOS RAJ...
  1017200908_aiškinamasis ...
  1017200908_antikorupcinis...
  1017200908_Finansų kontr...
  Vidmantas Buivydas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  6 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo (Nr. 233) 1017201212_biud pakeit ko...
  1017201212_sprend priedas...
  1017201212_biud pak kovas...
  1017201212_Aiskinamojo ra...
  1017201212_antikorupcinio...
  Irena Gailiuvienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  7 Dėl piniginės socialinės paramos teikimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 198) 1017200274_pinigine param...
  1017200274_piniginės par...
  1017200274_aišk.rašt. p...
  1017200274_Antikorupcinio...
  Dalia Gumuliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  8 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2012 m.socialinių paslaugų plano (Nr. 207) 1017200879_projektas.doc
  1017200879_Aiskinamasis r...
  1017200879_Antikorupcinis...
  1017200879_Priedas 2012 m...
  Dalia Gumuliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  9 Dėl personalinių priedų skyrimo V. Lingienei ir J. Jasevičienei (Nr. 226) 1017201110_Personaliniu p...
  1017201110_aišk.raštas ...
  1017201110_Antikorupcinio...
  Dalia Gumuliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  10 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-02-29 reikalavimo Nr.(5.1)-TR-50 (Nr. 190) 1017200216_T10-190.pdf
  Vaclovas Dačkauskas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  11 Dėl nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo ir kapavietės skyrimo Klaipėdos rajono kapinėse tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 187) 1017200191_Tarybos sprend...
  1017200191_Aprasas. Nenus...
  1017200191_Aiškinamasis ...
  Algirdas Ronkus
  Įtrauktas į darbotvarkę
  12 Sprendimo projektas Dėl agresyvių šunų, jų mišrūnų registravimo ir leidimų išdavimo juos įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti ir jais prekiauti Klaipėdos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 193) 1017200234_Tarybos sprend...
  1017200234_Tvarkos aprasa...
  1017200234_Aiskinamasis r...
  1017200234_Agresyvių šu...
  Algirdas Ronkus
  Įtrauktas į darbotvarkę
  13 Informacija dėl Klaipėdos rajono vandenviečių SAZ specialiųjų planų rengimo (Nr. 189) 1017200204_T10-189.pdf
  Algirdas Ronkus
  Įtrauktas į darbotvarkę
  14 Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Klaipėdos rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 185) 1017198269_TS_VBT_tvarkos...
  1017198269_KRS_Tvarkos Pr...
  1017198269_antikorupc_paz...
  Liudmila Zacharčenko
  Įtrauktas į darbotvarkę
  15 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimo Nr. T11-62 papildymo (Nr. 186) 1017199073_1 sprendimas_M...
  1017199073_2 aiskinamasis...
  1017199073_antikorupc_paz...
  Liudmila Zacharčenko
  Įtrauktas į darbotvarkę
  16 Dėl finansuojamų Klaipėdos rajono savivaldybės sporto rėmimo konkurso Parama sportui projektų sąrašo patvirtinimo (Nr. 199) 1017200311_sprend. parama...
  1017200311_parama sport.-...
  1017200311_parama sport. ...
  Liudmila Zacharčenko
  Įtrauktas į darbotvarkę
  17 Dėl finansuojamų Klaipėdos rajono savivaldybės sporto rėmimo konkurso Bendruomenės užimtumas sportu projektų sąrašo patvirtinimo (Nr. 200) 1017200328_1 sprendimas_B...
  1017200328_2 aiskinamasis...
  1017200328_antikorupc_paz...
  Liudmila Zacharčenko
  Įtrauktas į darbotvarkę
  18 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-03-01 reikalavimo Nr.(5.1)-TR-57 (Nr. 191) 1017200220_T10-191.pdf
  Vaclovas Dačkauskas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  19 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-03-12 reikalavimo Nr.(5.1)-TR-71 (Nr. 192) 1017200226_T10-192.pdf
  Vaclovas Dačkauskas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  20 Dėl Klaipėdos r. Pašlūžmio pagrindinės mokyklos nuostatų tvirtinimo (Nr. 221) 1017200919_Sprendimas del...
