SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS VERTINIMO KOMISIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Klaipedos-r.lt

SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS VERTINIMO KOMISIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS

VERTINIMO KOMISIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

BIUDŽETAS – 24 500,00 EURŲ, PANAUDOTA – 24 500,00 EURŲ

 

Klaipėdos rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo programos vertinimo komisija (sudaryta 2019 m. gegužės 30 d. Tarybos sprendimu Nr. T11-150). Komisijos pirmininkė – Savivaldybės mero pavaduotoja Audronė Balnionienė.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 3 posėdžiai, kurių metu išnagrinėti 8 klausimai, priimti 34 nutarimai bei pakeisti programos nuostatai. Nuostatų keitimo esmė – nustatyti, jog Savivaldybės finansinė parama pagal Smulkiojo verslo rėmimo programą būtų teikiama įmonėms ir verslininkams, kurių veikla iki paraiškos pateikimo dienos yra vykdoma ne ilgiau kaip 5 metus bei įvestį prioritetų atitikimo vertinimą balais nuo 1 ik 10 balų tam, kad Komisija turėtų galimybę kuo tikslingiau paskirstyti Programai įgyvendinti numatytas lėšas.

 Per 2020 m. buvo gautos 26 paraiškos dėl dalinio išlaidų finansavimo ir pasirašytos 24 paramos skyrimo sutartys, kurių bendra vertė – 24 500,00 Eur. Daugiausia dalinio finansavimo buvo prašoma pagal Programos nuostatų 20.3. punktą „Įrangos ir darbo priemonių įsigijimo išlaidoms iš dalies padengti“. Dalis Programos lėšų (800 eurų) buvo panaudota E-rinkodaros mokymų organizavimui.

 

 

 

Pareiškėjai

Veiklos aprašymas

Įmonės ar individualios veiklos įregistravimo data

Atitinka prioritetus

 

Projekto bendra vertė (prašoma pareiškėjo)/Didžiausia galima paramos suma, Eur

Skirta parama pareiškėjui, Eur

 

 

 

 

ATITINKA 8 PRIORITETUS

 

 

 1. 1.        

Ignas Drevinskas

(Individuali veikla pagal pažymą)\

 

Pagrindinė veikla – kaitavimo mokykla ir kaitavimo įrangos nuoma Svencelėje.

Prašoma kompensuoti kaitavimo įrangos įsigijimo išlaidas.

 

Išlaidos įrangos įsigijimui – 6512,39  Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 3256,20 Eur

 

 

2019-05-27

24.1. labai maža įmonė

24.2. SV subjektui, įsteigtam ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių

24.3. kuriantiems arba jau vykdantiems verslą kaimo teritorijoje

24.4. jaunimui iki 29 m.

24.5. steigiantiems naujas darbo vietas

24.6. pareiškėjams, kurie numato plėtoti naujus, netradicinius verslus ar ūkinę komercinę veiklą

24.7. pareiškėjams, kurie numato diegti inovacijas

24.8. pareiškėjams, kurie numato užsiimti socialiniu verslu

6512,39/3256,20

2 609,00

 

 

 

 

ATITINKA 6 PRIORITETUS

 

 

 1. 2.        

MB „Magiški kiaušiniai“,

direktorė

Kristina Tamavičienė

 

 

 

Pagrindinė veikla – edukacinių užsiėmimų organizavimas.

Prašoma kompensuoti rinkodaros ir įrangos įsigijimo išlaidas.

 

Išlaidos rinkodaros priemonėms (reklaminiai stendai) – 1216,45 Eur

Išlaidos įrangos įsigijimui (inkubatoriai, narveliai ir kt.) – 3723,37  Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 2453,88 Eur

 

2018-12-17

24.1. labai maža įmonė

24.3. kuriantiems arba jau vykdantiems verslą kaimo teritorijoje

24.5. steigiantiems naujas darbo vietas

24.6. pareiškėjams, kurie numato plėtoti naujus, netradicinius verslus ar ūkinę komercinę veiklą

24.7. pareiškėjams, kurie numato diegti inovacijas

24.8. pareiškėjams, kurie numato užsiimti socialiniu verslu

4907,76/2453,88

1 600,00

 1. 3.        

