KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 11
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2015-10-29 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T11-219 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. 316 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T10-441) 1017740080_Sprendimo proj...
  1017740080_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  2 Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2016 metų fiksuoto pajamų mokesčio ir lengvatų dydžių (Nr. T10-443) 1017740574_1 VMI rastas.p...
  1017740574_2 numatomi fik...
  1017740574_3 verslo liud ...
  1017740574_sprend del 201...
  1017740574_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  3 Dėl lankytinos vietos `Indėnų kaimas `Vinetu` pavadinimo tvirtinimo (Nr. T10-442) 1017740563_2015-10-14 Del...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  4 Dėl draudimo vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje (Nr. T10-444) 1017740577_sprendimas del...
  1017740577_bepilociu orla...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  5 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T11-70 „Dėl Klaipėdos r. savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 m. priemonių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. T10-438) 1017739699_Sprend proj de...
  1017739699_SAARS progr pr...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  6 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  7 Dėl Klaipėdos r. sav. tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr. T11-205 „Dėl Klaipėdos r. sav. tarybos 2011-10-27 sprendimo Nr. T11-672 „Dėl Klaipėdos r. sav. komunalinių atliekų tvarkymo“ dalinio pakeitimo“ pakeitimo (Nr. T10-435) 1017739552_Sprend proj de...
  1017739552_Pasitarimo pro...
  1017739552_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  8 Dėl Klaipėdos r. sav. tarybos 2013-10-31 sprendimo Nr. T11-594 „Dėl Klaipėdos r. sav. tarybos 2007-03-29 sprendimu Nr. T11-113 patvirtintų Klaipėdos r. miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo, švaros ir viešosios tvarkos taisyklių pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ pakeitimo (Nr. T10-434) 1017739546_Sprend proj de...
  1017739546_Pasitarimo pro...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  9 Dėl fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių juostoje valstybinėje žemėje esantiems kelių statiniams, pasiūlymų teikimo, vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-447) 1017740633_2015-10-19_Spr...
  1017740633_Protokolas1.pd...
  1017740633_Protokolas2.pd...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  10 Dėl apklausos rezultatų (Nr. T10-433) 1017739394_T10-433.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  11 Dėl Gargždų krašto muziejaus (Sodo g. 5, gargždai) patalpų (Nr. T10-439) 1017739912_T10-439.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  12 Dėl informacijos pateikimo (Nr. T10-440) 1017739914_T10-440.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  13 Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo (Nr. T10-448) 1017740654_sprend alkoh p...
  1017740654_doc059547.pdf
  1017740654_Antikorupcinio...
  1017740654_aiškin rašta...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  14 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Gargždų „Minijos“ progimnazijai (Nr. T10-436) 1017739562_1 Sprendimas T...
  1017739562_Minija praso G...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  15 Dėl gyvenamųjų patalpų paskirties pakeitimo (Nr. T10-432) 1017739391_1 Sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  16 Dėl mokyklos pastatų Žalgirio g. 2, Priekulėje, paskirties pakeitimo (Nr. T10-446) 1017740590_1 Sprendimas T...
  1017740590_VSF praso keis...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  17 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui (Nr. T10-445) 1017740585_1 Sprendimas T...
  1017740585_Bilotaite atsi...
  1017740585_VSB praso.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  18 Dėl Šiupinių ir Nybudžių gatvių pavadinimų suteikimo Trušelių kaime (Nr. T10-450) 1017741273_1 sprendimas.d...
  1017741273_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  19 Dėl Šamų gatvės pavadinimo suteikimo Slengių kaime (Nr. T10-451) 1017741275_1 sprendimas.d...
  1017741275_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  20 Dėl Gilių gatvės pavadinimo suteikimo Kisinių kaime (Nr. T10-452) 1017741280_1 sprendimas.d...
  1017741280_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  21 Dėl Klausmylių viensėdžio Rugių ir Kviečių gatvių geografinių charakteristikų keitimo (Nr. T10-453) 1017741290_1 sprendimas.d...
  1017741290_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  22 Dėl Palangos plento pavadinimo suteikimo Peskojų kaime (Nr. T10-454) 1017741322_1 sprendimas.d...
  1017741322_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  23 Dėl Palangos gatvės pavadinimo suteikimo Graudūšių kaime (Nr. T10-455) 1017741378_2 planas.pdf
  1017741378_1 sprendimas.d...
  Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  24 Dėl Genaičių gatvės pavadinimo suteikimo Gribžinių kaime (Nr. T10-456) 1017741403_1 sprendimas.d...
  1017741403_Priedas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  25 Dėl Sotvarų gatvės pavadinimo suteikimo Klausmylių viensėdyje (Nr. T10-458) 1017741426_1 sprendimas.d...
  1017741426_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  26 Dėl Palangos plento pavadinimo suteikimo Dargužių kaime (Nr. T10-459) 1017741430_1 sprendimas.d...
