Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius patvirtino Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų  ir kitų švietimo teikėjų darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašą (įsakymas). 


Administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl profilaktinių periodinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Klaipėdos rajono savivaldybėje“ nustatyta, kad asmenų profilaktiniai periodiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos sutikusiems tirtis atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų šioms grupėms:

1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ), darbuotojams, profesinio mokymo įstaigų mokiniams bei aukštųjų mokyklų studentams, ASPĮ atliekantiems praktinį (klinikinį) mokymą, asmenims, vykdantiems savanorišką veiklą ASPĮ, turintiems tiesioginį kontaktą su pacientais;

2. socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, arba asmens namuose, arba viešosiose erdvėse, darbuotojams ir savanorišką veiklą vykdantiems asmenims, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su socialinių paslaugų gavėjais;

3. švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas ar aukštojo mokslo studijas, darbuotojams bei asmenims, teikiantiems valymo ir (ar) maisto tiekimo paslaugas juose, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais ar studentais;

4. psichologinę, pirminę emocinę pagalbą ar psichoterapijos paslaugas teikiantiems specialistams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su pacientais ar gyventojais.

5. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, policijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos muitinės, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pareigūnams, ugniagesiams gelbėtojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;

6. institucijų, įstaigų ir organizacijų darbuotojams bei savanoriams, užtikrinantiems Lietuvos Respublikos karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę, turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis;

7. vaistinių darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su pacientais;

8. muziejų, kitų ekspozicijų erdvių, bibliotekų, jų ir valstybės archyvų skaityklų ir valstybės kultūrinių rezervatų direkcijų darbuotojams, profesionalių scenos menų kolektyvų (chorų, teatrų trupių, orkestrų ir kt.) darbuotojams;

9. audinių ūkių darbuotojams.

 

Taip pat Administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl profilaktinių vienkartinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo Klaipėdos rajono savivaldybėje“ nustatytos asmenų grupės, kurioms bus atliekami profilaktiniai vienkartiniai tyrimai: 

1. mažmeninėje prekyboje dirbantys darbuotojai;

2. transporto ir saugojimo srityje dirbantys darbuotojai;

3. viešąją tvarką ir apsaugos veiklą vykdantys asmenys;

4. baldų gamybos srityje dirbantys darbuotojai;

5. maisto produktų gamyboje dirbantys darbuotojai;

6. religinių organizacijų veiklą vykdantys asmenys.

7. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės pavaldžių įstaigų darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su kitais asmenimis.

 

Administracijos direktoriaus įsakymu numatyti 6 pagrindiniai ir 4 atraminiai skiepijimo centrai.