  1017200919_Pasluzmio moky...
  1017200919_aiškinamasis ...
  Algirdas Petravičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  21 Dėl Klaipėdos r. Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinės mokyklos nuostatų tvirtiniomo (Nr. 222) 1017200925_Sprendimas del...
  1017200925_Judrėnu mokyk...
  1017200925_aiškinamasis ...
  Algirdas Petravičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  22 Dėl bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymo (Nr. 223) 1017200926_Sprendimas dė...
  1017200926_aiskinamasis r...
  Algirdas Petravičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  23 Dėl Priekulės specialiosios mokyklos ir Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos reorganizavimo ir Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. 224) 1017200931_Sprendimas del...
  1017200931_Priedas - Prie...
  1017200931_Nuostatai Prie...
  1017200931_AISKINAMASIS -...
  Algirdas Petravičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  24 Dėl priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir mokyklų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo (Nr. 225) 1017200941_Sprendimas del...
  1017200941_Priedas- apras...
  1017200941_Priedas - apta...
  1017200941_AISINAMASIS ra...
  Algirdas Petravičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  25 Informacija dėl Klaipėdos rajono triukšmo prevencijos veiksmų plano įgyvendinimo 2011 metais (Nr. 232) 1017201195_T10-232.pdf
  Vida Matulaitytė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  26 Dėl dalininko įnašo VšĮ Gargždų švara (Nr. 236) 1017201244_1 Sprendimas T...
  1017201244_2 priedai T11-...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  27 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Paramos šeimai centrui (Nr. 237) 1017201246_1 Sprendimas T...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  28 Dėl leidimo pratęsti nuomos sutartį Priekulėje (Nr. 235) 1017201235_1 Sprendimas T...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  29 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise J. Lankučio viešajai bibliotekai (Nr. 227) 1017201118_1 Sprendimas T...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  30 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu naudoti (Nr. 219) 1017200907_1 Sprendimas T...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  31 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Tickinų kaime (Nr. 208) 1017200880_1 sprendimas.d...
  1017200880_2 planas.pdf
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  32 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Gribžinių kaime (Nr. 209) 1017200886_1 sprendimas.d...
  1017200886_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  33 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Tarvydų kaime (Nr. 210) 1017200889_1 sprendimas.d...
  1017200889_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  34 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Priekulės I kaime (Nr. 211) 1017200890_1 sprendimas.d...
  1017200890_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  35 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Traubių kaime (Nr. 212) 1017200891_1 sprendimas.d...
  1017200891_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  36 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Gindulių kaime Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  37 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Lelių kaime (Nr. 214) 1017200895_1 sprendimas.d...
  1017200895_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  38 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Jakų kaime (Nr. 215) 1017200898_1 sprendimas.d...
  1017200898_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  39 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Girininkų kaime (Nr. 216) 1017200903_1 sprendimas.d...
  1017200903_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  40 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Perkūnų kaime (Nr. 217) 1017200905_1 sprendimas.d...
  1017200905_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  41 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Kalotės kaime (Nr. 218) 1017200906_1 sprendimas.d...
  1017200906_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  42 Dėl Savivaldybės tarybos 2010-08-26 sprendimo Nr. T11-648 dalinio pakeitimo (Nr. 228) 1017201185_1 sprendimas.d...
  1017201185_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  43 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Sarčių kaime (Nr. 229) 1017201186_1 sprendimas.d...
  1017201186_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  44 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Radailių kaime (Nr. 230) 1017201187_1 sprendimas.d...
  1017201187_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  45 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Pipirų kaime (Nr. 231) 1017201188_1 sprendimas.d...
  1017201188_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  46 Dėl Anatolijaus Ariničevo (Anatolij Ariničev) žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0006:51), esančio Mazūriškių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo (Nr. 177) 1017196982_arinicev.doc
  1017196982_arinicev.doc
  1017196982_PAGR BREZINYS ...
  1017196982_AISKINAMASIS R...
  1017196982_3antikorupcini...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  47 Dėl Danguolės Valatkienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:68), esančio Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo (Nr. 178) 1017197639_Valatkiene.doc
  1017197639_Valatkiene ais...
  1017197639_4.Aiskinamasis...
  1017197639_7.Koncepcijos ...
  1017197639_posed.3 valatk...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  48 Dėl UAB „Paulius&Associates real estate“ žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0007:287, 5544/0007:290), esančių Laistų kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo (Nr. 179) 1017197655_Paulius ir co ...
  1017197655_Paulius ir co ...
  1017197655_Susisiekimo br...
  1017197655_Koncepcijos br...
  1017197655_AISKINAMASIS R...
  1017197655_paulius.doc
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  49 Dėl Jadvygos Škirman žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0018:267), esančio Kulių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo (Nr. 180) 1017197661_SKIRMAN.doc
  1017197661_skirman aiskin...
  1017197661_DETALIOJO PLAN...
  1017197661_Jadvyga Koncep...
  1017197661_Jadvyga Skirma...
  1017197661_skirman.doc
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  50 Dėl Virginijos Žilevičienės žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0008:200), esančio Gropiškių kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo (Nr. 181) 1017197665_zileviciene.do...
  1017197665_zileviciene ai...
  1017197665_6.Koncepcijos ...
  1017197665_4.Aiskinamasis...
  1017197665_Zilevic.doc
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  51 Dėl UAB „Saulės kultas“ panaudos pagrindais valdomo žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:279), esančio Slengių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo (Nr. 182) 1017198241_saules kultas....
  1017198241_saules kultas ...
  1017198241_saules kultas ...
  1017198241_2antikorupcini...
  1017198241_3aiskinamasis ...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  52 Dėl UAB Tavo investicija ir UAB Lankstinys žemės sklypų, esančių Budrikų kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 183) 1017198254_tavo investici...
  1017198254_tavo investici...
  1017198254_tavo investici...
  1017198254_tavo investici...
  1017198254_tavo investici...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  53 Dėl Agnės Mikalkėnaitės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:340), esančio Slengių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 184) 1017198257_mikalkenaite s...
  1017198257_mikalkenaite a...
  1017198257_mikalkenaites ...
  1017198257_Mikalkenaites ...
  1017198257_Mikalken. anti...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  54 Dėl Aldonos Lalienės žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:76), esančio Klemiškės II kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 195) 1017200249_sprendimas Lal...
  1017200249_laliene aiskin...
  1017200249_koncepcijos br...
  1017200249_aiskinamasis b...
  1017200249_Lalienes2.doc
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  55 Dėl Vytauto Simučio žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0003:531), esančio Poškų kaime, Agluonėnų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 196) 1017200261_sprendimas sim...
  1017200261_simutis aiskin...
  1017200261_antikorupcinis...
  1017200261_koncepcijos br...
  1017200261_koncepcijos ai...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  56 Dėl Stanislovo Vasiliausko žemės sklypų (kad. Nr. 5535/0002:18, 5535/0002:173), esančių Kretingalės mstl, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 201) Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  57 Dėl Sabinos Galkienės ir UAB „Intersera“ žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:645), esančio Priekulės II kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 202) 1017200428_galkiene inter...
  1017200428_galkiene inter...
  1017200428_galkien inters...
  1017200428_galkiene inter...
  1017200428_galkiene_antik...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  58 Dėl UAB „Paulius&Associates real estate“ žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:281), esančio Laistų kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 203) 1017200433_paulius ir co ...
  1017200433_Paulius ir co ...
  1017200433_paulius ir co ...
  1017200433_paulius ir co ...
  1017200433_paulius_antiko...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  59 Dėl Egidijaus Štuikio žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:312), esančio Laistų kaime, Dovilų seniūnijoje,detaliojo plano patvirtinimo ir žemės paskirties pakeitimo Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  60 Dėl UAB „A team projects“ žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:546), esančio Jogučių g. 9, Stančių kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo (Nr. 205) 1017200441_a team project...
