KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 13
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2013-12-19 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Klaipėdos rajono savivaldybės nusikalstamumo prevencijos komisijos 2013 m. veiklos ataskaita (Nr. 787) 1017448141_T10-787.pdf
  Vida Matulaitytė
  Pritarė
  2 Klaipėdos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2013 m. veiklos ataskaita (Nr. 772) 1017447770_T10-772.pdf
  Vida Matulaitytė
  Pritarė
  3 Dėl Klaipėdos rajono nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės 2014-2016 metų programos ir priemonių plano patvirtinimo (Nr. 786) 1017448138_T10-786.pdf
  Vida Matulaitytė
  Pritarė su siūlymais
  4 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (Nr. 764) 1017447483_reglamento pak...
  1017447483_aišk. regl..d...
  1017447483_korupcijos iš...
  Vaidotas Jasas
  Pritarė
  5 Dėl pavedimo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Nr. 765) 1017447484_pavedimas dire...
  1017447484_aišk. pavedi...
  1017447484_korupcijos iš...
  Vaidotas Jasas
  Pritarė
  6 Dėl keleivių vežimo reguliarių reisų vietinio susisiekimo maršrutais tarifo dydžių nustatymo (Nr. 763) 1017445957_Tarifas 2014.d...
  1017445957_AA tarifas 201...
  Algirdas Ronkus
  Pritarė
  7 Dėl licencijų formos nustatymo (Nr. 773) 1017447794_Licenciju form...
  1017447794_AA forma.DOC
  1017447794_Maketas 6.do...
  1017447794_Maketas 6-1.d...
  1017447794_Maketas 13.d...
  1017447794_Maketas 13- 1...
  Algirdas Ronkus
  Pritarė su siūlymais
  8 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti naudojimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo (Nr. 769) 1017447615_2013-12-04 Tar...
  1017447615_20131205_aisk_...
  1017447615_20131205_ver_l...
  Algirdas Ronkus
  Pritarė su siūlymais
  9 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių naujos redakcijos sąrašo patvirtinimo (Nr. 770) 1017447617_2013-11-27 Tar...
  1017447617_2013-11-27_TS_...
  1017447617_20131205_aisk_...
  1017447617_20131205_ver_l...
  Algirdas Ronkus
  Pritarė su siūlymais
  10 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos 2014 – 2016 metų projekto patvirtinimo (Nr. 771) 1017447619_2013-12-05_Tar...
  1017447619_20131205_aisk_...
  1017447619_20131205_ver_l...
  Algirdas Ronkus
  Pritarė su siūlymais
  11 Informacija dėl kelio Nr. 2219 `Smilgynai-Kretingalė` asfaltavimo (Nr. 767) 1017447502_T10-767.pdf
  Algirdas Ronkus
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  12 Informacija dėl maršrutinio autobuso Klaipėda-Jokūbavas (Nr. 768) 1017447607_T10-768.pdf
  Algirdas Ronkus
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  13 Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti (Nr. 774) 1017447827_Dėl valstybė...
  1017447827_Aiškinamasis ...
  1017447827_Antikorupcinio...
  Dalia Gumuliauskienė
  Pritarė
  14 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas dydžio nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo (Nr. 775) 1017447828_Del Mokejimo u...
  1017447828_Aišk. raštas...
  1017447828_Antikorupcinio...
  Dalia Gumuliauskienė
  Pritarė
  15 Dėl priedų socialinių paslaugų įstaigų direktorėms nustatymo (Nr. 788) 1017448149_Del priedu soc...
  1017448149_Aišk. raštas...
  1017448149_Antikorupcinio...
  1017448149_T10-788_3.pdf
  Dalia Gumuliauskienė
  Pritarė
  16 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. T11-696 `Dėl žmonių palaikų laidojimo Klaipėdos rajono kapinėse` dalinio pakeitimo ir papildymo (Nr. 776) 1017447829_3_Sprendimo pr...
  1017447829_3_aiskinamasis...
  1017447829_2,3_Sendvario ...
  1017447829_3_Antikorupcin...
