Veiklos sritys - Klaipedos-r.lt

Veiklos sritys

Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos sritis – išorės auditas ir kontrolė Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės valdomose įmonėse.

Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Tarnybos atliekamus auditus sudaro ne tik finansinės ir veiklos informacijos vertinimas ir klaidų paieška, bet ir galimų pažeidimų, klaidų prevencija.                                               

                            

Tarnybos veiklos kryptys:

  • Finansinis ir teisėtumo auditas;                                                                                       
  • Veiklos auditas;                                                                                                               
  • Išvados tarybai;                                                                                                               
  • Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimas;                                                                         
  • Bendradarbiavimas.                                                                                                                           

Finansinis ir  teisėtumo auditas. Finansinio ir teisėtumo audito tikslas yra įvertinti audituojamo subjekto metinius (konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir pareikšti nepriklausomą nuomonę, ar jie parodo tikrą ir teisingą vaizdą arba yra parengti pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, taip pat įvertinti audituojamo subjekto lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams ir pareikšti nepriklausomą nuomonę. Auditoriai, atlikę finansinį ir teisėtumo auditą, pareiškia nepriklausomą nuomonę apie audituoto subjekto finansinių ir kitų ataskaitų tikrumą ir teisingumą.

Veiklos auditas. Veiklos audito tikslas yra įvertinti audituojamo subjekto viešojo ir vidaus administravimo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu bei atskleisti veiklos tobulinimo galimybes. Veiklos audito pagrindiniai uždaviniai yra nustatyti audituojamo subjekto problemines veiklos sritis, skatinti gerinti savo veiklos rezultatus. Auditoriai audituojamam subjektui pateikia rekomendacijas, padedančias tobulinti veiklą (sutaupyti lėšų arba sumažinti išlaidas, gerinti veiklos kokybę, stiprinti valdymo, administracinius ir organizacinius procesus). Atliekant veiklos auditus yra vadovaujamasi Valstybinio audito reikalavimais, bendraisiais veiklos audito principais, pateiktais Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos  (INTOSAI).

Išvados tarybai. Tarnyba kiekvienais metais rengia ir teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio. Rengia ir Savivaldybės tarybai teikia išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės valdomų įmonių imamas paskolas; dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų; dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo.

Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimas. Tarnyba nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.                                                                                                                                          

Bendradarbiavimas. Tarnyba, įgyvendindama savo funkcijas, bendradarbiauja su daugeliu institucijų, vadovaujasi tarnybinės pagalbos principu, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektai, rengdami administracinius sprendimus, prireikus teikia vienas kitam reikalingą informacinę ir kitokią pagalbą. Tarnyba bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, yra Savivaldybių kontrolierių asociacijos  narė. Tarnyba konstruktyviai bendradarbiauja su Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu.

 

Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. ataskaita

Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017-2019 metų strateginis veiklos planas

Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planas

Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės  ir audito tarnybos 2019 metų veiklos planas 

Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. veiklos planas

Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. ataskaita. 

Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. veiklos planas

Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. ataskaita. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-23 10:19:33
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304