KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 2
  Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2012-02-28 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono strateginio viklos plano 2012-2014 m. tvirtinimo (Nr. 105) 1017189450_sprend..doc
  1017189450_1017188729_1.p...
  1017189450_1017188831_1.z...
  Valdas Pučkorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  2 Dėl pritarimo teikti projekto paraišką. (Nr. 90) 1017186136_2 POS PRITAR T...
  Valdas Pučkorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  3 Dėl pritarimo teikti projekto paraišką (Nr. 110) 1017189666_Projekto parai...
  Valdas Pučkorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  4 Dėl 2012 metų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, naudojimo ir prskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 109) 1017189660_Mokinio krepse...
  1017189660_MK aiskinamasi...
  1017189660_MK tvarkos apr...
  Algirdas Petravičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  5 Dėl Klaipėdos r. Endriejavo vidurinės mokyklos nuostatų tvirtinimo (Nr. 108) 1017189528_Spr Endriejavo...
  1017189528_nuostatai Endr...
  1017189528_aiskinam.doc
  Algirdas Petravičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  6 Dėl Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos nuostatų tvirtinimo (Nr. 107) 1017189518_Vezaiciu mokyk...
  1017189518_aiskinam.doc
  1017189518_nuostati 2012....
  Algirdas Petravičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  7 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo (Nr. 106) 1017189501_Sprend..DOC
  1017189501_aiskinamasis.d...
  1017189501_tinklo plano a...
  1017189501_Priedas 1.doc
  1017189501_Priedas 2.doc
  1017189501_Priedas 3.doc
  Algirdas Petravičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  8 Dėl viešosios įstaigos „Gargždų futbolas“ 2012 metų „Jaunųjų futbolininkų ugdymas“ programos patvirtinimo (Nr. 93) 1017188420_vaikų UGD SPR...
  1017188420_Aiskinamasis r...
  1017188420_JFU 2012 v2 sa...
  "Gargždų VšĮ
  Įtrauktas į darbotvarkę
  9 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. 97) 1017188683_1017188048_1.d...
  1017188683_1017188049_1.x...
  1017188683_1017188050_1.d...
  1017188683_1017187765_1.x...
  Irena Gailiuvienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  10 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų (vyr. gydytojų) mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo (Nr. 112) 1017189689_korupcijos vei...
  1017189689_aiskinamasis d...
  1017189689_T10-112 sprend...
  1017189689_sveikat. prie...
  1017189689_Kretingalės v...
  Laima Kaveckienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  11 Dėl 2011 m. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo (Nr. 114) 1017189739_T10-114 sprend...
  Laima Kaveckienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  12 Dėl 2012 m. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos lėšų sąmatos patvirtinimo (Nr. 113) 1017189731_T10-113 samata...
  1017189731_T10-113 sprend...
  1017189731_T10-113 vsr. ...
  Laima Kaveckienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  13 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011 m. ataskaitai (Nr. 111) 1017189674_Sveikat. korup...
  1017189674_VSF ataskaita....
  1017189674_Sveikatos pr. ...
  1017189674_Sveikatos aisk...
  Laima Kaveckienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  14 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-02-24 sprendimo Nr. T11-143 „Dėl vietinių rinkliavų ir nuostatų patvirtinimo“ 1.5 ir 2.5 punktų pripažinimo netekusiais galios. (Nr. 98) 1017188718_sprendimas del...
  Edgaras Kuturys
  Įtrauktas į darbotvarkę
  15 Dėl naujos redakcijos Gyvūnų globos, laikymo ir priežiūros Klaipėdos rajone taisyklių patvirtinimo (Nr. 99) 1017188731_gyvūnų spren...
  1017188731_gyvūnų.DOC
  Edgaras Kuturys
  Įtrauktas į darbotvarkę
  16 Dėl keleivių vežimo reguliarių reisų vietinio susisiekimo maršrutais tarifo dydžio nustatymo (Nr. 89) 1017183212_2 POS KELEIVIU...
  Violeta Brazlauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  17 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo 2011 m. vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti ataskaitos tvirtinimo (Nr. 92) 1017188365_Statybos ir ke...
  1017188365_1017187670_1.p...
  Kristina Jokubaitytė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  18 Dėl pritarimo teikti projekto paraišką (Nr. 91) 1017188325_Komunal. uk.- ...
  Algirdas Ronkus
  Įtrauktas į darbotvarkę
  19 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimo Nr. T10-763 „Dėl projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Jakuose, Sudmantuose, Doviluose, Gargžduose, Purmaliuose, Kalotėje, Ginduliuose, Klaipėdoje) Nr. V93-3.1-AM-01-V-02-094“ finansavimo“ dalinio pakeitimo (Nr. 104) 1017189284_T10-121 aiskin...
  1017189284_T10-121 dotac ...
  1017189284_T10-121 antiko...
  1017189284_T10-121 sprend...
  1017189284_T10-121 prieda...
  1017189284_T10-121mok. gr...
  Algirdas Ronkus
  Įtrauktas į darbotvarkę
  20 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-02-01 reikalavimo Nr. (5.1)-TR-37 (Nr. 100) 1017188788_1017185520_1.p...
  Algirdas Ronkus
  Įtrauktas į darbotvarkę
  21 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-02-01 reikalavimo Nr. (5.1)-TR-18 (Nr. 119) 1017189767_T10-119.pdf
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  22 Dėl Vlados Karklienės žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0001:156), esančio Uosių g. 4, Drevernos kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 103) 1017188970_sprend..doc
  1017188970_aisk.r..doc
  1017188970_aisk. r.-1.doc
  1017188970_1017188817_1.p...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  23 Dėl Egidijaus Stoškaus žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0001:87), esančio Kojelių kaime, Agluonėnų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės paskirties pakeitimo (Nr. 102) 1017188946_aišk. r..doc
  1017188946_1017188769_1.p...
  1017188946_1017188763_1ai...
  1017188946_sprend..doc
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  24 Dėl Dovaldo Kušlikio žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:239), esančio Naudvariškių g. 16, Mazūriškių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 101) 1017188918_sprend..doc
  1017188918_aiškin.r..doc
  1017188918_1017188809_1.p...
  1017188918_1017188810_1.p...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  25 Dėl Virginijos Jackienės žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:329), esančio Dovilų miestelyje, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės paskirties pakeitimo (Nr. 96) 1017188447_2 pos jackiene...
  1017188447_DP-aiskinamasi...
  1017188447_DP-pagrindinis...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  26 Dėl Sigito Blanko žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:869), esančio Ruslių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės paskirties pakeitimo (Nr. 115) 1017189741_T10-115 blank....
  1017189741_T10-115 pagr. ...
  1017189741_T10-115 Blanka...
  1017189741_T10-115 aiskin...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  27 Dėl Agnelės Valentinos Jurkuvienės žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0016:281), esančio Saulažolių kaime, Dauparų - Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 117) 1017189751_T10-117 aiskin...
  1017189751_T10-117 planav...
  1017189751_T10-117 Jurkuv...
  1017189751_T10-117 Jurkuv...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  28 Dėl Igorio Lomsargio žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:554), esančio Kretingalės miestelyje, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 116) 1017189746_T10-116 aiskin...
  1017189746_T10-116 koncep...
  1017189746_T10-116 Lomsar...
  1017189746_T10-116 Lomsar...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  29 Dėl Odetos Raklevičienės, Laimiaus Raklevičiaus žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:526), esančio Kiškėnų kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės paskirties pakeitimo (Nr. 118) 1017189762_T10-118 reikal...
  1017189762_T10-118 reikal...
  1017189762_T10-118 reikal...
  1017189762_T10-118 detalu...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  30 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-02-01 teikimo Nr. (5.1)-TR-34 (Nr. 120) 1017189769_T10-120.pdf
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  31 Dėl 2011 m. privatizavimo fondo pajamų ir išlaidų ataskaitos (Nr. 94) 1017188436_2 pos 11 m pri...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  32 Dėl 2012 metų privatizavimo fondo sąmatos patvirtinimo (Nr. 95) 1017188441_2 pos privatiz...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  33 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Pozingių kaime (Nr. 140) 1017190283_Pozingiu k..do...