  1017741430_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  27 Dėl Palangos plento pavadinimo suteikimo Normantų kaime (Nr. T10-460) 1017741434_1 sprendimas.d...
  1017741434_2 planas.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  28 Dėl Savivaldybės būstų ir socialinių būstų nuomos mokesčio dydžių (Nr. T10-463) 1017741714_SPRENDIMAS_DĖ...
  1017741714_1_priedas_nuom...
  1017741714_2_priedas_nuom...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  29 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (Nr. T10-465) 1017741723_reglamento spr...
  1017741723_Nauja redakcij...
  1017741723_Lyginamasis va...
  1017741723_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  30 Dėl 2015-06-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo nr.T11-177 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo ir pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo (Nr. T10-462) 1017741483_sekretoriato p...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  31 Dėl pritarimo teikti projekto „Sporto paskirties šaudyklos pastato Gargžduose kapitalinis remontas“ paraišką (Nr. T10-464) 1017741720_2015-10_dėl p...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  32 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2015-2017 m. programų pakeitimo (Nr. T10-457) 1017741408_1 programa_201...
  1017741408_3 programa_201...
  1017741408_4 programa_201...
  1017741408_5 programa_201...
  1017741408_6 programa_201...
  1017741408_7 programa_201...
  1017741408_8 programa_201...
  1017741408_9 programa_201...
  1017741408_2015-10 Asigna...
  1017741408_2015-10 SVP pa...
  1017741408_2 programa_201...
  1017741408_Antikorupcinio...
  1017741408_Sprendimo proj...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  33 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo (Nr. T10-467) 1017741787_sprend del biu...
  1017741787_1 sprend pried...
  1017741787_4 aiskinamojo ...
  1017741787_3 aiskinamojo ...
  1017741787_Antikorupcinio...
  1017741787_2 biudz sprend...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  34 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio (Nr. T10-468) 1017741792_UAB Toksika pr...
  1017741792_spr pr dėl va...
  1017741792_Antikorupcinio...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  35 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje reikalavimo dėl Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies įgyvendinimo (Nr. T10-449) 1017741225_T10-449.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  36 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programos nuostatų patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimu Nr.T11-146 „Dėl naujos redakcijos Klaipėdos rajono žemės ūkio ir kaimo plėtros rėmimo programos nuostatų tvirtinimo`, pakeitimo (Nr. T10-466) 1017741775_1017738932_1.p...
  1017741775_1017741043_1.p...
  1017741775_Žemės ukio i...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  37 Dėl UAB ,,Klaipėdos Ugnė` tiekiamos šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo (Nr. T10-461) 1017741451_sprendimao pro...
  1017741451_SPRENDIMAS Kla...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  38 Informacija dėl UAB KRATC 2015-08-31 rašto Nr. (1.10)-887 ,,Dėl savivaldybės solidarumo mokesčio atliekų tvarkymo sistemoje` (Nr. T10-473) 1017742881_T10-473.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  39 Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties pasirašymui tarp Architekto Algimanto Zavišos labdaros ir paramos fondo, Pajūrio regioninio parko bendruomenės „Karklės senbuviai“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės dėl projekto „Karklės atlasas“ vykdymo (Nr. T10-474) 1017742896_KarklesAtlasas...
  1017742896_2015-10-21_Kar...
  1017742896_2015-10-21_Kar...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  40 Informacija dėl turto, Karklės k., finansavimo galimybių (Nr. T10-472) 1017742850_T10-472.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  41 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimo Nr. T11-572 ,,Dėl biudžetinės įstaigos sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų pakeitimo` pakeitimo (Nr. T10-476) 1017743306_SC_rastas_LED_...
  1017743306_Sprendimo_proj...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  42 Informacija dėl gatvių (kelių) sutvarkymo (Nr. T10-471) 1017742729_T10-471.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  43 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo 2015 m. vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuotio) prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti naujos redakcijos objektų sąrašo patvirtinimo (Nr. T10-477) 1017743320_T10-477.doc
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su pataisa
  44 Informacija dėl vaizdo stebėjimo kamerų bei autotransporto skenavimo ir atpažinimo sistemos diegimo Klaipėdos rajone (Nr. T10-470) 1017742704_T10-470.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  45 Dėl bendruomenių naudojamų patalpų paskirties pakeitimo (Nr. T10-475) 1017743257_1 Sprendimas T...
  1017743257_Dauksaiciu ben...
  1017743257_Lankupiu bendr...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  46 Dėl turto panaudos sutarties su bendruomene „Daukšaičių pušynėlis“ (Nr. T10-478) 1017744170_1 sprendimas T...
  1017744170_Dauksaiciu pat...
  1017744170_Dauksaiciu ben...
  Sistemos Administratorius
  Priėmė
  47 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.