Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius kviečia teikti paraiškas Neformaliojo vaikų švietimo veiklų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, konkursui. Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti švietimo teikėjai turintys teisę vykdyti neformaliojo švietimo veiklas nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos.  

Konkursui turi būti teikiamos programos, kuriose numatoma užimti 2020 m. spalio-gruodžio mėn. tik Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų arba kitų mokyklų mokinius, kurių deklaruota gyvenamoji vieta Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje. Paraiškos (1 priedas) teikiamos iki 2020 m. spalio 5 d. 16.00 val.

Paraiškos pateikiamos užklijuotame ir įstaigos (organizacijos) antspaudu patvirtintame su vadovo parašu voke, užrašant adresą: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, Klaipėdos rajono  Neformaliojo vaikų švietimo veiklų konkursui, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Gudzevičienė tel. 8 46 452463, 867048051 el. paštu: vilma.gudzeviciene@klaipedos-r.lt.

Vaikų vasaros poilsio ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkurso organizavimo dokumentai ir jų priedai:

,,Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T11-279 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio programų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"

Vaikų vasaros poilsio programų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų konkurso tvarkos aprašas

1 priedas2 priedas; 3 priedas; 4 priedas; 5 priedas; 6 priedas.