KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 6
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2016-06-30 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo (Nr. T10-251) 1017840324_Sprendimo proj...
  1017840324_MTP koreguotas...
  1017840324_Priedas 2016-2...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  2 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T11-316 `Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo` pakeitimo (Nr. T10-252) 1017840370_Bendrojo ugdym...
  1017840370_Sprendimo proj...
  1017840370_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  3 Dėl Klaipėdos rajono metų mokytojo vardo premijos skyrimo nuostatų tvirtinimo (Nr. T10-253) 1017840371_Sprendimo proj...
  1017840371_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  4 Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-254) 1017840372_Programu teiki...
  1017840372_Sprendimo proj...
  1017840372_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  5 Dėl mokyklinio autobuso perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Kretingalės pagrindinei mokyklai (Nr. T10-255) 1017840376_1 sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  6 Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu su Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos direktoriumi Stasiu Rameika (Nr. T10-259) 1017840412_Sprendimas dė...
  1017840412_rameika.pdf
  1017840412_Susitarimas S....
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  7 Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu su Gargždų muzikos mokyklos direktoriumi Vidučiu Petru Normantu (Nr. T10-260) 1017840416_Sprendimas dė...
  1017840416_Susitarimas V....
  1017840416_normantas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  8 Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu su laikinai einančia Klaipėdos r. Šiūparių pagrindinės mokyklos direktorės pareigas Alvyra Genovaite Lučinskiene (Nr. T10-261) 1017840452_A4-1081.pdf
  1017840452_Sprendimas dė...
  1017840452_Susitarimas A....
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  9 Dėl darbo santykių nutraukimo šalių susitarimu su Vilija Rimkuviene (Nr. T10-265) 1017841445_V. Rimkuvienė...
  1017841445_Susitarimas V....
  1017841445_atleisti.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  10 Dėl Vilijos Rimkuvienės skyrimo į Klaipėdos r. Šiūparių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas (Nr. T10-266) 1017841446_V. Rimkuvienė...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  11 Dėl paveldimo turto mokesčio atidėjimo (Nr. T10-269) 1017841644_Antikorupcinio...
  1017841644_T10-269 nevie...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  12 Dėl valstybės finansinės pagalbos suteikimo užsienyje mirusio LR piliečio palaikams parvežti (Nr. T10-281) 1017841750_T10-281 nevie...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  13 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo (Nr. T10-263) 1017840413_1017839962_1.p...
  1017840413_T10-263 nuasme...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  14 Dėl Viliaus Gaigalaičio globos namams tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo (Nr. T10-264) 1017840414_1017841304_1.d...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  15 Dėl naminių gyvūnų ženklinimo mikroschemomis kompensavimo išlaidų tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-293) 1017842204_Savivaldybės ...
  1017842204_T10-293_1.pdf
  1017842204_T10-293_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Įtrauktas į darbotvarkę
  16 Dėl pritarimo teikti projekto „Eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas Klaipėdos rajone“ paraišką (Nr. T10-278) 1017841740_2016-06_dėl p...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  17 Dėl pritarimo teikti projekto „Gargždų miesto paviršinio lietaus vandens valymo įrenginių projektavimas ir statyba“ paraišką (Nr. T10-279) 1017841742_2016-06_dėl p...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  18 Dėl pritarimo teikti projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone“ paraišką (Nr. T10-280) 1017841743_A4-850_Neringo...
  1017841743_Protokolas_A6-...
  1017841743_2016-06_dėl p...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  19 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. T10-267) 1017841601_Sprendimas_NVO...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  20 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo (Nr. T10-268) 1017841604_1_sprendimas_S...
  1017841604_SC_prasymas.pd...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  21 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių krepšinio aikštelių dangų atnaujinimo 2016-2017 metų programos (Nr. T10-282) 1017841769_Sprendimas_kre...
  1017841769_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  22 Dėl garažo patalpų nuomos Kvietiniuose (Nr. T10-256) 1017840382_1 sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  23 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimo Nr. T11-338 „Dėl savivaldybės būstų ir socialinių būstų nuomos mokesčio dydžių“ dalinio pakeitimo (Nr. T10-257) 1017840392_SPR_NUOM_MOK_P...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  24 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T11-112 „Dėl savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo (Nr. T10-258) 1017840397_SPR_SARASU_PAP...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  25 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T11-254 „Dėl parduodamų Klaipėdos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo (Nr. T10-264) 1017840455_SPR_PARDUODAMI...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  26 Dėl sutikimo perimti Kalvų g., Kalotės k., esančius tinklus (Nr. T10-271) 1017841701_1 Sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  27 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (Nr. T10-272) 1017841702_1 sprendimas T...
  1017841702_NZT praso pana...
  1017841702_L Kariuomene p...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  28 Dėl Jono Telšinsko, Stasio Daknevičiaus ir Antano Dibisterio gatvių pavadinimų suteikimo Vaitelių kaime (Nr. T10-273) 1017841707_1 sprendimas.d...
  1017841707_2 planas.pdf
  1017841707_Protokolas.pdf
  1017841707_Seniūnijos ra...
  1017841707_Tremtinių ra...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  29 Dėl Pelynų gatvės pavadinimo suteikimo Šakinių kaime (Nr. T10-274) 1017841711_1 sprendimas.d...
  1017841711_2 planas.pdf
  1017841711_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  30 Dėl Rytų gatvės pavadinimo suteikimo Vėžaičių miestelyje (Nr. T10-275) 1017841713_1 sprendimas.d...
  1017841713_Priedas.pdf
  1017841713_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  31 Dėl Tučių ir Pabaltų gatvių pavadinimų suteikimo Lelių kaime (Nr. T10-276) 1017841715_1 sprendimas.d...
  1017841715_2 planas.pdf
  1017841715_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  32 Dėl Jazminų gatvės pavadinimo suteikimo Gindulių kaime (Nr. T10-277) 1017841719_1 sprendimas.d...
  1017841719_2 planas.pdf
  1017841719_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  33 Dėl Žvelsos gatvės pavadinimo suteikimo Žadeikių kaime (Nr. T10-284) 1017841849_1 sprendimas.d...
  1017841849_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  34 Dėl Vytauto gatvės pavadinimo suteikimo Kretingalės miestelyje (Nr. T10-285) 1017841865_1 sprendimas.d...
  1017841865_2 planas.pdf
  1017841865_Protokolas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  35 Dėl Pušyno gatvės pavadinimo suteikimo Pakamorių kaime (Nr. T10-286) 1017841872_1 sprendimas.d...
  1017841872_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  36 Dėl Gluosnio gatvės pavadinimo suteikimo Kuršelių kaime (Nr. T10-287) 1017841876_1 sprendimas.d...
  1017841876_Priedas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  37 Dėl Kukučių gatvės pavadinimo suteikimo Grabių kaime (Nr. T10-288) 1017841880_1 sprendimas.d...
  1017841880_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  38 Dėl Dargužių kaimo Kukučių, Baublių ir Pelėsakalių gatvių geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-289) 1017841882_1 sprendimas.d...
  1017841882_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  39 Dėl Agluonėnų kaimo Bobės gatvės geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-290) 1017841891_1 sprendimas.d...
  1017841891_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  40 Dėl Santaros gatvės pavadinimo suteikimo Pėžaičių kaime (Nr. T10-291) 1017842012_1 sprendimas.d...
  1017842012_Priedas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  41 Dėl Klaipėdos rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo (Nr. T10-302) 1017842567_1 Sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  42 Dėl pritarimo teikti projekto paraišką dėl Gargždų karjerų teritorijos atnaujinimo ir pritaikymo turizmo reikmėms (Nr. T10-294) 1017842409_T10-294.docx
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  43 Dėl pritarimo teikti projekto paraišką dėl Stepono Dariaus memorialinio parko infrastruktūros sutvarkymo (Nr. T10-295) 1017842420_T10-295.docx
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  44 Dėl pritarimo teikti projekto paraišką dėl Priekulės Vingio parko statybos (infrastruktūros sutvarkymo) (Nr. T10-296) 1017842428_T10-296.docx
  1017842428_T10-296.docx
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  45 Dėl pritarimo teikti projekto paraišką dėl istorinių siaurojo geležinkelio linijų Klaipėdos rajone atgaivinimo ir pritaikymo rekreacijai ir turizmui (Nr. T10-297) 1017842445_T10-297.docx
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  46 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „55+ patirtys“ partnerio teisėmis (Nr. T10-303) 1017842778_2016-06-20_Vis...
  1017842778_2016-06_dėl p...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  47 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2016-2018 m. programų pakeitimo (Nr. T10-292) 1017842037_T10-292.doc
  1017842037_T10-292_1.zip
  1017842037_T10-292_2.xlsx
  1017842037_T10-292_3.zip
  1017842037_T10-292_4.xlsx
  1017842037_T10-292_5.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  48 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T11-257) 1017844516_sprend-del-biu...
  1017844516_biud-pakeit-ta...
  1017844516_aiskinamojo-ra...
  1017844516_kulturos-sk-ra...
  1017844516_2016-m-biud-sp...
  1017844516_antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  49 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės bendro naudojimo teritorijoje esančių daugiabučių kiemų susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims,tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-298) 1017842496_T10-298.docx
  1017842496_T10-298_1.docx
  1017842496_T10-298_2.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  50 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui tarp VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro ir Klaipėdos rajono savivaldybės dėl Klaipėdos rajono Dovilų seniūnijos kelio Mickai-Ketvergiai Nr. KL1261 ir kelio Mickai-Traubiai Nr. KL1262 tiesimo (statybos) techninio-darbo projekto parengimo (Nr. T10-299) 1017842531_Sutartis su pr...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  51 Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų įrengimo valstybinėje žemėje sutarties pasirašymui tarp UAB `Teletower` ir Klaipėdos rajono savivaldybės (Nr. T10-300) 1017842535_2016-06-30 tar...
  1017842535_KL537_SP_KELIA...
  1017842535_KL537_NZT_suti...
  1017842535_Įgaliojimas 1...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  52 Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų įrengimo valstybinėje žemėje sutarties pasirašymui tarp Aurelijaus Karolio ir Klaipėdos rajono savivaldybės (Nr. T10-301) 1017842536_2016-06-30 tar...
  1017842536_Lauku-gatves-D...
  1017842536_planas lapas2....
  1017842536_NŽT sutikimas...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  53 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T11-24 `Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės `Rizikos valdymas` veiklos srities `Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos`, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, procedūros Klaipėdos rajone aprašo tvirtinimo` pakeitimo (Nr. T11-305) 1017844058_draudimo-apras...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  54 1. Informacija dėl Klaipėdos rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ataskaitos pateikimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  55 2. Informacija dėl turto ataskaitų pateikimo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  56 3. Informacija dėl kultūros paslaugų teikimo Sendvario seniūnijoje Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  57 4. Informacija dėl Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimo Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  58 5. Informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-2016 m. priimtų protokolinių sprendimų vykdymą Sistemos Administratorius
  Pritarė
  59 6. Informacija dėl Karklės kaime esančio požeminio punkto Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  60 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.