KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Klaipėdos rajono savivaldybė administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt, Tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 188773688. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pasitikėjimo telefonas tel. (8 46) 40 00 08


Prisijungimas
 • Prisijungimas gyventojams
 • GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
 • E. APKLAUSOS
 • E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
 • E. KONSULTAVIMAS
 • E. PASLAUGOS
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotoja
  Mero pavaduotoja
  Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotoja
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracija
  Valdymo schema
  Darbuotojų paieška
  Savivaldybės automobiliai
  Savivaldybės įmonės
  Savivaldybės įstaigos
  Komisijos, darbo grupės
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Seniūnaičiai
  Vadovų darbotvarkės
  Policijos pareigūnai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinė pagalba
  Norminiai teisės aktai
  Sprendimų projektai
  Mero potvarkių projektai
  Direktoriaus įsakymų projektai
 • Administracinė informacija
 • Veiklos dokumentai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Finansų dokumentai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Informacija apie skolinius įsipareigojimus
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžetinių (išskyrus švietimo įstaigas) ir viešųjų įstaigų vadovų metinės užduotys
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimas ir metinių veiklos užduočių nustatymas
  Viešosioms įstaigoms skiriamas finansavimas
  Bendruomenių, religinių bendruomenių ir NVO finansavimas
  Savivaldybės gaunamas finansavimas
 • Veiklos sritys
 • Švietimas
  Socialinė parama
  Kultūra
  Sveikata
  Sportas
  Informacija jaunimui
  Informacija nevyriausybinėms organizacijoms
  Valstybinė kalba
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
  Civilinė metrikacija
 • Vadovų darbotvarkės
 • Komisijų ir darbo grupių posėdžiai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Leidimai
  Elektroniniai valdžios vartai
  Informacija apie licencijas ir leidimus
 • Nuorodos
 • Strateginis planavimas
 • Projektai
 • 2014–2020 m. ES struktūrinė parama
  Kitų finansavimo šaltinių projektai
  2007–2013 m. ES struktūrinė parama
  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa
  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa
  ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos“ parama
  Lietuvos 2004-2006 m. bendrasis programavimo dokumentas
  Tarptautiniai projektai
  Tarptautinių projektų programa
  Partnerystė
 • Skelbimai
 • Darbo pasiūlymai
  Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią
  Teritorijų planavimo viešumas
 • Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą
 • Informacijos teikimo tvarka
 • Korupcijos prevencija: pasitikėjimo tel. 400 008
 • Vietinės reikšmės kelių žemėlapis
 • Civilinė sauga ir mobilizacija
 • Civilinė sauga
  Mobilizacija
 • Nuotraukų galerija
 • Asmens duomenų apsauga
 • Lygių galimybių politika
 • Horizontalus meniu
 • APIE SAVIVALDYBĘ
 • Gyventojams
 • Verslui
 • BENDRUOMENĖMS
 • Posėdžio duomenys
  Posėdžio numeris 8
  Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
  Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
  Posėdžio data 2014-09-25 10:00:00
  Pirmininkas
  Dalyviai
  Kūrėjas
  Būsena Baigtas
  Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
  Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
  1 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (Nr. 473) 1017576094_T10-473.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  2 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimo Nr. T11-256 `Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo` pakeitimo (Nr. 474) 1017576289_Sprendimo proj...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  3 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T11-316 `Dėl švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo` pakeitimo (Nr. 475) 1017576292_Sprendimo proj...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  4 Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės ir Klaipėdos valstybinės kolegijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymui (Nr. 500) 1017577400_Sprendimo proj...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  5 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005-07-03 sprendimo Nr. T11-173 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos patvirtinimo` pakeitimo (Nr. 499) 1017577318_pazyma antikor...
  1017577318_aprasas.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  6 Dėl Gargždų socialinių paslaugų centro, Priekulės socialinių paslaugų centro ir Klaipėdos rajono paramos šeimai centro darbuotojų pareigybių sąrašų papildymo (Nr. 476) 1017576644_Del Garg˛du s...
  1017576644_Aišk. r.Del G...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  7 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T11-52 `Dėl socialinės pašalpos teikimo ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašų tvirtinimo` dalinio pakeitimo (Nr. 506) 1017577492_Dėl Klaipėdo...
  1017577492_Aiškinamasis ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  8 Dėl keleivių vežimo reguliarių reisų vietinio susisiekimo maršrutais tarifo dydžių nustatymo (Nr. 471) 1017574740_Tarifas 2015.d...
  1017574740_AA tarifas 201...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  9 Dėl pritarimo susisiekimo komunikacijų įrengimo valstybinėje žemėje sutarties pasirašymui Sistemos Administratorius
  Pritarė
  10 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-06-26 sprendimo Nr. T11-274 `Dėl tiekiamos šilumos Viliaus Gaigalaičio globos namams bazinės kainos dedamųjų nustatymo` pakeitimo (Nr. 497) 1017577200_SPRENDIMAS eur...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  11 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr. T11-203 `Dėl Vėžaičių gyvenvietei centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamųjų 2014-2015 bazinės kainos galiojimo metams perskaičiavimo` pakeitimo (Nr. 498) 1017577206_SPRENDIMAS eur...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  12 Dėl Tarybos 2005-12-01 sprendimo Nr. T11-339 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. 496) 1017577199_1 Sprendimas T...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  13 Dėl Samanų gatvės pavadinimo suteikimo Birbinčių kaime (Nr. 477) 1017577086_1 sprendimas.d...
  1017577086_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  14 Dėl Eglių gatvės pavadinimo suteikimo Baičių kaime (Nr. 478) 1017577092_1 sprendimas.d...
  1017577092_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  15 Dėl Šorelių ir Šiupinių gatvių pavadinimų suteikimo Radailių kaime (Nr. 479) 1017577097_1 sprendimas.d...
  1017577097_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  16 Dėl Vyšnių gatvės pavadinimo suteikimo Trušelių kaime (Nr. 480) 1017577109_1 sprendimas.d...
  1017577109_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  17 Dėl Miežių gatvės pavadinimo suteikimo Klausmylių viensėdyje (Nr. 481) 1017577113_1 sprendimas.d...
  1017577113_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  18 Dėl Klipščių kaimo Jurgio Purvino gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 482) 1017577120_1 sprendimas.d...
  1017577120_1 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  19 Dėl Aukštkiemių gatvės pavadinimo suteikimo Gvildžių kaime Sistemos Administratorius
  Pritarė
  20 Dėl Kampo gatvės pavadinimo suteikimo Aukštkiemių kaime (Nr. 484) 1017577122_1 sprendimas.d...
  1017577122_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  21 Dėl Tenkyčių ir Tyravos gatvių pavadinimų suteikimo Martinų kaime (Nr. 485) 1017577123_1 sprendimas.d...
  1017577123_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  22 Dėl Nektaro ir Toplaukio gatvių pavadinimų suteikimo Gindulių kaime (Nr. 486) 1017577124_1 sprendimas.d...
  1017577124_Priedas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  23 Dėl Srovių ir Sūkurių gatvių pavadinimų suteikimo Šlapšilės kaime (Nr. 487) 1017577125_1 sprendimas.d...
  1017577125_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  24 Dėl Plytų gatvės pavadinimo suteikimo Dauparų kaime (Nr. 488) 1017577128_1 sprendimas.d...
  1017577128_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  25 Dėl Miško gatvės pavadinimo suteikimo Jonušų kaime (Nr. 489) 1017577129_1 sprendimas.d...
  1017577129_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  26 Dėl Kalotės kaimo Kripės gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 490) 1017577159_1 sprendimas.d...
  1017577159_1 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  27 Dėl Jaukiosios, Trumposios ir Kopūstų gatvių pavadinimų suteikimo Kopūstų kaime (Nr. 491) 1017577161_1 sprendimas.d...
  1017577161_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  28 Dėl Ūkininkų gatvės pavadinimo suteikimo Grauminės kaime (Nr. 492) 1017577165_1 sprendimas.d...
  1017577165_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  29 Dėl Pajūrio tako pavadinimo suteikimo Karklės kaime (Nr. 493) 1017577171_1 sprendimas.d...
  1017577171_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  30 Dėl Bažnyčios gatvės pavadinimo suteikimo Kinčių kaime (Nr. 494) 1017577174_1 sprendimas.d...
  1017577174_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  31 Dėl Žadeikių kaimo Žvaginių gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 495) 1017577196_1 sprendimas.d...
  1017577196_1 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  32 Dėl Kalvių kaimo Minijos gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 502) 1017577422_1 sprendimas.d...
  1017577422_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  33 Dėl Ketvergių kaimo Minijos gatvės pradžios ir pabaigos bei lūžio taškų koordinačių pakeitimo (Nr. 503) 1017577431_1 sprendimas.d...
  1017577431_2 planas.PDF
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  34 Dėl leidimo pratęsti nuomos sutartį (Nr. 504) 1017577448_1 Sprendimas T...