UAB „Beno laivynas“,

direktorė

Ieva Klevienė

 

 

 

Pagrindinė veikla – poilsiautojų apgyvendinimo, viešbučių, pramogų ir poilsio organizavimo veikla.

Prašoma kompensuoti rinkodaros priemonių ir dalyvavimo parodoje išlaidas.

 

Išlaidos rinkodaros priemonėms (reklaminiai stendai, lankstinukai, reklaminė apranga) – 894,27Eur

Dalyvavimo parodoje išlaidos (parodos ploto nuoma, apgyvendinimas) – 1446,50  Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 1604,33Eur

 

2017-11-22

24.1. labai maža įmonė

24.3. kuriantiems arba jau vykdantiems verslą kaimo teritorijoje

24.5. steigiantiems naujas darbo vietas

24.6. pareiškėjams, kurie numato plėtoti naujus, netradicinius verslus ar ūkinę komercinę veiklą

24.7. pareiškėjams, kurie numato diegti inovacijas

24.8. pareiškėjams, kurie numato užsiimti socialiniu verslu

2340,77/1604,33

1 600,00

 1. 4.        

UAB „Grey Pack“,

Direktorius

Valentas Greivys

 

 

Pagrindinė veikla – transporto paslaugos.

Prašoma kompensuoti mokymų ir transporto priemonės įsigijimo išlaidas.

Išlaidos mokymams – 150,00 Eur

Išlaidos transporto priemonės įsigijimui – 10000,00 Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 4900,00 Eur

 

 

 

2016-09-26

24.1. labai maža įmonė

24.4. jaunimui iki 29 m.

24.3. kuriantiems arba jau vykdantiems verslą kaimo teritorijoje

24.5. steigiantiems naujas darbo vietas

24.6. pareiškėjams, kurie numato plėtoti naujus, netradicinius verslus ar ūkinę komercinę veiklą

24.7. pareiškėjams, kurie numato diegti inovacijas versle ar ūkinėje komercinėje veikloje

5120,00/4900,00

 

 

1 600,00

 

 

 

 

ATITINKA 5 PRIORITETUS

 

 

 1. 5.        

MB „Analitinės verslo sistemos“,

direktorius

Karolis Aušra

 

Pagrindinė veikla – kompiuterių programavimas.

Prašoma kompensuoti rinkodaros priemonių ir įrangos įsigijimo išlaidas.

 

Išlaidos rinkodaros priemonėms (dalyvavimas BNI verslo klube) – 1149,50 Eur

Išlaidos įrangos įsigijimui (kompiuteris) – 884,21  Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 1016,85Eur

 

 

2015-09-04

(veikla nuo pat pradžių buvo sustabdyta ir pradėta vykdyti nuo 2020-01-01)

24.1. labai maža įmonė

24.3. kuriantiems arba jau vykdantiems verslą kaimo teritorijoje

24.5. steigiantiems naujas darbo vietas

24.6. pareiškėjams, kurie numato plėtoti naujus, netradicinius verslus ar ūkinę komercinę veiklą

24.7. pareiškėjams, kurie numato diegti inovacijas

2033,71/1016,85

 

440,00

 1. 6.        

Evaldas Norvilas

(Individuali veikla pagal pažymą)\

 

 

 

Pagrindinė veikla – vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba.

Prašoma kompensuoti sulčių spaudimo įrangos įsigijimo išlaidas.

 

Išlaidos įrangos įsigijimui – 22687,50  Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 4900,00 Eur

 

 

2020-02-11

24.1. labai maža įmonė

24.2. SV subjektui, įsteigtam ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių

24.3. kuriantiems arba jau vykdantiems verslą kaimo teritorijoje

24.5. steigiantiems naujas darbo vietas

24.7. pareiškėjams, kurie numato diegti inovacijas

22687,50/4900,00

1 500,00

 1. 7.        

UAB „Ruslytas“,

direktorius

Vitalijus Šacauskas

 

  

Pagrindinė veikla – atrakcionų ir teminių parkų veikla.

Prašoma kompensuoti įrangos įsigijimo išlaidas.