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  17 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-03-27 sprendimo Nr. T11-114 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės veikiančių, neveikiančių ir riboto laidojimo kapinių statuso suteikimo` dalinio pakeitimo ir papildymo (Nr. 777) 1017447832_2_Sprendimo pr...
  1017447832_2_aiskinamasis...
  1017447832_2,3_Sendvario ...
  1017447832_2_Antikorupcin...
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  18 Dėl Klaipėdos rajono neveikiančių kapinių tvarkymo darbų 2014 metų programos tvirtinimo (Nr. 778) 1017447836_1_Sprendimo pr...
  1017447836_1_Priedas_kapi...
  1017447836_1_aiskinamasis...
  1017447836_1_Protokolas.p...
  1017447836_1_Antikorupcin...
  1017447836_T10-778_2.pdf
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  19 Dėl Veiviržėnų kultūros centro pripažinimo kultūros centru ir kategorijos suteikimo (Nr. 784) 1017448073_DEL VEIVIRZENU...
  1017448073_AISKIN VEIVIRZ...
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  20 Dėl kvalifikacinės klasės D. Magdušauskaitei suteikimo (Nr. 783) 1017448060_DEL D. MAGDUSA...
  1017448060_AISKIN DEL MAG...
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  21 Dėl kvalifikacinės klasės L. Netalimovai suteikimo (Nr. 782) 1017448059_DEL L. NETALIM...
  1017448059_AISKIN DEL NET...
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  22 Dėl kvalifikacinės klasės B. Oželienei suteikimo (Nr. 781) 1017448057_DEL B. OZELIEN...
  1017448057_AISKIN DEL OZE...
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  23 Dėl kvalifikacinės klasės A. Slušnytei suteikimo (Nr. 780) 1017448056_DEL A. SLUSNYT...
  1017448056_AISKIN DEL SLU...
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  24 Dėl kvalifikacinės klasės klasės A. Zapalskienei suteikimo (Nr. 785) 1017448076_DEL A. ZAPALSK...
  1017448076_AISKIN DEL ZAP...
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  25 Dėl kvalifikacinės klasės L. Kerpienei suteikimo (Nr. 779) 1017448054_DEL L. KERPIEN...
  1017448054_AISKIN DEL KER...
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  26 Dėl personalo valdymo funkcijų priskyrimo Savivaldybės administracijos direktoriui (Nr. 766) 1017447498_direktoriaus_f...
  1017447498_T10-766_2.pdf
  Aldona Šėmienė
  Pritarė
  27 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2013-12-04 reikalavimo Nr. (5.1.)-TR-123 (Nr. 789) 1017450103_T10-789.pdf
  Aldona Šėmienė
  Pritarė
  28 Dėl vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ visuotinio narių susirinkimo Gintautas Bareikis
  Pritarė
  29 Dėl VšĮ `Gargždų futbolas` dalininkų susirinkimo (Nr. 815) 1017450903_antikorupc_2_d...
  1017450903_1017438203_1.p...
  1017450903_sprendimas_2_d...
  1017450903_teisiu_ir_pare...
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  30 Dėl įgaliojimų suteikimo sudaryti sutartį Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui (Nr. 790) 1017450108_Sveikuoliu sve...
  Laima Kaveckienė
  Pritarė
  31 Dėl Klaipėdos rajono aplinkos triukšmo prevencijos 2014 metų veiksmų plano patvirtinimo (Nr. 791) 1017450113_sprendimas del...
  1017450113_aplinkos triuk...
  Vida Matulaitytė
  Pritarė
  32 Dėl apmokėjimo už darbą Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero (mero pavaduotojų), Savivaldybės administracijos direktoriaus, kitų iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų vadovų sudaromose darbo grupėse (komisijose) teisės aktų projektams rengti tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 804) 1017450218_darbo grupių ...
  1017450218_aišk. darbo g...
  1017450218_korupcijos iš...
