Konkursai - Klaipedos-r.lt

Konkursai


   KVIEČIAME DALYVAUTI PILIETIŠKIAUSIŲ JAUNUOLIŲ  ATRANKOS KONKURSE

 

Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba  skelbia Pilietiškiausių Klaipėdos rajono savivaldybės jaunuolių  atrankos konkursą. Prašymai ir rekomendacijos priimamos iki 2022 m. vasario 20 d. El.p. [email protected];

informacija teikiama tel. 8 686 307 36 . Konkurso nuostatai čia

.


KVIEČIAME DALYVAUTI JAUNIMO VEIKLOS SKATINIMO PROJEKTŲ KONKURSE

 

Klaipėdos rajono  savivaldybės Jaunimo politikos plėtros programos Jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo tvarkos aprašas  

 

Paraiškos forma


Jaunimo veiklos skatinimo 2022 metų projektų prioritetas: iniciatyvos, skirtos Lietuvos jaunimo metams paminėti.


Paraiškos su Aprašo 13 punkte nurodytais dokumentais ir su lydraščiu, kuriame nurodomas  pateiktų dokumentų sąrašas, gali būti siunčiamos paštu registruotu laišku, adresu: Jaunimo reikalų koordinatoriui, Klaipėdos g. 2, Gargždai, arba pateikiamos skenuotos elektronine forma adresu [email protected] iki 2022 m. vasario 1d. 


Informaciją teikia ir konsultuoja jaunimo reikalų koordinatorė Adelija Radžienė, tel. 8 686 30736 el.p. [email protected]


 

 

                     i

 

 

 

 

 

 

 

2015 metų Klaipėdos rajono savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) programos/priemonės/konkursai

 

Priemonės/programos/konkurso pavadinimas

Suma (tūkst. Eurų)2015 m.

Finansavimo forma

Paraiškų/prašymų teikimo terminas

Komentaras

Koordinuojančios asmens kontaktai

1. Klaipėdos rajono savivaldybės ir Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo programa

Klaipėdos rajono savivaldybės ir  nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo programos įgyvendinimas

11,600

Finansavimas pagal Klaipėdos r. sav. NVO tarybos patvirtintą priemonių planą, prašymų priėmimas pagal poreikį, atskiru skelbimu

Prašymai priimami pagal poreikį. Informacija apie prašymų priėmimą skelbiama vietos spaudoje, tinklapyje www.klaipedos-r.lt, facebook puslapyje „Klaipėdos rajono NVO“

Prašymus gali teikti Klaipėdos rajone registruotos ir veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos. NVO tarybos nuostatai, priemonių planas skelbiami www.klaipedos-r.lt, skyriuje „Informacija nevyriausybinėms organizacijoms“

Kultūros skyriaus vyr. specialistė Liudmila Juknienė. Tel. 846 471947

[email protected]

2. Kūno kultūros ir sporto sektorius

Kūno kultūros ir sporto projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų projektų konkursas

20,273

Projektų konkursas

Vykdomas kasmet.

2016 metams paraiškos bus priimamos nuo2015 m. spalio 1 d. iki 2015 spalio 30 d.

Konkurse gali dalyvauti tik Klaipėdos rajono sav. registruotos  VšĮ, asociacijos ir kitos NVO. Konkurso tvarkos aprašas skelbiamas www.klaipedos-r.lt skyriuje „Sportas“

Kultūros skyriaus vyr. specialistė Liudmila Juknienė.

Tel. 846 471947 [email protected]

Prioritetinių sporto šakų didelio sportinio meistriškumo klubų veiklos dalinio finansavimo programa

28,962

Programinis dalinis finansavimas

Vykdomas kasmet.

2016 metams paraiškos bus priimamos nuo2015 m. spalio 1 d. iki 2015 spalio 30 d.

Paraiškas programų finansavimui gali teikti Klaipėdos rajono sav. teritorijoje veikiančios NVO bei kiti juridiniai asmenys, vykdantys sportinę veiklą ir atitinkantys nustatytus kriterijus. Programos tvarkos aprašas skelbiamas www.klaipedos-r.lt skyriuje „Sportas“

Kultūros skyriaus vyr. specialistė Liudmila Juknienė.