 

Išlaidos įrangos įsigijimui (vandens dviračiai, irklentės) - 1580,00 Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 790,00 Eur

 

2015-02-05

24.1. labai maža įmonė

24.3. kuriantiems arba jau vykdantiems verslą kaimo teritorijoje

24.5. steigiantiems naujas darbo vietas

24.6. pareiškėjams, kurie numato plėtoti naujus, netradicinius verslus ar ūkinę komercinę veiklą

24.7. pareiškėjams, kurie numato diegti inovacijas

 

 

1580,00/790,00

790,00

 

 

 

 

ATITINKA 4 PRIORITETUS

 

 

 1. 8.        

UAB  „Grakjeris“,

direktorė

Indrė Vasiliauskienė

 

 

Pagrindinė veikla – drenažų, lietaus nuotekų, vandentiekio įrengimas.

Prašoma kompensuoti įrangos įsigijimo išlaidas.

 

Išlaidos įrangos įsigijimui (sunkvežimis) – 5250,00  Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 2625,00 Eur

 

2019-10-29

24.1. labai maža įmonė

24.2. SV subjektui, įsteigtam ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių

24.3. kuriantiems arba jau vykdantiems verslą kaimo teritorijoje

24.5. steigiantiems naujas darbo vietas

 5250,00/2625,00

 

1 400,00

 1. 9.        

Silvija Bernotaitė (Individuali veikla pagal pažymą)

 

 

Pagrindinė veikla – gėlių salonas.

Prašoma kompensuoti nuomos, įrangos įsigijimo bei rinkodaros priemonių išlaidas.

 

Išlaidos numai – 300,00  Eur

Išlaidos prekybinės įrangos įsigijimui  – 344,14 Eur

Išlaidos rinkodaros priemonėms (reklaminė iškaba) - 74,05 Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 449,07 Eur

2020-04-15

24.1. labai maža įmonė

24.2. SV subjektui, įsteigtam ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių

24.3. kuriantiems arba jau vykdantiems verslą kaimo teritorijoje

24.4. jaunimui iki 29 m.

718,19/449,07

449,00

 1. 10.    

MB „Driutas“,

direktorė

Lina Tiškuvienė

 

 

Pagrindinė veikla – gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba.

Prašoma kompensuoti įmonės steigimo, įrangos įsigijimo bei mokymų išlaidas.

 

Įmonės steigimo išlaidos - 147,83 Eur

Išlaidos mokymams (darbų sauga ir kt.) – 808,00 Eur

Išlaidos įrangos įsigijimui (statybinė įranga) - 3491,07 Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 2510,19 Eur

2019-03-27

24.1. labai maža įmonė

24.3. kuriantiems arba jau vykdantiems verslą kaimo teritorijoje

24.5. steigiantiems naujas darbo vietas

24.7. pareiškėjams, kurie numato diegti inovacijas

 

4446,90/2510,19

1 400,00

 1. 11.    

UAB „Somos stilius“,

Direktorė

Martyna Miciūtė

 

 

Pagrindinė veikla – drabužių ir avalynės mažmeninė prekyba.

Prašoma kompensuoti mokymų, rinkodaros ir įrangos įsigijimo išlaidas.

 

Išlaidos mokymams – 500,00  Eur

Išlaidos rinkodaros priemonėms – 9960,10 Eur

Išlaidos įrangos įsigijimui (prekybinė įranga) – 9196,53  Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 4900,00 Eur

2017-07-28

24.1. labai maža įmonė

24.4. jaunimui iki 29 m.

24.5. steigiantiems naujas darbo vietas

24.7. pareiškėjams, kurie numato diegti inovacijas

 

 

19656,63/4900,00

1 400,00

 1. 12.    

Diana Ragainė

(Individuali veikla pagal verslo liudijimą)

 

 

Pagrindinė veikla – tekstilės gaminių vaikams gamyba.

Prašoma kompensuoti įrangos įsigijimo išlaidas.

 

Išlaidos įrangos įsigijimui (siuvimo įranga) – 931,85 Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 466,00 Eur

2018-10-15

24.1. labai maža įmonė

24.3. kuriantiems arba jau vykdantiems verslą kaimo teritorijoje

24.5. steigiantiems naujas darbo vietas

24.7. pareiškėjams, kurie numato diegti inovacijas

931,85/466,00

466,00

 1. 13.    

UAB „Desertų namai“,

direktorius

Karolis Mažeikis

 

 

Pagrindinė veikla – konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba.

Prašoma kompensuoti įrangos įsigijimo išlaidas.

