Informuojame, kad pasikeitė LR Vyriausybės priimtas nutarimas dėl LR piliečių, asmenų, turinčių teisę atkurti LR pilietybę, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių perkėlimo iš Ukrainos į Lietuvą.

Dabar asmenys, atitinkantys bent vieną iš perkeliamojo asmens statuso suteikimo pagrindų ir esantys Lietuvoje, dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo gali kreiptis tiesiogiai į Migracijos departamentą ar jo padalinį Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje, Visagine, Šalčininkuose, Elektrėnuose.

Su perkeltais į Lietuvą asmenimis iš Ukrainos bus sudaroma sutartis dėl paramos integracijai teikimo.

Kokius dokumentus turi pateikti žmogus, norintis gauti nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, kaip registruotis į Užimtumo tarnybą, kokias socialines garantijas gali gauti, ir visą kitą svarbią bei aktualią informaciją galima rasti ČIA.

Інформація для громадян Литовської Республіки, осіб, які мають право на відновлення громадянства Литовської Республіки, осіб литовського походження, а також для членів їхніх сімей, про рішення Уряду щодо переміщення осіб з України і Литву.