  1017200441_a team project...
  1017200441_a team project...
  1017200441_a team project...
  1017200441_A team_antikor...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  61 Dėl Mykolo Šukučio ir Prano Stočkaus žemės sklypo (kad Nr. 5505/0005:162), esančio Šnaukštų kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo (Nr. 206) 1017200450_stockus sukuti...
  1017200450_stockus sukuti...
  1017200450_stockus sukuti...
  1017200450_stockus sukuti...
  1017200450_T10-206_Antiko...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  62 Dėl komisijos sudarymo (Nr. 238) 1017201425__sprendimas_d...
  1017201425_aiškinamasis ...
  1017201425_korupcijos ver...
  Laima Kaveckienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  63 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės 2011 metų ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. 239) 1017201432_Gargždų ligo...
  1017201432_Gargzdu ligoni...
  1017201432_aiškinamasis ...
  1017201432_korupcijos ver...
  Laima Kaveckienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  64 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės 2012 metų išlaidų sąmatos tvirtinimo (Nr. 240) 1017201434_Gargždų ligo...
  1017201434_ligoninės ai...
  1017201434_Ligoninės iš...
  1017201434_korupcijos ver...
  Laima Kaveckienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  65 Dėl sąrašo pakeitimo Irena Gailiuvienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  66 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo (Nr. 244) 1017201931_Sprendimas del...
  1017201931_nekiln turto ...
  1017201931_antikorupcinio...
  1017201931_protokolas.pdf
  Irena Gailiuvienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  67 Dėl naujos redakcijos Sanitarinės kontrolės Klaipėdos rajone taisyklių patvirtinimo (Nr. 245) 1017201932_Del_naujos_red...
  1017201932_sanitarines ko...
  1017201932_san patikrini...
  Vida Matulaitytė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  68 Dėl pritarimo sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo dokumento rengimui (Nr. 241) 1017201907_Tarybos sprend...
  1017201907_Situacijos pla...
  1017201907_V. Puidoko pra...
  1017201907_V. Puidoko pra...
  1017201907_Aiskinamasis r...
  Algirdas Ronkus
  Įtrauktas į darbotvarkę
  69 Dėl Tarybos 2009-01-29 sprendimo Nr. T11-53 dalinio pakeitimo (Nr. 242) 1017201921_del Tarybos 20...
  1017201921_aiškinamasis ...
  1017201921_antikorupcinio...
  1017201921_2009-01-29 spr...
  1017201921_2010-06-22 dot...
  1017201921_2012-02-29 UAB...
  Algirdas Ronkus
  Įtrauktas į darbotvarkę
  70 Dėl Joanos Ievos Domarkienės žemės sklypo (kad. Nr. 5513/0013:440), esančio Derceklių kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 246) 1017201935_domarkiene spr...
  1017201935_domarkienė ai...
  1017201935_Domarkiene - K...
  1017201935_Domarkienės a...
  1017201935_Domarkienes br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  71 Dėl Vytauto Kazlausko žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:315), esančio Ketvergių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 247) 1017201940_kazlauskas spr...
  1017201940_kazlauskas ais...
  1017201940_Koncepcijos br...
  1017201940_Kazlauskas bre...
  1017201940_Kazlausko anti...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  72 Dėl Augenijos Žalgirienės žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:212), esančio Klemiškės II kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės paskirties pakeitimo (Nr. 248) 1017201971_zalgiriene spr...
  1017201971_zalgiriene ais...
  1017201971_Zalgiriene kon...
  1017201971_zalgiriene bre...
  1017201971_Zalgirienes an...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  73 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Veiviržėnų kultūros centrui (Nr. 249) 1017202209_1 Sprendimas T...
  1017202209_2 Aiskinamasis...
  1017202209_3 Sprendimas T...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  74 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 metų išlaidų sąmatos tvirtinimo (Nr. 250) 1017202210_Priekulės PSP...
  1017202210_Priekulės PSP...
  1017202210_Priekulės PSP...
  1017202210_korupcijos ver...
  Laima Kaveckienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  75 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės pirminės sveikatos priežiūros centro 2011 metų ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. 251) 1017202213_Priekulės PSP...
  1017202213_Priekulės PSP...
  1017202213_aiškinamasis ...
  1017202213_korupcijos ver...
  Laima Kaveckienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  76 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingalės ambulatorijos 2011 metų ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. 252) 1017202215_Kretingalės a...
  1017202215_Kretingalės v...
  1017202215_aiškinamasis ...
  1017202215_korupcijos ver...
  Laima Kaveckienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  77 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingalės ambulatorijos 2012 metų išlaidų sąmatos tvirtinimo (Nr. 253) 1017202217_Kretingalės a...
  1017202217_Kretingalės i...
  1017202217_Aiškinamasis ...
  1017202217_korupcijos ver...
  Laima Kaveckienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  78 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-03-16 teikimo Nr.(5.1)-TR-72 (Nr. 254) 1017202226_T10-254.pdf
  Vaclovas Dačkauskas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  79 Dėl Aistės Lukaitės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:228), esančio Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 255) 1017202477_lukaite 228 sp...
  1017202477_lukaite 228 ai...
  1017202477_lukaite 228 an...
  1017202477_lukaite 228 br...
  1017202477_lukaite 228 br...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  80 Dėl Aistės Lukaitės žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:210, 5558/0004:221), esančių Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 256) 1017202488_lukaite 210,22...
  1017202488_lukaite 220,22...
  1017202488_lukaite 220,22...
  1017202488_lukaite 220,22...
  1017202488_lukaite 220,22...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  81 Dėl Jūratės Šilinienės žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:243), esančio Kuodžių kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 257) 1017202508_siliniene spre...
  1017202508_siliniene aisk...
  1017202508_siliniene konc...
  1017202508_siliniene brez...
  1017202508_Šilinienes an...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  82 Dėl Valerijos Žalpienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:335), esančio Slengių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 258) 1017202513_zalpiene spren...
  1017202513_zalpiene aiski...
  1017202513_zalpienes anti...
  1017202513_zalpiene konc....
  1017202513_zalpiene brez....
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  83 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro 2011 metų ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. 259) 1017202516_Paupių PSPC s...
  1017202516_Paupių PSPC a...
  1017202516_aiškinamasis ...
  1017202516_korupcijos ver...
  Laima Kaveckienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  84 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 metų išlaidų sąmatos tvirtinimo (Nr. 260) 1017202523_Paupių PSPC s...
  1017202523_Paupių PSPC i...
  1017202523_aiškinamasis ...
  1017202523_korupcijos ver...
  Laima Kaveckienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  85 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimo Nr. T11-672 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo“ dalinio pakeitimo (Nr. 261) 1017202579_Aiskinamasis r...
  1017202579_Tarybos 2011-1...
  1017202579_VsI Gargzdu sv...
  1017202579_Tarybos sprend...
  Algirdas Ronkus
  Įtrauktas į darbotvarkę
  86 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro 2011 metų ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. 262) 1017202694_Gargždų PSPC...
  1017202694_Gargždų PSPC...
  1017202694_aiškinamasisG...
  1017202694_korupcijos ver...
  Laima Kaveckienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  87 Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 metų išlaidų sąmatos tvirtinimo (Nr. 263) 1017202695_Gargždų PSPC...
  1017202695_Gargždų PSPC...
  1017202695_Gargždų PSPC...
  1017202695_korupcijos ver...
  Laima Kaveckienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  88 Dėl Aušros Mendelės žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0001:251, 5515/0001:103), esančių Drevernos kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos netvirtinimo (Nr. 264) 1017202696_mendele aiskin...
  1017202696_mendele antiko...
  1017202696_mendele brezin...
  1017202696_mendele brez.a...
  1017202696_mendele sprend...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  89 Dėl Zitos Kelbauskienės žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0007:202), esančio Lelių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 265) 1017202730_kelbauskiene s...
