KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 12
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2012-11-29 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinės mokyklos nuostatų tvirtinimo (Nr. 806) 1017289101_Sprendimas del...
  Algirdas Petravičius
  Pritarė
  2 Dėl Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos nuostatų tvirtinimo (Nr. 807) 1017289102_Sprendimas del...
  Algirdas Petravičius
  Pritarė
  3 Dėl Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos nuostatų tvirtinimo (Nr. 808) 1017289111_Sprendimas del...
  Algirdas Petravičius
  Pritarė
  4 Dėl Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos nuostatų tvirtinimo (Nr. 809) 1017289128_Sprendimas del...
  Algirdas Petravičius
  Pritarė su pataisa
  5 Dėl Klaipėdos r. Dovilų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ nuostatų tvirtinimo (Nr. 810) 1017289131_Sprendimas del...
  Algirdas Petravičius
  Pritarė
  6 Dėl Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų tvirtinimo (Nr. 811) 1017289133_Sprendimas del...
  Algirdas Petravičius
  Pritarė
  7 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T11-486 „Dėl tarnybinio atlyginimo priedų nustatymo“ dalinio pakeitimo (Nr. 812) 1017289140_Sprendimas del...
  Algirdas Petravičius
  Nepritarė
  8 Dėl maitinimo organizavimo Klaipėdos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 813) 1017289150_sprendimas dė...
  Laima Kaveckienė
  Atidėjo
  9 Dėl odontologijos paslaugų prieinamumo pagerinimo Klaipėdos rajono vaikams 2011–2015 metų programos 2013 m. priemonių plano patvirtinimo (Nr. 814) 1017289185_Odontolog. pl...
  Laima Kaveckienė
  Pritarė su pataisa
  10 Dėl Klaipėdos rajono užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 2012-2015 metų programos 2013 m. priemonių plano patvirtinimo (Nr. 828) 1017289806_Užkreč. plan...
  Laima Kaveckienė
  Pritarė
  11 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimo Nr. T11-388 „Dėl vertinimo komisijos sudarymo“ dalinio pakeitimo (Nr. 776) 1017287988_vert_kom_pakei...
  Aldona Šėmienė
  Pritarė
  12 Dėl Tarybos 2011-07-28 sprendimo Nr. T11-370 „Dėl komisijos sudarymo“ dalinio pakeitimo (Nr. 777) 1017287990_del dalinio pa...
  Aldona Šėmienė
  Pritarė
  13 Dėl D. Gečienės kasmetinių atostogų (Nr. 793) 1017288951_gecienes spren...
  Aldona Šėmienė
  Pritarė
  14 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T11-556 „Dėl nusikalstamumo prevencijos komisijos“ dalinio pakeitimo ir papildymo“ (Nr. 794) 1017288955_nusikalst. kom...
  Aldona Šėmienė
  Pritarė
  15 Dėl leidimo D. Gečienei dirbti kitą darbą (Nr. 823) 1017289745_gecienes spren...
  Aldona Šėmienė
  Pritarė su pataisa
  16 Dėl Biudžetinės įstaigos Gargždų turizmo informacijos centro pavadinimo keitimo ir nuostatų tvirtinimo (Nr. 827) 1017289772_SPRENDIMO PROJ...
  1017289772_Antikorupcine ...
  1017289772_TIC nuostatu p...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  17 Dėl pritarimo teikti projekto „Teritorinio planavimo dokumentų parengimas Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos vystymui (Dovilų ir Endriejavo miestelių bendrieji planai)“ paraišką (Nr. 774) 1017287724_2012-11-08 Tar...
  1017287724_antikorupcinis...
  Raimonda Kučinskaitė
  Pritarė
  18 Dėl pritarimo teikti projekto „Dienos centro steigimas senyvo amžiaus asmenims Endriejave“ paraišką (Nr. 829) 1017289822_sprendimas dė...
  Raimonda Kučinskaitė
  Pritarė
  19 Informacija apie Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto įvykdymą 2012 m. spalio 1 d. (Nr. 767) 1017287232_T10-767.pdf
  1017287232_T10-767_2_lent...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė
  20 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio Irena Gailiuvienė
  Pritarė
  21 Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio (Nr. 816) 1017289233_T10-816_1_spre...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė
  22 Dėl žemės mokesčio lengvatos (Nr. 817) 1017289245_T10-817_1_spre...
  1017289245_T10-817_2_prie...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė
  23 Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2013 metų fiksuoto pajamų mokesčio ir lengvatų dydžių (Nr. 824) 1017289747_1 fiksuot paj ...
  1017289747_2 fiksuot paj ...
  1017289747_3 Darbo grupes...