 

Išlaidos įrangos įsigijimui (konvekcinė krosnis, šaldymo vitrina) – 4321,70 Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 2 160,85 Eur

 

2018-10-03

24.1. labai maža įmonė

24.5. steigiantiems naujas darbo vietas

24.7. pareiškėjams, kurie numato diegti inovacijas

24.8. pareiškėjams, kurie numato užsiimti socialiniu verslu

4321,70/2160,85

1 400,00

 

 

 

 

ATITINKA 3 PRIORITETUS

 

 

 1. 14.    

VšĮ „Lalitos akademija“,

direktorė

Lalita Atienė

 

  

Pagrindinė veikla – mokymų (švietimo) paslaugos ir fizinio aktyvumo paslaugos.

Prašoma kompensuoti steigimo, mokymosi, rinkodaros priemonių bei įrangos įsigijimo išlaidas.

 

Įmonės registravimo išlaidos - 55,04 Eur

Išlaidos mokymams (rinkodara, koučingas) – 1278,55 Eur

Rinkodaros priemonių išlaidos (dalyvavimas BNI verslo klube) - 874,45 Eur

Išlaidos įrangos įsigijimui (monitorius) - 80,99 Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 1544,60 Eur

2017-07-19

24.1. labai maža įmonė

24.3. kuriantiems arba jau vykdantiems verslą kaimo teritorijoje

24.5. steigiantiems naujas darbo vietas

 

 

2289,00/1544,60

700,00

 1. 15.    

UAB „Saulės amuletas“,

direktorius

Evaldas Kerpė

 

 

Pagrindinė veikla – laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė prekyba.

Prašoma kompensuoti įrangos įsigijimo išlaidas.

Išlaidos įrangos įsigijimui (vitrinos, spec. mikroskopas, prekybiniai baldai) - 17168,74 Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 4900,00 Eur

2002-05-30

24.1. labai maža įmonė

24.5. steigiantiems naujas darbo vietas

24.7. pareiškėjams, kurie numato diegti inovacijas

17168,74/4900,00

500,00

 1. 16.    

UAB „Gelžinis“,

direktorius

Andrius Kundrotas

 

  

Pagrindinė veikla – metalo mechaninis apdirbimas

Prašoma kompensuoti įrangos įsigijimo ir kvalifikacijos kėlimo išlaidas.

 

Išlaidos įrangos įsigijimui (metalo apdirbimo įranga) - 5303,90 Eur

Kvalifikacijos kėlimo mokymai - 245,00 Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 2847,95 Eur

2015-02-05

24.1. labai maža įmonė

24.2. SV subjektui, įsteigtam ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių

24.5. steigiantiems naujas darbo vietas

 

 

5548,90/2847,00

1 300,00

 1. 17.    

Laura Grikinienė (Individuali veikla pagal pažymą)

 

 

Pagrindinė veikla – silikoninių kramtukų, čiulptukų laikiklių, aksesuarų gamyba ir prekyba internetu.

Prašoma kompensuoti dalyvavimo parodose,  įrangos įsigijimo, interneto svetainės sukūrimo bei rinkodaros priemonių išlaidas.

 

Išlaidos dalyvavimui parodoje – 80,00  Eur

Išlaidos prekybinės įrangos įsigijimui  – 452,99 Eur

Išlaidos internetinės svetainės sukūrimui - 72,60 Eur

Išlaidos rinkodaros priemonėms (vizitinės kortelės, reklaminiai lipdukai, stendas) - 99,98 Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 398,57 Eur

2019-04-24

24.1. labai maža įmonė

24.3. kuriantiems arba jau vykdantiems verslą kaimo teritorijoje

24.6. pareiškėjams, kurie numato plėtoti naujus, netradicinius verslus ar ūkinę komercinę veiklą

 

 

705,57/398,57

398,00

 

 

 

 

ATITINKA 2 PRIORITETUS

 

 

 1. 18.    

MB „Gaumedus“,

direktorė

Aušra Gaudiešienė

 

 

Pagrindinė veikla – prekyba internetu cukriniu diabetu sergantiems žmonėms skirtomis priemonėmis.

Prašoma kompensuoti įmonės steigimo, įrangos įsigijimo, mokymų, rinkos tyrimų, internetinės svetainės sukūrimo,  išlaidas.

