KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 5
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2017-05-25 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T11-25 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  2 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės mero regalijų, mero ženklelio, tarybos nario ženklelio įteikimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T11-34 „Dėl socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  4 Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu su Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktore Saule Rudaityte Sistemos Administratorius
  Priėmė
  5 Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  6 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T11-112 „Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  7 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T11-112 „Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  8 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T11-254 „Dėl parduodamų Klaipėdos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  9 Dėl sutikimo perimti Trušelių k. esančius inžinerinius tinklus Sistemos Administratorius
  Priėmė
  10 Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinės perduodamą valstybės turtą Sistemos Administratorius
  Priėmė
  11 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijai Sistemos Administratorius
  Priėmė
  12 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinei mokyklai Sistemos Administratorius
  Priėmė
  13 Dėl Šlapšilės kaimo Drebulių gatvės geografinių charakteristikų keitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  14 Dėl Mindaugo gatvės pavadinimo suteikimo Eglynų kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  15 Dėl Pienių gatvės pavadinimo suteikimo Dovilų miestelyje Sistemos Administratorius
  Priėmė
  16 Dėl Ratilėlių gatvės pavadinimo suteikimo Kisinių kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  17 Dėl Žiedlapių gatvės pavadinimo suteikimo Radailių kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  18 Dėl Smiltlaukių ir Uosupėnų gatvių pavadinimų suteikimo Klemiškės II kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  19 Dėl Miltų gatvės pavadinimo suteikimo Gindulių kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  20 Dėl Rytmečio gatvės pavadinimo suteikimo Mazūriškių kaime Sistemos Administratorius
  Priėmė
  21 Dėl Gargždų miesto garbės piliečio vardo suteikimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  22 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T11-383 „Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Klaipėdos rajone programos patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  23 Dėl atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo Klaipėdos rajone plėtros veiksmų plano patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  24 Dėl Viliaus Gaigalaičio globos namams tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  25 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2018 metams nustatymo Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  26 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Klaipėdos regiono turizmo infrastruktūros sistemos sukūrimas ir įdiegimas” Sistemos Administratorius
  Priėmė
  27 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T11-493 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarptautinių projektų programos įgyvendinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  28 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-56 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017–2019 m. tvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  29 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  30 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T11-459 „Dėl Klaipėdos rajono ilgalaikio susisiekimo infrastruktūros objektų vystymo plano iki 2020 metų tvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  31 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T11-130 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų panaudojimo 2017 m. vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti objektų sąrašo patvirtinimo “ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  32 Dėl valstybinės reikšmės rajoninių kelių su žvyro danga prioritetų sąrašų asfaltavimui patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  33 Dėl Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo tvarkos Klaipėdos rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  34 Dėl Vėžaičių gyvenvietei centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamųjų 2017-2018 bazinės kainos galiojimo metams nustatymo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  35 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 1999 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 150 „Dėl teritorijų, naudojamų visuomenės poreikiams, plotų ir jų ribų patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  36 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T11-14 "Dėl AB "Klaipėdos vanduo" viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės gerinimo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje programos 2013-2020 m. patvirtinimo" pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  37 Dėl Klaipėdos r. Drevernos pagrindinės mokyklos ir Klaipėdos r. Drevernos vaikų darželio reorganizavimo ir Klaipėdos r. Drevernos mokyklos-darželio nuostatų patvirtinimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  38 Dėl lauko aikštelės, esančios Brožiuose, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai Sistemos Administratorius
  Priėmė
  39 Dėl garažų patalpų, esančių Klaipėdos g. 74, Gargžduose, perdavimo valdyti panaudos pagrindais Lietuvos kariuomenei Sistemos Administratorius
  Priėmė
  40 Dėl automobilio išnuomojimo UAB „Klaipėdos rajono energija“ Sistemos Administratorius
  Priėmė
  41 Dėl patalpų nuomos Priekulėje Sistemos Administratorius
  Priėmė
  42 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T11-241 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų ir antikorupcijos komisijos sudarymo patvirtinimo“ pakeitimo Sistemos Administratorius
  Priėmė
  43 Informacija dėl turto ataskaitų pateikimo. Sistemos Administratorius
  Priėmė
  44 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Priėmė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.