  1017289747_4 antikorupcin...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė su pataisa
  24 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešųjų darbų programos 2013 metams patvirtinimo (Nr. 792) 1017288946_del 2013 viesu...
  1017288946_Suderinimo ra...
  Algirdas Ronkus
  Pritarė
  25 Informacija dėl 2012-10-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos protokolinio sprendimo (Nr. 821) 1017289527_T10-821_inform...
  Algirdas Ronkus
  Pritarė
  26 Dėl žmonių palaikų laidojimo Klaipėdos rajone (Nr. 822) 1017289741_SPRENDIMAS kap...
  Algirdas Ronkus
  Pritarė su pataisa
  27 Dėl statinių naudojimo ir priežiūros taisyklių (Nr. 773) 1017287569_T10-773.pdf
  Audrius Kampas
  Pritarė
  28 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Gargždų socialinių paslaugų centrui (Nr. 778) 1017287993_1 sprendimas T...
  1017287993_GSPC nakvynes ...
  1017287993_V. Gaigalaicio...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  29 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Radailių kaime (Nr. 779) 1017288097_1 sprendimas.d...
  1017288097_2 planas.PDF
  1017288097_3 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  30 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Mazūriškių kaime (Nr. 780) 1017288107_1 sprendimas.d...
  1017288107_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  31 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Baukštininkų kaime (Nr. 781) 1017288136_1 sprendimas.d...
  1017288136_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  32 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Ruslių kaime (Nr. 782) 1017288139_1 sprendimas.d...
  1017288139_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  33 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šauklių kaime (Nr. 783) 1017288156_1 sprendimas.d...
  1017288156_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  34 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Plikių miestelyje (Nr. 784) 1017288159_1 sprendimas.d...
  1017288159_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  35 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Dovilų miestelyje (Nr. 785) 1017288160_1 sprendimas.d...
  1017288160_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  36 Dėl Skudžių gatvės Katkų kaime pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 786) 1017288181_1 sprendimas.d...
  1017288181_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  37 Dėl Parko gatvės Agluonėnų kaime pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 787) 1017288183_1 sprendimas.d...
  1017288183_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  38 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Budrikų kaime (Nr. 796) 1017289022_1 sprendimas.d...
  1017289022_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  39 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Priekulės I kaime (Nr. 797) 1017289023_1 sprendimas.d...
  1017289023_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  40 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Traubių kaime (Nr. 798) 1017289024_1 sprendimas.d...
  1017289024_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  41 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Aukštkiemių kaime (Nr. 799) 1017289027_1 sprendimas.d...
  1017289027_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  42 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Klemiškės II kaime (Nr. 800) 1017289028_1 sprendimas.d...
  1017289028_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  43 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Saulažolių kaime (Nr. 801) 1017289032_1 sprendimas.d...
  1017289032_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  44 Dėl Parko gatvės Maciuičių kaime pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 802) 1017289033_1 sprendimas.d...
  1017289033_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  45 Dėl Savivaldybės tarybos 2010-06-30 sprendimo Nr. T11-479 dalinio pakeitimo (Nr. 803) 1017289036_1 sprendimas.d...
  1017289036_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  46 Dėl turto panaudos sutarties su Lankupių kaimo bendruomene (Nr. 795) 1017288961_1 sprendimas T...
  1017288961_Lankupiu bendr...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  47 Dėl pastato perdavimo valdyti patikėjimo teise Klaipėdos rajono vaikų ir jaunių sporto mokyklai (Nr. 818) 1017289250_1 sprendimas T...
  1017289250_Sporto mok Sau...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  48 Dėl katilinės įrangos Gamyklos g. 11B, Gargžduose (Nr. 819) 1017289343_1 Sprendimas T...
  1017289343_Atrinkt komis ...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  49 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. 820) 1017289355_1 sprendimas T...
  1017289355_A4-1531.pdf
  Audrius Kampas
  Pritarė
  50 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Smilgynų kaime (Nr. 826) 1017289759_1 sprendimas.d...
  1017289759_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  51 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Žiobrių kaime (Nr. 825) 1017289751_1 sprendimas.d...
  1017289751_2 planas.PDF
  Audrius Kampas
  Pritarė
  52 Dėl Gilijos gatvės, Trušelių k., pirkimo (Nr. 831) 1017289855_1 sprendimas T...
  1017289855_GNSB Truseliu ...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  53 Dėl Priekulės kultūros namų patalpų (Nr. 830) 1017289847_1 Sprendimas T...
  1017289847_Priekules sen ...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  54 Dėl Vido Augaičio žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:283), esančio Budrikų kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 768) 1017287258_aiskinamasis r...