  1017190283_1017189277_1.p...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  34 Dėl Savivaldybės tarybos 2009-06-25 sprendimo Nr. T11-311 dalinio pakeitimo (Nr. 124) 1017190165_1017189291_1.d...
  1017190165_1017189292_1.p...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  35 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Kvietinių kaime (Nr. 136) 1017190269_1017189304_1.d...
  1017190269_1017189311_1.p...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  36 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Saulažolių kaime (Nr. 137) 1017190272_1017189304_1.d...
  1017190272_1017189311_1.p...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  37 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Eglynų kaime (Nr. 138) 1017190275_1017189330_1.d...
  1017190275_1017189331_1.p...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  38 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Gindulių kaime (Nr. 134) 1017190255_1017189369_1.d...
  1017190255_1017189372_1.p...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  39 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Klemiškės II kaime (Nr. 148) 1017190325_Klemiškės k....
  1017190325_1017189347_1.p...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  40 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Dirvupių kaime (Nr. 149) 1017190330_Dirvupių k..d...
  1017190330_1017189355_1.p...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  41 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Utrių kaime (Nr. 145) 1017190312_1017189362_1.d...
  1017190312_1017189363_1.p...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  42 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Dargužių kaime (Nr. 133) 1017190252_1017189369_1.d...
  1017190252_1017189372_1.p...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  43 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Letūkų kaime (Nr. 143) 1017190306_Letukų.docx
  1017190306_1017189378_1.p...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  44 Dėl gatvės pavadinimų suteikimo Lankučių kaime (Nr. 146) 1017190320_Lankučių.doc...
  1017190320_1017189384_1.p...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  45 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Stančių kaime (Nr. 125) 1017190170_1017189387_1.d...
  1017190170_1017189388_1.p...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  46 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Kaspariškių kaime (Nr. 126) 1017190173_1017189387_1.d...
  1017190173_1017189388_1.p...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  47 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Kalniškės kaime (Nr. 127) 1017190178_1017189403_1.d...
  1017190178_1017189405_1.p...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  48 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Gerduvėnų kaime (Nr. 128) 1017190182_1017189410_1.d...
  1017190182_1017189412_1.p...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  49 Dėl Emilijos Sarokienės žemės sklypo (Kad. Nr. 5545/0003:309), esančio Plikių miestelyje, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 151) 1017190342_T10-151.doc
  1017190342_T10-151 1.doc
  1017190342_T10-151 2.pdf
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  50 Dėl Brigitos Vyšniauskienės žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0010:198), esančio Gerduvėnų kaime, Vėžaičių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 144) 1017190308_T10-144 b.doc
  1017190308_T10-144 bendr....
  1017190308_T10-144 koncep...
  1017190308_T10-144 sprend...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  51 Dėl Stasės Norkuvienės žemės sklypo (Kad. Nr. 5545/0001:367), esančio Plikių miestelyje, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 150) 1017190336_T10-150 s.doc
  1017190336_T10-150 s.doc
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  52 Dėl Konstantino Žiliaus žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:359), esančio Pangesų kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 139) 1017190276_Zilius 1.doc
  1017190276_Zilius 2.pdf
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  53 Dėl pritarimo Girkalių gyvenvietės aplinkos susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano koncepcijai (Nr. 121) 1017189811_135 Girkaliai ...
  1017189811_135 Girkaliai ...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  54 Dėl pritarimo alternatyviosios energetikos šaltinių – vėjo jegainių (pavienių, grupių, parkų) plėtros Klaipėdos rajone koncepcijai (Nr. 160) 1017190561_T10-160.doc
  1017190561_T10-160a.doc
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  55 Dėl energetikos rūšies pasirinkimo ir naudojimo šilumos tiekimui Gargždų mieste specialiojo plano neatnaujinimo (Nr. 142) 1017190298_T10-142 spr.do...
  1017190298_T10-142 prot.p...
  1017190298_T10-142 atsisk...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  56 Dėl Vitalijaus Elvikio žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:276), esančio Kalotės kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 132) 1017190248_Elvikis1.doc
  1017190248_Elvikis.doc
  1017190248_Elvikis aisk.d...
  1017190248_Elvikis.pdf
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  57 Dėl Povilo Tenkučio žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:526, 5523/0002:253), esančių Klemiškės I kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 141) 1017190284_Tenkutis.doc
  1017190284_Tenkutis1.doc
  1017190284_Tenkutis2.pdf
  1017190284_Tenkutis3.pdf
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  58 Dėl Lolitos Prelgauskienės žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:75), esančio Šakinių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 130) 1017190236_Prelgauskiene....
  1017190236_Prelgauskiene....
  1017190236_Prelgauskiene ...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  59 Dėl Valdo Pučkoriaus žemės sklypo (Kad. Nr. 5538/0016:689), esančio Saulažolių kaime, Dauparų–Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 152) 1017190350_T10-152 spr.do...
  1017190350_T10-152 a.doc
  1017190350_T10-152 1.pdf
  1017190350_T10-152 2.pdf
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  60 Dėl Benedikto Pociaus žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0003:129), esančio daugmantų kaime, priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 153) 1017190358_T10-153 spr.do...
  1017190358_T10-153 konc.p...
  1017190358_T10-153 aisk.d...
  1017190358_T10-153 1.doc
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  61 Dėl UAB „Visio Futuri“ žemės sklypų (Kas. Nr. 5558/0007:710, Kad. Nr. 5558/0007:711, Kad. Nr. 5558/0007:712, Kad. Nr. 5558/0007:713), esančių Slengių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo planoi koncepcijos tvirtinimo (Nr. 157) 1017190418_T10-157a.doc
  1017190418_T10-157b.doc
  1017190418_T10-157 br.pdf
  1017190418_T10-157 konc.p...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  62 Dėl Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2012-2014 metų programos 2012 metų priemonių plano patvirtinimo (Nr. 155) 1017190410_T10-155.doc
  1017190410_T10-155a.doc
  1017190410_T10-155 pr.doc
  Gintautas Bareikis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  63 Dėl Ramutės Teresės Kutkienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:656), esančio Slengių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės paskirties pakeitimo (Nr. 158) 1017190423_T10-158.doc
  1017190423_T10-158a.doc
  1017190423_T10-158br.pdf
  1017190423_T10-158 br2.pd...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  64 Dėl Aido Felikso Palubinsko ir Jūratės Adomaitytės-Palubinskienės žemės sklypo (Kad. Nr. 5552/0002:30), esančio Ketvergių kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimui (Nr. 147) 1017190321_T10-147 1.doc
  1017190321_T10-147.doc
  1017190321_T10-147.pdf
  1017190321_T10-147 2.doc
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  65 Dėl UAB „Visio Futuri“ žemės sklypo (Kad. Nr. 5558/0007:714), esančiop Slengių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 154) 1017190396_T10-154.doc
  1017190396_T10-154 2.doc
  1017190396_T10-154 br.pdf
  1017190396_T10-154 br-2.p...
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  66 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijų 2012 m. veiklos programų patvirtinimo (Nr. 159) 1017190464_Savivaldybės ...
  1017190464_Antikorupcinio...
  1017190464_Aiškinamasis ...
  1017190464_AGLUONENAI 201...
  1017190464_DAUPARAI-KVIET...
  1017190464_DOVILAI 2012-0...
  1017190464_ENDRIEJAVAS 20...
  1017190464_GARGŽDAI 2012...
  1017190464_KRETINGALĖ 20...
  1017190464_PRIEKULĖ 2012...
  1017190464_SENDVARIS 2012...
  1017190464_VEIVIRŽĖNAI ...
  1017190464_VĖŽAIČIAI 2...
  1017190464_JUDRĖNAI 2012...
  Laima Tučienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  67 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu naudoti (Nr. 123) 1017190159_1017188109_1.d...
  1017190159_1017188109_4.d...
  1017190159_1017188109_5.d...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  68 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Mazūriškių kaime (Nr. 129) 1017190203_1017189418_1.d...