  1017577448_Nemuno vaist p...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  35 BENDRU SUTARIMU ATIDĖTAS. Dėl sutikimo perimti lietaus nuotekų tinklus Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  36 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009 metų rugsėjo 24 dienos sprendimo T11-429 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos teikiamų mokamų paslaugų kainos“ pakeitimo (Nr. 470) 1017574734_del ikainiu sp...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  37 Dėl Onos Tijūnėlienės žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0009:154), esančio Klausmylių vs., Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. 472) 1017576091_tijuneliene ge...
  1017576091_aiskinamasis t...
  1017576091_brezinys tijun...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  38 Dėl Elenos Saprikinos žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:80), esančio Lapų g. 50, Gobergiškės kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo būdo nustatymo Sistemos Administratorius
  Pritarė
  39 Dėl Elenos Juciuvienės žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:138), esančio Kalotės kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 514) 1017578747_juciuvienė.do...
  1017578747_aiškinamasis ...
  1017578747_brezinys juciu...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  40 Informacija dėl Klaipėdos apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano (Nr. 513) 1017578694_T10-513.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  41 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-10-25 sprendimo nr. T11-653 „Dėl Klaipėdos rajono kultūros veiklos projektų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo (Nr. 507) 1017578149_2014 Projektu ...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  42 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimo nr. T11-725 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus tvirtinimo” pakeitimo (Nr. 510) 1017578380_T10-510.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  43 Dėl biudžetinės įstaigos Gargždų kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo (Nr. 511) 1017578394_pazyma ikainia...
  1017578394_T10-511_1.doc
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  44 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų pakeitimo (Nr. 515) 1017578850_pazyma priesg....
  1017578850_T10-515.pdf
  1017578850_1017577708_1.d...
  1017578850_T10-515.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  45 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2014-09-11 teikimo Nr. (5.1.)-TR-122 `Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimo Nr. T11-46 1 punktu patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo (Nr. 509) 1017578187_T10-509.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  46 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimo Nr. T11-672 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo“ pakeitimo (Nr. 512) 1017578689_Sprend proj de...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  47 Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų 2014 metams nustatymo (Nr. 516) 1017578989_sprendimo proj...
  1017578989_Aiškinamojo r...
  1017578989_pazyma zeme ta...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais
  48 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimo Nr. T11-165 `Dėl Klaipėdos rajono viešųjų vietų, kuriose gali būti vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos nustatymo` papildymo (Nr. 517) 1017579034_sprendimas dė...
  1017579034_aiškin rašta...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  49 BENDRU SUTARIMU IŠBRAUKTAS IŠ DARBOTVARKĖS. Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ir panaikinimą tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 518) 1017579055_sprend alkoh p...
  1017579055_priedas alkoh....
  1017579055_aiškin rašta...
  1017579055_pazyma rimkui....
  Sistemos Administratorius
  Atidėjo
  50 Informacija dėl nepilnamečių buvimo viešose vietose laiko nustatymo (Nr. 519) 1017579295_T10-519.pdf
  Sistemos Administratorius
  Priėmė su protokoliniu nutarimu
  51 Dėl valstybinės žemės teritorijos, esančios Dariaus ir Girėno gatvėje, Gargždų mieste, Gargždų seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (pritarta I versijai) (Nr. 520) 1017579315_aiskinamasis 1...
  1017579315_aiskinamasis 2...
  1017579315_brezinys 2 var...
  1017579315_aiskinamasis 3...
  1017579315_brezinys 3 var...
  1017579315_darius ir gire...
  1017579315_brezinys 1 var...
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  52 Informacija dėl Klaipėdos rajono plėtros iki 2020 m. strateginio plano rodiklių pasiekimo 2013 m. ataskaitos pateikimo (Nr. 523) 1017579639_T10-523.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  53 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2014-2016 m. programų pakeitimo (Nr. 522) 1017579510_Sprendimo proj...
  1017579510_SVP_rugsejis_T...
  1017579510_4 PRIEDAS.xls
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  54 Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo (Nr. 521) 1017579500_sprend del biu...
  1017579500_sprend priedas...
  1017579500_Aiškinamojo r...
  1017579500_scan0024.pdf
  Sistemos Administratorius
  Pritarė
  55 Dėl Rimanto Raudonio žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:692, 5558/0005:693, 5558/0005:20), UAB „Triušelių sandėliai“ žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:18, 5558/0005:19), esančių Trušelių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (Nr. 524) 1017579788_raudonis sande...
  1017579788_aiskinamasis r...
  1017579788_brezinys raudo...
  Sistemos Administratorius
  Priimtas
  56 Dėl panaudos sutarties su VšĮ „Žiemys“ Sistemos Administratorius
  Pritarė
  57 Darbotvarkės tvirtinimas Sistemos Administratorius
  Pritarė su siūlymais

  Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

  © 2011 Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
  Cituojant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.