  1017287258_augaitis brezi...
  1017287258_augaitis.doc
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  55 Dėl Kazimieros Karčauskienės žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:15), esančio Dovilų mstl., Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 769) 1017287261_karcauskiene.d...
  1017287261_Aiskinamasis r...
  1017287261_brezinys karca...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  56 Dėl Algirdo Šaltmierio žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:59), esančio Pušyno g. 7, Dovilų mstl., Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 770) 1017287262_saltmieris.doc
  1017287262_aiskinamasis s...
  1017287262_brezinys saltm...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  57 Dėl Rasos Židonienės žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0005:308), esančio Peskojų kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 771) 1017287263_zidoniene.doc
  1017287263_Aiskinamasis r...
  1017287263_zidoniene brez...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  58 Dėl Remigijaus Butkaus žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0009:597), esančio Ežaičių kaime, Vėžaičių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos netvirtinimo (Nr. 772) 1017287531_butkus netv..d...
  1017287531_Aiskinamasis r...
  1017287531_Koncepcijos br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  59 Dėl žemės sklypo Vokiečių g. 15, Palangoje, naftos gavybos aikštelės ir žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0006:25), esančio Girkalių kaime, Kretingalės seniūnijoje, naftos gavybos gręžinių sanitarinės apsaugos zonos nustatymo specialiojo plano patvirtinimo (Nr. 775) 1017287733_Aiskinamasis r...
  1017287733_SAZ ribu nusta...
  1017287733_geonafta spec....
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  60 Dėl valstybinės žemės sklypų, UAB Šnaukštų karjero žemės sklypų (kad. Nr. 5505/0005:140, 5505/0005:144), nuomojamų iš Edvino Girtavičiaus, UAB Šnaukštų karjero žemės sklypų (kad. Nr. 5505/0005:244, 5505/0005:159, 5505/0005:148), nuomojamų iš UAB „NTS“, esančių Šnaukštų kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 788) 1017288205_aiskinamasis s...
  1017288205_Koncepcija bre...
  1017288205_snaukstu karje...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė su siūlymais
  61 Dėl Laimono Tučo žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0007:96), esančio Agluonėnų kaime, Agluonėnų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 789) 1017288213_tucas.doc
  1017288213_Aiskinamasis r...
  1017288213_Koncepcijos br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  62 Dėl Juozo Paulausko, Elenos Paulauskienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:703), Elenos Paulauskienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:704), esančių Slengių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 790) 1017288691_paulauskas pau...
  1017288691_paulauskai ais...
  1017288691_Koncepcijos br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  63 Dėl Antano Dirvonsko žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0007:18), esančio Samališkės g. 17, Vėžaičių mstl., Vėžaičių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 791) 1017288706_dirvonskas.doc
  1017288706_Aiskinamasis r...
  1017288706_brezinys dirvo...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  64 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T11-750 „Dėl pavedimo savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo (Nr. 804) 1017289067_T11-750 pak.DO...
  1017289067_rastas T11-750...
  1017289067_antikor T11-75...
  1017289067_T10-804_2_prie...
  Gytis Kasperavičius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  65 Dėl Kaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T11-795 „Dėl pavedimo savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo (Nr. 805) 1017289080_T11-795 pak.DO...
  1017289080_rastas T11-795...
  1017289080_antikor T11-79...
  1017289080_T10-805_2_prie...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  66 Dėl Gintaro Tutlio žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0001:204), Aleksiejaus Kreišmono žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0001:170), Arūno Šuikos, Renatos Šuikienės žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0001:138), Dalios Vasiliauskienės žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0001:167), Aldonos Gižienės žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0001:140), Arūno Pakutinsko, Anastazijos Petrėnienės, Arūno Petravičiaus, Stepo Jurevičiaus žemės sklypo (Nr. 832) 1017290919_tutlys, petrau...
  1017290919_Aiskinamasis r...
  1017290919_Koncepcijos br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė su siūlymais
  67 Dėl Dalios Ambrozaitienės žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:216), esančio Rimkų kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 833) 1017290940_Aiskinamasis a...
  1017290940_ambrozaitiene ...
  1017290940_ambrozaitiene....
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  68 Dėl UAB „NEO GROUP“ žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0002:41, 5544/0002:596, 5544/0002:595, 5544/0002:466, 5544/0005:535, 5544/0002:141, 5544/0002:450, 5544/0002:39, 5544/0002:140), esančių Rimkų kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 834) 1017290979_Aiskinamasis r...
  1017290979_NEO brezinys.p...