  Vaidotas Jasas
  Pritarė su siūlymais
  33 Dėl žemės mokesčio (Nr. 792) 1017450118_Sprendimo proj...
  1017450118_Priedas1.docx
  1017450118_Priedas2.docx
  1017450118_Priedas3.docx
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė
  34 Dėl žemės mokesčio (Nr. 793) 1017450122_Sprendimo proj...
  1017450122_Priedas1.docx
  1017450122_Priedas2.docx
  1017450122_Priedas3.docx
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė
  35 Dėl Miškų gatvės pavadinimo suteikimo Girininkų kaime (Nr. 794) 1017450153_1 sprendimas.d...
  1017450153_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  36 Dėl Miškų gatvės pavadinimo suteikimo Stirbių kaime (Nr. 795) 1017450157_1 sprendimas.d...
  1017450157_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  37 Dėl Žvyro gatvės pavadinimo suteikimo Poškų kaime (Nr. 796) 1017450167_1 sprendimas.d...
  1017450167_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  38 Dėl Stirbių kaimo Rusinų gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 797) 1017450178_1 sprendimas.d...
  1017450178_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  39 Dėl Ablingos gatvės pavadinimo suteikimo Žadeikių kaime (Nr. 798) 1017450181_1 sprendimas.d...
  1017450181_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  40 Dėl Raudžių, Žiobrių, Kuojų, Žuvų, Pataisų, Piliavos ir Karšių gatvių pavadinimų suteikimo Radailių kaime (Nr. 799) 1017450187_1 sprendimas.d...
  1017450187_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  41 Dėl Žiežirbų ir Kalvių gatvių pavadinimų suteikimo Girkalių kaime (Nr. 800) 1017450190_1 sprendimas.d...
  1017450190_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  42 Dėl Ramiosios ir Liuteronų gatvių pavadinimų suteikimo Kisinių kaime. Neveikė elektroninė balsavimo sistema. Už: 13, prieš: 0, susilaikė: 8 (Nr. 801) 1017450200_1 sprendimas.d...
  1017450200_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  43 Dėl Bebrų tako pavadinimo suteikimo Šnaukštų kaime (Nr. 802) 1017450203_1 sprendimas.d...
  1017450203_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  44 Dėl Ryto gatvės pavadinimo suteikimo Klemiškės I kaime (Nr. 803) 1017450206_1 sprendimas.d...
  1017450206_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  45 Dėl Upelio gatvės pavadinimo suteikimo Kvietinių kaime (Nr. 806) 1017450250_1 sprendimas.d...
  1017450250_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  46 Dėl Elenos Acuvienės žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:58), esančio Priekulės II kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 805) 1017450243_acuviene.doc
  1017450243_acuviene aiski...
  1017450243_acuviene brezi...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  47 Dėl UAB „Alkanta“ nuomojamo žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0008:169), esančio Skinijos g. 1, Vėžaičių mstl., Vėžaičių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 807) 1017450255_alkanta.doc
  1017450255_alkanta aiskin...
  1017450255_alkanta brezin...
  Gytis Kasperavičius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  48 Dėl UAB „Minijos salos“ žemės sklypų (kad. Nr. 5552/0004:30, 5552/0004:47), esančių Voveriškių kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 808) 1017450689_minijos salos ...
  1017450689_minijos salos ...
  1017450689_minijos salos ...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  49 Dėl Nadeždos Stefanovos - Norvaišienės žemės sklypų (kad. Nr. 5555/0001:42, 5555/0001:158), esančių Gelžinių kaime, Dovilų seniūnijoje, nuomojamų UAB „Minijos salos“, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 809) 1017450692_minijos salos ...
  1017450692_minijos salos ...
  1017450692_minijos salos ...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  50 Dėl pritarimo Vėžaičių miestelio bendrojo plano koncepcijai. Pritarta 2-am variantui. (Nr. 810) 1017450694_vezaiciai_1.do...
  1017450694_1 br_Vezaiciai...
  1017450694_VEZAICIAI_2013...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  51 Dėl pritarimo Kretingalės miestelio bendrojo plano koncepcijai. Pritarta 2-am variantui. (Nr. 812) 1017450700_kretingalė_1....
  1017450700_1 br_Kretingal...
  1017450700_KRETINGALE_201...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  52 Dėl Evaldo Ženčiaus, Ramunės Ženčės žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0005:203), esančio Šnaukštų g. 17, Šnaukštų kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 832) 1017451766_zenciai.doc
  1017451766_zenciai aiskin...
  1017451766_zenciai brezi...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  53 Dėl Kazimiero Žutauto žemės sklypų (kad. Nr. 5503/0001:518, 5503/0001:519), esančių Kojelių kaime, Agluonėnų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 822) 1017451660_zutautas GERAS...
  1017451660_Aiskinamasis ...
  1017451660_zutautas brezi...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  54 Dėl Simono Kairio, Ingos Kairienės žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:859), Simono Kairio žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:968), esančių Normantų kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 816) 1017451610_kairiai.doc
  1017451610_kairiai aiskin...
  1017451610_kairiai brezin...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  55 Dėl Savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimo Nr. T11-455 `Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Grambaviškių kaime` pakeitimo (Nr. 817) 1017451627_1 sprendimas.d...
  1017451627_2 planas.PDF
  1017451627_T10-817_3.pdf
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  56 Dėl Priemiesčio gatvės pavadinimo suteikimo Šlapšilės kaime (Nr. 818) 1017451629_1 sprendimas.d...
  1017451629_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  57 Dėl Šlapšilės kaimo Statybininkų gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 819) 1017451638_1 sprendimas.d...
  1017451638_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  58 Dėl Žemaičių plento pavadinimo suteikimo Žemgulių kaime (Nr. 820) 1017451642_1 sprendimas.d...
  1017451642_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  59 Dėl Žemaičių plento pavadinimo suteikimo Tickinų kaime (Nr. 821) 1017451648_1 sprendimas.d...
  1017451648_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  60 Dėl Gobergiškės, Samanų ir Ražienų gatvių pavadinimų suteikimo Sėlenėlių kaime (Nr. 823) 1017451666_1 sprendimas.d...
  1017451666_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  61 Dėl Žiogupio gatvės pavadinimo suteikimo Melašių kaime (Nr. 824) 1017451670_1 sprendimas.d...
  1017451670_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  62 Dėl Žiogupio gatvės pavadinimo suteikimo Kiokių kaime (Nr. 825) 1017451674_1 sprendimas.d...
  1017451674_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  63 Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos įgyvendinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje plano patvirtinimo (Nr. 826) 1017451678_Sprendimas del...
  Virgilijus Liepinis
  Pritarė su siūlymais
  64 Dėl Viliaus Gaigalaičio globos namų direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo (Nr. 828) 1017451702_Del Viliaus Ga...
  1017451702_Aišk. raštas...
  1017451702_Antikorupcinio...
  Dalia Gumuliauskienė
  Pritarė
  65 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės lankytinų vietų pavadinimų tvirtinimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo (Nr. 829) 1017451711_Del Klaipedos ...
  Raimonda Kučinskaitė
  Pritarė su siūlymais
  66 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2013-2015 m. programų pakeitimo. Neveikė elektroninė balsų skaičiavimo sistema. Už: 14, prieš: 0, susilaikė: 6. (Nr. 830) 1017451719_tarybos sprend...
  1017451719_SVP_GRUODIS_Ta...
  Raimonda Kučinskaitė
  Pritarė su siūlymais
  67 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo (Nr. 831) 1017451722_1 sprend del b...
  1017451722_2 sprend pried...
  1017451722_3 lentele prie...
  1017451722_4 Svietimo sky...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė su siūlymais
  68 Dėl kultūros įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus tvirtinimo (Nr. 827) 1017451695_DEL ETATU.doc
  1017451695_AISKIN DEL ETA...
  Gintautas Bareikis
  Pritarė su siūlymais
  69 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo (Nr. 833) 1017453398_Sprendimo proj...
  Virgilijus Liepinis
  Pritarė su siūlymais
  70 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimo Nr. T11-672 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo“ pakeitimo (Nr. 834) 1017454014_Sprendimas del...
  1017454014_Rinkliavos nuo...
  1017454014_KRATC posedzio...
  Virgilijus Liepinis
  Nepritarė
  71 Dėl Gargždų karjerų detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir nustatymo Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  72 Informacija dėl pastato Jakuose, Šviesos g. 2 (Nr. 838) 1017454354_T10-838.pdf
  Audrius Kampas
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  73 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.