KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 1
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2015-01-29 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (Nr. 4) 1017631817_regl. 2015 spr...
  1017631817_reglamentas -2...
  1017631817_aišk. regl. -...
  1017631817_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  2 Dėl Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro dalyvavimo asociacijos „Pamario turizmo klasteris“ steigime (Nr. 1) 1017631104_SPRENDIMO_PROJ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  3 Dėl pritarimo kultūrinio bendradarbiavimo sutarčiai (Nr. 18) 1017632603_Tsprend_MLhera...
  1017632603_Sutarties proj...
  1017632603_Del M_Lietuvos...
  1017632603_AISKrastas_MLh...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  4 Informacija apie Klaipėdos rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos įgyvendinimą 2014 metais (Nr. 3) 1017631118_T10-3.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  5 Informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklą 2014 metais (Nr. 2) 1017631115_T10-2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  6 Informacija dėl E. Vicherto premijos (Nr. 24) 1017632770_T10-24.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  7 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-11-26 sprendimo Nr. T11-528 `Dėl Klaipėdos rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos nuostatų patvirtinimo` pakeitimo (Nr. 26) 1017633319_tradiciniu_spr...
  1017633319_Trad_relig_apr...
  1017633319_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  8 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimo Nr. T11-551 `Dėl kūno kultūros ir sporto projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo` pakeitimo (Nr. 27) 1017633335_KKSP_sprendima...
  1017633335_KKSP-aprasas_2...
  1017633335_1_tvarkos_apra...
  1017633335_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  9 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimo N. T11-62 `Dėl gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymo į seniūnaitijas tvirtinimo` pakeitimo (Nr. 29) 1017633355_priekule_seniu...
  1017633355_sodininku_bend...
  1017633355_sprendimas_der...
  1017633355_T10-29.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  10 Dėl viešosios įstaigos `Gargždų futbolas` neeilinio visuotinio dalininkų susirinkimo (Nr. 28) 1017633348_sprendimas_fut...
  1017633348_teisiu_pareigu...
  1017633348_gargzdu_futbol...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  11 Dėl vietos veiklos grupės `Pajūrio kraštas` visuotinio narių susirinkimo (Nr. 30) 1017633380_VVG_rastas_su_...
  1017633380_rastas_VVG_2.p...
  1017633380_sprendimas_VVG...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  12 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimu Nr. T11-139 patvirtinto vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 10 punkto pakeitimo (Nr. 6) 1017632029_Dėl Klaipėdo...
  1017632029_Aiškinamasis ...
  1017632029_antikorupcinio...
  1017632029_T10-6.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  13 Dėl Socialinės pašalpos teikimo ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašų pakeitimo (Nr. 23) 1017632768_Socialinės pa...
  1017632768_Aišk.raštas ...
  1017632768_Del socialines...
  1017632768_antikorupcinio...
  1017632768_Busto sildymo ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  14 Dėl Klaipėdos rajono ilgalaikio susisiekimo infrastruktūros objektų vystymo plano iki 2020 metų naujos redakcijos papildymo (Nr. 20) 1017632640_2015-01-08 -Ta...
  1017632640_2015-01-08 ais...
  1017632640_T10-20_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  15 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo papildymo (Nr. 21) 1017632643_2015-01-06 Tar...
  1017632643_2015-01-06 Ais...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  16 Dėl Brukšvų polderio melioracijos sistemos asociacijos projekto „Brukšvų polderio dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija Klaipėdos r., Priekulės sen.“ dalinio kofinansavimo. (Nr. 31) 1017633381_Aiskinamasis r...
  1017633381_Asociacijos pr...
  1017633381_Paramos sutart...
  1017633381_Brukšvų spre...
  1017633381_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  17 Dėl bendrabučio patalpų, esančių Kvietinių g. 30, Gargžduose, perdavimo panaudos pagrindais Lapių pagrindinei mokyklai (Nr. 5) 1017631828_1 sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  18 Dėl Skrydžio ir Krūmų gatvių pavadinimų suteikimo Bruzdeilyno kaime (Nr. 7) 1017632437_1 sprendimas.d...
  1017632437_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  19 Dėl Martyno Krukio gatvės pavadinimo suteikimo Kalnuvėnų kaime (Nr. 8) 1017632439_1 sprendimas.d...
  1017632439_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  20 Dėl Tuopų gatvės pavadinimo suteikimo Klipščių kaime (Nr. 9) 1017632443_1 sprendimas.d...
  1017632443_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  21 Dėl Kuosų gatvės pavadinimo suteikimo Martinų kaime (Nr. 10) 1017632447_1 sprendimas.d...
  1017632447_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  22 Dėl Krimyčių gatvės pavadinimo suteikimo Mazūriškių kaime (Nr. 11) 1017632449_1 sprendimas.d...
  1017632449_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  23 Dėl Grybų gatvės pavadinimo suteikimo Dauparų kaime (Nr. 12) 1017632451_1 sprendimas.d...
  1017632451_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  24 Dėl Savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimo Nr. T11-839 `Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Vaitelių kaime` dalinio pakeitimo (Nr. 13) 1017632456_1 sprendimas.d...
  1017632456_T10-13.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  25 Dėl Kurapkų gatvės pavadinimo suteikimo Šlapšilės kaime (Nr. 14) 1017632463_1 sprendimas.d...
  1017632463_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  26 Dėl Nadruvos gatvės pavadinimo suteikimo Rimkų kaime (Nr. 15) 1017632469_1 sprendimas.d...
  1017632469_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  27 Dėl Jaunimo gatvės pavadinimo suteikimo Kretingalės miestelyje (Nr. 16) 1017632474_1 sprendimas.d...
  1017632474_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  28 Dėl Smilgų gatvės pavadinimo suteikimo Normantų kaime (Nr. 17) 1017632484_1 sprendimas.d...
  1017632484_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  29 Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis (Nr. 19) 1017632633_1 sprendimas T...
  1017632633_A6-461.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  30 Dėl netinkamo naudoti orapūtės pastato, esančio Antkalnio g. 10, Kvietinių k., nurašymo (Nr. 22) 1017632715_Kvietinių ora...
  1017632715_T10-22_1.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  31 Dėl patalpų, esančių Minijos g. 2, Dovilų mstl., perdavimo panaudos pagrindais Kisinių kaimo bendruomenei (Nr. 25) 1017633223_1 sprendimas T...
  1017633223_Kisinų bendru...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  32 Dėl katilinės pastato, esančio Žvejų g. 12, Drevernos k., nuomos konkurso (Nr. 32) 1017634642_1 sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  33 Dėl 2015 metų maksimalių asignavimų sritims/funkcijoms/programoms prognozuojamo plano patvirtinimo (Nr. 33) 1017634773_sprendimas del...
  1017634773_aiskinamasis r...
  1017634773_sprendimo prie...
  1017634773_1 programos pr...
  1017634773_2 programos pr...
  1017634773_3 programos pr...
  1017634773_4 programos pr...
  1017634773_5 programos pr...
  1017634773_6 programos pr...
  1017634773_7 programos pr...
  1017634773_8 programos pr...
  1017634773_9 programos pr...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  34 Dėl UAB ‚,Diametra“ žemės sklypo, esančio Vaškių g. 32, Mickų kaime, Priekulės seniūnijoje, UAB „Diametra“ žemės sklypo, esančio Vaškių g. 40, Mickų kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir žemės naudojimo būdo pakeitimo (Nr. 34) 1017634786_diametrageras....
  1017634786_Aiskinamasis ...
  1017634786_brezinys Diame...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  35 Dėl pritarimo skvero įrengimo valstybinėje žemėje sutarties pasirašymui tarp UAB `Econdo production` ir Klaipėdos rajono savivaldybės (Nr. 35) 1017635254_2015-01-29-Spr...
  1017635254_skveras.jpg
  1017635254_img20150122_00...
  1017635254_sprendimo aisk...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  36 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  37 Dėl Gindulių k. bibliotekos veiklai reikalingų patalpų nuomos konkurso organizavimo (Nr. 37) 1017635597_1 sprendimas T...
  1017635597_T10-37.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  38 Informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-2013 m. priimtų protokolinių sprendimų, kurių vykdymas tęsiamas 2014 m. ir 2014 m. priimtų protokolinių sprendimų vykdymą (Nr. 39) 1017635652_T10-39.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  39 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr. T11-204 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T11-329 `Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo` patvirtinto vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija` pakeitimo (Nr. 38) 1017635604_sprendimo proj...
  1017635604_T10-38.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  40 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr. T11-205 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T11-672 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo` dalinio pakeitimo` pakeitimo (Nr. 40) 1017635774_T10-40.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  41 Informacija apie gautas ir panaudotas lėšas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų administravimą 2014 metais (Nr. 41) 1017635872_T10-41_1.pdf
  1017635872_T10-41_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  42 Dėl pritarimo asociacijos sutarties projektui (Nr. 42) 1017637565_T11-sprendimas...
  1017637565_JVS.docx
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  43 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos 2014 metų ataskaitos tvirtinimo (Nr. 44) 1017637755_T10-44.pdf
  1017637755_sprendimas kon...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  44 Informacija dėl dalyvavimo Gargždų miesto vietos veiklos grupės steigime (Nr. 45) 1017637843_T10-45.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  45 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.