  1017290979_neo group GERA...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  69 Dėl Gražinos Žukauskienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:355), esančio Mazūriškių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 835) 1017291016_Aiskinamasis r...
  1017291016_Koncepcijazuka...
  1017291016_zukauskiene.do...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  70 Dėl Vytauto Simučio žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0003:531), esančio Poškų kaime, Agluonėnų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 836) 1017291020_simutis 531 GE...
  1017291020_aiskinamasis s...
  1017291020_brezinys simut...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  71 Dėl Aldonos Grubliauskienės žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:481), esančio Šlapšilės kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 837) 1017291025_aiskinamasis r...
  1017291025_brezinys grubl...
  1017291025_grubliauskiene...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  72 Dėl Donato Vežausko žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:43), esančio Jakų kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 838) 1017291029_Aiskinamasis r...
  1017291029_Brezinys vezau...
  1017291029_vezauskas.doc
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  73 Dėl panaudos sutarties su Telšių vyskupijos Caritu (Nr. 839) 1017291033_1 sprendimas T...
  1017291033_Carito panauda...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  74 Dėl Klaipėdos rajono gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklių patvirtinimo (Nr. 840) 1017291034_1 sprendimas T...
  Audrius Kampas
  Atidėjo
  75 Dėl žemės mokesčio tarifų 2013 metams nustatymo (Nr. 841) 1017291051_Nr. 1 sprend d...
  1017291051_Nr.2 aiskinama...
  1017291051_Nr.3 Antikorup...
  1017291051_Nr.4 protokola...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė
  76 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio (Nr. 842) 1017291065_1 Sprend del a...
  1017291065_2 Antikorupcin...
  1017291065_T10-842_3_prie...
  Irena Gailiuvienė
  Nepritarė
  77 Dėl mokėjimo už socialines paslaugas dydžio nustatymo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo ir papildymo (Nr. 843) 1017291076_Projektas.doc
  1017291076_Aiškinamasis ...
  1017291076_Antikorupcinio...
  Dalia Gumuliauskienė
  Pritarė
  78 Dėl kūno kultūros ir sporto projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkurso projektų vertinimo komisijos sudarymo Liudmila Zacharčenko
  Pritarė
  79 Dėl Gargždų, Priekulės, Kretingalės, Vėžaičių kultūros centrų ir Dovilų etninės kultūros centro pripažinimo kultūros centrais ir kategorijų suteikimo (Nr. 845) 1017291097_DEL KULT CENTR...
  1017291097_AISKIN DEL KUL...
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  80 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimo Nr. T11-334 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus tvirtinimo“ dalinio pakeitimo (Nr. 846) 1017291114_T10-846_sprend...
  Gintautas Bareikis
  Pritarė
  81 Informacija dėl Klaipėdos miesto jūrinio buriuotojų klubo (Nr. 847) 1017291145_T10-847_inform...
  Gintautas Bareikis
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  82 Dėl Algirdo Gudavičiaus žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0002:100), esančio Pozingių kaime, Veiviržėnų seniūnijoje, nuomojamo UAB „Simuva”, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 848) 1017291241_gudavicius GER...
  1017291241_aiskinamasis r...
  1017291241_pozigiai_brezi...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  83 Dėl leidimo L. Netalimovai dirbti kitą darbą (Nr. 849) 1017291325_L. Netalimova ...
  Aldona Šėmienė
  Pritarė su pataisa
  84 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (Nr. 850) 1017292212_Reglamentas pa...
  1017292212_aišk. raštas...
  Romualdas Bagačiovas
  Pritarė
  85 Dėl Klaipėdos rajono strateginio veiklos plano 2012-2014 m. programų pakeitimo (Nr. 851) 1017292214_tarybos sprend...
  1017292214_2012-11 Lentel...
  1017292214_2012-11 Lentel...
  Raimonda Kučinskaitė
  Pritarė
  86 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo (Nr. 852) 1017292215_1 sprend del b...
  1017292215_2 sprend pried...
  1017292215_4 Svietimo sk ...
  1017292215_5 antikorupcin...
  1017292215_3 Aiskinamojo ...
  Irena Gailiuvienė
  Pritarė
  87 Dėl Stanislovo Grabio žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0016:61), esančio Kranto g. 7, Saulažolių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 853) 1017292217_grabys.doc
  1017292217_Grabys aiskina...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  88 Dėl Petronėlės Danutės Petrauskienės žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:229, 5558/0014:230), esančių Kalotės kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 854) 1017292220_petrauskiene.d...
  1017292220_aiskinamasis r...
