Klaipėdos rajono savivaldybė jau priima Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų 2022 m. atrankos konkurso paraiškas.

Paraiškas Švietimo ir sporto skyriui, adresu Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, prašome pateikti iki 2021 m. gruodžio 10 d. Ant voko nurodoma „Paraiška Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo ir atrankos konkursui“.

Konkursui paraiškas gali teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai. Pareiškėjas  konkursui  gali teikti  1 paraišką   ir  negali  būti partneriu kitų Pareiškėjų programose.  Reikalavimus programoms ir paraiškos formą rasite Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos apraše.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo pakeitimas, patvirtintas Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-420.

NSŠ paraiška (1 priedas)

NSŠ sutartis (4 priedas)