  1017202730_kelbauskiene a...
  1017202730_kelbauskiene a...
  1017202730_kelbauskiene b...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  90 Dėl Kazio Pauliko nuosavybės teise valdomo ir nuomojamo žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:276), esančio Bruzdeilyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 266) 1017202731_paulikas spren...
  1017202731_pauliko aiskin...
  1017202731_pauliko antiko...
  1017202731_pauliko konc.b...
  1017202731_pauliko brez.a...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  91 Dėl sąrašo naujos redakcijos patvirtinimo (Nr. 267) 1017203221_1 Sprendimas d...
  1017203221_2 paskolos sar...
  1017203221_3 aisk rast de...
  1017203221_4 antikorupcin...
  Irena Gailiuvienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  92 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo pripažinimo netekusiu galios (Nr. 268) 1017203269_T10-268.pdf
  Pranas Norvilas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  93 Dėl Ramūno Daukšio žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0009:237), esančio Maciuičių kaime, Vėžaičių seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės paskirties pakeitimo (Nr. 269) 1017203431_dauksys sprend...
  1017203431_dauksys aiskin...
  1017203431_dauksys brezin...
  1017203431_dauksys brezin...
  1017203431_dauksys antiko...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  94 Dėl Juliaus Dimšos žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:387), esančio Lėbartų kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 270) 1017203514_dimsa sprendim...
  1017203514_dimsos aiskin...
  1017203514_dimsa antikoru...
  1017203514_dimsa brezinys...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  95 Dėl Rimvydo Miškinio žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0009:55, 5523/0009:75), esančių Sudmantų kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 272) 1017203628_miskinis spren...
  1017203628_miskinis aiski...
  1017203628_miskinis antik...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  96 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Lėbartų kaime (Nr. 271) 1017203625_1 sprendimas.d...
  1017203625_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  97 Informacija dėl alternatyviosios energetikos šaltinių -vėjo jėgainių (pavienių, grupių, parkų) plėtros Klaipėdos rajone specialiojo plano koncepcijos (Nr. 273) 1017203646_T10-273.pdf
  1017203646_Klaipedos_SP_2...
  1017203646_Koncepcija_201...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  98 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo ataskaitos (Nr. 274) 1017203679_T10-274.pdf
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  99 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-12-22 sprendimo Nr. 779 Dėl sutikimo perimti turtą Savivaldybės nuosavybėn dalinio pakeitimo (Nr. 275) 1017203684_Tarybos sprend...
  Algirdas Ronkus
  Įtrauktas į darbotvarkę
  100 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Sudmantų kaime (Nr. 276) 1017204696_1 sprendimas.d...
  1017204696_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  101 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Dirvupių kaime (Nr. 277) 1017204707_1 sprendimas.d...
  1017204707_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  102 Dėl Savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimo Nr. T11-142 dalinio pakeitimo (Nr. 278) 1017204718_1 sprendimas.d...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  103 Dėl Raimondo Urliko žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0010:52), esančio Gerduvėnų kaime, Vėžaičių seniūnijoje,detaliojo plano patvirtinimo ir žemės paskirties pakeitimo (Nr. 279) 1017204726_urlikas sprend...
  1017204726_urlikas aiskin...
  1017204726_urlikas antiko...
  1017204726_urlikas brezin...
  1017204726_urlikas brezin...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  104 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Liaunų kaime (Nr. 280) 1017204958_1 sprendimas.d...
  1017204958_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  105 Dėl Kosmonautų gatvės Judrėnų miestelyje pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 281) 1017204960_1 sprendimas.d...
  1017204960_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  106 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Pajudrio kaimas Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  107 Dėl Dvaro tako Kiškėnų kaime pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 283) 1017204962_1 sprendimas.d...
  1017204962_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  108 Darbotvarkės tvirtinimas Vaclovas Dačkauskas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  109 Pasisakymai Vaclovas Dačkauskas
  Įtrauktas į darbotvarkę

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.