  1017292220_petrauskiene b...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė su pataisa
  89 Dėl Domanto Jazbučio, Kęstučio Jazbučio, Rimgaudo Jazbučio žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:51), Domanto Jazbučio, Kęstučio Jazbučio žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:130), esančių Karklės kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos (Nr. 855) 1017292225_jazbuciai.doc
  1017292225_jazbuciai aisk...
  1017292225_jazbuciai brez...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  90 Dėl Valdo Kontrimo žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0016:407), esančio Saulažolių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 856) 1017292226_kontrimas.doc
  1017292226_Aiškinamasis ...
  1017292226_kontrimas brė...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  91 Dėl Simonos Baranauskienės žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0011:164), esančio Dituvos kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 857) 1017292395_baranauskiene....
  1017292395_aiskinamasis b...
  1017292395_baranauskiene ...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  92 Dėl Laimono Triuškos žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0010:36, 5568/0010:58), esančių Gerduvėnų kaime, Vėžaičių seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 858) 1017292399_triuska.doc
  1017292399_aiškinamasis ...
  1017292399_koncepcijos br...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  93 Dėl pritarimo Kalotės-Purmalių gyvenvietės susisiekimo sistemos ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano koncepcijai (Nr. 859) 1017292421_Kalotė-Purmal...
  1017292421_kalotes koncep...
  1017292421_Kalotės aiski...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  94 Dėl Gargždų miesto želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programos 2012-2017 metams tvirtinimo (Nr. 860) 1017292463_PROGRAMA.pdf
  1017292463_Sprendiniai.pd...
  1017292463_ETAPAI IR PRIO...
  1017292463_Želdynų prog...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  95 Dėl Andriaus Montvydo žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0006:192), Alvyros Kaveckienės žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0006:264), esančių Girkalių kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 861) 1017293038_montvydas kave...
  1017293038_aiskinamasis m...
  1017293038_brezinys montv...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  96 Dėl Renatos Tauragauskaitės žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:83), esančio Ketvergių kaime, Dovilų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 862) 1017293047_tauragauskaite...
  1017293047_Aiskinamasis r...
  1017293047_Brezinys taura...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  97 Dėl Reginos Bogužienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:223), esančio Slengių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 863) 1017293049_boguziene.doc
  1017293049_aiskinamasis b...
  1017293049_boguziene brez...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  98 Dėl UAB „Investvega“ žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0005:13, 5515/0005:69), esančių Svencelės kaime, Priekulės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 864) 1017293316_investvega.doc
  1017293316_investvega ais...
  1017293316_investvega bre...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  99 Informacija apie patvirtintą detalųjį planą (Nr. 865) 1017293317_T10-865_inform...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  100 Dėl Aleksandro Kravcovo žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0004:13), esančio Šimkų kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 866) 1017293887_kravcovas.doc
  1017293887_kravcovas aisk...
  1017293887_kravcovas brez...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  101 Dėl pastato perdavimo valdyti patikėjimo teise Klaipėdos r. Slengių mokyklai-daugiafunkciam centrui (Nr. 867) 1017293907_1 sprendimas T...
  1017293907_Slengiu daugia...
  Audrius Kampas
  Pritarė
  102 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimo Nr. T11-72 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos valstybės politikų etikos komisijos sudarymo“ 1 punkto 1 eilutės pripažinimo netekusia galios ir Etikos komisijos pirmininko skyrimo (Nr. 868) 1017294011_Atsisakymas198...
  1017294011_Žemaičių ne...
  1017294011_2012-01-26 Tar...
  1017294011_Etikos komis.p...
  Vaclovas Dačkauskas
  Pritarė
  103 Dėl pritarimo dalyvauti asociacijos „Klaipėdos regionas“ projekte (Nr. 869) 1017294012_KLAIPĖDOS RAJ...
  Raimonda Kučinskaitė
  Pritarė
  104 Informacija dėl kreipimosi į Klaipėdos teritorinę ligonių kasą ir Sveikatos apsaugos ministeriją dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės finansavimo PSDF biudžeto lėšomis (Nr. 870) 1017294060_T10-870_inform...
  Voldimara Jasmontaitė
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  105 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2013 metų veiklos programos tvirtinimo (Nr. 871) 1017294068_T10-871_1_spre...
  Laimonas Strauka
  Pritarė su pataisa
  106 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-08-30 sprendimą Nr. T11-191 „Dėl Tomo Kažemekaičio, Sauliaus Vigelio, Jono Vigelio, Vitalijaus Voitenko žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:48), esančio Baukštininkų kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. 872) 1017294081_Kazemekaicio T...
  1017294081_T10-872_2_prie...
  Gytis Kasperavičius
  Pritarė
  107 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.