KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Architektūros ir urbanistikos skyriaus teikiamos paslaugos
  1. Planavimo sąlygų sąvado pratęsimas ir/ar keitimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti. Laisva forma
  2. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų derinimas. Laisva forma
  3. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties sudarymas (tik susitarimai dėl galiojančių sutarčių pakeitimo pasikeitus žemės sklypo savininkui). Laisva forma (pateikti Bendrajam skyriui)
  4. Specialieji architektūros reikalavimai naujų statinių statybos ir (ar) rekonstravimo projektams rengti. Prašymo forma
  5. Planavimo sąlygų sąvado išdavimas detaliojo planavimo dokumetui rengti (teritorijų planavimo dokumentams, pradėtiems rengti iki 2014-01-01). Laisva forma
  6. Planavimo užduoties detaliajam planui rengti suderinimas. Laisva forma
  7. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų derinimas. Laisva forma
  8. Išrašo išdavimas apie registre įregistruotus galiojančius teritorijų planavimo dokumentus; Ištraukos iš teritorijoje galiojančio bendrojo plano išdavimas. Laisva forma
  9. Detaliojo plano koncepcijos tvirtinimas. Laisva forma (pateikti Bendrajam skyriui)
  10. Detaliojo teritorijų planavimo dokumento tvirtinimas ir paskirties pakeitimas. Laisva forma (pateikti Bendrajam skyriui)
  11. Teritorijų planavimo dokumento derinimas ir / ar pritarimas detaliojo plano koregavimui techninio projekto rengimo metu Teritorijų planavimo komisijoje. Laisva forma (pateikti Bendrajam skyriui)
  12. Konsultacijų dėl saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, prižiūrėjimo, kirtimo, sodinimo ar pertvarkymo teikimas. -
  13. Fizinių ir juridinių asmenų konsultacija. -
  14. Teritorijų planavimo skelbimų publikavimas savivaldybės tinklalapyje. -
  15. Sąlygų išdavimas detaliojo teritorijų planavimo dokumento rengimui. Prašymo forma
  16. Informacinio stendo įrengimo žemės sklype vietos suderinimas. Laisva forma
  17. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimas. Laisva forma (pateikti Bendrajam skyriui)
  18. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimas/keitimas/koregavimas. Laisva forma (pateikti Bendrajam skyriui)

  19. Projektinių pasiūlymų rengimo užduoties derinimas ir pritarimas projektiniams pasiūlymams. 

  -
  20. Planavimo sąlygų išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti.
  Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-13 15:47:53
  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.