  1017190203_1017189419_1.p...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  69 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Liaunų kaime (Nr. 131) 1017190243_1017189426_1.d...
  1017190243_1017189428_1.p...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  70 Dėl Vlado Sakalausko žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:538), esančio Dovilų miestelyje, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės paskirties pakeitimo (Nr. 135) 1017190264_T10-135 1.doc
  1017190264_T10-135 2.pdf
  1017190264_T10-135 sp.doc
  1017190264_T10-135 3.pdf
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  71 Dėl jaunimo iniciatyvų skatinimo bei jaunimo organizacijų galimybių plėtojimo ir institucinės paramos finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo (Nr. 156) 1017190414_T10-156.doc
  1017190414_T10-156 a.doc
  1017190414_T10-156 1.doc
  Gintautas Bareikis
  Įtrauktas į darbotvarkę
  72 Dėl panaudos sutarties su viešąja įstaiga „Gargždų švara“ (Nr. 161) 1017190652_1017188108_3.d...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  73 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės privatizavimo objektų (Nr. 162) 1017190654_1017190446_155...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  74 Dėl Viešosios Įstaigos „Gargždų futbolas“ 2012 metų aukšto meistriškumo futbolininkų rengimas programos patvirtinimo (Nr. 163) 1017190659_1017189643_222...
  1017190659_1017190130_122...
  Liudmila Zacharčenko
  Įtrauktas į darbotvarkę
  75 Dėl UAB „Lemminkainen Lietuva“ ž.skl.(Kad.Nr.5550/0001:187,:255,:229,:196,:343,:345,:227,:353,:171,:143,:95,:258,:309,:121,:344, :232, :351, :352, :170, :78 ),Pozingių K., Veiviržėnų Sen., DP koncepcijos tvirtinimo (Nr. 164) 1017190663_T10-164 2.doc
  1017190663_T10-164 1.doc
  1017190663_T10-164.doc
  1017190663_T10-164 br.dwg
  Gytis Kasperavičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  76 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (Nr. 165) 1017190703_2 pos sprend p...
  Pranas Norvilas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  77 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise J.Lankučio viešąjai bibliotekai (Nr. 166) 1017191199_1017190720_1_l...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  78 Dėl leidimo pratęsti nuomos sutartį (Nr. 167) 1017191202_1017190601_1_t...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  79 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. 168) 1017191300_1017191351_1_2...
  1017191300_1017191354_11_...
  1017191300_1017191353_111...
  1017191300_1017191352_111...
  Algirdas Ronkus
  Įtrauktas į darbotvarkę
  80 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 m. priemonių patvirtinimo (Nr. 169) 1017191301_1017191356_2_2...
  1017191301_1017191359_1_2...
  1017191301_1017191358_3_2...
  1017191301_1017191357_4_2...
  Algirdas Ronkus
  Įtrauktas į darbotvarkę
  81 Dėl specialiųjų poreikių nustatymo komisijos sudarymo (Nr. 172) 1017192323_1017191080_2_s...
  Dalia Gumuliauskienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  82 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Kuodžių kaime (Nr. 173) 1017192685_1017192411_1_k...
  1017192685_1017192412_1[1...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  83 Dėl Savivaldybės tarybos 2003-08-28 sprendimo Nr. T11-140 dalinio pakeitimo (Nr. 174) 1017192691_1017192405_1_k...
  1017192691_1017192407_1[1...
  Audrius Kampas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  84 Dėl vertinimo komisijos sudarymo (Nr. 175) 1017192997_1017192988_1_k...
  Aldona Šėmienė
  Įtrauktas į darbotvarkę
  85 Klaipėdos rajono švietimo centro direktorės R. Sirutienės laikino darbo (Nr. 176) 1017193000_Savivaldybes t...
  1017193000_ATT2_svietimo....
  1017193000_Prašymas_svie...
  Algirdas Petravičius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  86 Darbotvarkės tvirtinimas Vaclovas Dačkauskas
  Įtrauktas į darbotvarkę
  87 pasisakymai Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.