Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie remia sporto, kultūros ir mokslo veiklas Klaipėdos rajono savivaldybėje, turės galimybę pasinaudoti mokesčių lengvatomis.

Ketvirtadienį posėdžiavusi Klaipėdos rajono savivaldybės taryba patvirtino Tvarkos aprašą, kuris, tikimasi, padės skatinti fizinius ir juridinius asmenis skirti paramą sporto, kultūros ir mokslo veikloms. Joms įgyvendinti reikalingos didelės lėšos, o kasmet vis sudėtingiau rasti rėmėjų.

Paramos teikėjai galės būti atleidžiami nuo metinio nekilnojamojo turto, valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčio, bet ne daugiau kaip 50 proc. paramai skirtų lėšų sumos ir ne daugiau kaip paramos teikėjui už einamuosius metus apskaičiuotų mokesčių sumos.

Mokesčių lengvatomis galės pasinaudoti suteikusieji paramą Klaipėdos rajone registruotoms sporto organizacijoms, čia veikiančioms kultūros įstaigoms, kurių steigėja yra Klaipėdos rajono savivaldybė ar LR valstybė, taip pat mokslo ir verslo bendradarbiavimo Klaipėdos rajone veiklų vykdytojai.