KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Vadovų darbotvarkės

  Rugpjūčio 19–23 d.

  Šią savaitę Savivaldybės vadovai dalyvauja Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose. 

  PIRMADIENIS

  • 9 val. Savivaldybės salėje pasitarimas su padalinių vedėjais (pirmininkauja Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, dalyvauja jo pavaduotojai Rasa Petrauskienė ir Justas Ruškys).

  • 10.30 val. 206 kab. protokolinių pavedimų vykdymo aptarimas (pirmininkauja meras Bronius Markauskas, dalyvauja Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, jo pavaduotojai Rasa Petrauskienė ir Justas Ruškys).

  • Nuo 11 val. mero pavaduotoja Audronė Balnionienė priima iš anksto užsiregistravusius gyventojus. 

  • 11 val. pasitarimas dėl bibliotekos patalpų (Dauparuose) (dalyvauja Administracijos direktoriaus pavaduotojai Rasa Petrausienė ir Justas Ruškys).

  • 13 val. išvykstamasis posėdis į Dreverną apžiūrėti bendruomenės namų patalpų ir teritorijos bei buvusios mokyklos patalpų ir teritorijos (dalyvauja mero pavaduotoja Audronė Balnionienė, Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, jo pavaduotojas Justas Ruškys).  

  • 14 val. 209 kab. darbo grupės posėdis dėl Vietos savivaldos dienos organizavimo (pirmininkauja Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė).

  • 15 val. 206 kab. pasitarimas  dėl Gargždų kultūros centro rekonstrukcijos (pirmininkauja meras Bronius Markauskas, dalyvauja pavaduotoja Audronė Balnionienė, Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, jo pavaduotojai Rasa Petrauskienė ir Justas Ruškys).

  ANTRADIENIS
  • 10 val. 201 kab. pasitarimas dėl „RIMI“ parduotuvės Sendvario sen. (pirmininkauja Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, dalyvauja meras Bronius Markauskas, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Justas Ruškys
  • Nuo 10 val. mero pavaduotoja Audronė Balnionienė priima iš anksto užsiregistravusius gyventojus. 
  • 11 val. 206 kab. pasitarimas su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamento teritorinio padalinio Gargždų skyriaus vedėja Aušra Syminiene (dalyvauja meras Bronius Markauskas).

  • 15.30 val. Savivaldybės salėje susitikimas su „Baltic innovation center“ atstovais dėl inovacijų audito pristatymo (dalyvauja meras Bronius Markauskas, mero pavaduotojos Audronė Balnionienė ir Violeta Riaukienė, Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, jo pavaduotojai Rasa Petrauskienė ir Justas Ruškys).

   TREČIADIENIS

  • 10 val. Socialinės paramos teikimo komisijos posėdis (pirmininkauja mero pavaduotoja Violeta Riaukienė, dalyvauja mero pavaduotoja Audronė Balnionienė).
  • 11 val. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio vizitas Klaipėdos rajone (dalyvauja meras Bronius Markauskas, mero pavaduotojos Audronė Balnionienė, Violeta Riaukienė, Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, jo pavaduotojai Rasa Petrauskienė ir Justas Ruškys).

  • 13 val. pasitarimas dėl Gargždų stoties akcijų privatizavimo (pirmininkauja Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, dalyvauja jo pavaduotoja Rasa Petrauskienė).

  • 17 val. „Ryterna Modul Mototourism“ komandos išlydėjimas į simbolinį žygį, atkartojantį Baltijos kelią ir jo pagrindinę idėją Baltijos šalių Laisvę, Vienybę ir Brolybę (išlydi meras Bronius Markauskas kartu su Seimo pirmininku).

  KETVIRTADIENIS
  • 9 val. 201 kab. pasitarimas dėl Pušų gatvės Gargžduose techninės priežiūros vadovo keitimo (dalyvauja Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas).
  • 16 val. Savivaldybės posėdžių salėje paplūdimių ir maudyklų įrengimo Klaipėdos rajone galimybių studijos pristatymas (dalyvauja meras Bronius Markauskas, mero pavaduotojos Audronė Balnionienė ir Violeta Riaukienė, Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, pavaduotojas Justas Ruškys).
  PENKTADIENIS  
  • 9 val. pasitarimas su kuruojamų Administracijos skyrių vedėjais (pirmininkauja Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė).
  • 13 val. pasitarimas su kuruojamų Administracijos skyrių vedėjais (pirmininkauja Administracijos direktoriaus pavaduotojas Justas Ruškys).
  • 13.30 val. Klaipėdos rajono nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos finansavimo iš Savivaldybės biudžeto klausimams svarstyti komisijos posėdis (pirmininkauja Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė, dalyvauja mero pavaduotoja Violeta Riaukienė).
  • Baltijos kelio renginiai Vilniuje, Pasvalio rajone ir Gargžduose (dalyvauja meras Bronius Markauskas, mero pavaduotojos Audronė Balnionienė, Violeta Riaukienė, Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas, jo pavaduotojai Rasa Petrauskienė ir Justas Ruškys).
  SEKMADIENIS
  • 18 val. Veiviržėnų atnaujintos istorinės klebonijos-parapijos namų atvirų durų dienos iškilmė, padėkos vakaras (dalyvauja meras Bronius Markauskas, jo pavaduotoja Violeta Riaukienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa Petrauskienė).
   
   
  ----------------------------------

  Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 15 p., turi būti skelbiami:
  Įstaigos įstaigos vadovo, jo pavaduotojo (-ų) planuojami susitikimai įstaigoje (posėdžiai ir pasitarimai, jų tikslas, laikas, dalyvaujantys asmenys), kuriuose, be įstaigų valstybės tarnautojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys (jeigu nėra galimybių apie susitikimą paskelbti likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki jo pradžios, apie įvykusį susitikimą pranešama ne vėliau kaip kitą darbo dieną).

    

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-22 08:25:04
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.