 

Išlaidos mokymams (internetinė prekyba, rinkodara) – 336,20 Eur

Išlaidos interneto svetainės sukūrimui, palaikymui (el. parduotuvė) - 205,60 Eur

Įmonės registravimo išlaidos - 51,61 Eur

Išlaidos įrangos įsigijimui (etikečių spausdintuvas) - 54,88 Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 502,16 Eur

2019-01-08

24.1. labai maža įmonė

24.3. kuriantiems arba jau vykdantiems verslą kaimo teritorijoje

 

 

648,29/502,16

502,00

 1. 19.    

Valentas Kačerauskas (Individuali veikla pagal pažymą)

 

 

Pagrindinė veikla – Inžinerijos veikla ir techninės konsultacijos.

Prašoma kompensuoti įrangos įsigijimo išlaidas.

 

Išlaidos įrangos įsigijimui (kompiuteris) – 1100,00  Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 550,00 Eur

2018-05-11

24.1. labai maža įmonė

24.3. kuriantiems arba jau vykdantiems verslą kaimo teritorijoje

 

1100,00 /550,00

550,00

 1. 20.    

Jurgita Žąsytienė (Individuali veikla pagal pažymą)

 

2 prioritetai

Pagrindinė veikla – dokumentų archyvavimo paslaugos.

Prašoma kompensuoti nuomos, mokymų ir interneto svetainės sukūrimo išlaidas. Kompensacija nuomai negalima, nes veikla jau vykdoma ilgiau nei 12 mėn.

 

Išlaidos mokymams – 99,00  Eur

Išlaidos interneto svetainės sukūrimui – 59,37 Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 126,70 Eur

 

2016-04-27

24.1. labai maža įmonė

24.5. steigiantiems naujas darbo vietas

 

158,37/126,70

126,00

 1. 21.    

Linas Bytautas

(Individuali veikla pagal verslo liudijimą)

 

 

Pagrindinė veikla – turistinių stovyklų paslaugos, organizavimas  Karklėje.

Prašoma kompensuoti įrangos įsigijimo išlaidas.

 

Išlaidos įrangos įsigijimui (žolės pjovimo traktoriukas) – 3000,00 Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 1500,00 Eur

2016-06-21

24.1. labai maža įmonė

24.3. kuriantiems arba jau vykdantiems verslą kaimo teritorijoje

 

 

 

3000,00/1500,00

1 000,00

 1. 22.    

Dovilė Rumšienė

(Individuali veikla pagal pažymą)

 

 

 

Pagrindinė veikla – kosmetologijos paslaugos.

Prašoma kompensuoti kosmetologo kabineto įrangos ir darbo priemonių  įsigijimo išlaidas.

 

Išlaidos kosmetologo kabineto įrangos ir darbo priemonių įsigijimui – 1651,03  Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 825,50 Eur

2019-05-091

24.1. labai maža įmonė

24.7. pareiškėjams, kurie numato diegti inovacijas

1651,03/825,50

825,00

 

 

 

 

ATITINKA 1 PRIORITETĄ

 

 

 1. 23.    

Nijolė Čarnauskienė

(Individuali veikla pagal pažymą)

 

 

Pagrindinė veikla – specializuota mažmeninė prekyba

Prašoma kompensuoti įrangos įsigijimo  išlaidas.

 

Išlaidos įrangai (kompiuteris) – 290,99  Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 145,50 Eur

2019-01-23

24.1. labai maža įmonė

 

290,99/145,50

145,00

 1. 24.    

Jurgita Jakutytė-Gražienė

(Individuali veikla pagal pažymą)

 

 

 

Pagrindinė veikla – grožio ir estetikos studija.

Prašoma kompensuoti kosmetologo kabineto įrangos ir darbo priemonių bei rinkodaros priemonių  įsigijimo išlaidas.

Išlaidos kosmetologo kabineto įrangos įsigijimui – 2 076,52  Eur

Rinkodaros priemonių išlaidos (logotipo kūrimas) - 160,00 Eur

Galima maksimali kompensacijos suma – 1118,26 Eur

2011-12-071

24.1. labai maža įmonė

 

2236,52/1118,26

1000,00

 1. 25.    

Viso, Eur

47412,78

23700,00

Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-29 11:19:49
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102