Tel. 846 471947 [email protected]

3. Bendruomeninių organizacijų sektorius

Vietos bendruomenių savivaldos programa Klaipėdos rajono savivaldybėje

38,214

Finansavimas pagal seniūnijos Vietos bendruomenių tarybos (VBT) priimtus sprendimus.

Vykdomas kasmet.

2016 metams prašymai bus priimami nuo2016 m. vasario 1 d.

Prašymai teikiami seniūnui arba seniūnijos VBT nariui. Prašymus gali teikti ir pavieniai aktyvūs gyventojai ir seniūnijos teritorijoje veikiančios NVO, biudžetinės įstaigos

Programos tvarkos aprašas paskelbtas www.klaipedos-r.lt, skyriuje „Informacija nevyriausybinėms organizacijoms“

Kultūros skyriaus vyr. specialistė Liudmila Juknienė.

Tel. 846 471947 [email protected]

Klaipėdos rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programa

4,400

Dalinis finansavimas pagal pateiktus prašymus

Vykdomas kasmet.

2016 metams paraiškos bus priimamos nuo2015 m. spalio 1 d. iki 2015 spalio 30 d.

Programa skirta finansinei paramai teikti Klaipėdos rajone pagal LR religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą registruotoms tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms

Kultūros skyriaus vyr. specialistė Liudmila Juknienė. Tel. 846 471947

[email protected]

4. Kultūros sektorius

Kultūros veiklos projektų programa

20,300

Projektų konkursas

Vykdomas kasmet.

2016 metams paraiškos bus priimamos nuo2015 m. spalio 1 d. iki 2015 spalio 30 d.

Konkurse gali dalyvauti rajono nevyriausybinio sektoriaus (ne politinės) organizacijos, biudžetinės įstaigos, institucijos (turinčios juridinio asmens statusą ir sąskaitą banke). Per juos savo projektus gali teikti rajono meno saviveiklos kolektyvai, kultūros darbo organizatoriai, entuziastai.

Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Jolanta Polekauskienė

tel. 8 46 452138

[email protected]

Klaipėdos rajono etninė kultūros plėtros 2015-2017 m. programa

8,000

Dalinis finansavimas pagal pateiktus prašymus

Vykdomas kasmet.

2016 metams paraiškos bus priimamos 2015 spalio 1-30 d.  Kultūros skyrius2015 m. gruodžio mėn. parengs2016 m. Programos priemonių įgyvendinimo planą ir tvirtins jį Taryboje.

Programą įgyvendina Klaipėdos rajono kultūros, švietimo įstaigos, bendruomeninės organizacijos, kitos nevyriausybinės grupės, organizacijos (juridiniai asmenys). Programa ir jos priemonių planas skelbiami adresu: www.klaipedos-r.lt skyriuje „Etninė kultūra“

Kultūros skyriaus vyr. specialistė Jolita Latakienė. Tel. 8 46 471566.

El. p. [email protected]

5. Jaunimo sektorius

Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų konkursas

3,930

Projektų konkursas

Vykdomas kasmet.

2016 metams paraiškos bus priimamos nuo 2015-12-15 iki 2016-01-22

Klaipėdos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės

Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Adelija Radžienė Tel. 846 45 2463; 8 686 30736

[email protected]

Jaunimo organizacijų galimybių plėtojimo ir institucinės paramos projektų konkursas

1,850

Projektų konkursas

Vykdomas kasmet.

2016 metams paraiškos bus priimamos nuo2015-12-15 iki 2016-01-22

Klaipėdos rajono jaunimo organizacijos

Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Adelija Radžienė Tel. 846 45 2463; 8 686 30736

[email protected]

Atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų konkursas

3,280

Projektų konkursas

Vykdomas kasmet.

2016 metams paraiškos bus priimamos nuo2015-12-15iki 2016-01-22

Konkurse gali dalyvauti  Klaipėdos rajono kultūros, švietimo , sporto ir socialinių paslaugų įstaigos, daugiafunkciai centrai, nevyriausybinės organizacijos ir religinės bendrijos.

Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Adelija Radžienė Tel. 846 45 2463;  8 686 30736

[email protected]

Jaunimo kūrybiškumo skatinimo konkursas

0,280

Talentų konkursas

Vykdomas kasmet.

Paraiškos priimamos einamaisiais metais nuo  lapkričio 10 d. iki gruodžio 10 d.

Konkurse gali dalyvauti Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojai nuo 14 iki 29 metų amžiaus.

Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Adelija Radžienė Tel. 846 45 2463; 8 686 30736

[email protected]

 Mokymai, forumai, jaunimo atstovavimas rajonui, jaunimo organizacijų įregistravimo ar perregistravimo išlaidos.

1,060

Dalinis finansavimas pagal pateiktus prašymus

Prašymai priimami pagal poreikį raštu pateikus Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybai

Klaipėdos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės

Švietimo skyriaus vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Adelija Radžienė Tel. 846 45 2463; 8 686 30736

[email protected]

6. Socialinis sektorius

Socialinių paslaugų plėtros projektų, įgyvendinamų nevyriausybinių organizacijų, finansavimas

10,137

Projektų konkursas, finansavimas skiriamas iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto.

Vykdomas kasmet, paraiškos priimamos kasmet iki spalio 25 d.

Paraišką gali teikti Klaipėdos rajone veikiančios registruotos visuomeninės organizacijos, įstaigos, bendruomenės, neformalūs judėjimai, biudžetinės įstaigos  pritraukiančios paslaugų įstaigoje  negaunančių  klientų grupes.

Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Jolanta Papievienė, tel. (846) 472018. [email protected]

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai

65,845

Projektų konkursas.

Finansavimas skiriamas iš Valstybės ir Savivaldybės biudžetų.

Paraiškos priimamos  kiekvienais metais nuo  rugsėjo 15 d. iki  spalio15 d.

Paraišką gali teikti NVO organizacijos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės, viešosios įstaigos, kurios teikia socialines paslaugas Klaipėdos rajono neįgaliesiems.

Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Ligita Virkutienė, tel (8 46) 472018, e.p. [email protected]

 

7. Sveikatos sektorius

Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir priemonių finansavimas

9,05

Sveikatinimo priemonių rėmimas, skelbiant atrankos konkursą

Vykdoma pagal poreikį (dažniausiai rugsėjo arba kovo mėn.). Informacija skelbiama vietos spaudoje, tinklapyje www.klaipedos-r.lt

Pareiškėju gali būti viešoji ar/ir biudžetinė įstaiga, visuomeninė organizacija ar/ir kiti juridiniai asmenys. Informaciją apie paraiškų priėmimo tvarką galima rasti www.klaipedos-r.lt –Veikla–Veiklos sritys–Sveikata–Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Laima Kaveckienė

Tel. (8 46) 45 20 67, el. p.

[email protected]

8. Švietimo sektorius

Jaunųjų futbolininkų ugdymo programa

141,997

Programinis finansavimas skiriamas VšĮ „Gargždų futbolas“

VšĮ „Gargždų futbolas“ „Jaunųjų futbolininkų ugdymo programą“ Savivaldybės tarybai tvirtinti teikia kasmet iki Savivaldybės biudžeto tvirtinimo.

Klaipėdos rajono savivaldybė yra viena iš VšĮ „Gargždų futbolas“ dalininkų.

Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius. Tel. 8 46 452238; [email protected]

Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ ugdymo programa

14,481

Programinis finansavimas skiriamas VšĮ „Žiemys“

Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“ Savivaldybės tarybai programą tvirtinti teikia kasmet iki Savivaldybės biudžeto tvirtinimo.

Klaipėdos rajono savivaldybė yra viena iš Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ steigėjų.

Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius. Tel. 8 46 452238; [email protected]

9. Tarptautiniai ryšiai

Tarptautinių projektų programos įgyvendinimas

5,800

Projektų konkursas

Vykdomas kasmet.

2016 metams paraiškos bus priimamos valdybos nutarimu paskelbus kvietimą (dažniausiai kovo mėn.). Paraiškų priėmimo terminas – 1 mėn.

Programos tvarkos aprašas paskelbtas www.klaipedos-r.lt, skyriuje „Veikla“ – „Tarptautinių projektų programa“. Parama gali būti skiriama Klaipėdos rajono nevyriausybinių organizacijų, veikiančių pagal LR asociacijų įstatymą, ir Savivaldybės biudžetinių įstaigų dalyvavimui tarptautiniuose projektuose, kurie skatina organizacijų ir įstaigų tarptautinį bendradarbiavimą, reprezentuojantį ir garsinantį Klaipėdos rajono vardą užsienyje.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Dobrovolskienė

Tel.: +370 46 45 20 62

[email protected]

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-01-24 12:11:26
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304