Jau parengtas 2021 m. Savivaldybės biudžeto projektas teikiamas visuomenės svarstymui. Biudžeto projektą Taryba, atsižvelgdama ir į visuomenės pasiūlymus, svarstys sausio 28 d. posėdyje.

Savo pastabas ir pasiūlymus apie 2021 m. Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto projektą prašome pateikti raštu – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, arba el. paštu irena.gailiuviene@klaipedos-r.lt iki sausio 26 dienos.

 

Klaipėdos rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto projektas 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto projekto priedai. 


2021 m. programų projektai:


1. Žinių visuomenės plėtros programa.

2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa.

3. Aplinkos apsaugos programa.

4. Sveikatos apsaugos programa.

5. Socialinės paramos programa.

6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa.

7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa.

8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa.

9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa.